ОГОЛОШЕННЯ ДЕКАНАТУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Привітання для студентів медичного факультету

___________________________________________________________________________________________

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

- Наказ №347-д Щодо організації освітнього процесу у весняному семестрі 2020-2021 навчального року для студентів 6 курсу Юк групи медичного факультету, прийнятих для проходження повторного навчання

- Тест дослідження рівня невротизації методикою Л.І. Вассермана

- Правила внутрішнього розпорядку для осіб, що навчаються в Івано-Франківському національному медичному університеті

- Студентське опитування "Академічна доброчесність та якість освіти" - Цикл 2

- Анкета студента І курсу (*.docx)

- ( ДЛЯ СТУДЕНТІВ ) Інструкція для студентів першого курсу ІФНМУ. Інструкція для користування програмою TEAMS для участі у заняттях у режимі on line (відеоконференцій)

- Інформація першокурснику

- Розклад занять

- Розподіл кураторів академічних груп за кафедрами університету

- Роз'яснення Центру тестування щодо Закону України про захист персональних даних

- Лист МОЗ України «Про додаткову підготовку студентів до ліцензійного іспиту «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» з питань профілактики захворювань, вакцинації та імунізації»

- Протидія булінгу

- Протидія дискримінації

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

- Розподіл студентів за вибірковими компонентами згідно каталогу ОП Медицина, Педіатрія 1 курсу, 2 курсу зі скороченим терміном навчання.

- Розподіл студентів за вибірковими компонентами згідно каталогу ОП Фізична терапія, ерготерапія 1 курсу

- Розподіл студентів за вибірковими компонентами згідно каталогу ОП Медицина Педіатрія Фізична терапія, ерготерапія 2-6 курси

- Скерування для здобувачів освіти щодо обрання вибіркових компонент освітнього процесу

- Форма для обирання вибіркових компонент освітньо-професійної програми "Медицина" для студентів зі скороченим терміном навчання

- Форма для обирання вибіркових компонент освітньо-професійної програми "Педіатрія"

- Форма для обирання вибіркових компонент освітньо-професійної програми "Медицина"

- Форма для обирання вибіркових компонент освітньо-професійної програми "Фізична терапія. Ерготерапія"

- Каталоги вибіркових дисциплін (перейти за покликанням)

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________