ВСТУП ДО УНІВЕРСИТЕТУ 2024 (аспірантура для іноземних громадян мова навчання тільки українська)

Особливості прийому в аспірантуру іноземців та осіб без громадянства
Програми вступних випробувань

ПРОГРАМА ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ вступного випробування з української мови для іноземних громадян та осіб без громадянства, які вступають в аспірантуру

ПРОГРАМА ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ вступного випробування до аспірантури з підготовки доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти галузі знань 22 Охорона здоров’я зі спеціальності 222 «Медицина»  

ПРОГРАМА ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ вступного випробування до аспірантури з підготовки доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти галузі знань 22 Охорона здоров’я зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація»

ПРОГРАМА ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ вступного випробування до аспірантури з підготовки доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти галузі знань 22 Охорона здоров’я зі спеціальності 228 «Педіатрія»

ПРОГРАМА ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ вступного випробування до аспірантури з підготовки доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» зі спеціальностей 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 228 «Педіатрія», 226 «Фармація, промислова фармація» з презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень 

Перелік вступних випробувань
Вартість на платні освітні послуги у аспірантурі
Строки прийому заяв, строки проведення вступних випробувань, оприлюднення рейтингових списків та списків рекомендованих до зарахування, строки зарахування
Перелік документів
Обсяги прийому в аспірантуру
Розклад вступних випробувань
Результати вступних випробувань
НАКАЗИ ПРО ЗАРАХУВАННЯ
Освітньо-наукові програми
Перелік акредитованих освітніх програм, за якими буде здійснюватися прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства на ступінь вищої освіти доктор філософії
Положення про відбіркову комісію для проведення прийому на навчання аспірантів у ІФНМУ в 2024 році
Відомості про відбіркову комісію для проведення прийому на навчання аспірантів