КАФЕДРИ

 - А -

- Кафедра АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ

- Кафедра АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ ТА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ

- Кафедра АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.Д. ЛАНОВОГО

- Кафедра АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ ПО


 - Б -

- Кафедра БІОЛОГІЧНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ ХІМІЇ ІМЕНІ АКАДЕМІКА Г.О. БАБЕНКА


 - В -

- Кафедра ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ №1, КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОГІЇ ТА АЛЕРГОЛОГІЇ ІМЕНІ АКАДЕМІКА Є.М НЕЙКА

- Кафедра ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ №2 ТА МЕДСЕСТРИНСТВА


  - Г -

- Кафедра ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ

- Кафедра ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ


  - Д -

- Кафедра ДИТЯЧОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

- Кафедра ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ

- Кафедра ДИТЯЧИХ ХВОРОБ ПО

- Кафедра ДЕРМАТОЛОГІЇ ТА ВЕНЕРОЛОГІЇ


  - Е -

- Кафедра ЕНДОКРИНОЛОГІЇ


 - З - 

- Кафедра ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ (СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ)

- Кафедра ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ


 - І - 

- Кафедра ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ТА ЕПІДЕМІОЛОГІЇ


 - К - 

- Кафедра КЛІНІЧНОЇ АНАТОМІЇ ТА ОПЕРАТИВНОЇ ХІРУРГІЇ

- Кафедра КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА КЛІНІЧНОЇ ФАРМАЦІЇ


 - М -

- Кафедра МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ ТА ВІЙСЬКОВОЇ МЕДИЦИНИ

- Кафедра МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ

- Кафедра МОВОЗНАВСТВА

- Кафедра МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ, МЕДИЧНОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ

- Кафедра МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ І МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ


 - Н - 

- Кафедра НЕВРОЛОГІЇ ТА НЕЙРОХІРУРГІЇ


 - О - 

- Кафедра ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

- Кафедра ОНКОЛОГІЇ

- Кафедра ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ З КУРСОМ ХІРУРГІЇ ГОЛОВИ І ШИЇ

- Кафедра ОФТАЛЬМОЛОГІЇ


- П - 

- Кафедра ПАТОФІЗІОЛОГІЇ

- Кафедра ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ

- Кафедра ПЕДІАТРІЇ

- Кафедра ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ

- Кафедра ПСИХІАТРІЇ, НАРКОЛОГІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Кафедра ПРОПЕДЕВТИКИ ПЕДІАТРІЇ


- Р -

- Кафедра РАДІОЛОГІЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ


- С - 

- Кафедра СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я

- Кафедра СТОМАТОЛОГІЇ ПО

- Кафедра СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ ТА МЕДИЧНОГО ПРАВА


 - Т - 

- Кафедра ТЕРАПІЇ І СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ ПО

- Кафедра ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

- Кафедра ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ


 - У - 

- Кафедра УКРАЇНОЗНАВСТВА І ФІЛОСОФІЇ

- Кафедра УРОЛОГІЇ


 - Ф -

- Кафедра ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ №3 ІМЕНІ ПРОФЕСОРА М.М.БЕРЕЖНИЦЬКОГО

- Кафедра ФАРМАЦЕВТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ, ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ ТА ФАРМАКОГНОЗІЇ

- Кафедра ФІЗИЧНОЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ

- Кафедра ФІЗІОЛОГІЇ

- Кафедра ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ, ЕРГОТЕРАПІЇ  З КУРСОМ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

- Кафедра ФТИЗІАТРІЇ І ПУЛЬМОНОЛОГІЇ З КУРСОМ ПРОФЕСІЙНИХ ХВОРОБ


- Х -

- Кафедра ХІРУРГІЇ №1 ТА ДИТЯЧОЇ ХІРУРГІЇ

- Кафедра ХІРУРГІЇ №2 ТА КАРДІОХІРУРГІЇ

- Кафедра ХІРУРГІЇ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

- Кафедра ХІРУРГІЇ ННІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

- Кафедра ХІРУРГІЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

- Кафедра ХІМІЇ, ФАРМАЦЕВТИЧНОГО АНАЛІЗУ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ