ВСТУП ДО УНІВЕРСИТЕТУ 2021

КОНТРАКТНІ ЗАЯВИ ВСТУПНИКІВ, ЯКИХ ЗАРАХОВАНО НА БЮДЖЕТ, БУДУТЬ АНУЛЬОВУВАТИСЯ АВТОМАТИЧНО
Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Івано-Франківському національному медичному університеті в 2021 році
Програми, положення та примірний зміст завдань вступних випробувань
Положення про приймальну комісію ІФНМУ
Перелік конкурсних предметів
Мінімальні значення кількості балів
Вартість навчання
Строки прийому заяв
Етапи вступної кампанії 2021 року (ступінь бакалавр або магістр)
Порядок зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб
Перелік документів
Обсяги прийому на 1-й курс
Розклади вступних іспитів

- Розклад вступних іспитів до Івано-Франківського національного медичного університету у 2021 році для вступу на І курс на основі повної загальної середньої освіти для вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, які мають на це право відповідно до розділу VIII Умов прийому до закладів вищої освіти України в 2021 році

- Розклад вступних іспитів до Івано-Франківського національного медичного університету в 2021 році для вступу на І курс на основі повної загальної середньої освіти для вступників на місця державного замовлення, які мають на це право відповідно до розділу VIII Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році 

- РОЗКЛАД КОМПЛЕКСНИХ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ ВСТУПУ ДО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НА 2-Й КУРС У 2021 РОЦІ НА ОСНОВІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА (ВИПУСКНИКИ МЕДИЧНИХ КОЛЕДЖІВ)

Результати вступних випробувань
Вступ на 2-й курс
РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ ВСТУПНИКІВ
СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ
СПИСКИ ВСТУПНИКІВ, ЯКИМ АНУЛЬОВАНО РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ
СПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ (НАКАЗИ ПРО ЗАРАХУВАННЯ)
Освітньо-професійні та освітньо-наукові програми
Вступ до аспірантури та докторантури
Перелік (акредитованих та неакредитованих) освітніх програм з розподілом ліцензованих обсягів, за якими планується здійснювати набір у 2021 році вступної кампанії
Відомості про приймальну комісію Івано-Франківського національного медичного університету та визначення повноважень у встановленому законодавством порядку
Порядок денний і рішення приймальної комісії
Рішення приймальної комісії щодо надання рекомендацій на зарахування
Вимоги щодо відповідності вступників із числа іноземців умовам прийому на освітній рівень магістра в 2021 році