ВСТУП ДО УНІВЕРСИТЕТУ 2024 (аспірантура для громадян України)

Правила прийому підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі у ІФНМУ в 2024 році

Програми та положення вступних іспитів, положення про апеляцію
 

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

ПРОГРАМА ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ вступного випробування з іноземної мови для осіб, які вступають в аспірантуру

ПРОГРАМА ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ вступного випробування до аспірантури з підготовки доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти галузі знань 22 Охорона здоров’я зі спеціальності 221 «Стоматологія» 

ПРОГРАМА ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ вступного випробування до аспірантури з підготовки доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти галузі знань 22 Охорона здоров’я зі спеціальності 222 «Медицина»

ПРОГРАМА ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ вступного випробування до аспірантури з підготовки доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти галузі знань 22 Охорона здоров’я зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» 

ПРОГРАМА ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ вступного випробування до аспірантури з підготовки доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти галузі знань 22 Охорона здоров’я зі спеціальності 228 «Педіатрія» 

ПРОГРАМА ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ вступного випробування до аспірантури з підготовки доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» зі спеціальностей 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 228 «Педіатрія», 226 «Фармація, промислова фармація» з презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень

Порядок роботи апеляційної комісії

Перелік вступних випробувань
Вартість на платні освітні послуги у аспірантурі
Етапи вступу в аспірантуру (строки прийому заяв, строки проведення вступних випробувань, оприлюднення рейтингових списків та списків рекомендованих до зарахування, строки зарахування)
Перелік документів
Обсяги прийому в аспірантуру
Розклад вступних випробувань
Результати вступних випробувань
Рейтингові списки в аспірантуру
НАКАЗИ ПРО ЗАРАХУВАННЯ
Освітньо-наукові програми
Перелік (акредитованих та неакредитованих) освітніх програм з розподілом ліцензованих обсягів, за якими планується здійснювати набір у 2024 році вступної кампанії
Відомості про відбіркову комісію для проведення прийому на навчання аспірантів