ВСТУП ДО УНІВЕРСИТЕТУ 2023 (бакалаврат та магістратура для громадян України)

ПРО ВСТУП НА КОНТРАКТ
УВАГА! Державні місця на спеціальність 227 "ТЕРАПІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ"
Положення про відбіркову комісію ІФНМУ на 2023 рік
Програми вступних випробувань та склад комісій. Положення про апеляцію та склад комісії
Перелік конкурсних предметів
Мінімальні значення кількості балів
Розрахунок конкурсного бала
ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ І ЗМІСТУ МОТИВАЙІЦНОГО ЛИСТА (ПОРЯДОК) ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА НАВЧАННЯ ДО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В 2023 РОЦІ
Вартість навчання
Строки прийому електронних заяв та етапи вступної кампанії 2023 для вступників на основі повної загальної середньої освіти (випускники 11 класів) та випускників медичних коледжів
УВАГА! Реалізація права вступників на обрання місця навчання
Порядок зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб
Обсяги прийому для вступників на основі повної загальної середньої освіти (випускники 11 класів) та випускників медичних коледжів

- Максимальний обсяг державного замовлення на відкриті конкурсні пропозиції як для випускників 11 класів, так і для випускників коледжів

- Обсяги прийому на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освітина відкриті конкурсні пропозиції

- Обсяги прийому на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для випускників медичних коледжів (скорочений строк навчання) на відкриту конкурсну пропозицію

- Обсяги прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (випускники 11 класів) на небюджетні конкурсні пропозиції

- Обсяги прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб для випускників медичних коледжів (скорочений строк навчання) на небюджетні конкурсні пропозиції

- Обсяг прийому на фіксовану конкурсну пропозицію (державне замовлення та за кошти фізичних та/або юридичних осіб) для вступу в магістратуру за спеціальністю 227 «Терапія та реабілітація» (вступ на основі диплома бакалавра за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія»)

Розклад співбесіди

- Розклад співбесіди (замість національного мультипредметного тесту) за всіма джерелами фінансування для вступу до Івано-Франківського національного медичного університету у 2023 році для вступників, які мають на це право відповідно до розділу VIII порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році

- Розклад співбесіди (замість національного мультипредметного тесту) виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб для вступу до Івано-Франківського національного медичного університету у 2023 році для вступників, які мають на це право відповідно до розділу VIII порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році

- РОЗКЛАД СПІВБЕСІДИ (замість єдиного вступного іспиту) ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 227 «ТЕРАПІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ» НА ОСНОВІ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 227 «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ» (6.010203 «ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ») ДЛЯ ВСТУПНИКІВ, ЯКІ МАЮТЬ НА ЦЕ ПРАВО ВІДПОВІДНО ДО РОЗДІЛУ VIII ПОРЯДКУ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В 2023 РОЦІ

Відомості про результати вступних випробувань
Вступ в університет випускників медичних коледжів на скорочений строк навчання
Вступ у магістратуру за спеціальністю 227 «Терапія та реабілітація»

- РОЗКЛАД ФАХОВОГО ІСПИТУ «ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 227 «ТЕРАПІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ» НА ОСНОВІ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 227 «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ» (6.010203 «ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ»)

- Подача заяв на фаховий іспит для вступу на магістратуру спеціальності 227 "Терапія та реабілітація"

- Строки проведення вступної кампанії 2023 року у магістратуру за спеціальністю 227 "Терапія та реабілітація"

- Спеціалізації, передбачені за спеціальністю 227 «Терапія та реабілітація» за освітнім ступенем магістр

- Вступні випробування для здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 227 «Терапія та реабілітація»

- УЦОЯО: ЯКИМ БУДЕ ЄДИНИЙ ВСТУПНИЙ ІСПИТ ДО МАГІСТРАТУРИ У 2023 РОЦІ

- ПРОГРАМА ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ фахового іспиту з «Фізичної реабілітації та реабілітаційних технологій»

- ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ фахового іспиту з «Фізичної реабілітації та реабілітаційних технологій»

- ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ І ЗМІСТУ МОТИВАЙІЦНОГО ЛИСТА (ПОРЯДОК) ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА НАВЧАННЯ ДО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В 2023 РОЦІ

- Програма та порядок оцінювання співбесіди з англійської мови (замість результатів єдиного вступного іспиту (обох компонентів)) для осіб, які вступають до івано-франківського національного медичного університету в 2023 році та мають на це право

- Порядок оцінювання за результатами співбесіди (замість результатів єдиного вступного іспиту (обох компонентів)) і структура підсумкового бала для вступників, які вступають до івано-франківського національного медичного університету і мають право на співбесіду відповідно до порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році

ПОТОЧНІ РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ ВСТУПНИКІВ
СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ
СПИСКИ ВСТУПНИКІВ, ЯКИМ АНУЛЬОВАНО РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ ТА/АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

09.08.2023

 - ВСТУПНИКИ, ЯКІ НЕ ВИКОНАЛИ ВИМОГИ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ ТА/АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ І ЇМ АНУЛЬОВАНО НАДАНІ РАНІШЕ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ ТА/АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 223 Медсестринство (Екстрена медицина/парамедик), , очної денної форми здобуття освіти 09.08.2023

 - ВСТУПНИКИ, ЯКІ НЕ ВИКОНАЛИ ВИМОГИ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ ТА/АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ І ЇМ АНУЛЬОВАНО НАДАНІ РАНІШЕ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ ТА/АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 226 Фармація, промислова фармація, очної денної форми здобуття освіти 09.08.2023

 - ВСТУПНИКИ, ЯКІ НЕ ВИКОНАЛИ ВИМОГИ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ ТА/АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ І ЇМ АНУЛЬОВАНО НАДАНІ РАНІШЕ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ ТА/АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 035 Філологія (Прикладна лінгвістика/Медичний переклад (англійська мова)), очної денної форми здобуття освіти

11.08.2023

12.08.2023

13.08.2023

15.08.2023

СПИСКИ ВСТУПНИКІВ, ЯКИМ АНУЛЬОВАНО РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ
СПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ (НАКАЗИ ПРО ЗАРАХУВАННЯ)
НАКАЗИ ПРО ВІДРАХУВАННЯ
НАКАЗИ НА ЗМІНУ ФІНАНСУВАННЯ
Освітньо-професійні програми
Перелік (акредитованих та неакредитованих) освітніх програм з розподілом ліцензованих обсягів, за якими планується здійснювати набір у 2023 році вступної кампанії
Відомості про відбіркову комісію ІФНМУ на 2023 рік
Рішення приймальної комісії щодо надання рекомендацій на зарахування

Рішення приймальної комісії щодо надання рекомендацій на зарахування на небюджетні конкурсні пропозиції (Протокол №18 від 03 серпня 2023 року)

Рішення приймальної комісії щодо надання рекомендацій на зарахування на відкриті конкурсні пропозиції за державним замовленням (Протокол №19 від 05 серпня 2023 року)

Рішення приймальної комісії щодо надання рекомендацій на зарахування_ Протокол №20 від 09 серпня 2023 року

Рішення приймальної комісії щодо надання рекомендацій на зарахування_ Протокол №21 від 10 серпня 2023 року

Рішення приймальної комісії щодо надання рекомендацій на зарахування_ Протокол №22 від 11 серпня 2023 року

Рішення приймальної комісії щодо надання рекомендацій на зарахування_ Протокол №23 від 12 серпня 2023 року

Рішення приймальної комісії щодо надання рекомендацій на зарахування_ Протокол №24 від 13 серпня 2023 року

Рішення приймальної комісії щодо надання рекомендацій на зарахування_ Протокол №25 від 14 серпня 2023 року

Рішення приймальної комісії щодо надання рекомендацій на зарахування_ Протокол №26 від 15 серпня 2023 року

Рішення приймальної комісії щодо надання рекомендацій на зарахування_ Протокол №27 від 16 серпня 2023 року

Рішення приймальної комісії щодо надання рекомендацій на зарахування_ Протокол №28 від 17 серпня 2023 року

Рішення приймальної комісії щодо надання рекомендацій на зарахування_ Протокол №31 від 28 серпня 2023 року

Рішення приймальної комісії щодо надання рекомендацій на зарахування_ Протокол №32 від 30 серпня 2023 року