Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання

Про кафедру

АДРЕСА: 76000, вул. Целевича,34

тел. +380 (34) 258-40-10

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

image001

В ІФНМУ у 2017 році відкрито новий набір студентів за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія».

В зв`язку з цим кафедра фізичного виховання та здоров`я була реорганізована, і з даного року вона називається: Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання.

Штат кафедри для забезпечення спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»: Чурпій І.К. д.мед.н., професор, Голод Н.Р. к.н.ф.в.та спорту, доцент, Зінченко Н.Р. к.н.ф.в.та спорту, доцент, Куравська Ю.С. викладач, Тудоси В.Г. викладач, Федорівська Л.П. викладач, Янів О.В. викладач, Макогін А.П. викладач, Гринчак В.І. викладач, Фіцич М.В. викладач, Морська Л.В. викладач, Бугай Н.О. оператор ЕОМ.

Курс фізичного виховання: Левко В.П., к.мед., доцент, Зінченко Н.Р., к.н.ф.в.та спорту, Михайленко Р.І. доцент, к.н.ф.в.та спорту, Остафійчук Я.Ф. доцент,  Сидор М.М. ст. викл., Муліна О.М. ст. викл.,  Йосипенко Л.Ю. ст. викл., Морська Л.В. викладач, Кушніренко В.В. викладач, Дмитришин  Д.М. викладач, Коровайний В.І. викладач, Михальчук Р.В. викладач, Жилюк Н.Є.ст. лаборант, Магерко І.В. ст. лаборант.

Навчальні заняття з фізичного виховання проводяться за наступними формами: заняття в групах загальної фізичної підготовки, підготовчих групах, спеціальних медичних групах, групах лікувальної фізичної культури, навчально-тренувальних групах, групах спортивного вдосконалення та спортивної спеціалізації за розкладом  занять.

При кафедрі функціонують 15 навчально-тренувальних груп (секцій), з яких 4 для іноземних студентів, до яких зараховано 205 студента спортсмена; 260 студентів І та ІІ курсів всіх факультетів займаються у секціях в якості додаткових занять за бажанням, 370 студентів ІІІ-VІ курсів всіх факультетів, займаються у спортивних секціях епізодично.

Наукова робота:

НДР кафедри на тему: «Розробка і вдосконалення організаційно-методичних основ фізичної терапії у хворих із захворюваннями черевної порожнини та нервової системи» - науковий керівник – д.мед.н., професор, завідувач кафедри І.К. Чурпій; відповідальний виконавець к.н.фіз.вих. і спорту, доцент кафедри Н.Р. Голод (державний реєстраційний номер 0119U000448).

Терміни виконання: початок -  січень 2019р., закінчення – грудень 2023р.

Робота студенського наукового гуртка:

У 2013 році на кафедрі фізичного виховання та здоров’я, а зараз кафедрі фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання відновлено діяльність студентського наукового гуртка.

 Керівником студентського наукового гуртка кафедри з 2013 по даний час є доцент кафедри Голод Наталія Романівна.

Діяльність гуртка починалася з дослідження та доповідей студентів про здоровий спосіб життя та вплив фізичних навантажень на організм людини. Згодом досліджувався стан здоров’я студентів спеціальних та основних груп, їх рівень фізичної підготовленості та спосіб життя.

Із появою у 2017 році нової спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», реорганізації кафедри змінюється вектор наукових досліджень кафедри. Більше уваги приділяється тематиці реабілітації. У зв’язку із великою чисельністю студентів, які досліджують проблематику фізичної терапії та ерготерапії, вперше із 2018 року в ІФНМУ на студентській науковій конференції з’являється нова окрема секція фізичної реабілітації і ерготерапії.

У 2019 році – секція фізичної реабілітації і ерготерапії була найбільшою з усіх в університеті за кількістю учасників. Загалом було опубліковано 19 тез та  7 учасників здобули призові місця.

У 2020 році кількість студентських наукових досліджень з фізичної терапії, ерготерапії збільшилася через залучення до поєднання навчання та наукової діяльності НПП інших кафедр.

Результати дослідження опубліковані у  матеріалах 87-ї, 88-ї та 89-ї науково-практичної конференції студентів та молодих вчених із міжнародною участю «ІННОВАЦІЇ В МЕДИЦИНІ ТА ФАРМАЦІЇ».

У вересні 2019 року студентки 2 курсу студентського наукового гуртка, які проводили дослідження з ерготерапії про фактори навколишнього середовища, що обмежують активність пацієнтів неврологічного профілю на стаціонарному етапі лікування, приймали участь у міжнародній конференції з ерготерапії у м. Київ.

Студенти студентського наукового гуртка мають змогу самостійно обирати тематику досліджень, брати участь у науково-дослідних роботах усіх кафедр.

Навчально-дослідницька робота виконується здобувачами під час аудиторного навчання та проходження клінічних практик, а також в в позааудиторний час.

Таке поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП дає змогу не тільки покращити навчальний процес, але і виявити найбільш активних і здібних студентів, які здатні у майбутньому займатися науковою діяльність у галузі фізичної терапї, ерготерапії. 

Презентація кафедри, роботи студентського наукового гуртка, баз практик,  представлені нижче:

- Презентація кафедри фізичної реабілітації ерготерапії з курсом фізичного виховання

- Перелік предметів зі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

- Перелік баз практик для здобувачів освіти спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія

- Виробнича практика студентів 2 курсу спеціальності 227«Фізична терапія, ерготерапія»

- Презентаця практики

- Діяльність студентського наукового гуртка (СНТ) кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання

- Список гуртківців

- Перелік приміщень кафедри

База кафедри в період 2012-2020рр.


Співробітники

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Чурпій Ігор Констянтинович

Завідувач кафедри

Доктор медичних наук, професор

(детальніше)

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Голод Наталія Романівна

Доцент кафедри фізичної реабілітації

(детальніше)

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Зінченко Наталія Миколаївна

доцент кафедри фізичної реабілітації

(детальніше)

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

КУРАВСЬКА ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА

Викладач кафедри фізичної реабілітації

(детальніше)

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Тудоси Василина Георгіївна

Викладач кафедри фізичної реабілітації

(детальніше)

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Федорівська Леся Петрівна

Викладач кафедри фізичної реабілітації

(детальніше)

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Янів Олеся Володимирівна

Викладач кафедри фізичної реабілітації

(детальніше)

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Фіцич Мар`яна Василівна

Викладач кафедри фізичної реабілітації

(детальніше)

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Макогін Андрій Петрович

Викладач кафедри фізичної реабілітації

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Гринчак Вікторія Іванівна

Викладач кафедри фізичної реабілітації

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Морська Ліліана Василівна

Викладач кафедри фізичної реабілітації

(детальніше)

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Йосипенко Лідія Юліанівна

Викладач кафедри фізичної реабілітації

(детальніше)

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Левко Володимир Петрович

Кандидат медичних наук, доцент,

Заслужений лікар України

(детальніше)

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Магерко Іванна Володимирівна

Старший лаборант кафедри фізичної реабілітації

(детальніше)

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Михайленко Роман Іванович

Доцент кафедри фізичної реабілітації

(детальніше)

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Михальчук Роман Васильович

Старший викладач кафедри фізичної реабілітації

(детальніше)

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Муліна Олександра Миколаївна

Старший викладач кафедри фізичної реабілітації

(детальніше)

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Остафійчук Ярослав Федорович

Доцент кафедри фізичної реабілітації

(детальніше)

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Сидор Михайло Михайлович

Старший викладач кафедри фізичної реабілітації

(детальніше)

Діяльність