ТОВАРИСТВО МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

TMV

ТОВАРИСТВО МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

Товариство молодих вчених (далі ТМВ) входить в структуру наукового відділу Івано-Франківського національного медичного університету (далі ІФНМУ) і є органом самоврядування молодих вчених і спеціалістів віком до 35 років. Товариство працює у тісному взаємозв’язку з адміністрацією, структурними підрозділами ІФНМУ.

Основними завданнями ТМВ є:

-          сприяння підвищенню якості підготовки спеціалістів, сприяння науковій діяльності молодих вчених, підвищення теоретичного рівня і практичної значимості науково-дослідницьких робіт молодих вчених.

-         сприяння публікації та впровадження в практику результатів наукових робіт молодих вчених;

-          проведення наукових конференцій, симпозіумів, виставок, семінарів та публікація збірок наукових праць, тез;

-          поширення міжнародних зв’язків, встановлення контактів з науковими товариствами України та зарубіжних країн для обміну делегаціями і спільної наукової діяльності;

-          інформування української та зарубіжної громадськості про свою діяльність.

 

 

САЙТ ТОВАРИСТВА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ :http://www.ifnmu.edu.ua/uk/novyny

tmv

СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО

     

     

САЙТ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА :http://www.ifnmu.edu.ua/uk/news-snt

 

snt