ВСТУП ДО УНІВЕРСИТЕТУ 2023 (бакалаврат та магістратура для громадян України)

 

Положення про відбіркову комісію ІФНМУ на 2023 рік
Програми вступних випробувань та склад комісій. Положення про апеляцію та склад комісії
Перелік конкурсних предметів
Мінімальні значення кількості балів
Розрахунок конкурсного бала
ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ І ЗМІСТУ МОТИВАЙІЦНОГО ЛИСТА (ПОРЯДОК) ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА НАВЧАННЯ ДО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В 2023 РОЦІ
Вартість навчання
Строки прийому електронних заяв та етапи вступної кампанії 2023 для вступників на основі повної загальної середньої освіти (випускники 11 класів) та випускників медичних коледжів
УВАГА! Реалізація права вступників на обрання місця навчання
Порядок зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб
Обсяги прийому для вступників на основі повної загальної середньої освіти (випускники 11 класів) та випускників медичних коледжів
Розклад співбесіди

Розклад співбесіди замість НМТ буде оприлюднено не пізніше 30 червня 2023 року

Розклад співбесіди замість ЄВІ буде оприлюднено не пізніше 10 липня 2023 року.

Відомості про результати вступних випробувань

Результати співбесіди будуть оприлюднені в день її проведення.

Результати фахового іспиту будуть оприлюднені на наступний день після його проведення.

Вступ в університет випускників медичних коледжів на скорочений строк навчання
Вступ у магістратуру за спеціальністю 227 «Терапія та реабілітація»

- Інформація про можливість дистанційної реєстрації на ЄВІ

- Строки проведення вступної кампанії 2023 року у магістратуру за спеціальністю 227 "Терапія та реабілітація"

- Спеціалізації, передбачені за спеціальністю 227 «Терапія та реабілітація» за освітнім ступенем магістр

- Вступні випробування для здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 227 «Терапія та реабілітація»

- УЦОЯО: ЯКИМ БУДЕ ЄДИНИЙ ВСТУПНИЙ ІСПИТ ДО МАГІСТРАТУРИ У 2023 РОЦІ

- ПРОГРАМА ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ фахового іспиту з «Фізичної реабілітації та реабілітаційних технологій»

- ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ фахового іспиту з «Фізичної реабілітації та реабілітаційних технологій»

- ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ І ЗМІСТУ МОТИВАЙІЦНОГО ЛИСТА (ПОРЯДОК) ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА НАВЧАННЯ ДО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В 2023 РОЦІ

- Програма та порядок оцінювання співбесіди з англійської мови (замість результатів єдиного вступного іспиту (обох компонентів)) для осіб, які вступають до івано-франківського національного медичного університету в 2023 році та мають на це право

- Порядок оцінювання за результатами співбесіди (замість результатів єдиного вступного іспиту (обох компонентів)) і структура підсумкового бала для вступників, які вступають до івано-франківського національного медичного університету і мають право на співбесіду відповідно до порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році

РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ ВСТУПНИКІВ

Рейтингові списки вступників на небюджетні конкурсні пропозиції буде оприлюднено не пізніше 03 серпня 2023 року

Рейтингові списки вступників на відкриті конкурсні пропозиції за державним замовленням буде оприлюднено не пізніше 05 серпня 2023 року

Рейтингові списки вступників на відкриті конкурсні пропозиції за кошти фізичних та/або юридичних осіб буде оприлюднено не раніше 09 серпня 2023 року

Рейтингові списки вступників для вступу на освітній рівень магістра на основі освітнього ступеня бакалавра на спеціальність 227 «Терапія та реабілітація» буде оприлюднено не пізніше 26 серпня 2023 року

СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ

Списки вступників, рекомендованих до зарахування на небюджетні конкурсні пропозиції буде оприлюднено не пізніше 03 серпня 2023 року

Списки вступників, рекомендованих до зарахування на відкриті конкурсні пропозиції за державним замовленням буде оприлюднено не пізніше 05 серпня 2023 року

Списки вступників, рекомендованих до зарахування на відкриті конкурсні пропозиції за кошти фізичних та/або юридичних осіб буде оприлюднено не раніше 09 серпня 2023 року

Списки вступників, рекомендованих до зарахування на освітній рівень магістра на основі освітнього ступеня бакалавра на спеціальність 227 «Терапія та реабілітація» буде оприлюднено не пізніше 26 серпня 2023 року

СПИСКИ ВСТУПНИКІВ, ЯКИМ АНУЛЬОВАНО РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

Списки анульованих будуть оприлюднені не пізніше 09 серпня 2023 року

СПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ (НАКАЗИ ПРО ЗАРАХУВАННЯ)

Списки зарахованих (накази про зарахування) за державним замовленням будуть оприлюднені не пізніше 10 серпня 2023 року

Списки зарахованих (накази про зарахування) на відкриті конкурсні пропозиції та небюджетні конкурсні пропозиції за кошти фізичних та/або юридичних осіб будуть оприлюднені не пізніше 15 серпня 2023 року

Списки зарахованих (накази про зарахування) на освітній рівень магістра на основі освітнього ступеня бакалавра на спеціальність 227 «Терапія та реабілітація» будуть оприлюднені не пізніше 31 серпня 2023 року

Освітньо-професійні програми
Перелік (акредитованих та неакредитованих) освітніх програм з розподілом ліцензованих обсягів, за якими планується здійснювати набір у 2023 році вступної кампанії
Відомості про відбіркову комісію ІФНМУ на 2023 рік
Рішення приймальної комісії щодо надання рекомендацій на зарахування

Рішення приймальної комісії щодо надання рекомендацій на зарахування на небюджетні конкурсні пропозиції буде оприлюднено не пізніше 03 серпня 2023 року

Рішення приймальної комісії щодо надання рекомендацій на зарахування на відкриті конкурсні пропозиції за державним замовленням буде оприлюднено не пізніше 05 серпня 2023 року

Рішення приймальної комісії щодо надання рекомендацій на зарахування на відкриті конкурсні пропозиції за кошти фізичних та/або юридичних осіб буде оприлюднено не пізніше 09 серпня 2023 року

Рішення приймальної комісії щодо надання рекомендацій для вступу на освітній рівень магістра на основі освітнього ступеня бакалавра на спеціальність 227 «Терапія та реабілітація»  буде оприлюднено не пізніше 26 серпня 2023 року