ВСТУП ДО УНІВЕРСИТЕТУ 2022 (БАКАЛАВРАТ ТА МАГІСТРАТУРА ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ)

 

Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Івано-Франківському національному медичному університеті в 2022 році
Положення про приймальну комісію ІФНМУ
Програми та положення індивідуальної усної співбесіди для осіб, які мають на це право та положення про апеляцію; склад комісії індивідуальної усної співбесіди та апеляційних комісій
Перелік конкурсних предметів
Мінімальні значення кількості балів

Мінімальне значення кількості балів, з якими вступник допускається до участі у конкурсі, становить не менше 100 балів з кожного конкурсного предмету.  

Вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення та можуть бути рекомендовані на переведення на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 125,000.

Вимоги та критерії оцінювання мотиваційних листів для осіб, які вступають на навчання до Івано-Франківського національного медичного університету в 2022 році на 1-й або 2-й курси на спеціальності 221 Стоматологія (ступінь магістр), 222 Медицина (ступінь магістр), 226 Фармація, промислова фармація (ступінь магістр), 227 Фізична терапія, ерготерапія (ступінь бакалавр), 228 Педіатрія (ступінь магістр)
Вартість навчання
Строки прийому заяв, документів та етапи вступної кампанії 2022 року на 1-й курс та 2-й курс
Порядок зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб
Перелік документів
Обсяги прийому на 1-й та 2-й курси
Розклад індивідуальної усної співбесіди
Результати індивідуальної усної співбесіди
Вступ на 2-й курс
Вступ у магістратуру за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія
Вимоги та критерії оцінювання мотиваційних листів для осіб, які вступають на навчання до Івано-Франківського національного медичного університету в 2022 році для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія на основі здобутого ступеня бакалавра за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія (6.010203 Здоров’я людини)
РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ ВСТУПНИКІВ
СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ
СПИСКИ ВСТУПНИКІВ, ЯКИМ АНУЛЬОВАНО РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ
СПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ (НАКАЗИ ПРО ЗАРАХУВАННЯ)
Списки абітурієнтів, які мають пільги для першочергового зарахування на навчання за державним замовленням
Списки зарахованих осіб, які мають пільги для першочергового зарахування на навчання за державним замовленням
Освітньо-професійні програми
Перелік (акредитованих та неакредитованих) освітніх програм з розподілом ліцензованих обсягів, за якими планується здійснювати набір у 2022 році вступної кампанії
Відомості про приймальну комісію Івано-Франківського національного медичного університету та визначення повноважень у встановленому законодавством порядку
Порядок денний і рішення приймальної комісії
Рішення приймальної комісії щодо надання рекомендацій на зарахування