ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНА РОБОТА

 

- Зміни щодо патентного законодавства

- Патентно-ліцензійна діяльність університету у 2020 році 

- Патентно-ліцензійна діяльність університету у 2019 році 

- Алгоритм отримання патенту на винахід (корисну модель)

- Наказ  «Про затвердження Правил складання і подання заявки  на винахід та заявки на корисну модель»

- Заява про видачу патенту України

- Інформація про патентно-ліцензійну діяльність ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» за 2018 рік 

- Інформація про патентно-ліцензійну діяльність ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» за 2015 рік

- Перелік нововведень, що пропонуються для включення до Реєстру галузевих нововведень 2018 року

- Перелік нововведень, що пропонуються для включення до Реєстру галузевих нововведень 2017 року

- Методичні рекомендації для викладачів та студентів винаходи та корисні моделі оформлення заявки та отримання правової охорони

- Методичні рекомендації твори літератури, науки і мистецтва процедура отримання державної правової охорони та управління правами