АСПІРАНТУРА. ДОКТОРАНТУРА

Інформація про освітньо-наукові програми

2021

Фармацiя, промислова фармація

- ОНП Фармацiя, промислова фармація, 2021

2020

Медицина

- Проєкт освітньо-наукової програми Медицина

- Освітньо-наукова програма «Медицина»

- Відомості про самооцінювання ОНП Медицина

- Звіт за результатами громадського обговорення ОНП Медицина (PDF)

- Рецензія В.М. Якимчук на освітньо-наукову програму «Медицина» підготовки докторів філософії в Івано-Франківському національному медичному університеті

- Рецензія Л.С. Бабінець на освітньо-наукову програму «Медицина» підготовки докторів філософії в Івано-Франківському національному медичному університеті

- Рецензія О.М. Файнлейб на освітньо-наукову програму «Медицина» підготовки докторів філософії в Івано-Франківському національному медичному університеті

- Рецензія П.М. Фочук на освітньо-наукову програму «Медицина» підготовки докторів філософії в Івано-Франківському національному медичному університеті

- Рецензія В.К. Тащук на освітньо-наукову програму «Медицина» підготовки докторів філософії в Івано-Франківському національному медичному університеті

- Рецензія О.В. Колеснікова на освітньо-наукову програму «Медицина» підготовки докторів філософії в Івано-Франківському національному медичному університеті

Стоматологія

- Проєкт освітньо-наукової програми Стоматологія

- Освітньо-наукова програма «Стоматологія»

- Відомості про самооцінювання освітньої програми

- Звіт за результатами громадського обговорення ОНП Стоматологія (PDF)

- Рецензія О.І. Грищук на освітньо-наукову програму «Стоматологія» підготовки докторів філософії в Івано-Франківському національному медичному університеті

- Рецензія В.М. Дворник на освітньо-наукову програму «Стоматологія» підготовки докторів філософії в Івано-Франківському національному медичному університеті 

- Рецензія В.Я. Скиба на освітньо-наукову програму «Стоматологія» підготовки докторів філософії в Івано-Франківському національному медичному університеті

- Рецензія М.М. Багрій на освітньо-наукову програму "Стоматологія підготовки докторів філософії в Івано-Франківському національному медичному університеті

2019

- ОНП 2019 Медицина

- Освітньо-наукова програма "Стоматологія"

2016

- Освітньо-наукова Програма медицина 

- Освітньо-наукова Програма стоматологія

- Освітньо-наукова Програма фармація

Нормативні документи, що забезпечують навчання на ОНП

- Порядок проведення педагогічної практики для здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти в ІФНМУ

- Звіт про проходження педагогічної практики

- ПОЛОЖЕННЯ про відділ аспірантури та докторантури Івано-Франківського національного медичного університету

- Положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Івано-Франківському національному медичному університеті 

- Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в ІФНМУ поза аспірантурою

- Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів доктора філософії та доктора наук

- Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук

- Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії

- Постанова КМУ "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)"

- Положення про ведення первинної документації наукових досліджень

- Ліцензія 2019

- Ліцензія 2016

Вступ в аспірантуру, докторантуру
Зустріч з гарантом
Навчальні плани, розклади

- Навчальний план за ОНП 222 Медицина 2021 рік

- Навчальний план за ОНП 222 Медицина 2020 рік

- Навчальний план за ОНП 222 Медицина 2019 рік

- Навчальний план за ОНП 222 Медицина 2016 рік

- Навчальний план за ОНП 228 Ппедіатрія 2021 рік

- Навчальний план за ОНП ПЕДІАТРІЯ

- Навчальний план за ОНП стоматологія 2021 рік

- Навчальний план за ОНП стоматологія 2020 рік

- Навчальний план за ОНП стоматологія 2019 рік

- Навчальний план за ОНП стоматологія 2016 рік

- НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ЗА ОНП ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ

 

- НП 2021 МЕДИЦИНА заочна форма навчання

- НП 2021 ФАРМАЦІЯ заочна форма навчання

 

- Наказ про проведення сесії для заочних аспірантів

- Розклад для очних аспірантів і здобувачів за ОНП педіатрія 2 курс, 4 семестр 2022

- Розклад для очних аспірантів і здобувачів за ОНП фармація, фармація промислова, 1курс, 2 семестр 2022

- Розклад для очних аспірантів і здобувачів за ОНП медицина, стоматологія, педіатрія 1 курс 2 семестр 2022

- Розклад для очних аспірантів та здобувачів за ОНП медицина 2 крс, 4 семестр 2022

- Розклад для аспірантів і здобувачів за ОНП медицина 2 курс 3 семестр 2021

- Розклад для аспірантів і здобувачів за ОНП медицина, стоматологія, педіатрія 1 курс 1 семестр 2021

- Розклад для аспірантів і здобувачів за ОНП педіатрія 2 курс 3 семестр 2021

- Розклад для аспірантів і здобувачів за ОНП фармація, фармація промислова 1курс 1 семестр 2021

- Розклад для заочних аспірантів за ОНП медицина 2 курс, 3 семестр

- Розклад для заочних аспірантів за ОНП медицина, стоматологія, педіатрія 1 курс, 1 семестр

- Розклад занять для заочних аспірантів за ОНП фармація, промислова фармація 1 курс, 1 семестр

Силабуси

Силабуси ОНП "Стоматологія"

- ОК1 Філософія науки

- ОК2 Академічна доброчесність

- ОК3 Методологія проведення наукових досліджень

- ОК4 Педагогіка і викладацька практика

- ОК5 Основи патентознавства, інтелектуальної власності та трансферу технологій

- ОК6 Курс англійської мови наукового спілкування

- ОК7 Клінічна епідеміологія та доказова медицина для наукового дослідження в стоматології

- ОК8 Теоретичні та практичні проблеми сучасної стоматології

- ОК9 Медична статистика

- ОК10 Біоетика

- ВК1 Риторика та академічне письмо

- ВК2 Медико-правові студії

- ВК3 Менеджмент в стоматології

- ВК4 Військова медицина

- ВК5  Психологічні аспекти в роботі науковця та лікаря

- ВК6 Формування цифрових компетентностей у науковців

- ВК7 Інноваційні методи діагностики та лікування в стоматології

- ВК8 Клінічне та лабораторне матеріалознавство сучасної стоматології

- ВК9 Новітні погляди до розуміння будови та функцій організму людини в стоматології

Силабуси ОНП "Медицина"

- ОК1 Філософія науки

- ОК2 Академічна доброчесність

- ОК3 Методологія проведення наукових досліджень

- ОК4 Педагогіка та викладацька практика

- ОК5 Основи патентознавства, інтелектуальної власності та трансферу технологій

- ОК6 Курс англійської мови наукового спілкування

- ОК7 Клінічна епідеміологія та доказова медицина

- ОК8 Теоретичні та практичні проблеми в сучасній медицині

- ОК9 Медична статистика

- ОК10 Біоетика

- ВК1 Риторика та академічне письмо

- ВК2 Медико-правові студії

- ВК3 Менеджмент в медицині

- ВК4 Військова медицина

- ВК5 Сучасні науково-практичні аспекти акушерства та гінекології

- ВК6 Сучасні науково-практичні аспекти внутрішньої медицини

- ВК7 Новітні аспекти кардіології

- ВК8 Актуальні питання фтизіатрії і пульмонології

- ВК9 Сучасні лікувально-діагностичні технології в гастроентерології

- ВК10 Сучасні технології в хірургії

- ВК11 Сучасні погляди на діагностику та лікування в травматології та ортопедії

- ВК12 Лабораторна та функціональна діагностика в практичній медицині і наукових дослідженнях

- ВК13 Сучасні аспекти ендокринної патології

- ВК14 Вибрані питання інфекційних хвороб

- ВК15 Роль методів  променевої діагностики в сучасній медицині

- ВК16 Сучасні методи діагностики і лікування захворювань нервової системи

- ВК17 Сучасні науково-практичні аспекти урології

- ВК18 Новітні лікувально-діагностичні аспекти отоларингології

- ВК19 Новітні технології в діагностиці та лікуванні онкологічних захворювань

- ВК20 Сучасні питання анестезіології та інтенсивної терапії

- ВК21 Хвороби шкіри в загальній медичній практиці

- ВК22  Актуальні питання психіатрії у сучасній медицині

- ВК23 Громадське здоров’я в сучасних соціально-економічних умовах

- ВК24 Новітні погляди до розуміння будови організму людини в медицині

- ВК25 Новітні погляди до розуміння фізіологічних аспектів коморбідності

- ВК26 Сучасні наукові дослідження з актуальних питань патологічної анатомії

- ВК27 Роль порушень метаболічних процесів в сучасній медицині

- ВК28 Гістологія. Цитологія. Ембріологія

- ВК29  Клінічна мікробіологія

- ВК30 Патофізіологічні основи захворювань внутрішніх органів

- ВК31 Сучасні методи дослідження в анатомії людини

- ВК32 Сучасні аспекти клінічної анатомії

- ВК33 Сучасні аспекти судової медицини та судовомедичної експертизи

Каталог вибіркових дисциплін для здобувачів та аспірантів
Вибіркові дисципліни

Вибіркові компоненти ОНП Стоматологія

Вибіркові компоненти ОНП Медицина

- ВК 1 Риторитка та академічне письмо

- ВК 3 Менеджмент в медицині

- ВК 5 Сучасні науково-практичні аспекти акушерства і гінекології

- ВК 6 Сучасні науково-практичні аспекти внутрішньої медицини

- ВК 8 Актуальні питання фтизіатрії та пульмонології

ВК 9 Сучасні лікувально-діагностичні технології в гастроентерології

- ВК 10 Сучасні технології в хірургії

- ВК 12 Лабораторна та функціональна діагностика в практичній медицині і наукових дослідженнях

- ВК 13 Сучасні аспекти ендокринної патології

- ВК 14 Вибрані питання інфекційних хвороб

- ВК 16 Сучасні методи діагностики і лікування захворювань нервової системи

- BK 17 Сучасні науково-практичні аспекти в урології

- ВК 18 Новітні лікувально-діагностичні аспекти отоларингології

- ВК 19 Новітні технології в діагностиці та лікуванні онкологічних захворювань

- ВК 21 Хвороби шкіри в заг мед практиці

- ВК 23 Громадське здоров'я в сучасних соціально-економічних умовах

- ВК 24 Новітні погляди до розуміння будови організму людини в медицині

- ВК 25 Новітні погляди до розуміння фізіологічних аспектів коморбідності

- ВК 26 Сучасні наукові дослідження з актуальних питань патологічної анатомії

- ВК 28 Гістологія, цитологія, ембріологія

- ВК 30 Патофізіологічні основи захворювань внутрішніх органів

- ВК 31 Сучасні методи дослідження в анатомії людини

- ВК 32 Сучасні аспекти клінічної анатомії

- ВК 34 Метаболічні порушення в експериментальних тварин

 

Викладачі на ОНП
Комісія з питань етики ІФНМУ
Документи ЗВО, що містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності
Зразки документів для здобувачів на ОНП
Наукова бібліотека
Анкетування
Поради психолога
Контакти та зв'язок

Адреса:  м. Івано-Франківськ, вул. Галицька 2, Головний корпус, кім. Відділ аспірантури та докторантури

Номер(и) телефону: (034) 253-79-84

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Веб-сайт: https://www.ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-universytetu/naukova-robota/aspirantura-doktorantura

Час прийому:

        Понеділок 15.00 – 17.00

        Вівторок 15.00 – 17.00

        Середа 15.00 – 17.00

        Четвер 15.00 – 17.00

        П'ятниця 09.0 – 13.00