Навчально-тренінговий центр для викладачів

 

Іноземні мови для професійного спілкування

Шановні слухачі Навчально-тренінгового центру «Іноземні мови для професійного спілкування»!

Повідомляємо Вас про те, що заняття відбуватимуться у корпусі кафедри мовознавства по вулиці С. Бандери, 79А у лінгафонному кабінеті.

Робота НТЦ у 2022/2023 навчальному році структурована на два напрями:

1) підготовка до іспиту FCE з англійської мови (див. списки слухачів у Додатку 1);

2) удосконалення професійної іноземної мови (див. списки слухачів у Додатку 2).

Акцентуємо, що відвідування занять у НТЦ є обов’язковим. Слухачів, які систематично пропускатимуть заняття без поважної причини, буде відраховано.

Сертифікат про завершення навчання на певному році напрямку професійної іноземної мови отримають слухачі НТЦ, які будуть систематично відвідувати заняття та складуть підсумкове тестування на бал від 75 до 100.

 

 

 

Інформаційні технології у навчальному процесі та наукових дослідженнях

Шановні колеги!

Пропонуємо Вам курс «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ» для підвищення кваліфікації викладачів на базі кафедри медичної інформатики, медичної та біологічної фізики (Провулок Фортечний, 3, корпус теоретичних наук, 3-ій поверх).

Обсяг курсу становить 180 годин (6,0 кредитів ECTS), з яких 60 годин практичних занять та 120 годин самостійна робота.

Заняття відбуваються впродовж семестру один раз на тиждень. Групи слухачів формуються відповідно до вхідного рівня знань (початковий, поглиблений).

По завершення навчання на відповідному рівні слухачі НТЦ отримують СЕРТИФІКАТ за умови систематичного відвідування занять та складання підсумкового контролю на рівні не менше 75 балів зі 100 можливих.

Удосконалення педагогічної майстерності для науково-педагогічних та педагогічних працівників