ВСТУП ДО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ

УВАГА! Випускники 9 класів

Випускники

Правила прийому до Медичного коледжу університету в 2019 році

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ УНІВЕРСИТЕТУ В 2019 РОЦІ

- Правила прийому на навчання для здобуття овітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у Медичному коледжі ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет” в 2019 році

- Додаток 1

- Додаток 2

- Додаток 3

- ДОПОВНЕННЯ ТА ЗМІНИ до Правил прийому на навчання до Медичного коледжу Державного вищого навчального закладу «Івано-Франківський національний медичний університет» в 2019 році

- Зміни до Правил прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у Медичному коледжі Державного вищого навчального закладу «Івано-Франківський національний медичний університет» в 2019 році,

- ПОРЯДОК подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2019 році

- Положення про поселення в гуртожиток

Перелік конкурсних предметів

perelik konkursnih predmetiv

 

 

Розклад вступних випробувань
Результати вступних випробувань
Строки прийому

stroki priomu

 

 

Перелік документів

perelik dikumentiv

Обсяги прийому

obsigi priomu

Вартість навчання
РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ

- РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВСТУПНИКІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 223 МЕДСЕСТРИНСТВО(освітня програма СЕСТРИНСЬКА СПРАВА) (НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (9 кл)) ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ – МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ

- РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВСТУПНИКІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 223 МЕДСЕСТРИНСТВО(освітня програма ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА) (НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (9 кл)) ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ – МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ

- РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВСТУПНИКІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 221 СТОМАТОЛОГІЯ(освітня програма СТОМАТОЛОГІЯ ОРТОПЕДИЧНА) (НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (9 кл)) ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ – МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ 

- РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВСТУПНИКІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ (освітня програма ФАРМАЦІЯ) (НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (9 кл)) ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ – МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ

- РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВСТУПНИКІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 221 СТОМАТОЛОГІЯ освітня програма СТОМАТОЛОГІЯ ОРТОПЕДИЧНА (НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (11 кл)) Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст Денна форма здобуття освіти

СПИСОК ЗАРАХОВАНИХ НА ПЕРШИЙ КУРС ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (9 КЛ.), ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ – МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ, ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

- Список зарахованих на перший курс денної форми навчання за спеціальністю 223 Медсестринство (освітня програма – сестринська справа) на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.), освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст за кошти фізичних, юридичних осіб 

- Список зарахованих на перший курс денної форми навчання за спеціальністю 223 Медсестринство (освітня програма – лікувальна справа) на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.), освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст за кошти фізичних, юридичних осіб 

- Список зарахованих на перший курс денної форми навчання за спеціальністю 221 Стоматологія (освітня програма – стоматологія ортопедична) на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.), освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст за кошти фізичних, юридичних осіб 

- Список зарахованих на перший курс денної форми навчання за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (освітня програма – фармація) на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.), освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст за кошти фізичних, юридичних осіб 

СПИСОК ЗАРАХОВАНИХ НА ПЕРШИЙ КУРС ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (11 КЛ.), ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ – МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ, ЮРИДИЧНИХ ОСІБ