КОМІСІЯ З ВИЯВЛЕННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ В УНІВЕРСИТЕТІ

 

Нормативні документи
Перевірка на академічний плагіат
Академічна доброчесність (інформаційна база і курси)