До відома науковців ІФНМУ! Зареєстровано новий журнал квартальний науково-практичний часопис «Терапевтика» імені професора М.М. Бережницького http://www.terapevtyka.com.ua

 

Детальна інформація про журнал та вимоги до публікацій розміщені на сайті в розділі Загальна інформація – Видавнича діяльність Періодичність виходів – 4 рази на рік Мова – українська, російська, англійська. Журнал публікує результати оригінальних досліджень, практичні матеріали для фахівців, клінічні випадки закордонних колег, оглядові статті щодо актуальних проблем внутрішньої медицини й стоматології, рецензії, історичні розвідки тощо.

ЗАСНОВНИК: Івано-Франківський національний медичний університет, ТОВ «Видавничий дім «МЕДКНИГА» Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ №24479- 14419Р від 06.07.2020р Головний редактор – Вірстюк Наталія Григорівна, д.мед.н., завідувачка кафедри фармакології та внутрішньої медицини №3 імені професора М.М. Бережницького, Івано-Франківський національний медичний університет.

Увага! Статті до публікації в журнал №2 подавати до кінця квітня

 

Відповідно до Наказу ректора №501-д від 12.04.2021р. відновлюється навчання за змішаною формою (аудиторною та дистанційною): лекції та семінарські заняття проводитимуться дистанційно, практичні заняття в аудиторіях навчальних корпусів та клінічних баз, дотримуючись санітарно-епідеміологічних вимог.

 1. з 19.04.2021р. для студентів перших, третіх та шостих курсів медичного факультету спеціальностей «Медицина», «Педіатрія»;
 2. з 19.04.2021р. для студентів усіх курсів стоматологічного факультету на базі стоматологічного корпусу;
 3. з 19.04.2021р. для студентів фахового медичного коледжу (усі курси) в корпусі коледжу;
 4. з 19.04.2021р. для студентів усіх курсів фармацевтичного факультету в корпусі факультету; заочна форма- дистанційно;
 5. з 19.04.2021р. для студентів третього та шостого курсів спеціальності «Медицина» та третього і п’ятого курсів спеціальності «Стоматологія», третього курсу спеціальності «Фармація, промислова фармація» факультету підготовки іноземних громадян;
 6. з 19.04.2021р. для аспірантів, клінічних ординаторів, слухачів циклів спеціалізації, лікарів - інтернів усіх спеціальностей, крім лікарів-інтернів І року навчання спеціальності «Стоматологія» ( II заїзд (64 лікарі-інтерни) - з 05.05.2021р.));
 7. з 19.04.2021р. для студентів спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» (усі курси); - для студентів другого, четвертого, п’ятого курсів спеціальностей «Медицина», «Педіатрія» продовжити навчання дистанційно до 23.04.2021р.;
 8. для студентів першого, другого, четвертого, п’ятого курсів спеціальності «Медицина» та першого, другого, четвертого курсів спеціальності «Стоматологія», першого, другого, четвертого курсів спеціальності «Фармація, промислова фармація» факультету підготовки іноземних громадян продовжити навчання дистанційно до 23.04.2021 року;
 9. з 26.04.2021р. для студентів другого, четвертого, п’ятого курсів спеціальностей «Медицина», «Педіатрія» продовжити навчання аудиторне;
 10. з 26.04.2021р. для студентів перших , других, четвертих, п’ятих курсів освітніх програм «Медицина», «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація» ФПІГ, які знаходяться в Україні продовжити навчання аудиторне, за винятком студентів які знаходяться у своїх державах і не мають змоги повернутися, створити умови та забезпечити надання освітніх послуг дистанційно тимчасово (підстава - заява здобувача освіти);
 11. навчання для слухачів циклів тематичного удосконалення продовжити дистанційно;
 12. навчання слухачів підготовчого відділення продовжити дистанційно до 07.05.2021р.; перейти на аудиторне навчання з 11.05.2021р. для слухачів, які знаходяться на території України, а для тих, які знаходяться за межами держави організувати дистанційне навчання згідно із заявами, поданими здобувачами освіти.

Навчальний відділ

ОГОЛОШЕННЯ.

Про працевлаштування випускників університету 2021 року, бюджетної форми навчання.

 

Шановні випускники університету 2021року випуску, бюджетної форми навчання.

28 квітня 2021 року буде працювати комісія зі сприяння працевлаштування випускників університету (враховуючи карантин - місце та порядок роботи комісії повідомимо додатково).

 

Основна умова розгляду питання вашого працевлаштування:

подана заява на адресу голови комісії та гарантійний лист від обласного керівника охорони здоров’я про забезпеченням вас місцем роботи і можливістю навчання в інтернатурі

(Відскановані документи пересилайте на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

(останній термін подачі документів-до 23 квітня 2021 року)

 

З додатковими питаннями звертатися до начальника відділу працевлаштування студентів і випускників університету, доцента Мельника І.В.

Контакти: тел. 0672988627

- Зразок заяви на розподіл 2021

 

До відома здобувачів освітньо-наукового ступеню доктор філософії, що навчаються на ОНП «Медицина» та «Стоматологія»!

Науковий відділ, відділ аспірантури та докторантури повідомляє, що з 15 квітня до 15 травня в ІФНМУ буде проведено Весняний лекторій знань, присвячений Дню науки, що цьогоріч відмічається в Україні 15 травня.

У рамках заходу будуть проведені цікаві лекції, круглі столи та інші заходи, спрямовані на популяризацію наукових досліджень, вдосконалення професійних знань та оволодіння м’якими соціальними навичками.

Наразі заходи заплановані у форматі он-лайн, слідкуйте за датами та часом проведення на сторінці наукова робота – корисна інформація для науковців - закладка Весняний лекторій знань.

Перша лекція буде прочитана Гасюк Мирославою Богданівною, професоркою кафедри загальної та клінічної психології Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника на тему «Особливості корекції ставлення до здоров’я як детермінанти лікування» - 15.04.2021р. о 14.00 на платформі Teams за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzQ1MzQ2YzgtMDcyYy00NTZiLTkwMWQtMmIyZmI2YTI0ODcy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212023edb-ff34-4574-a617-1a1af07b2e8f%22%2c%22Oid%22%3a%22f31cc7a7-45a7-4a11-8b08-4d07ff409cfb%22%7d

Участь всіх здобувачів третього освітньо-наукового рівня обов’язкова!!!!!!