ВСТУП ДО УНІВЕРСИТЕТУ 2023 (аспірантура для громадян України)

 

Правила прийому підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі у ІФНМУ в 2023 році (із змінами, введеними в дію наказом ректора від 06 липня 2023 року  №884-д)
Положення про відбіркову комісію для проведення прийому на навчання аспірантів у ІФНМУ в 2023 році
Програми вступних випробувань, порядок роботи апеляційної комісії на результати вступних випробуваннь до аспірантури в Івано-Франківському національному медичному університеті
Перелік вступних випробувань
Вартість на платні освітні послуги у аспірантурі
Етапи вступу в аспірантуру (строки прийому заяв, строки проведення вступних випробувань, оприлюднення рейтингових списків та списків рекомендованих до зарахування, строки зарахування)
Перелік документів
Обсяги прийому в аспірантуру
Розклад вступних випробувань
Відомості про результати вступних випробувань
Рейтингові списки в аспірантуру

Рейтингові списки на очну (денну, вечірню) форму здобуття освіти за державним замовленням

- Рейтинговий список з наданням рекомендації до зарахування на місця державного замовлення вступників для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 221 Стоматологія. Очна (денна) форма здобуття освіти

- Рейтинговий список з наданням рекомендації до зарахування на місця державного замовлення вступників для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 Медицина. Очна (денна) форма здобуття освіти

- Рейтинговий список з наданням рекомендації до зарахування на місця державного замовлення вступників для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація. Очна (денна) форма здобуття освіти

- Рейтинговий список з наданням рекомендації до зарахування на місця державного замовлення вступників для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 221 Стоматологія. Очна (вечірня) форма здобуття освіти

- Рейтинговий список з наданням рекомендації до зарахування на місця державного замовлення вступників для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 Медицина. Очна (вечірня) форма здобуття освіти

- Рейтинговий список з наданням рекомендації до зарахування на місця державного замовлення вступників для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація. Очна (вечірня) форма здобуття освіти

Рейтингові списки на очну (денну, вечірню) форму здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб

- Рейтинговий список з наданням рекомендації до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступників для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 221 Стоматологія. Очна (денна) форма здобуття освіти

- Рейтинговий список з наданням рекомендації до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступників для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 Медицина. Очна (денна) форма здобуття освіти

- Рейтинговий список з наданням рекомендації до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступників для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація. Очна (денна) форма здобуття освіти

- Рейтинговий список з наданням рекомендації до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступників для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 Медицина. Очна (вечірня) форма здобуття освіти

НАКАЗИ ПРО ЗАРАХУВАННЯ
Освітньо-наукові програми
Перелік (акредитованих та неакредитованих) освітніх програм з розподілом ліцензованих обсягів, за якими планується здійснювати набір у 2023 році вступної кампанії
Відомості про відбіркову комісію для проведення прийому на навчання аспірантів