ОСНОВНИЙ НАУКОВИЙ НАПРЯМ УНІВЕРСИТЕТУ

 

Основний науковий напрям університету «Розробка нових медичних технологій діагностики і лікування найважливіших захворювань людини» 

За основним напрямом університету пріоритети надаються науковим дослідженням з:

  1. морфо-функціональних характеристик та медико-біохімічних закономірностей впливу різних зовнішніх чинників, токсичних впливів та елементного статусу на органи і тканини людини;
  2. розробці сучасної концепції оцінки стану генофонду населення Прикарпаття;
  3. вивченню клініко-біохімічних та патогенетичних закономірностей формування захворювань внутрішніх органів та хірургічної патології у дітей та дорослих, репродуктивного здоров’я у жителів Прикарпаття;
  4. екологічним, соціально-культурним геномним та патогенетичним чинникам збереження стоматологічного здоров’я населення та розробці новітніх технологій в стоматології;
  5. розробці природних ресурсів Прикарпаття з обґрунтуванням оздоровчих властивостей рекреаційних ресурсів Карпатського регіону;
  6. обґрунтування закономірностей розвитку і реформування системи охорони здоров’я регіону.