КАФЕДРА ОФТАЛЬМОЛОГІЇ

Про кафедру

 image001

Хірургічний корпус КНП ОКЛ Івано-Франківської обласної ради    

Кафедра офтальмології Івано-Франківського національного медичного університету була організована в 1946 році, як кафедра очних хвороб Станіславського державного медичного інституту. Спочатку клінічною базою кафедри була тодішня Обласна клінічна лікарня (тепер Центральна міська клінічна лікаря), що по вулиці Гетьмана Мазепи, 114. 

З 1995 року кафедра з очним відділенням переїхали в хірургічний корпус новозбудованої (на той час)  Обласної клінічної лікарі, що по вулиці Федьковича, 91, де і базується по даний час.

Першою завідувачкою кафедри очних хвороб Станіславського державного медичного інституту була випускниця медичного факультету Женевського університету, кандидат медичних наук, доцент Пржибильська Яніна Іванівна, яка прибула з Одеського НДІ очних хвороб. 

image003

Доцент Пржибильська Я.І. очолювала кафедру до 1948 року

 image005

Справжнє становлення кафедри відбулося під керівництвом кандидата медичних наук, доцента , випускника Київського державного медичного інституту, який керував кафедрою з 1948 по 1954р. За його керівництва було розпочато й наукову роботу на кафедрі. Зокрема виконувалася кандидатська дисертація Цок Р.М. з лікування виразок рогівки. Практично доцент Т.Н. Герасименко та перші асистенти кафедри Д.Г. Пташник (згодом завідувач очним відділом), В.В. Чувикін багато зробили для організації повноцінної роботи кафедри і офтальмологічної клініки в цілому. Вивчалася дія дикаїну на здорове та хворе око, досліджувався вплив антибіотиків і сульфаніламідів при очних захворюваннях. Доцент Герасименко Т.Н. у 1950-1952 pоках працював деканом лікувального факультету.

 image007

Співробітники клініки очних хвороб 1951 року

 image009

У 1954/1955 навчальному році обов'язки завідуючого кафедрою виконував кандидат медичних наук В.Г. Парамей, а з 1955-го по 1966й рік кафедру очолювала доктор медичних наук, професор Тетяна Володимирівна Шлопак, випускниця Одеського державного медичного інституту. Під її керівництвом помітно активізувалася наукова робота кафедри, основним напрямом якої стало вивчення біохімічних змін (мікроелементи, металоферменти) при таких очних захворюваннях, як глаукома, катаракта, міопія. Наукова робота проводилася спільно з кафедрою біохімії під керівництвом заслуженого діяча науки УРСР професора Г.О. Бабенка. Під керівництвом професора Шлопак Т.В. виконано і захищено одна докторська та три кандидатських дисертації.

За ініціативи професора Т.В. Шлопак у 1962 році було відкрито дитяче очне відділення на 35 ліжок при обласній клінічній лікарні, організовано невідкладну медичну допомогу очним хворим. Професор Т.В. Шлопак була обрана депутатом Верховної Ради СРСР з 1964 до 1970 pp.

 image011

З 1966 по 1971 рік кафедрою завідувала доктор медичних наук, професор Углова Тетяна Григорівна, випускниця Ленінградського державного медичного інституту, яка велику увагу приділяла лікувальній роботі, підвищенню кваліфікації лікарів-офтальмологів міста та районів області, впровадженню нових методів лікування (при опіках очей, відшаруванню сітківки та ін.). Співавтор підручника з офтальмології. Співавтор монографії «Рання діагностика глаукоми» (на болгарській мові).

 image013

З 1971 по 1987 рік кафедру очних хвороб очолювала випускниця Станіславського державного медичного інституту, вихованка кафедри доктор медичних наук, професор Розалія Михайлівна Цок, яка продовжила, при співпраці з кафедрою біохімії, вивчення біохімічних змін при захворюваннях очей. Поряд з цим професор Р.М. Цок одна з перших у колишньому Радянському Союзі, починаючи з 1959 року, розробляла і другий напрям наукових досліджень – вивчення лікувальної дії ультразвуку при захворюваннях очей.

Розроблені нею методики фонофорезу і фоноелектрофорезу та покази до їх застосування при різних хворобах та пошкодженнях органу зору знайшли широке визнання не лише в республіці, але й далеко за її межами. Цьому питанню присвячена її докторська дисертація «Лікувальне застосування ультразвуку в офтальмології», яку вона захистила в 1970 році. Дослідження по подальшому розширенню можливостей застосування фонофорезу і фоноелектрофорезу різних лікарських речовин при очних захворюваннях широко застосовуються в клінічній офтальмологічній практиці. Розроблялися нові методи хірургічного лікування захворювань сітківки та зорового нерва (доцент Д.Б. Волошинов) та дослідження по вивченню впливу лімбічних структур мозку на регуляцію внутрішньоочного тиску та їх значення у розвитку глаукоми (асистент О.В. Кіндрат). Робота виконувалася спільно з кафедрою нормальної фізіології. Співробітниками кафедри одержано 7 авторських свідоцтв та десятки рацпропозицій.

Крім цього, проводились дослідження з онкоофтальмології, з вивчення етіопатогенезу і лікування глаукоми, організації офтальмологічної допомоги населенню і попередженню сліпоти на Прикарпатті. Під керівництвом професора Цок P.M. виконано одна докторська та дві кандидатських дисертації.

 image015

З 1987 по 1998 рік завідувачем кафедри працював випускник нашого університету (тодішнього Станіславського державного медичного інституту) доктор медичних наук, професор Михайло Іванович Шкромида. Основною тематикою його наукових досліджень було вивчення мікроелементів та активності металоферментів при глаукомі та злоякісних захворюваннях органу зору. На підставі цих досліджень ним виконано кандидатську та докторську дисертації, які захищено відповідно у 1968 і 1979 роках. Під керівництвом професора Шкромиди М.І. офтальмологічна клініка була забезпечена новою апаратурою та інструментарієм: придбано операційний мікроскоп, ультразвуковий факоемульсифікатор, новий адаптометр та ін. Наукова робота була спрямована на пошуки нових засобів для місцевого консервативного лікування пухлин, запропоновано препарат «Плюмфаїн», який був затверджений фармкомітетом. Винайдена методика вільної пластики шкіри при великих дефектах повік. Широко використовувався метод кріодеструкції нашкірних пухлин, формування культі після енуклеації, операції склеропластики при прогресуючій короткозорості. На високому професійному рівні проводилися операції з приводу відшарувань сітківки, глаукоми, імплантації ІОЛ при афакії.

Під керівництвом професора Шкромиди М.І. виконано одну кандидатську дисертацію і дві було подано до захисту. З 1982 по 1985 роки професор Шкромида М.І. працював деканом стоматологічного факультету.

 image017

В 1998 році кафедра очних хвороб була реорганізована в курс очних хвороб кафедри судової медицини. З 1998 по 2000 рік курсом очних хвороб завідувала кандидат медичних наук, доцент Кіндрат Оксана Василівна, випускниця Івано-Франківського державного медичного інституту. Наукова робота доцента  О.В. була спрямована на вирішення різних питань офтальмології: діагностиці і лікуванню глаукоми, оперативній тактиці при катаракті і імплантації ІОЛ; консервативному лікуванню непрохідності судин сітківки, травм органа зору і ін.

image021

З 2000 року по січень 2016 року  курс очних хвороб очолювала кандидат медичних наук, доцент Вершиніна Марина Дмитрівна, випускниця Івано-Франківського державного медичного інституту, лікар-офтальмолог вищої атестаційної категорії. Основними напрямками її роботи стали: етіологія і тактика лікування пігментної глаукоми, зміни органа зору при тиреотоксикозі; лазерне лікування діабетичної ретинопатії, зміни ока при легкій черепно-мозковій травмі.  Як керівник та наставник вміло проводила організаційну роботу із співробітниками курсу офтальмології. Доцент М.Д. Вершиніна, будучи головою офтальмологічного товариства області, своїми лекціями на курсах, семінарах, методичним забезпеченням постійно допомагає практичним лікарям-офтальмологам в підвищенні їхнього професійного рівня. 

В січні 2016 року доцент Вершиніна М.Д. призначена завідуючою центру мікрохірургії ока Івано-Франківської ОКЛ.

З 2008 року курс очних хвороб реорганізовано в курс офтальмології кафедри нейрохірургії та офтальмології. З 2014 року кафедра нейрохірургії та офтальмології реорганізована в кафедру оториноларингології та офтальмології з курсом хірургії голови і шиї та кафедру неврології і нейрохірургії.

image023

З лютого місяця 2016 року по вересень 2021 року курс офтальмології кафедри оторинолариногології та офтальмології з курсом хірургії голови та шиї очолив випускник Івано-Франківської державної медичної академії, кандидат медичних наук, доцент, лікарофтальмолог вищої кваліфікаційної категорії Капечук Василь Васильович.

Доцентом Капечуком В.В. запроваджено цикли тематичного удосконалення для лікарів-офтальмологів, налагоджено співпрацю з ДУ «ТМО МВС України по Івано-Франківській області», ПП «Оптика «Зір»», Офтальмологічною клінікою «Центр сучасної офтальмології», Вигодською спеціальною школою Івано-Франківської обласної ради, ТОВ "ЛЮКС ВІЖН".

Доцент Капечук В.В. виконує обов’язки начальник відділу ЄКТС та моніторингу якості освіти Університету.

У свій час асистентами кафедри очних хвороб працювали Пташник Д.Г. (1946-1948рр.), Чувикін В.В. (1948-1952 рр.), к.мед.н. Парамей В.Т. (1953-1962 рр.), к.мед.н. Лужна (Цок) Р.М. (1955-1971рр.), Шурмелєва Л.В. (1958-1971рр.), к.мед.н. Волошинов Д.Б. (1965-1971рр.), к.мед.н. Бойчук Р.В., , к.мед.н. Мосяк М.А. (1995-1997 рр.), Мохур О.М. (1996-1998рр.), Костюк Н.О. (1998-1999рр.), Лесюк Б.Б. (2005-2021рр.).

image025

З 1 вересня 2021 кафедра офтальмології, відповідно до наказу ректора, відновила свою діяльність, як самостійна кафедра Університету. 

На посаду завідуючої кафедри була обрана доктор медичних наук, доцент, лікар-офтальмолог вищої кваліфікаційної категорії Мойсеєнко Наталія Миколаївна, випускниця Івано-Франківської державної медичної академії.

Доцент Мойсеєнко Н.М. захистила докторську дисертацію на тему «Нейровегетативна дисфункція в механізмах розвитку травматичної нейропатії та патогенетичне обґрунтування їх корекцій».

На даний час на кафедрі офтальмології працюють завідувачка кафедри доктор медичних наук, доцент Мойсеєнко Н.М., кандидати медичних наук: доцент  Капечук В.В., доцент Панько О.М., доцент Вадюк Р.Л., доцент Николюк А.М. та асистент Кощинець О.Б., а також  асистенти без н/с Сенюк І.М., Дзюбак А.Ф. і Кушнір О.І.; оператор ЕОМ Бойчук М.В., а також сумісники – завідуюча центру мікрохірургії ока КНП «ОКЛ Івано-Франківської обласної ради» к.мед. н., доцент Вершиніна М.Д, лікар-офтальмолог поліклініки  ДУ «ТМО МВС України по ІваноФранківській області» к. мед. н., асистент Крицун Н.Ю., лікар-офтальмолог дитячий КНП «ІФДОКЛ Івано-Франківської обласної ради» асистент Гаврилишин Т.О., керівник Офтальмологічної клініки «Центр сучасної офтальмології» асистент Волощук Т.І.

Колектив кафедри офтальмології здійснює освітній процес для студентів 4-го курсу медичного факультету та факультету підготовки іноземних громадян (ФПІГ) на освітньопрофесійній програмі (ОПП) 222 «Медицина» другого (магістерського) рівня вищої освіти, викладаючи дисципліну «Офтальмологія» українською та англійською мовами. Для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП «Стоматологія», спеціальності 221 «Стоматологія» 4-го курсу стоматологічного факультету та ФПІГ на кафедрі викладається дисципліна «Загально-медична підготовка: Офтальмологія», українською та англійською мовами. Для студентів 4 курсу медичного факультету ОПП 228 «Педіатрія» другого (магістерського) рівня вищої освіти викладається дисципліна «Офтальмологія з особливостями дитячого віку». Вперше в 2020/2021 н.р. на кафедрі почав викладатися модуль № 2 «Фізична терапія, ерготерапія при захворюваннях органів чуття в офтальмології» дисципліни «Фізична терапія, ерготерапія при захворюваннях органів чуття» для студентів 4-го курсу медичного факультету ОПП 227 «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Викладання вище зазначених дисциплін проводиться за кредитно-трансферною накопичувальною системою організації освітнього процесу. Вивчення дисциплін  триває впродовж навчального року, по завершенні студенти складають підсумкові модульні контролі.

На кафедрі офтальмології проходять навчання студенти 3 курсу фахового медичного коледжу Університету за спеціальністю 223 «Медсестринство» ОПП «Сестринська справа» та 4 курсу за спеціальністю 223 «Медсестринство» ОПП «Лікувальна справа», які вивчають, відповідно, дисципліну «Медсестринство в офтальмології» та «Офтальмологія». Підсумком із зазначених дисциплін є диференційований залік.

Викладачі кафедри офтальмології провадять освітній процес і в Навчально-науковому інституті післядипломної освіти ІФНМУ. Проводиться підготовка лікарів-інтернів за спеціальностями „Офтальмологія” та „Загальна практика, сімейна медицина”, читаються цикли тематичного удосконалення для лікарів офтальмологів та лікарів дитячих офтальмологів, лікарів загальної практики, сімейна медицини, медицини надзвичайних ситуацій. 

Співробітники кафедри співпрацюють з відділенням післядипломної освіти КЗ ФПО "Івано-

Франківський медичний фаховий коледж" ІФОР у проведенні передатестаційних циклів для медичних сестер очних кабінетів та очних відділень.

Науково-педагогічні працівники кафедри офтальмології постійно виступають з лекціями перед практичними лікарями на засіданнях Обласного офтальмологічного товариства.

На кафедрі офтальмології працює студентський науковий гурток, який був організований у 1949 році. За роки свого існування членами студентського наукового гуртка виконано ряд наукових робіт. З числа членів студентського наукового гуртка вийшло багато висококваліфікованих офтальмологів, кандидатів наук та професорів. Серед них - працівники та колишні завідувачі кафедрою очних хвороб професори Р.М.Цок, М.І. Шкромида, а також професор Л.Ф. Ліннік – колишній заступник директора по науковій роботі інституту мікрохірургії ока імені В.Н. Федорова та інші.

Поряд з систематичним удосконаленням освітнього процесу співробітниками кафедри постійно працюють і над науковими дослідженнями.

Основні напрямки наукової роботи кафедри офтальмології: 

  • Комбіновані методи лікування різних стадій діабетичної ретинопатії (доц. Вершиніна М.Д., доц. Панько О.М.);
  • Розробка методу консервативного лікування синдрому «Сухого ока» (доц. Вершиніна М.Д.)
  • Консервативні методи лікування опіків очей (доц. Панько О.М.)
  • Хірургічна тактика лікування птозів різного ґенезу (доц. Николюк А.М.)
  • Діагностика і тактика лікування тіреотоксичної офтальмопатії (доц. Николюк А.М) - Удосконалення методик діагностики та лікування глаукоми ( ас. Кощинець О.Б.)
  • Дослідження впливу цитостатичних препаратів на зоровий нерв, корекція їх негативного впливу ( доц. Вадюк Р.Л.)
  • Вивчення змін рефракції ока людини, синдрому «сухих очей», їх корекції (доц. Вадюк Р.Л.) - Методи корекції порушень окисно-відновних процесів та їх корекція при ішемічній нейропатії зорового нерва, флюоресцентна ангіографія очного дна, увеїти (доц. Капечук В.В.)
  • Офтальмологічні прояви в диференціальній діагностиці легкої черепно-мозкової травми (доц. Мойсеєнко Н.М.);
  • Травматичні нейропатії зорового нерва та патогенетичне обґрунтування їх корекцій (доц. Мойсеєнко Н.М.).

Кафедра офтальмології з дня її заснування і до нині веде велику організаційно-методичну, лікувальну та профілактичну роботу серед населення Прикарпаття. Співробітниками кафедри проконсультовано, проліковано та повернуто зір сотні тисяч хворих, впроваджено десятки методів діагностики та лікування.

Співробітники

МОЙСЕЄНКО Наталія Миколаївна

Завідувачка кафедри офтальмології

доктор медичних наук, доцент

тел.: +38-0342-528-179

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar

КАПЕЧУК Василь Васильович

Доцент кафедри офтальмології

кандидат медичних наук

тел.: +380972687978

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

начальник відділу ЄКТС та моніторингу якості освіти, представник керівництва з питань СУЯ в Університеті відповідно до ДСТУ ISO 9001^2015

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar

ПАНЬКО Ольга Михайлівна

Доцент кафедри офтальмології

кандидат медичних наук

тел.: +38-0342-528-179

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

НИКОЛЮК Анжела Миколаївна

Доцент кафедри офтальмології

кандидат медичних наук

тел.: +38-0342-528-179

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

адміністрування лікувально-діагностичної роботи кафедри

Детальна інформація (pdf)

ВАДЮК Роксолана Любомирівна

Доцент кафедри офтальмології

кандидат медичних наук

тел.: +38-0342-528-179

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Керівник студентського наукового гуртка кафедри офтальмології

Детальна інформація (pdf) ORCID

КОЩИНЕЦЬ Олеся Богданівна

Доцент кафедри офтальмології

кандидат медичних наук

тел.: +38-0342-528-179

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

член Педагогічної ради фахового медичного коледжу ІФНМУ

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar

ДЗЮБАК Анна Федорівна

Асистент кафедри офтальмології

тел.: +38-0342-528-179

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID

СЕНЮК Іван Миколайович

Асистент кафедри офтальмології

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) Google Scholar

КУШНІР Оксана Ігорівна

Асистент кафедри офтальмології

Детальна інформація (pdf)

БОЙКО Діана Миколаївна

Старший лаборант кафедри офтальмології

тел.: +38-0342-528-179

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID

ВДОВИЧЕНКО Альона Вікторівна

Оператор комп'ютерного набору кафедри офтальмології

тел.: +38-0342-528-179

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)
Діяльність