ВСТУП ДО ФАХОВОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ 2024

Програма та положення творчого конкурсу ліплення, положення про апеляцію; склад комісії творчого конкурсу (ліплення) та апеляційної комісії

ПРОГРАМА ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ творчого конкурсу з ліплення для осіб, які вступають на основі базової загальної середньої освіти до Фахового медичного коледжу Івано-Франківського національного медичного університету на спеціальність 221 Стоматологія (освітня програма стоматологія ортопедична, фах зубний технік)

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ творчого конкурсу з ліплення для осіб, які вступають на основі базової загальної середньої освіти до Фахового медичного коледжу Івано-Франківського національного медичного університету на спеціальність 221 стоматологія (освітня програма стоматологія ортопедична, фах зубний технік)

Порядок роботи апеляційної комісії Фахового медичного коледжу Івано-Франківського національного медичного університету на результати вступних випробувань

Склад апеляційної комісії Фахового медичного коледжу Івано-Франківського національного медичного університету на результати вступних випробувань 6.010203 «Здоров’я людини» (професійне спрямування фізична реабілітація)

Матеріали та інструменти, необхідні для складання творчого конкурсу (ліплення)
Розклад творчого конкурсу (ліплення) для вступу у Фаховий медичний коледж ІФНМУ на основі базової середньої освіти (випускники 9 класів) на 2024 рік
Результати творчого конкурсу (ліплення)
УВАГА! Реалізація права вступників на обрання місця навчання
Для конкурсного відбору зараховуються результати творчого конкурсу (ліплення) та розгляду мотиваційного листа за відповідними спеціальностями:
ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ, ЗМІСТУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА НАВЧАННЯ ДО ФАХОВОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ ІФНМУ В 2024 РОЦІ
Строки прийому заяв та етапи вступної кампанії в 2024 році
Перелік документів
Обсяги прийому
Розмір плати за навчання
РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ ВСТУПНИКІВ
СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ
СПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ (НАКАЗИ ПРО ЗАРАХУВАННЯ)
Освітньо-професійні програми, освітні програми
Перелік (акредитованих та неакредитованих) освітніх програм з розподілом ліцензованих обсягів, за якими планується здійснювати набір у 2024 році вступної кампанії
Відомості про відбіркову комісію для проведення прийому на навчання до Фахового медичного коледжу ІФНМУ
Порядок денний і рішення приймальної комісії
Рішення приймальної комісії щодо надання рекомендацій на зарахування