АСПІРАНТУРА. ДОКТОРАНТУРА

Інформація про освітньо-наукові програми

2024

2023

АРХІВ

2022

2021

Фармацiя, промислова фармація

- Звіт за результатами громадського обговорення оновлення ОНП Фармація, промислова фармація редакція 2021-01

- ОНП Фармацiя, промислова фармація, редакція 2021-01

- Проeкт ОНП Фармація спеціальності 226 Фармацiя промислова фармацiя 2021

- Рецензія А.О. Бітнер (Струмінська) на освітньо-наукову програму Фармація, промислова фармація підготовки докторів філософії в Івано-Франківському національному медичному університеті

- Рецензія Б.П. Громовика на освітньо-наукову програму Фармація, промислова фармація підготовки докторів філософії в Івано-Франківському національному медичному університеті

- Рецензія П.А. Колісника на освітньо-наукову програму Фармація, промислова фармація підготовки докторів філософії в Івано-Франківському національному медичному університеті

- Рецензія С.А. Дуда на освітньо-наукову програму Фармація, промислова фармація підготовки докторів філософії в Івано-Франківському національному медичному університеті

- Рецензія С.В. Сур на освітньо-наукову програму Фармація, промислова фармація підготовки докторів філософії в Івано-Франківському національному медичному університеті

2020

Медицина

- Проєкт освітньо-наукової програми Медицина

- Освітньо-наукова програма «Медицина»

- Відомості про самооцінювання ОНП Медицина

- Звіт за результатами громадського обговорення ОНП Медицина (PDF)

- Рецензія В.М. Якимчук на освітньо-наукову програму «Медицина» підготовки докторів філософії в Івано-Франківському національному медичному університеті

- Рецензія Л.С. Бабінець на освітньо-наукову програму «Медицина» підготовки докторів філософії в Івано-Франківському національному медичному університеті

- Рецензія О.М. Файнлейб на освітньо-наукову програму «Медицина» підготовки докторів філософії в Івано-Франківському національному медичному університеті

- Рецензія П.М. Фочук на освітньо-наукову програму «Медицина» підготовки докторів філософії в Івано-Франківському національному медичному університеті

- Рецензія В.К. Тащук на освітньо-наукову програму «Медицина» підготовки докторів філософії в Івано-Франківському національному медичному університеті

- Рецензія О.В. Колеснікова на освітньо-наукову програму «Медицина» підготовки докторів філософії в Івано-Франківському національному медичному університеті

Стоматологія

- Проєкт освітньо-наукової програми Стоматологія

- Освітньо-наукова програма «Стоматологія»

- Відомості про самооцінювання освітньої програми

- Звіт за результатами громадського обговорення ОНП Стоматологія (PDF)

- Рецензія О.І. Грищук на освітньо-наукову програму «Стоматологія» підготовки докторів філософії в Івано-Франківському національному медичному університеті

- Рецензія В.М. Дворник на освітньо-наукову програму «Стоматологія» підготовки докторів філософії в Івано-Франківському національному медичному університеті

- Рецензія В.Я. Скиба на освітньо-наукову програму «Стоматологія» підготовки докторів філософії в Івано-Франківському національному медичному університеті

- Рецензія М.М. Багрій на освітньо-наукову програму "Стоматологія підготовки докторів філософії в Івано-Франківському національному медичному університеті

2019

- Освітньо-наукова програма ПЕДІАТРІЯ 2019

- ОНП 2019 Медицина

- Освітньо-наукова програма "Стоматологія"

2016

- Освітньо-наукова Програма медицина 

- Освітньо-наукова Програма стоматологія

- Освітньо-наукова Програма фармація

Нормативні документи, що забезпечують навчання на ОНП

- Постанова КМУ №502 ВІД 19.05.2023 про зміни до постанови з питань підготовки та атестаціїї здобувачів наукових ступенів

- постанова №502 від 19.05.2023

- Положення про присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради у ІФНМУ  

- ПОРЯДОК присудження ступеня доктора філософії та скасуваннярішення разової спеціалізованої вченої радизакладу вищої освіти, наукової установипро присудження ступеня доктора філософії

- Порядок проведення педагогічної практики для здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти в ІФНМУ

- Звіт про проходження педагогічної практики

- ПОЛОЖЕННЯ про відділ аспірантури та докторантури Івано-Франківського національного медичного університету

- Положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Івано-Франківському національному медичному університеті 

- Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в ІФНМУ поза аспірантурою

- Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів доктора філософії та доктора наук

- Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук

- Постанова КМУ "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)"

-  Стандарт вищої освіти, третього освітньо-наукового рівня, ступінь - доктор філософії, спеціальність  221 Стоматологія

- Ліцензія 2019

- Ліцензія 2016

Вступ в аспірантуру, докторантуру
Зустріч з гарантом
Навчальні плани, розклади

Архів

 

- Розклад для заочних аспірантів за ОНП Ммедицина, стоматологія 1 курс, 1 семестр 2023

- Розклад для заочних аспірантів за ОНП медицина 2 курс, 3 семестр 2023

- Розклад для очних аспірантів і здобувачів за ОНП медицина, стоматологія 1 курс, 1 семестр

- Розклад для очних аспірантів та здобувачів за ОНП медицина 2 курс, 3 семестр

- Розклад для очних аспірантів та здобувачів за ОНП фармація, промислова фармація 2 курс, 3 семестр

- Розклад для очних аспірантів і здобувачів за ОНП стоматологія 2 курс, 3 семестр

- Розклад для очних аспірантів і здобувачів за ОНП фармація, промислова фармація 1 курс, 1 семестр

 

 

- розклад для заочних аспірантів за ОНП фармація 2к, 4 с

- розклад для заочних аспірантів за ОНП медицина 2к, 4 с

- розклад для заочних аспірантів за ОНП медицина 1 к, 2 с

 

- Наказ заочники

 

- розклад для аспірантів та здобувачів за ОНП медицина 2 курс 2 семестр

- розклад для аспірантів та здобувачів за ОНП стоматологія 2 курс, 2 семестр

- розклад для аспірантів та здобувачів за ОНП стоматологія, педіатрія, медицина 1 курс, 2 семестр

- розклад для аспірантів та здобувачів за ОНП фармація, промислова фармація 1 курс, 2 семестр

- розклад для здобувачів та аспірантів за ОНП фармація, промислова фармація 2 курс, 2 семестр

 

- розклад для заочних аспірантів за ОНП медицина 1 к, 1 сем.2022

- розклад для заочних аспірантів за ОНП медицина 2 к., 3 сем.2022

- розклад занять для заочних аспірантів за ОНП фармація, промислова фармація 2 к., 3 сем. 2022

 

- Розклад занять для здобувачів та очних аспірантів за ОНП медицина 2 курс, 3 семестр

- Розклад занять для здобувачів та очних аспірантів за ОНП медицина, стоматологія, педіатрія 1 курс, 1 семестр

- Розклад занять для здобувачів та очних аспірантів за ОНП стоматологія 2 курс, 3 семестр

- Розклад занять для здобувачів та очних аспірантів за ОНП фармація, промислова фармація 1 курс, 1 семестр

- Розклад занять для здобувачів та очних аспірантів за ОНП фармація, промислова фармація 2 курс, 3 семестр

 

- Навчальний план за ОНП медицина 2022 рік(очна, заочна форма)

- Навчальний план за ОНП педіатрія 2022 рік очна форма

- Навчальний план за ОНП стоматологія 2022 рік очна форма

- Навчальний план за ОНП фармація, промислова фармація 2022 рік очна і заочна форма

 

- Навчальний план за ОНП 222 Медицина 2021 рік

- Навчальний план за ОНП 222 Медицина 2020 рік

- Навчальний план за ОНП 222 Медицина 2019 рік

- Навчальний план за ОНП 222 Медицина 2016 рік

- Навчальний план за ОНП ПЕДІАТРІЯ 2021 рік

- Навчальний план за ОНП стоматологія 2021 рік

- Навчальний план за ОНП стоматологія 2020 рік

- Навчальний план за ОНП стоматологія 2019 рік

- Навчальний план за ОНП стоматологія 2016 рік

- НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ЗА ОНП ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ

 

- НП 2021 МЕДИЦИНА заочна форма навчання

- НП 2021 ФАРМАЦІЯ заочна форма навчання

- Навчальний план за ОНП фармація, промислова фармація 2020 рік

2023-2024 н.р.

- Розклад занять для здобувачів та очних аспірантів за ОНП медицина, 2 курс, 2 семестр

- Розклад занять для здобувачів та очних аспірантів за ОНП медицина, стоматологія, 1 курс, 2 семестр

- Розклад занять для здобувачів та очних аспірантів за ОНП педіатрія, 2 курс, 2 семестр

- Розклад занять для здобувачів та очних аспірантів за ОНП стоматологія, 2 курс, 2 семестр

- Розклад занять для здобувачів та очних аспірантів за ОНП Фармація, промислова фармація, 1 курс, 2 семестр1к 2 сем фармац

- Розклад занять для здобувачів та очних аспірантів за ОНП Фармація, промислова фармація, 2 курс, 2 семестр

- РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ТА ОЧНИХ АСПІРАНТІВ ЗА ОНП ПЕДІАТРІЯ 2 КУРС, З СЕМЕСТР

- Навчальний план за ОНП Медицина

- Навчальний план за ОНП Педіатрія

- Навчальний план за ОНП Стоматологія

- Навчальний план за ОНП Фармація, промислова фармація

 

Силабуси

Силабуси ОНП "Стоматологія"

Силабуси ОНП "Медицина"

- ОК1 Філософія науки

- ОК2 Академічна доброчесність

- ОК3 Методологія проведення наукових досліджень

- ОК4 Основи педагогіки вищої школи

- ОК5 Основи патентознавства, інтелектуальної власності та трансферу технологій

- ОК6 Курс англійської мови наукового спілкування

- ОК7 Клінічна епідеміологія та доказова медицина

- ОК8 Теоретичні та практичні проблеми в сучасній медицині

- ОК9 Медична статистика

- ОК10 Біоетика

- ОК 11 Викладацька практика

- ВК1 Риторика та академічне письмо

- ВК2 Медико-правові студії

- ВК3 Менеджмент в медицині

- ВК4 Військова медицина

- ВК5 Психологічні аспекти в роботі науковця та лікаря

- ВК6 Формування цифрових компетентностей у науковців

- ВК7 Сучасні науково-практичні аспекти акушерства та гінекології 

- ВК8 Сучасні науково-практичні аспекти внутрішньої медицини

- ВК9 Новітні аспекти кардіології

- ВК10 Актуальні питання фтизіатрії і пульмонології

- ВК11 Сучасні лікувально-діагностичні технології в гастроентерології

- ВК12 Сучасні технології в хірургії

- ВК13 Сучасні погляди на діагностику та лікування в травматології та ортопедії

- ВК14 Лабораторна та функціональна діагностика в практичній медицині і наукових дослідженнях 

- ВК15 Сучасні аспекти ендокринної патології

- ВК16 Вибрані питання інфекційних хвороб

- ВК17 Роль методів променевої діагностики в сучасній медицині

- ВК18 Сучасні методи діагностики і лікування  захворювань нервової системи

- ВК19 Сучасні науково-практичні аспекти урології

- ВК20 Новітні лікувально-діагностичні аспекти отоларингології

- ВК21 Новітні технології в діагностиці та лікуванні онкологічних захворювань 

- ВК22  Сучасні питання анестезіології та інтенсивної терапії

- ВК23 Хвороби шкіри в загальній медичній практиці

- ВК24 Актуальні питання психіатрії у сучасній медицині

- ВК25 Громадське здоров’я в сучасних соціально-економічних умовах

- ВК26 Новітні погляди до розуміння будови організму людини в медицині

- ВК27 Новітні погляди до розуміння фізіологічних аспектів коморбідності

- ВК28 Сучасні наукові дослідження з актуальних питань патологічної анатомії

- ВК29  Роль порушень метаболічних процесів в сучасній медицині

- ВК30 Гістологія. Цитологія. Ембріологія

- ВК31 Клінічна мікробіологія

- ВК32 Патофізіологічні основи захворювань внутрішніх органів

- ВК33 Сучасні методи дослідження в анатомії людини 

- ВК 34 Сучасні аспекти клінічної анатомії

- ВК 35 Сучасні аспекти судової медицини та судовомедичної експертизи

- ВК 36 Індивідуальні програми за тематикою наукового дослідження 

Силабуси ОНП "Фармація, промислова фармація"

- ВК 1  ЗФ  Риторика та академічне письмо

- ВК 1  Риторика та академічне письмо

- ВК 2 Розробка методик контролю якості АФІ та лікарських засобів

- ВК 2 ЗФ. Розробка методик контролю якості АФІ та лікарських засобів

- ВК 3 ЗФ. Сучасна фармацевтична розробка

- ВК 3 Сучасна фармацевтична розробка

- BK 4 Наукові розробки фітозасобів

- BK 4 ЗФ. Наукові розробки фітозасобів

- BK 5 ЗФ. Менеджмент у фармації

- BK 5 Менеджмент у фармації

- BK 6 ЗФ. Сучасні науково-практичні аспекти в фармакогнозії

- BK 6 Сучасні науково-практичні аспекти в фармакогнозії

- BK 7 ЗФ. Сучасні науково-практичні аспекти в фітотерапії

- BK 7 Сучасні науково-практичні аспекти в фітотерапії

- BK 8 ЗФ. Сучасні науково-практичні аспекти в фармацевтичних технологіях

- BK 8 Сучасні науково-практичні аспекти в фармацевтичних технологіях

- ВК 9 Індивідуальна програма за тематикою наукового дослідження

- ВК 9 ЗФ Індивідуальна програма за тематикою наукового дослідження

- ОК 1 Філософія науки

- ОК1 ЗФ Філософія науки

- ОК 2 Академічна доброчесність

- ОК2  ЗФ  Академічна доброчесність

- ОК3 ЗФ Методологія проведення наукових досліджень

- ОК 3 Методологія проведення наукових досліджень

- ОК 4 ЗФ  Основи педагогіки вищої школи

- ОК4  Основи  педагогіки вищої школи

- ОК 5  ЗФ Основи патентознавства, інтелектуальної власності та трансферу технологій

- ОК 5 Основи патентознавства, інтелектуальної власності та трансферу технологій

- ОК 6 ЗФ. Курс англійської мови наукового спілкування

- ОК 6 Курс англійської мови наукового спілкування

- ОК 7 ЗФ Принципи доказової медицини для наукових досліджень у фармацii

- ОК 7 Принципи доказової медицини для наукових досліджень у фармацii

- ОK 8 ЗФ. Теоретичні та практичні проблеми сучасної фармації

- ОK 8 Теоретичні та практичні проблеми сучасної фармації

- ОК 9 ЗФ. Медична статистика

- ОК 9 Медична статистика

- ОК 10 Біоетика

- ОК 10 ЗФ. Біоетика

- ОК 11  Викладацька практика

- ОК 11 ЗФ  Викладацька практика

Силабуси ОНП «Педіатрія»

Каталог вибіркових дисциплін для здобувачів та аспірантів
Вибіркові дисципліни

Вибіркові компоненти ОНП Стоматологія

Вибіркові компоненти ОНП Медицина

- ВК 1 Риторитка та академічне письмо

- ВК 3 Менеджмент в медицині

- ВК 5 Сучасні науково-практичні аспекти акушерства і гінекології

- ВК 6 Сучасні науково-практичні аспекти внутрішньої медицини

- ВК 8 Актуальні питання фтизіатрії та пульмонології

ВК 9 Сучасні лікувально-діагностичні технології в гастроентерології

- ВК 10 Сучасні технології в хірургії

- ВК 12 Лабораторна та функціональна діагностика в практичній медицині і наукових дослідженнях

- ВК 13 Сучасні аспекти ендокринної патології

- ВК 14 Вибрані питання інфекційних хвороб

- ВК 16 Сучасні методи діагностики і лікування захворювань нервової системи

- BK 17 Сучасні науково-практичні аспекти в урології

- ВК 18 Новітні лікувально-діагностичні аспекти отоларингології

- ВК 19 Новітні технології в діагностиці та лікуванні онкологічних захворювань

- ВК 21 Хвороби шкіри в заг мед практиці

- ВК 23 Громадське здоров'я в сучасних соціально-економічних умовах

- ВК 24 Новітні погляди до розуміння будови організму людини в медицині

- ВК 25 Новітні погляди до розуміння фізіологічних аспектів коморбідності

- ВК 26 Сучасні наукові дослідження з актуальних питань патологічної анатомії

- ВК 28 Гістологія, цитологія, ембріологія

- ВК 30 Патофізіологічні основи захворювань внутрішніх органів

- ВК 31 Сучасні методи дослідження в анатомії людини

- ВК 32 Сучасні аспекти клінічної анатомії

- ВК 34 Метаболічні порушення в експериментальних тварин

 

Вибіркові компоненти ОНП "Фармація, промислова фармація"

Вибіркові компоненти ОНП «Педіатрія»

Викладачі на ОНП
Презентації наукових досліджень на здобуття ступеня доктора філософії

Лесів Мар’яни

На тему: «Клініко-діагностичні особливості когнітивних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію, коморбідну з гіпотиреозом» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина, відбудеться 22 квітня 2024 року о 13:00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. центральний корпус Івано–Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Доскалюк Богдани

На тему: «Патогенетичні особливості ушкодження респіраторного відділу легень при системній склеродермії: експериментальне дослідження» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина, відбудеться 22 квітня 2024 року о 11:00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. центральний корпус Івано–Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Грицик Наталії

На тему: «Вплив екстракту тирличу на функціональний стан печінки за умов експериментального гепатиту та його адаптогенні властивості» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров’я за спеціальністю 222 медицина, відбудеться 25 березня 2024 року о 14:00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. центральний корпус Івано–Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Максименко Лесі

На тему: «Оптимізація прегравідарної підготовки у жінок з надлишковою масою тіла» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров’я за спеціальністю 222 медицина, відбудеться 26 лютого 2024 року о 14:00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. центральний корпус Івано–Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Романів Тарас

На тему: «Відновне лікування та реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу з метаболічним синдромом під впливом комплексу преформованих факторів» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров’я за спеціальністю 222 медицина, відбудеться 22 лютого 2024 року о 15:00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. центральний корпус Івано–Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Вдовенко Андріана

На тему: «Можливості мультипараметричного ультразвукового дослідження фетоплацентарного комплексу з обтяженим анамнезом коронавірусною хворобою COVID-19» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина, відбудеться 29 січня 2024 року о 15:00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. центральний корпус Івано–Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Геращенко Андрій

На тему: «Синдром хронічної серцевої недостатності в хворих на цукровий діабет 2 типу: особливості формування та диференційована терапія» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина, відбудеться 25 грудня 2023 року о 12:00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. центральний корпус Івано–Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Огієнко Тетяна

На тему: «Мікробіологічне обґрунтування нових засобів на основі лікарських рослин для лікування кандидозу ротової порожнини» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров’я за спеціальністю 221 стоматологія, відбудеться 22 грудня 2023 року о 14:00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. центральний корпус Івано–Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Цимбала Емілія

На тему: «Вплив висококалорійної дієти на метаболічні, структурні та функціональні особливості печінки та підшлункової залози щурів» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина, відбудеться 22 грудня 2023 року о 16:00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. центральний корпус Івано–Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Юкіш Галиниа

На тему: «Медико-соціальне обґрунтування удосконалення організації реабілітації після травм опорно-рухового апарату» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров’я за спеціальністю 222 медицина, відбудеться 19 грудня 2023 року о 14:00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. центральний корпус Івано–Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Когут Володимир

На тему: «Оптимізація методики остеопластики щелеп при атрофії коміркового відростка верхньої та частини нижньої щелеп з використанням біорезорбуючих сітчастих мембран на основі полімолочної кислоти» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров’я за спеціальністю 221 стоматологія, відбудеться 13 грудня 2023 року о 13:00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. центральний корпус Івано–Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Нищук-Олійник Наталія

На тему: «Особливості ремоделювання міокарда в хворих на стабільну ішемічну хворобу серця із супутнім цукровим діабетом 2 типу: способи медикаментозної корекції» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров’я за спеціальністю 222 медицина, відбудеться 15 грудня 2023 року о 15:00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. центральний корпус Івано–Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Репецька Оксана

На тему: «Патогенетичні особливості клінічного перебігу, профілактики та лікування захворювань тканин пародонта в осіб молодого віку на тлі первинного гіпотиреозу» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров’я за спеціальністю 221 стоматологія, відбудеться 26 жовтня 2023 року о 15:00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. центральний корпус Івано–Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Голотюк Іван

На тему: «Профілактика паклітаксел-індукованої периферичної нейропатії у хворих на рак грудної залози» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров’я за спеціальністю 222 медицина, відбудеться 18 жовтня 2023 року о 15:00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. центральний корпус Івано–Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх)

Островський Микола

На тему: «Морфо-функціональна характеристика експериментальної паклітаксел-індукованої периферійної нейропатії за умов корекції 2-етил-6-метил-3 гідроксипіридину сукцинатом» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров’я за спеціальністю 222 медицина, відбудеться 27 жовтня 2023 року о 15:00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. центральний корпус Івано–Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Орловська Руслана

На тему: «Оптимізація діагностики та вибору методу лікування хворих на рекурентний тонзиліт» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров’я за спеціальністю 222 медицина, відбудеться 27 листопада 2023 року о 13:00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. центральний корпус Івано–Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Дубецький Богдан

На тему: «Перинатальні наслідки розродження жінок при патології пуповини: діагностика та профілактика» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров’я за спеціальністю 222 медицина, відбудеться 24 листопада 2023 року о 13:00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. центральний корпус Івано–Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Кобринська Олена

На тему: «Особливості розвитку та корекція метаболічних і гемодинамічних порушень у хворих на цукровий діабет 2 типу з різною масою тіла» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров’я за спеціальністю 222 медицина, відбудеться 14 листопада 2023 року о 15:00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. центральний корпус Івано–Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Дрінь Іван

На тему: «Оптимізація підтримуючої терапії в лікуванні раку яєчників залежно від рівня солей важких металів» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров’я за спеціальністю 222 медицина, відбудеться 21 листопада 2023 року о 15:00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. центральний корпус Івано–Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Бєлінський Микита

На тему: «Клініко-патогенетичні особливості перебігу гострого інфаркту міокарда в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу та артеріальною гіпертензією в реваскуляризованих хворих і їх лікування із застосуванням метаболітотропної підтримки» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров’я за спеціальністю 222 медицина, відбудеться 24 листопада 2023 року о 15:00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. центральний корпус Івано–Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Барила Надія

На тему: «Клініко-патогенетичні закономірності перебігу та лікування серцевої недостатності на фоні дефіциту вітаміну D» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров’я за спеціальністю 222 медицина, відбудеться 25 жовтня 2023 року о 15:00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. центральний корпус Івано–Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Зеленчук Галина

На тему: «Судово-медична комплексна ідентифікація осіб, схильних до протиправних дій» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров’я за спеціальністю 222 медицина, відбудеться 20 вересня 2023 року о 15:00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. центральний корпус Івано–Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Фофанов Вячеслав

На тему: «Профілактика і лікування ускладнень реконструктивно-відновних операцій при вродженій колоректальній патології у дітей» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров’я за спеціальністю 222 медицина, відбудеться 22 вересня 2023 року о 15:00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. центральний корпус Івано–Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Скакун Олексій

На тему: «Клініко-патогенетичні особливості перебігу та лікування пневмонії, асоційованої з коронавірусною хворобою (COVID-19), у пацієнтів із артеріальною гіпертензією» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров’я за спеціальністю 222 медицина, відбудеться 25 вересня 2023 року о 15:00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. центральний корпус Івано–Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Федорченко Юлія

Публічна презентація Федорченко Юлії на тему: «Патогенетичні механізми розвитку змін у респіраторному відділі легень при експериментальному цукровому діабеті» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров’я за спеціальністю 222 медицина, відбудеться 27 квітня 2023 року о 15:00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. центральний корпус Івано–Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Барабаш Олег

Публічна презентація Барабаша Олега на тему: «Нітрозо-оксидативний, про-/антиоксидантний та кальцієвий гомеостаз ротової рідини з урахуванням віку, за умов часткової або повної втрати зубів та при заміщенні дефектів зубних рядів» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров’я за спеціальністю 221 стоматологія, відбудеться 29 травня 2023 року о 15:00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. центральний корпус Івано–Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Солоджук Юрій

Публічна презентація Солоджука Юрія на тему: «Клінічна ефективність використання остеопластичного матеріалу та осеїн-гідроксиапатитного комплексу при атрофії коміркового відростка верхньої щелепи та частини нижньої щелепи у жінок постменструального віку» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров’я за спеціальністю 221 стоматологія, відбудеться 21 квітня 2023 року о 15:00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. центральний корпус Івано–Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Максименко Ярослав

Публічна презентація Максименка Ярослава на тему: «Оптимізація консервативного лікування хворих на хронічний риносинусит з назальним поліпозом і наявністю показів до хірургічного лікування» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров’я за спеціальністю 222 медицина, відбудеться 21 квітня 2023 року о 13:00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. центральний корпус Івано–Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Лета Олексій

Публічна презентація Лети Олексія на тему: «Оптимізація діагностики та консервативного лікування хворих на хронічний назофарингіт, асоційований з ВЕБ і наявністю показів до аденотомії» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров’я за спеціальністю 222 медицина, відбудеться 21 квітня 2023 року о 15:00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. центральний корпус Івано–Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Доманчук Тетяна Іллівна

Публічна презентація Доманчук Тетяни Іллівни на тему: «Медико-соціальне обґрунтування удосконалення організації профілактики злоякісних новоутворень шлунку» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров’я за спеціальністю 222 медицина відбудеться 27 березня 2023 року о 15:00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. центральний корпус Івано–Франківського національного медичного університету, науковий відділ.

Данильців Любомир Орестович

Публічна презентація Данильціва Любомира Орестовича на тему: «Клініко-лабораторне обгрунтування лікування та профілактики карієсу зубів у дітей при підвищеному рівні тривожності в умовах йододефіциту» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров’я за спеціальністю 221 стоматологія, відбудеться 23 лютого 2023 року о 15:00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. центральний корпус Івано–Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Волинський Денис Андрійович

Публічна презентація Волинського Дениса Андрійовича на тему: «Клініко-патогенетичні закономірності відновного періоду після перкутанного коронарного втручання у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця із супутньою артеріальною гіпертензією» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров’я за спеціальністю 222 медицина, відбудеться 27 лютого 2023 року о 15:00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. центральний корпус Івано–Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Пелехан Богдан Любомирович

Публічна презентація Пелехана Богдана Любомировича на тему: «Обґрунтування вибору ортопедичної конструкції з опорою на імплантати у хворих з повною відсутністю зубів» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров’я за спеціальністю 221 стоматологія, відбудеться 26 січня 2023 року о 15:00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. центральний корпус Івано–Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Бондарєва Олена Олександрівна

Публічна презентація Бондарєвої Олени Олександрівни на тему: «Клініко-патогенетичні особливості перебігу гострого коронарного синдрому на тлі цукрового діабету 2 типу: оптимізація прогнозмодифікуючої терапії» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров’я за спеціальністю 222 медицина, відбудеться 30 січня 2023 року о 15:00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. центральний корпус Івано–Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Бігун Руслана Василівна

Публічна презентація Бігун Руслани Василівни на тему: «Оптимізація тактики ведення та лікування жінок з ендометріозом яєчників, поєднаним із запальними процесами органів малого тазу» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров’я за спеціальністю 222 медицина, відбудеться 28 листопада 2022 року о 15:00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. центральний корпус Івано–Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Гірна Галина Анатоліївна

Публічна презентація Гірної Галини Анатоліївни на тему: «Імунокорекція ускладнень спеціальних методів лікування хворих на рак ротової порожнини і ротоглотки» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров’я за спеціальністю 221 стоматологія, відбудеться 25 листопада 2022 року о 14:00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. центральний корпус Івано–Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Ступницький Ілля-Олесь

Публічна презентація Ступницького Іллі-Олеся на тему: «Клініко-експериментальне обгрунтування вибору ортопедичних конструкцій в залежності від стану тканин протезного ложа» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров’я за спеціальністю 221 стоматологія, відбудеться 20 жовтня 2022 року о 15:00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. центральний корпус Івано–Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Редушко Юрій

Публічна презентація Редушка Юрія на тему: «Клініко-лабораторне обгрунтування вибору фіксувального крему у пацієнтів з повною відсутністю зубів залежно від стану слизової оболонки протезного ложа» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров’я за спеціальністю 221 стоматологія, відбудеться 24 жовтня 2022 року о 15:00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. центральний корпус Івано–Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Стасів Ірина Дмитрівна

Публічна презентація Стасів Ірини на тему: «Діагностична значимість мультипараметричного ультразвукового дослідження у виявленні та диференціальній діагностиці обємних утворень яєчників» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров’я за спеціальністю 222 медицина, відбудеться 10 жовтня 2022 року о 15:00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. центральний корпус Івано–Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Тодорів Тетяна Володимирівна

Публічна презентація Тодорів Тетяни Володимирівни на тему: «Механізми впливу високовуглеводної та високожирової дієт за умов йододефіциту на структурно-метаболічні та функціональні особливості міокарда в експерименті» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров’я за спеціальністю 222 медицина, відбудеться 26 вересня 2022 року о 13:00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. центральний корпус Івано–Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Оріщак Ірина Костянтинівна

Публічна презентація Оріщак Ірини Костянтинівни на тему: «Репродуктивне здоров`я у жінок із гіперпластичними процесами ендометрію: профілактика та корекція порушень» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров’я за спеціальністю 222 медицина, відбудеться 26 вересня 2022 року о 15:00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. центральний корпус Івано–Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Дорофєєва Уляна Сергіївна

Публічна презентація Дорофєєвої Уляни Сергіївни на тему: «Оптимізація підходів підготовки пацієнток пізнього репродуктивного віку з метою отримання якісних зрілих ооцитів» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров’я за спеціальністю 222 медицина, відбудеться 21 вересня 2022 року о 15:00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. центральний корпус Івано–Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Гнатойко Ксенія Володимирівна

Публічна презентація Гнатойко Ксенії Володимирівни на тему: «Фармакогностичне дослідження видів роду Миколайчики» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація, відбудеться 29 серпня 2022 року о 13:00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. Центральний корпус Івано – Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Відкрита презентація

Нестеренко Ірина Романівна

Публічна презентація Нестеренко Ірини Романівни на тему: «Особливості виявлення, діагностики та лікування синдрому «лускунчика» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина, відбудеться 25 травня 2022 року о 14.00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. Центральний корпус Івано – Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

- Відкрита презентація

Парахоняк Ростислав Любомирович

Публічна презентація Парахоняка Ростислава Любомировича на тему: «Застосування аргону для пневмоперитонеуму при лапароскопічних операціях» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина, відбудеться 26 травня 2022 року о 14.00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. Центральний корпус Івано – Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

- Відкрита презентація

Аль Харірі Махмуда Жумаа

Публічна презентація Аль Харірі Махмуда Жумаа на тему: «Клініко-лабораторне обґрунтування методики відкладеного призначення антибіотиків з використанням полівалентного бактеріофага у пацієнтів із гострим риносинуситом»на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина, відбудеться 19 квітня 2022 року о 14.00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. Центральний корпус Івано – Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Покликання на Teams

Гулій Дана Яківна

Публічна презентація Гулій Дани Яківни на тему: «Зниження перинатальних втрат шляхом оптимізації ведення вагітності у жінок з доброякісними пухлинами яєчників» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина, відбудеться 18 березня 2022 року о 14.00 годині, за адресою: 76018, м. Івано – Франківськ, вул. Галицька, 2. Центральний корпус Івано – Франківського національного медичного університету, зал засідань (другий поверх).

Покликання на Teams

Зразки документів для здобувачів на ОНП
Наукова бібліотека
Анкетування

- Результати анкетування здобувачів ОНП «Педіатрія» (лютий 2024)

- Результати анкетування викладачів ОНП «Педіатрія» (лютий 2024)

- Результати анкетування НПП, що викладають ОНП "Медицина", 2023 р.

- Результати анкетування  здобувачів, що навчаються ОНП "Медицина", 2023 р.

- Результати анкетування НПП, що викладають на ОНП_ Стоматологія

- Результати анкетування здобувачів, що навчаються на ОНП_Стоматологія, 2023р.

- Результати анкетування здобувачів ОНП Фармація, промислова фармація за весняний семестр 2022 - 2023 н.р.

- Результати анкетування НПП, що викладають на ОНП Фармація, промислова фармація за 2022 - 2023 н.р.

- Результати анкетування здобувачів ОНП «Педіатрія» (лютий 2023)

- Результати анкетування викладачів ОНП «Педіатрія» (лютий 2023)

- Результати анкетування здобувачів ОНП Фармація, промислова фармація за осінній семестр 2022-2023 р

- Анкета для здобувачів ОНП

- Анкетування для науково-педагогічних працівників, що викладають на ОНП

Поради психолога
Заходи по запобіганню і протидії корупції
Контакти та зв'язок

Адреса:  м. Івано-Франківськ, вул. Галицька 2, Головний корпус, кім. Відділ аспірантури та докторантури

Номер(и) телефону: (034) 253-79-84

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Веб-сайт: https://www.ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-universytetu/naukova-robota/aspirantura-doktorantura

Час прийому:

        Понеділок 15.00 – 17.00

        Вівторок 15.00 – 17.00

        Середа 15.00 – 17.00

        Четвер 15.00 – 17.00

        П'ятниця 09.0 – 13.00