КАФЕДРА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ, ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ ТА ФАРМАКОГНОЗІЇ

Про кафедру

Кафедра фармацевтичного управління, технології ліків та фармакогнозії ІФНМУ була створена наказом ректора № 734-д від 01.09.2021 р. яка розміщена в корпусі фармацевтичного факультету (вул. Галицька, 124 К). Кафедра є випускною і проводить профільну підготовку студентів на І – VІ курсах.

На кафедрі працює завідувач кафедри, професор, 1 доктор фармацевтичних наук, доцент; 10 доцентів, кандидатів наук, 8 кандидатів наук, асистентів, 4 асистенти без наукового ступеня, 4 викладача медичного коледжу, 8 старших лаборантів (лаборантів).

Штат кафедри налічує 27 осіб навчально-педагогічного персоналу: 2 доктори фармацевтичних наук – завідувач кафедри професор Грицик А.Р., доцент Федоровська М.І.; кандидати фармацевтичних наук, доценти Водославський В.М., Мельник М.В., Струк О.А., Сологуб В.А., Самборський О.С., Винницька Р.Б., Старченко Г.Ю., Свірська С.П.; к.екон.н., доцент Феденько С.М., к.біол.н., доцент Недоступ А.Т., к.фарм.н., асистенти Нейко О.В., Дубель Н.І., Посацька Н.М., Білик І.П., Легінь Н.І., Коляджин Т.І., Сініченко А.В.; к.біол.н., асистент Данилів С.І.; асистенти – Костащук Т.З., Івасюк І.М., Бучко О.В.; магістр фармації, асистент Ціхонь Г.М.; за сумісництвом працюють – к.фарм.н., асистент Гадяк І.В.; асистенти - Малюванчук С.В., Максименко О.В., у декретній відпустці – к.фарм.н., асистент Яцюк К.М., викладач Мандзій М.Р.

На кафедрі викладають дисципліни студентам фахового медичного коледжу:  2 курс – ботаніка, фармакогнозія, збір і заготівля лікарської сировини (Вовк Л.В), технологія ліків (Будзан Л.Б.); 3 курс – фармакогнозія (Вовк Л.В.), технологія ліків (Будзан Л.Б.), організація економіки фармації, основи менеджменту і маркетингу у фармації (Мадерук О.В.), основи медичного і фармацевтичного товарознавства (Гнатойко К.В.).

Працівники навчально-допоміжного персоналу, старші лаборанти та лаборанти – Крицун Х.М., Якимів І.І., Куцела І.Я., Середюк О.М., Лукашик Т.Н., Стасинець Н.Ю., Клочанюк Г.М., Гринюк М.П., Мала М.В. (декретна відпустка).

На кафедрі розміщуються 1 лекційний зал, 1 конференц-зал, 13 навчальних аудиторій, кабінет завідуючого, асистентські, доцентські, лаборантські кімнати, матеріальні кімнати, приміщення для сушіння сировини, допоміжні приміщення.

На кафедрі працюють 2 навчально-практичні тренінгові центри з технологічного та фармакогностичного напрямків для закріплення знань та вдосконалення практичних навичок студентів.

Кафедра фармацевтичного управління, технології ліків та фармакогнозії забезпечує викладання 41 дисципліни на українській, англійській, російській мовах, з яких 13 нормативних та 28 вибіркових, знання і навички яких є базовими для спеціальності «Фармація, промислова фармація» другого рівня вищої освіти:

  • нормативні дисципліни:

1 курс –  вступ у фармацію; 2 курс -  фармацевтична ботаніка, навчальна практика з фармацевтичної ботаніки; 3 курс – фармакогнозія, технологія ліків; 4 курс - фармакогнозія, навчальна практика з фармакогнозії, технологія ліків, фармацевтичний менеджмент та маркетинг, організація та економіка фармації, фармакоекономіка,  практика з технології ліків; 5 курс - фармацевтичний менеджмент та маркетинг, біофармація, технологія лікарських косметичних засобів, виробнича практика (у тому числі: з фармакогнозії, організації та економіки фармації, фармацевтичного менеджменту та маркетингу, технології ліків).

  • вибіркові дисципліни: 1 курс – академічна доброчесність, комп´ютерні технології у дослідженні лікарських засобів; 2 курс - теоретичні основи технології лікарських форм, теоретичні основи розробки складу та технології виготовлення косметичних засобів; 3 курс – основи економіки, аромологія в косметології та аромотерапії, парфумерно-косметичні засоби, основні принципи раціонального застосування косметичних засобів; 4 курс – міжнародний маркетинг у фармації, особливості зовнішньоекономічної діяльності у фармацевтичній галузі, фармако-економічний аналіз як інструмент прийняття управлінських рішень в охороні здоров’я, технологія парфумерно-косметичних засобів, розробка лікарських засобів, аромологія у фармації і косметології, фармацевтичне та медичне товарознавство, товарний асортимент аптечних та медичних закладів, організація фармацевтичної справи за кордоном; 5 курс - ресурсознавство лікарських рослин, лікарські рослини світової флори, фармацевтична біотехнологія, біотехнологічні процеси у виробництві лікарських препаратів, системи якості у фармації, належні фармацевтичні практики, соціальна фармація, суспільна функція фармацевтичної діяльності.

Працівниками кафедри розроблені робочі програми з дисциплін, методичні вказівки для виконання практичних робіт та виконання самостійної позааудиторної роботи.

Теоретичний матеріал з предметів, які викладаються на кафедрі, закріплюється виконанням практичних робіт, велика увага приділяється оволодінню практичних навиків.

Підготовка студентів базується на принципах інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, а також на впровадженні нових ефективних форм контролю знань та вмінь.

Практичні заняття зі студентами фармацевтичного факультету проводяться в 13 навчальних кімнатах. Навчальні аудиторії оснащені необхідним устаткуванням, апаратурою для проведення лабораторних (практичних) занять та державної атестації.

Практика студентів з фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії проводиться на базі дослідних ділянок лікарських рослин ІФНМУ (м. Івано-Франківськ), науково-реакреаційній базі (м. Яремче) та ТзОВ «Фітолік».

З метою фармакогностичного дослідження лікарських рослин, розробки лікарських препаратів, сучасних методів аналізу сировини і фітозасобів колектив кафедри фармацевтичного управління, технології ліків та фармакогнозії працює над науковою роботою “Дослідження культивованих і дикорослих лікарських рослин Західного регіону України та розробка технологій їх застосування з лікувальною метою” (№ державної реєстрації 0118U003809).

Проведені нами спостереження вказують, що заходи по збереженню та відновленню ресурсів необхідно проводити з врахуванням направленості природної динаміки та особливостей розміщення екзогенних стихійних та антропогенних впливів на лікарські рослини: регулювати збір, виходячи із результату антропогенних сукцесій в окремих ландшафтно-екотипічних умовах, інтенсивність експлуатації необхідно лімітувати порогами зниження флористичного різноманіття рослинних угруповань, чисельності та якості угруповань; організовувати тривалий багаторічний моніторинг за окремими найбільш цінними трав'янистими угрупованнями лікарських рослин; збільшення чисельності рідкісних видів можна досягнути штучним культивуванням з наступним висаджуванням в природні місцезростання; необхідно посилити природоохоронні заходи, направлені на контроль за знищенням лікарських видів (збір їх як лікарських, декоративних, для приватного культивування тощо).

З метою вивчення та дослідження лікарських рослин в 2003 році було в Івано-Франківському національному медичному університеті закладено навчально-дослідні ділянки лікарських рослин, колекція яких налічує 110 видів місцевої та інтродукованої флори. Закладені ділянки рідкісних і зникаючих видів флори Карпат і Прикарпаття. Інтродуковано види місцевої флори: стародуб широколистий, види роду Чемериця, первоцвіт лікарський, енотера дворічна, звіробій звичайний, звіробій плямистий, види кремени, оман високий, гадючник шестипелюстковий тощо. У колекції дослідних ділянок лікарських рослин ІФНМУ зростають середземноморські види: лаванда вузьколиста, гісоп лікарський, чебрець звичайний, шавлія лікарська та мускатна; види лікарських рослин, які культивуються в Україні: меліса лікарська, ехінацея пурпурова, нагідки лікарські, розторопша плямиста, ромашка лікарська, м’ята перцева, артишок посівний.  В результаті проведення робіт по інтродукції та культивуванню створюється генетичний банк насіння.

Співробітники кафедри фармацевтичного управління, технології ліків та фармакогнозії займаються вивченням інтродукції деяких дикорослих рослин, беруть участь у науково-дослідних експедиціях, конференціях та виїздних семінарах, опановують методики проведення навчально-польових дослідів.

Науковці досліджують види родів Тирлич (Грицик А.Р.), Гадючник (Струк О.А.),  Вербена (Посацька Н.М.), Астранція (Коляджин Т.І.), Підлісник (Легінь Н.І.), Миколайчики (Гнатойко К.В.), Горлянка (Малюванчук С.В.), сорти Щавнату (Будзан Л.Б.) інтродукцію та акліматизацію лікарських рослин, особливості розмноження, способи вирощування (Мельник М.В.).

Проведені дослідження вказують, що у флорі Західної України налічується близько 350 видів лікарських рослин, деякі з яких занесені до Червоної книги України, і незважаючи на промислове значення, їх збір заборонений. Встановлено, що на території Українських Карпат зростає 46 видів лікарських рослин із потенційно достатнім обсягом щорічної заготівлі сировини для фармацевтичної промисловості.

На кафедрі продуктивно працюють наукові студентські гуртки «Panaceya» та «Officina» під керівництвом к.фарм.н., доцента Мельник М.В. та к.фарм.н., асистента Легінь Н.І. Студенти виконують науково-практичну роботу з актуальних проблем фармацевтичної ботаніки, фармакогнозії, технології ліків, організації та економіки у фармації - досліджують перспективні джерела ЛРС Прикарпаття. (https://ifnmu.sharepoint.com/:f:/g/KFUTLF/EpHv2qUz5YdOgFv78IoAcQwBWE38xBI7ZkhFLBqPuQ40QA?e=y06cAi).

 emblema

Рис. 1. Емблема Panatseya

Студенти-науковці приймають участь в щорічних міжнародних наукових конференціях студентів та молодих вчених (ІФНМУ, м. Івано-Франківськ); конференціях студентів в ЛНМУ імені Данила Галицького (м. Львів) та ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського (м. Тернопіль) та інші.

У період карантину аудиторні заняття проходять он-лайн у системі MS Teams з відео- і аудіо- фіксацією. Для підготовки до занять студенти відпрацьовують тестові завдання на сайті ІФНМУ tests.if.ua, тестове оцінювання знань на поточних заняттях і ПМК відбувається на сайті pmk.ifnmu.edu.ua.

Foto 1  Kolektiv kafedri farmacevtichnogo upravlinnja, technologii likiv ta farmakognosii

Foto 2  Kolektiv kafedri farmacevtichnogo upravlinnja, technologii likiv ta farmakognosii

Foto 3 Kolektiv kafedri farmacevtichnogo upravlinnja, technologii likiv ta farmakognosii

Співробітники

Грицик Андрій Романивич

завідувач кафедри фармацевтичного управління, технології ліків та фармакогнозії

доктор фармацевтичних наук, професор

тел.: 0685414738

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Завідувач кафедри фармацевтичного управління, технології ліків та фармакогнозії

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar

Струк Оксана Анатоліївна

Доцент

Кандидат фармацевтичних наук

тел.: 0964478868

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar

Недостуа Анна Теодорівна

Доцент

Кандидат біологічних наук

Детальна інформація (pdf)

Мельник Марія Володимирівна

Доцент

Кандидат фармацевтичних наук

тел.: 0993126885

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar

Водославський Василь Мирославович

Доцент

Кандидат фармацевтичних наук

тел.: 0977018138

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar

Сологуб Вероніка Анатоліївна

Доцент

Кандидат фармацевтичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID

Старченко Галина Юріївна

Доцент

Кандидат фармацевтичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar

Феденько Світлана Миколаївна

Доцент

Кандидат економічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar

Винницька Рената Богданівна

Доцент

Кандидат фармацевтичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar

Свірська Софія Петрівна

Асистент

Кандидат фармацевтичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar

Нейко Оксана Василівна

Асистент

Кандидат фармацевтичних наук

Детальна інформація (pdf)

Данилів Світлана Іванівна

Асистент

Кандидат біологічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Publons ResearcherID Google Scholar

Дубель Наталія Ігорівна

Асистент

Кандидат фармацевтичних наук

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar

Посацька Наталія Миколаївна

Асистент

Кандидат фармацевтичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar

Ярема Інна Олександрівна

Асистент

Кандидат фармацевтичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Publons ResearcherID Google Scholar

Білик Ірина Петрівна

Асистент

Кандидат фармацевтичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar

Легінь Надія Ігорівна

Асистент

Кандидат фармацевтичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) Google Scholar

Коляджин Тарас Іванович

Асистент

Кандидат фармацевтичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus

Костащук Тетяна Зіновіївна

Асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID

Сініченко Анна Вікторівна

Асистент

Кандидат фармацевтичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar

Івасюк Ірина Миколаївна

Асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus

Бучко Олександра Василівна

Асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Publons ResearcherID Google Scholar

Малюванчук Світлана Василівна

Асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus

Гадяк Ірина Василівна

Асистент

Кандидат Фармацевтичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Publons ResearcherID Google Scholar

Вовк Лідія Василівна

Викладач

Детальна інформація (pdf)

Гнатойко Ксенія Володимирівна

Викладач

Детальна інформація (pdf)

Будзан Лілія Богданівна

Викладач

Детальна інформація (pdf)

Мадерук Оксана Петрівна

Викладач

Детальна інформація (pdf)

Ціхонь Галина Мирославівна

Асистент

Детальна інформація (pdf)

Яцюк Катерина Михайлівна

Асистент

Кандидат фармацевтичних наук

Детальна інформація (pdf)

Середюк Оксана Миколаївна

Лаборант

Детальна інформація (pdf)

Григорак Галина Миколаївна

Лаборант

Детальна інформація (pdf)

Стасинець Надія Юріївна

Старший лаборант

Детальна інформація (pdf)

Лукашик Тамара Несторівна

Старший лаборант

Детальна інформація (pdf)

Якимів Ірина Іванівна

Старший лаборант

Детальна інформація (pdf)

Крицун Христина Михайлівна

Старший лаборант

Детальна інформація (pdf)

Куцела Ірина Ярославівна

Старший лаборант