ВСТУП ДО ФАХОВОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ 2023

 

Правила прийому на навчання до Фахового медичного коледжу ІФНМУ в 2023 році
Положення про приймальну комісію Фахового медичного коледжу ІФНМУ на 2023 рік та положення про відбіркову комісію Фахового медичного коледжу ІФНМУ на 2023 рік
Програма та положення творчого конкурсу ліплення, положення про апеляцію; склад комісії творчого конкурсу (ліплення) та апеляційної комісії

- ПРОГРАМА ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ творчого конкурсу з ліплення для осіб, які вступають на основі базової загальної середньої освіти до Фахового медичного коледжу Івано-Франківського національного медичного університету на спеціальність 221 Стоматологія (освітня програма стоматологія ортопедична, фах зубний технік)

- ПОРЯДРК ПРОВЕДЕННЯ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ З ЛІПЛЕННЯ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДО ФАХОВОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 221 СТОМАТОЛОГІЯ (ОСВІТНЯ ПРОГРАМА СТОМАТОЛОГІЯ ОРТОПЕДИЧНА, ФАХ ЗУБНИЙ ТЕХНІК)

- Порядок роботи апеляційної комісії Фахового медичного коледжу Івано-Франківського національного медичного університету на результати вступних випробувань

- Склад апеляційної комісії Фахового медичного коледжу Івано-Франківського національного медичного університету на результати вступних випробувань

Матеріали та інструменти, необхідні для складання творчого конкурсу (ліплення)
Розклад творчого конкурсу (ліплення) для вступу у Фаховий медичний коледж ІФНМУ на основі базової середньої освіти (випускники 9 класів) на 2023 рік
Результати творчого конкурсу (ліплення)
УВАГА! Реалізація права вступників на обрання місця навчання
Для конкурсного відбору зараховуються результати творчого конкурсу (ліплення) та розгляду мотиваційного листа за відповідними спеціальностями:
ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ, ЗМІСТУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА НАВЧАННЯ ДО ФАХОВОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ ІФНМУ В 2023 РОЦІ
Строки прийому заяв та етапи вступної кампанії в 2023 році
Перелік документів
Обсяги прийому
Вартість навчання
ПОТОЧНІ РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ ВСТУПНИКІВ
СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ

- РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВСТУПНИКІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 221 СТОМАТОЛОГІЯ (НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИЙ СТУПІНЬ – ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

- РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВСТУПНИКІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 223 МЕДСЕСТРИНСТВО (НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИЙ СТУПІНЬ – ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР 

- РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВСТУПНИКІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ (НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИЙ СТУПІНЬ – ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

- ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК про перевірку на наявність академічного плагіату в мотиваційних листах вступників на основі базової середньої освіти за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (освітня програма – фармація) до Фахового медичного коледжу Івано-Франківського національного медичного університету в 2023 році

СПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ (НАКАЗИ ПРО ЗАРАХУВАННЯ)

СПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ

- СПИСОК ЗАРАХОВАНИХ на перший курс денної форми здобуття освіти за спеціальністю 221 Стоматологія (освітня програма – стоматологія ортопедична) на основі базової середньої освіти (9 кл.) освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр

СПИСОК ЗАРАХОВАНИХ на перший курс денної форми здобуття освіти за спеціальністю 221 Стоматологія (освітня програма – стоматологія ортопедична) на основі базової середньої освіти (9 кл.) освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр_ Станкевич

- СПИСОК ЗАРАХОВАНИХ на перший курс денної форми здобуття освіти за спеціальністю 223 Медсестринство (освітня програма – сестринська справа) на основі базової середньої освіти (9 кл.) освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр

- СПИСОК ЗАРАХОВАНИХ на перший курс денної форми навчання за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (освітня програма – фармація) на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.) освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр 

НАКАЗИ ПРО ЗАРАХУВАННЯ

НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ на перший курс денної форми здобуття освіти за спеціальністю 221 Стоматологія (освітня програма – стоматологія ортопедична) на основі базової середньої освіти (9 кл.) освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр 

НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ на перший курс денної форми здобуття освіти за спеціальністю 221 Стоматологія (освітня програма – стоматологія ортопедична) на основі базової середньої освіти (9 кл.) освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр _ Станкевич

НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ на перший курс денної форми здобуття освіти за спеціальністю 223 Медсестринство (освітня програма – сестринська справа) на основі базової середньої освіти (9 кл.) освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр

НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ на перший курс денної форми здобуття освіти за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (освітня програма – фармація) на основі базової середньої освіти (9 кл.) освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр

НАКАЗИ НА ВІДРАХУВАННЯ
Освітньо-професійні програми, освітні програми
Перелік (акредитованих та неакредитованих) освітніх програм з розподілом ліцензованих обсягів, за якими планується здійснювати набір у 2023 році вступної кампанії
Відомості про приймальну комісію Фахового медичного коледжу ІФНМУ та визначення повноважень у встановленому законодавством порядку
Порядок денний і рішення приймальної комісії
Рішення приймальної комісії щодо надання рекомендацій на зарахування