НАВЧАЛЬНА РОБОТА

 

Нормативні документи
Галузеві стандарти якості освіти
Освітньо-професійні програми вищої освіти
Накази ректора

2023-2024 навчальний рік

Наказ № 1180-д від 27.09.23 Про затвердження освітніх програм

Наказ № 665-д від 02.05.24 Щодо доповнення та змін до наказу № 1004-д від 01.09.2023 Про створення Центральної методичної ради ті методичних комісй 2023-24 н.р.

Наказ № 625-д від 30.04.24 Про внесення змін до наказу № 351-д від 19.03.2024 Про огранізацію та порядок проведення атестацї здобувачів освіти 23-24

Наказ № 617-д від 30.04.24 Про призначення гарантів освітніх програм

Наказ № 613-д від 29.04.24 Про затвердження оновлених освітніх програм

Наказ № 351-д від 19.03.24 Про організацію та порядок проведення атестації здобувачів освіти у 2023-2024 н.р.

Наказ № 387-д від 27.03.24 Про перейменування ОПП

Наказ № 1423-д від 02.11.23 Про реорганізацію кафедри університету

Наказ № 1703-д від 26.12.23 Щодо організації освітнього процесу у весняному семестрі 2023-2024 н.р.

Наказ № 1004-д від 01.09.23 Про створення ЦМР та методичних комісій 2023-24 н.р.

Наказ № 1620-д від 12.12.23 Щодо доповнення до наказу № 1004- Про створення ЦМР та методичних комісій 2023-24 н.р.

Наказ № 1548-д від 28.11.23 Про затвердження складу робочих груп щодо забезпечення провадження освітньої діяльності

Наказ № 1504-д від 16.11.23 Щодо доповнення до наказу № 1004- Про створення ЦМР та методичних комісій 2023-24 н.р.

Наказ № 1385-д від 27.10.23 Про призначення гарантів освітніх програм

Наказ 1402-д від 01.11.2023р.Про введення в дію Положення про НТЦ ІФНМУ для викладачів за напрямком Інформ техногології у навч процесі

Наказ 1403-д від 01.11.2023р Про введення в дію Положення про НТЦ для викладачів Удосконалення педагогічної майстерності для НП та ПП ІФНМУ

Наказ № 1015-д від 04.09.23 Щодо створення Комісій з моніторингу якості лекцій та практичних занять

Наказ № 968-д від 25.08.23 Про переведення студентів першого року навчання із скороченим терміном навчання на другий курс навчання

Наказ № 963-д від 23.08.23 Щодо організації освітнього процесу в осінньому семестрі 23-24

2022-2023 навчальний рік

- Наказ №860-д від 30.06.2023 Про затвердження освітніх програм

- Наказ №762-д від 05.06.2023 Про проведення ліцензійної виїзної експертизи на рівні вищої освіти

- Наказ № 751-д від 02.06.2023 Про затвердження навчальних та робочих навчальних планів

- Наказ №744-д від 01.06.2023 Про затвердження освітніх програм

- Наказ № 710-д від 24.05.2023 Про призначення гарантів ОПП

- Про призначення гарантів освітньо-професійних програм 226 Фармація, промислова фармація

- Наказ № 578-д від 26.04.2023 Про затвердження оновлених освітніх програм

- Наказ № 859-д від 08.09.2022 Про затвердження Порядку про утворення та організацію роботи ЕК для атесктації здобвувачів ВО в ІФНМУ

- Наказ № 509-д від 12.04.2023 Про проведення акредитаційної експертизи ОНП Педіатрія

- Наказ № 502-д від 11.04.2023 Про проведення акредаційної експертизи ОНП Фармація, промислова фармація

- Наказ № 421-д від 29.03.2023 Про затвердження оновлених освітніх програм

- Наказ №316-д від 10.03.2023 Про організацію та порядок проведення атестації здобувачів освіти у 2022-2023 н.р.

- Наказ № 1297-д від 11.10.2021 Про призначення керівників та членів проєктних груп ОПП

- Наказ № 207-д Про особливості організації освітнього процесу 23-24 лютого 2023 року в ІФНМУ

- Наказ № 134-д від 07.02.2023 Про призначення відповідальних від кафедр за венсення інформації до системи ЄДЕБО

- Наказ № 48-д від 17.01.2023 Щодо доповнення до наказу № 828-д від 01.09.2022 Щодо створення ЦМР на 2022-2023 н.р.

- Наказ № 40-д 16.01.2023 Щодо доповнення до наказу від 07.09.2033 року № 856-д Про створення Комісій з моніторингу якості проведення лекцій та практичних занять

- Наказ № 1433 -д від 19.12.2022 Про організацію освітнього процесу у весняному семестрі 2022-2023 н.р.

- наказ №1132-д Про видачу документа про освіту з відзнакою за високі досягнення у навчанні в 2022-2023 навчальному році

- Наказ №1433 -д від 19.12.2022 Про організацію освітнього процесу у весняному семестрі 2022-2023 н.р.

- Наказ № 1199-д 07.11.22 Про організацію підсумкового контролю знань студентів в осінньому семестрі 2022-23 н.р.

- Наказ №828-д від 01.09.2022 р Про створення ЦМР та циклових комісій на 2022-23 н.р

- Наказ №934-д від 21.09.2022 Про гаранта ОПП Сестринська справа

- Наказ №856-д 07.09.22 Про створення Комісій з моніторингу якості проведення лекцій та практичних занять

- Наказ про організацію освітнього процесу

2021-2022 навчальний рік

- Про затвердження оновленої освітньої програми Педіатрія № 657-д від 24.06.2022

- Про зміни до робочих навчальних планів на 2022-23 (перенесення ПМК з практик) 590-д від 09.06.22

- Про затвердження оновлених освітніх програм, навчальних та робочих навчальних планів 550-д від 01.06.22

- Про призначення гаранта ОНП 222 Медицина 549-д від 01.06.22

- Про зміни та доповнення до наказу №317-д, № 449-д

- Про затвердження нових редакцій Положень та Збірника документації з організації роботи кафедри ІФНМУ 417-д

- Про призначення гарантів освітніх програм, бакалаврського рівня вищої освіти 426-д

- Про організацію підсумкового контролю знань у весняному семестрі 2021-22 та зміни до графіку освітнього процесу 317-д

- Про перехід на змішане навчання лікарів-інтернів, слухачів циклів ПО 341-д

- Наказ щодо формуванння навчальних планів 327-д від 08.04.22

- Про організацію та порядок проведення атестації випускників 298-д

- Про особливості організації освітнього процесу в умовах воєнного стану 283-д

- Наказ №221 від 27.02.2022 Про організацію роботи працівників на час воєнного стану

- Наказ 214-д від 24.02.2022 Про функціонування Університету на період дії воєнного стану

- Щодо організації освітнього процесу для іноземних громадян 185-д

- Про організацію підсумкового контролю знань студентів в осінньому сесестрі та про видачу документа про освіту з відзнакою за високі досягнення у навчанні в 2021-2022 навчальному році № 1597-д

- Щодо організації освітнього процесу в Університеті у весняному семестрі 2021-2022 н.р. Наказ № 07-д

- Наказ про організацію підсумкового контролю знань студентів

- Про нормування робочого часу 1784-д

- Про проведення акредитації 1796-д

- Про проведення атестації 1737-д

- Про позапланову перевірку 

- Наказ № 1040 -д Про організацію освітнього процесу на 2021-2022 навчальний рік

Архів

- Про затвердження Графіка іспитів 2022

- Про створення Центральної методради і предметних комісій 2021-22

- Про створення Комісій з моніторингу якості лекцій та практичних занять

 

-  Наказ №776-д від 03.06.2021р. Про призначення гарантів та членів проєктних груп освітніх програм

- Наказ №794-д Про проведення акредитаційної експертизи

- Наказ №762-д Про введення в дію нової редакції "Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників ІФНМУ"

- Наказ №595-д Про призначення гарантів освітніх програм

- Наказ №281-д Про призначення членів проєктних груп освітньо-наукових та освітньо-професійних програм

- Наказ №327-д від 15.03.2021р. Про організацію та порядок проведення атестації випускників у 2020-2021н.р

- Наказ №525-д від 15.04.2021р. Про зміни до наказу №501-д від 12.04.2021р.

- Наказ №501-д від 12.04.2021р. Про зміни в організації освітнього процесу в Університеті у весняному семестрі у 2020-2021н.р.

- Наказ №412-д "Про зміни  до наказу №334-д про проведення акредитаційної експертизи"

- Про проведення акредитаційної еспертизи

- Наказ № 390-д від 23.03.2021р. Про організацію підсумкового контролю знань у весняному семестрі 2020-2021 навчального року та зміни до графіку освітнього процесу

- Наказ №347-д Щодо організації освітнього процесу у весняному семестрі 2020-2021 навчального року для студентів 6 курсу Юк групи медичного факультету, прийнятих для проходження повторного навчання

- Наказ №232-д Про зміни до наказу №205-д про проведення акредитаційної експертизи

- Наказ № 205-д Про проведення акредитаційної експертизи

- Наказ №148-д Про організацію Підсумкового контролю знань у весняному семестрі 2020-2021 н.р. для студентів заочної форми навчання

- Наказ №126-д Щодо організації освітнього процесу у весняному семестрі 2020-2021 н.р. для студентів 3-іх курсів медичного та стоматологічного факультетів, прийнятих для проходження повторного навчання на освітніх програмах

- Наказ № 82-д від 26.01.2021р. "Про зміни в організації освітнього процесу в університеті у весняному семестрі 2020-2021н.р.

- Наказ  "Про видачу документа про освіту з відзнакою в 2020-2021 навчальному році

- Наказ "Про проведення Державної атестації випускників фармацевтичного факультету у 2020-2021 навчальному році та введення в дію Положення про неформальну та інформальну освіту учасників освітнього процесу в ІФНМУ"

- Наказ №1349-д  Про організацію підсумкового контролю знань студентів в осінньому семестрі 2020-2021 навчальному році .

- Наказ № 1366-д Про зміни в організації освітнього процесу в Університеті

- Наказ №1309-д Про проведення акредитаційної експертизи в Університеті

- Наказ № 1280-д "Про продовження дистанційного навчання та організацію роботи працівників Університету"

- НАКАЗ № 810-д про організацію освітнього процесу на 2020-2021 навчальний рік

- НАКАЗ № 844-д про створення Центральної методичної ради та методичних (предметних) комісій на 2020-2021 навчальний рік

- НАКАЗ № 916-д про створення Комісій з внутрішнього аудиту проведення лекцій та практичних занять 

- НАКАЗ № 858-д про експлуатацію мультимедійної та комп’ютерної техніки у 2020-2021 н.р

- Наказ ректора 767-д "Про підготовку та проведення освітнього процесу в ІФНМУ за умов адаптивного карантину в 2020-2021 н.р." від 14.08. 2020р

- Наказ про зміни в організації освітнього процесу та завершення 2019/2020 навчального року

- Наказ № 435 про організацію підсумкового контролю знань у весняному семестрі 2019-2020 навчального року

- Наказ 434-д про організацію та порядок проведення Державної атестації випускників у 2019-2020 навчальному році.

- Наказ про введення в дію «Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників ІФНМУ»

- Наказ про проведення акредитаційної експертизи

- Наказ про організацію Підсумкового контролю знань у весняному семестрі 2019/2020 н.р. для студентів заочної форми навчання

- НАКАЗ № 1031-д про підготовку акредитаційних справ та проведення акредитації спеціальностей та освітніх програм в Університеті 

- Про створення Центральної методичної ради та методичних (предметних) комісій на 2019-2020 навчальний рік

- Наказ про створення Комісій з моніторингу якості лекцій та практичних занять

- Наказ про видачу документа про освіту з відзнакою в 2019-2020 навчальному році

- Наказ про організацію освітнього процесу на 2019-2020 навчальний рік

- Порядок супроводу (надання допомоги) особам з інвалідністю та мало мобільним групам населення в Івано-Франківському національному медичному університеті

- Наказ про підготовку до ліцензування та акредитацій спеціальностей в Університеті

- Про внесення змін до наказу ІФНМУ від І 4.02.2017р. № 147-д «Про створення органів управління та сил цивільного захисту університету на 2017 навчальний рік».

Про відповідальних за організацію роботи НПЦ та навчально-методичну роботу з окремих дисциплін на кафедрах університету

Наказ про надання платної послуги

Про створення конкурсної комісії

Наказ МОН №13 від 14.01.2016 року "Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам"(новий наказ)

Наказ 407-д від 14.04.2016 року "Про проведення науково-методичної конференції з міжнародною участю «Досвід впровадження Європейської кредитно-трансферної  системи у вищих навчальних закладах Прикарпаття  III-IV рівнів акредитації»"

- Наказ 1161-д  від 21.11.2017 р. "Про організацію підготовки та видання навчальної та навчально-методичної літератури в університеті"

 

Графік освітнього процесу
Графік відкритих занять, майстер-класів

- Графік відкритих практичних занять на весняний семестр 2023-24 навчальний рік

- Графік відкритих майстер-класів на весняний семестр 2023-24 навчальний рік

- Графік відкритих лекцій на весняний семестр 2023-24 навчальний рік

АРХІВ

-ГРАФІК ВІДКРИТИХ ЛЕКЦІЙ НА ОСІННІЙ СЕМЕСТР 2023-2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

-ГРАФІК ВІДКРИТИХ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ НА ОСІННІЙ СЕМЕСТР 2023-2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

-ГРАФІК ВІДКРИТИХ МАЙСТЕР-КЛАСІВ НА ОСІННІЙ СЕМЕСТР 2023-2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

- План-графік відкритих занять та організації заходів фахового медичного коледжу 2022-2023

- Майстер-класи весняний семестр 2022-23

- Практичні заняття весняний семестр 2022-23

- Лекції весняний семестр 2022-23

- Лекції осінній семестр 2022-23

- Майстер-класи осінній семестр 2022-23

- Практичні заняття осінній семестр 2022-23 

- Додаток 2 до графіку відкритих лекцій весняний семестр 2022 (з 28.02.2022)

- Додаток до графіку відкритих лекцій весняний семестр 2022 (з 28.02.2022)

- Додаток до графіку відкритих практичних занять весняний семестр 2022 (з 28.02.2022)

- Зміни до графіку відкритих лекцій весняний семестр 2022 (з 28.02.2022)

- Зміни до графіку відкритих майстер-класів весняний семестр 2022 (з 28.02.2022)

- Зміни до графіку відкритих практичних занять весняний семестр 2022 (з 28.02.2022)

- План-графік відкритих занять 21-22 (коледж, весняний семестр)

- Лекції весняний семестр 22

- Майстер-класи семестр 22

- Практичні заняття весняний семестр 22

- План-графік відкритих занять 21-22 (коледж, осінній семестр)

- Графік відкритих лекцій ( додаток)

- Майстер-класи 21-22

- Практичні 21-22

- Графік відкритих лекцій на осінній семестр 21-22

- Графік майстер-класів

- Графік відкритих практичних занять

- Графік відкритих лекцій

- План проведення відкритих занять викладачами фахового медичного коледжу, які атестуються у 2020-2021 н.р.

Навчальні плани

- Покликання на робочі навчальні плани ОПП (на SharePoint)  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Звіти акредитаційної комісії
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників

Положення

Плани-графіки підвищення кваліфікації

Методичні рекомендації

Оголошення про підвищення кваліфікації

Договори

Архів

- Організація дистанційного навчання в закладах освіти з використанням навчальної платформи Moodle

- Онлайн-стажування для викладачів на базі Білостоцького університету

- Лист-розсилка медичні заклади України

- Підвищення кваліфікації НФУ

- Інструкція по реєстрації на платформі дистанційного навчання

- НМУ імені О.О. Богомольця Підвищення кваліфікації науково-педагогічних (педагогічних) працівників та курсів тематичного удосконалення лікарів

- Стажування: «Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі»

- Міжнародне онлайн-стажування Університет страхування та фінансів (ВУЗФ, Болгарія (Софія))

- Стажування педагогічних працівників в Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

- MIRCIM 2021

- Professional Development Program in English for Higher Education Specialists “Teacher Training Program”

- Онлайн- курс про освіту в дистанційному та змішаному форматах для викладачів та адміністрації ЗВО

- Он-лайн стажування Нові та інноваційні методи викладання

- Підвищення кваліфікації в Національній академії державного управління при Президентові України

- Цикл підвищення кваліфікації  ІПКСФ

 

ВІДОМЧІ ДОКУМЕНТИ