ВСТУП ДО УНІВЕРСИТЕТУ 2024 (бакалаврат та магістратура для громадян України)

РОЗРАХУНОК КОНКУРСНОГО БАЛА
Програми та положення співбесіди для осіб, які мають на це право та положення про апеляцію; склад комісії співбесіди та апеляційних комісій

Програми співбесіди замість НМТ. Порядок оцінювання співбесіди замість НМТ

- Програма та порядок оцінювання співбесіди з української мови для осіб, які вступають до Івано-Франківського національного медичного університету в 2024 році та мають на це право

- Програма та порядок оцінювання співбесіди з математики для осіб, які вступають до Івано-Франківського національного медичного університету в 2024 році та мають на це право

- Програма та порядок оцінювання співбесіди з історії України для осіб, які вступають до Івано-Франківського національного медичного університету в 2024 році та мають на це право 

- Програма та порядок оцінювання співбесіди з біології для осіб, які вступають до Івано-Франківського національного медичного університету в 2024 році та мають на це право

- Порядок оцінювання за результатами співбесіди і структура підсумкового бала для вступників, які вступають до Івано-Франківського національного медичного університету і мають право на співбесіду відповідно до порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році 

 

Програма фахового іспиту для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 227 «Терапія та реабілітація». Порядок проведення фахового іспиту для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 227 «Терапія та реабілітація»

- Програма та порядок оцінювання фахового іспиту з «Основ фізичної терапії» для здобуття ступеня магістра за спеціалізацією 227.01 «Фізична терапія» спеціальності 227 «Терапія та реабілітація» на основі освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» або за напрямом 6.010203 «Здоров’я людини» (професійне спрямування Фізична реабілітація)

- Порядок проведення фахового іспиту для здобуття ступеня магістра за спеціалізацією 227.01 «Фізична терапія» спеціальності 227 «Терапія та реабілітація» на основі освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» або за напрямом 6.010203 «Здоров’я людини» (професійне спрямування фізична реабілітація)

ПРОГРАМА ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ фахового іспиту з «Основ ерготерапії» для здобуття ступеня магістра з спеціалізації 227.02 «Ерготерапія», спеціальності 227 «Терапія та реабілітація», на основі освітнього ступеня бакалавра за цією спеціальністю чи спеціальністю 016 «Спеціальна освіта» або за напрямами 6.010203 «Здоров’я людини» (професійне спрямування Фізична реабілітація) чи 6.010105 «Корекційна освіта» (за нозологіями)»

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ІСПИТУ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ 227.02 «ЕРГОТЕРАПІЯ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 227 «ТЕРАПІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ» НА ОСНОВІ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА ЗА ЦІЄЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ ЧИ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 016 «СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА» АБО ЗА НАПРЯМАМИ 6.010203 «ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ» (ПРОФЕСІЙНЕ СПРЯМУВАННЯ ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ) ЧИ 6.010105 «КОРЕКЦІЙНА ОСВІТА» (ЗА НОЗОЛОГІЯМИ)»

Склад комісій вступних випробувань

Порядок роботи апеляційної комісії

Склад апеляційної комісії

Перелік конкурсних предметів
Мінімальні значення кількості балів
ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ І ЗМІСТУ МОТИВАЙІЦНОГО ЛИСТА (ПОРЯДОК) ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА НАВЧАННЯ ДО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В 2024 РОЦІ
Розмір плати за навчання
Строки прийому електронних заяв та етапи вступної кампанії 2024 для вступників на основі повної загальної середньої освіти  (випускники 11 класів) та випускників медичних коледжів
Реалізація права вступників на обрання місця навчання
Порядок зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб
Обсяги прийому для вступників на основі повної загальної середньої освіти  (випускники 11 класів) та випускників медичних коледжів

Максимальні обсяги державного замовлення на 2024 рік, які погоджує Міністерство охорони здоров'я України

Обсяги прийому на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти на відкриті конкурсні пропозиції

Обсяги прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (випускники 11 класів) на небюджетні конкурсні пропозиції

Обсяги прийому на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для випускників медичних коледжів (скорочений строк навчання) на відкриту конкурсну пропозицію

Обсяги прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб для випускників медичних коледжів (скорочений строк навчання) на небюджетні конкурсні пропозиції

Обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб для вступу в магістратуру за спеціальністю 227 «Терапія та реабілітація» (вступ на основі диплома бакалавра)

Розклад співбесіди

Розклад співбесіди (замість національного мультипредметного тесту) буде оприлюднено не пізніше 28 червня 2024 року

Результати співбесіди

Результати співбесіди (замість національного мультипредметного тесту) будуть оприлюднені в день проведення співбесіди

Вступ в університет випускників медичних коледжів
Вступ у магістратуру за спеціальністю 227 «Терапія та реабілітація»

РОЗКЛАД ФАХОВОГО ІСПИТУ (буде оприлюднено не пізніше 28 червня 2024 року)

Подача заяв на фаховий іспит для вступу на магістратуру спеціальності 227 "Терапія та реабілітація"

Строки проведення вступної кампанії 2024 року у магістратуру за спеціальністю 227 "Терапія та реабілітація"

Спеціалізації, передбачені за спеціальністю 227 «Терапія та реабілітація» за освітнім ступенем магістр

Вступні випробування для здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 227 «Терапія та реабілітація»

ПРОГРАМА ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ фахового іспиту з "Основ фізичної терапії" 

ПРОГРАМА ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ фахового іспиту з "Основ ерготерапії"

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ фахового іспиту з «Основ фізичної терапії»

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ фахового іспиту з «Основ ерготерапії»

ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ І ЗМІСТУ МОТИВАЙІЦНОГО ЛИСТА (ПОРЯДОК) ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА НАВЧАННЯ ДО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В 2024 РОЦІ

Програма та порядок оцінювання співбесіди з англійської мови (замість результатів єдиного вступного іспиту (обох компонентів)) для осіб, які вступають до івано-франківського національного медичного університету в 2024 році та мають на це право

Порядок оцінювання за результатами співбесіди (замість результатів єдиного вступного іспиту (обох компонентів)) і структура підсумкового бала для вступників, які вступають до івано-франківського національного медичного університету і мають право на співбесіду відповідно до порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році

РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ ВСТУПНИКІВ
СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ
 
СПИСКИ ВСТУПНИКІВ, ЯКИМ АНУЛЬОВАНО РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ
СПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ (НАКАЗИ ПРО ЗАРАХУВАННЯ)
Освітньо-професійні програми
Перелік (акредитованих та неакредитованих) освітніх програм з розподілом ліцензованих обсягів, за якими планується здійснювати набір у 2024 році вступної кампанії
Відомості про відбіркову комісію ІФНМУ на 2024 рік
Рішення приймальної комісії щодо надання рекомендацій на зарахування