ВСТУП ДО УНІВЕРСИТЕТУ 2024 (магістратура для іноземних громадян)

Особливості прийому на навчання до ІФНМУ іноземців та осіб без громадянства
Програми, положення та примірний зміст завдань вступних іспитів, положення про апеляцію

ПРОГРАМА ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ комплексного вступного іспиту в усній формі з біології та української мови для іноземців та осіб без громадянства, які обрали мовою навчання українську мову

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ комплексного вступного іспиту в усній формі з біології та української мови для іноземців та осіб без громадянства, які обрали мовою навчання українську мову

ПОРЯДОК РОБОТИ АПЕЛЯЦІЙНОЇ КОМІСІЇ Івано-Франківського національного медичного університету на результати вступних іспитів у іноземних громадян в 2024 році

Перелік вступних іспитів та мінімальні значення кількості балів
Розмір плати за навчання
Строки прийому заяв та документів, проведення вступних іспитів та зарахування іноземців
Перелік документів
Обсяги прийому іноземців на перший рік навчання
Розклади вступних іспитів для іноземців з біології та української мови, які вступають відповідно до розділу ХIV Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Івано-Франківському національному медичному університеті в 2024 році та обрали мовою навчання українську мову
Результати вступних іспитів для іноземців
НАКАЗИ ПРО ЗАРАХУВАННЯ
Освітньо-професійні програми
Перелік акредитованих освітніх програм, за якими буде здійснюватися прийом на навчання іноземців на ступінь вищої освіти магістр
Відомості про відбіркову комісію для проведення прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства
Вимоги Івано-Франківського національного медичного університету щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання