ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

ОГОЛОШЕННЯ ДЕКАНАТУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ПОВНА ІСТОРІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Про деканат

У 2022-2023 навчальному році фармацевтичному факультету Івано-Франківського національного медичного університету виповнюється 24 років.

З фармацевтичною галуззю Університет пов’язує створення ще у 1976 році вітчизняного бренду – препарату «Уролесан».

Фармацевтичний факультет Університету зродився з ініціативи тодішнього ректора, академіка НАМН України Євгена Нейка. А підтримали і допомогли зреалізувати цю ідею професори Ярослава Гудивок, Анатолій Клименко, Микола Мойсеєнко, які у складі робочої групи вивчали досвід роботи фармацевтичних факультетів України. Наказ про створення фармацевтичного факультету ІФНМУ був підписаний ректором 10 травня 1999 року.

{foto=big=decany}

Декани фармацевтичного факультету ІФНМУ

Першим деканом фармацевтичного факультету призначено професора Анатолія Клименка, другим – доцента Андрія Стецьківа, який є сотим доктором наук в ІФНМУ.

Найдовше на посаді декана фармацевтичного факультету працював професор Микола Мойсеєнко, який зумів зорганізувати роботу факультету загалом та деканату зокрема на високому освітньому та виховному рівні.

Після закінчення терміну перебування на посаді професора Миколи Мойсеєнка 27.11.2018 р. на засіданні Вченої ради ІФНМУ деканом факультету одноголосно була обрана доцент Ірина Федяк.

{foto=big=pracivnyky_2018}

Працівники деканату фармацевтичного факультету (2018 р.)

(Зліва направо – диспетчер деканату Дутчак І.Я., заступник декана із денної форми навчання (із 2019) доц. Іванчук І.І., куратор системи ЕСТS доц. Мельник Д.О., заступник декана із денної (2011-2019), заочної (з 2019) форм навчання доц. Леочко Н.С., декан фармацевтичного факультету (2005-2018) проф. Мойсеєнко М.І., декан фармацевтичного факультету (з 2018) доц. Федяк І.О., диспетчер деканату Багриновська І.І., заступник декана із заочної форми (2011-2019) проф. Дудій П.Ф., інженер з комп’ютерних систем Лесів В.В., відповідальна за ЄДКІ «Крок-1,2. Фармація» к.фарм.н. Рущак Н.І., заступник декана факультету у 2003-2007 рр. проф. Семенів Д.В.)

Перші заступники декана факультету – доценти Андрій Стецьків та Богдан Зузук. Останній – випускник фармацевтичного факультету Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, знаний в Україні фармакогност, непересічний поет з псевдонімом Дан Зуз, нащадок прикарпатського фармацевта, який все своє недовге, однак яскраве життя знаходив, збирав і вивчав лікарські рослини.

Однією з перших до штату факультету у 1999 році була прийнята ще одна випускниця львівської фармацевтичної школи, сьогодні – кандидат фармацевтичних наук, доцент, докторант, а з 2018 р. – декан Ірина Федяк. На даний час її заступниками працюють доценти кафедри хімії, фармацевтичного аналізу та післядипломної роботи Наталія Леочко та Ірина Іванчук.

{foto=big=herdan_2019}

Менеджмент фармацевтичного деканату та квартет «Ґердан» (2019 р.)

(Зліва направо – заступник декана із денної форми навчання, доц. Іванчук І.М., декан фармацевтичного факультету, доц. Федяк І.О., заступник декана із заочної форми навчання, доц. Леочко Н.С. та квартет бандуристок «Ґердан» під керівництвом професора Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Дутчак В.Г.)

{foto=big=sviatkuvannya_2019}

Під час святкування 20-ліття Дня фармацевтичного працівника і фармацевтичного факультету ІФНМУ (2019 р.)

{foto=big=kolektyv_2021}

Колектив деканату фармацевтичного факультету (2021 р.)

(Зліва направо – заступник декана із заочної форми навчання, доц. Леочко Н.С., диспетчер деканату Соколюк Б.М., декан фармацевтичного факультету, доц. Федяк І.О., диспетчер деканату Курилич М.В.)

На факультеті поряд із денною функціонує заочна форма навчання. Термін навчання – 4,5 та 5,5 років. Станом на 21.04.2023 р. на освітньо-професійній програмі (ОПП) «Фармація, промислова фармація» другого (магістерського) рівня в ІФНМУ навчаються 722 особи майбутніх магістрів фармації, промислової фармації, фармацевтів, з яких 268 – денної (в т. ч. 11 – іноземні громадяни) та 454 – заочної форм навчання (в т. ч. 48 – іноземні громадяни).

Усі науково-педагогічні працівники, залучені до реалізації ОПП «Фармація, промислова фармація», мають кваліфікацію, відповідну до спеціальності, підтверджений рівень наукової і професійної активності. Науково-педагогічна спеціальність викладачів, що забезпечують освітній процес, відповідає дисциплінам, які вони викладають. Серед науково-педагогічних працівників 32% мають сертифікати відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні В1-С1 або кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), що пов’язані з використанням англійської мови. За останні 5 років 100% викладачів пройшли курси підвищення кваліфікації; випускові кафедри очолюють доктори наук.

На даний час підготовка здобувачів за ОПП «Фармація, промислова фармація» в ІФНМУ відбувається на 21 кафедрі Університету, з яких 3 – випускові. У 2021 році відбулася реорганізація кафедр фармацевтичного факультету, під час якої випускові кафедри отримали назви:

1) Кафедра фармацевтичного управління, технології ліків та фармакогнозії

У червні 2001 року до ІФНМУ на посаду завідувача тоді випускової кафедри фармації був запрошений кандидат фармацевтичних наук, випускник львівської фармацевтичної школи, а зараз доктор фармацевтичних наук, професор Андрій Грицик, який керує кафедрою. Андрій Грицик заснував на факультеті власну фармакогностичну школу: під його керівництвом виконується науково-дослідна робота «Дослідження деяких дикорослих і культивованих рослин західного регіону України і вивчення можливостей створення на їх основі лікарських засобів», захищено 17 кандидатських дисертацій та виконуються 3 роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Очолюваним проф. Андрієм Грициком колективом запропоновано завершені наукові технологічні розробки в області отримання біологічно активних речовин та продуктів на основі рослин Карпатського регіону. Серед них – унікальні і вже апробовані на практиці профілактичні препарати для медицини, а також нові лікувально-профілактичні безалкогольні напої, продукти харчування. На основі рослин Карпат розроблена серія рослинних настоянок – «Тирлич», «Калган», «Румекс» (технології захищені патентами України на винахід).

{foto=big=pharmacia_2008}

Колектив кафедри фармації (2008 р.)

(Зліва направо – сидять: ас. Лукашик М.М., ас. Горбата Н.Ю., доц. Семенів Д.В., доц. Недоступ Г.Т., завідувач кафедри, доц. Грицик А.Р., ас. Лукашик Т.Н., доц. Зузук Б.М., асист. Яцента О.Я.; стоять другий ряд: ас. Сікорин У.Б., ас. Безрука Н.А., ас. Грицак Р.А., Прокопів І.В, ас. Рущак Н.І., ас. Івасюк І.М., ас. Дубель (Тучак) Н.І., ст. лаб. Маланій О.С., ас. Сологуб В.А., ас. Грицик Л.М.; стоять третій ряд – ас. Слаб’як О.І., ас. Самборський О.С., ас. Мельник М.В., ас. Скоропад М.І., ас. Ціхонь Г.М., ас. Яцюк К.М., ас. Пермяков В.В., ас. Вовк Л.В., ас. Водославський В.М.)

{foto=big=pharmacia_2021}

Колектив кафедри фармацевтичного управління, технології ліків та фармакогнозії (2021 р.)

(Зліва направо – сидять: доц. Водославський В.М., к.фарм.н. Білик І.П., к.фарм.н. Сініченко А.В., к.фарм.н. Ярема І.О., доц. Струк О.А., доц. Мельник М.В., проф. Грицик А.Р. (завідувач кафедри), доц. Недоступ Г.Т., доц. Винницька Р.Б., ас. Івасюк І.М., доц. Феденько С.М., доц. Самборський О.С.; стоять: ас. Рєзнік В.В., д.фарм.н. Федоровська М.І., доц. Свірська С.П., к.фарм.н. Легінь Н.І., викл. Мадерук О.П., ас. Малюванчук С.В., к.фарм.н. Гадяк І.В., к.фарм.н. Посацька Н.М., доц. Старченко Г.Ю., ст. лаб. Крицун Х.М., ст. лаб. Куцела І.Я., викл. Вовк Л.В., викл. Будзан Л.Б., ас. Ціхонь Г.М., лаб. Середюк О.М., ст. лаб. Якимів І.І., лаб. Григорак Г.М.)

2) Кафедра хімії, фармацевтичного аналізу та післядипломної роботи

Після реорганізації кафедра, очолювана професором, доктором хімічних наук Андрієм Стецьківим, отримала нову назву. Кафедра є випусковою для студентів та інтернів зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». Вона забезпечує вивчення фундаментальних хімічних та фахових фармацевтичних дисциплін, а її керівник має найбільшу, серед працівників факультету, кількість публікацій, представлених в наукометричних базах Scopus та Web of Science.

{foto=big=himiya_2021}

Колектив кафедри хімії, фармацевтичного аналізу та післядипломної роботи (2021)

(Зліва направо – сидять: доц. Грицик Л.М., доц. Сікорин У.Б., ас. Малофій М.Л., ас. П’яста Г.Г., доц. Бондарчук О.П.; стоять: доц. Іванчук І.М., доц. Дмитрів А.М., ас. Гаврищук Л.М., к.фарм.н. Байгуш Ю.В., ас. Христук В.Р., ас. Слаб’як О.І., к.фарм.н. Гадяк І.В., ст. лаб. Бендасюк Н.М., доц. Боднарчук О.В., доц. Мандзій Т.П., проф. Стецьків А.О. (зав. кафедри), доц. Мельник О.Я., ас. Печенюк В.І., доц. Сас І.А., доц. Леочко Н.С., доц. Мельник Д.О., к.фарм.н. Рущак Н.І., ст. лаб. Бівол О.О., к.фарм.н. Деркач Г.О., ст. лаб. Деркач О.Б., ас. Мандзюк Л.З.)

3) Кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації

Ще одну із трьох випускних кафедр очолює професор, доктор медичних наук, Заслужений лікар України Ірина Купновицька, яка зі своїм колективом поряд із професором Ігорем Зупанцем є співавторами національного підручника «Клінічна фармація» для студентів фармацевтичних факультетів.

{foto=big=klinichna_2019}

Колектив кафедри клінічної фармакології і фармакотерапії (2019)

(Зліва направо – сидять: ас. Микула Ю.І., доц. Калугіна С.М., ас. Вівчаренко М.П., проф. Купновицька І.Г. (зав. кафедри), доц. Губіна Н.В., доц. Клименко В.І.; стоять: доц. Данилюк О.І., лаб. Дмитрів І.М., доц. Белегай Р.І., лаб. Максимів Р.В., ас. Дронь Л.А., доц. Фітковська І.П., ас. Романишин Н.М., ст. лаб. Зозуляк С.І.)

Позитивним авторським підходом проф. Ірини Купновицької до проведення практичних занять з дисциплін «Клінічна фармації і фармацевтична опіка», «Фармакотерапія», складової виробничої фармацевтичної практики «Клінічна фармації і фармацевтична опіка», атестації випускників з дисципліни «Клінічна фармація» є те, що оволодіння та наступне складання практичних навичок відбувається власне біля хворого – основного об’єкта усієї фармацевтичної опіки фармацевта («біля ліжка хворого» та в торгових залах аптек), а також на муляжах міжкафедрального навчально-практичного центру «Медицина». Центр забезпечений необхідною матеріально-технічною базою, аби студенти змогли опанувати і відтворити навики догляду за хворими, введення ін'єкцій, проведення реанімаційних заходів, надання невідкладної допомоги. Студенти відпрацьовують навички проведення якісної фармацевтичної опіки та вміння формувати набори ліків для різних потреб (аптечок, замовлень закладів охорони здоров’я, структурних підрозділів тощо).

Загалом на базі кафедр фармацевтичного факультету з ініціативи першого проректора ІФНМУ професора Ганни Ерстенюк було створено 6 лабораторій практичної фармації, які об’єднані у навчально-практичний центр «Фармація», до складу якого увійшла й експериментальна аптека, яка до кінця 2019 р. мала чинну ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами, в т. ч. із правом виробництва (виготовлення) ліків в умовах аптеки. Серед лабораторій є і НПЦ «Фармація. Хроматографічний аналіз», атестований МОЗ у 2019 році до 2024 року (https://ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/navchalno-praktychnyi-tsentr).

У НПЦ «Фармація» та «Медицина» студенти факультету відпрацьовують практичні навички та оволодівають програмними результатами навчання відповідно до ОПП «Фармація, промислова фармація» в умовах, максимально наближених до реальних; у них наявні алгоритми виконання практичних навичок українською та англійською мовами. Крім практичних занять, студенти мають можливість попрацювати в лабораторіях самостійно позааудиторно. На їх базі також здійснюється атестації випускників.

Упродовж років роботи фармацевтичного факультету створена належна матеріальна, навчально-методична і наукова бази для підготовки високоякісних фахівців для фармацевтичної галузі України: у 2002 році розбудовано окремий корпус факультету, відкрито навчально-виробничу аптеку із правом виготовлення лікарських засобів (яка була реорганізована у НПЦ «Фармація» у 2020 р.), придбано навчально-дослідне поле в Тисменицькому районі, облаштовано навчально-дослідні й науково-дослідні ділянки на прилеглих до фармацевтичного корпусу територіях, відкрито навчально-виробничо-рекреаційну базу «Арніка» у м. Яремче.

Навчальна і виробнича практики проводяться на базі аптек та аптечних складів міста і області, лабораторій Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області, фармацевтичної фабрики і ПАТ «Барва», ДП «Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», виробничо-навчально-рекреаційної «Арніка». Окрім того, для проведення лекцій і практичних занять використовуються приміщення кафедр Університету.

{foto=big=ekskursiya_2021}

Студенти 3 курсу провели практичне заняття з фармацевтичної хімії на базі лабораторії ДП «Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (2021 р.)

У 2016 році на базі ІФНМУ відбулася науково-практична конференція «Сучасні напрямки удосконалення фармацевтичного забезпечення населення на регіональному рівні» та розширене засідання опорних кафедр організації та економіки фармації; товарознавства; фармацевтичного маркетингу та менеджменту Національного фармацевтичного університету, у роботі яких взяли участь представники 9-ох фармацевтичних факультетів України.

19-20 травня 2020 року в ІФНМУ була проведена науково-практична дистанційна конференція з міжнародною участю «Сучасні напрямки удосконалення фармацевтичного забезпечення населення: від розробки до використання лікарських засобів природного і синтетичного походження», присвячена 75-й річниці університету та 20-й річниці створення фармацевтичного факультету. Представлені результати власних досліджень, їх обговорення, онлайн-дискусія між видатним вченими у галузі фармації та медицини, молодими вченими та студентами, сприяли збагаченню новими ідеями і отриманню стимулу до подальшої наукової праці. Учасники конференції прослухали 43 онлайн-доповіді. Окрім іменитих вчених свої наукові доробки представили молоді асистенти та студентська наукова молодь з Івано-Франківська, Києва, Харкова. На конференції зареєстровано 283 учасники. Вони представили 16 закладів вищої освіти, в тому числі 50 кафедр та 8 установ, підприємств, організацій.

{foto=big=marafon_2020}

Дистанційний науковий фармацевтичний марафон, ІФНМУ, 19.05.2020

Фармацевтичний факультет тісно співпрацює із майбутніми роботодавцями випускників: проводяться спільні науково-практичні конференції; працівники практичної фармації Прикарпаття входять до складу екзаменаційної комісії з атестації випускників; вони читають лекції, проводять на базі суб’єктів господарювання окремі практичні заняття, засідання студентських наукових гуртків, керують виробничою фармацевтичною практикою, заочною частиною інтернатури; їх побажання враховано при формуванні вибіркових компонентів навчання.

{foto=big=komisiya_2020}

Екзаменаційна комісія 2020 (заочна форма навчання, січень 2020 р.)

(Справа наліво – сидять: Іванців В.М. (завідувач КП «Галицька ЦРА №12»), к.техн.н. Межиброцький В.П. (технічний директор ПАТ «Барва»), Самборська Я.І. (завідувачка ТОВ «Центорія»), доц. Федяк І.О. (декан фармфакультету), д.хім.н. Стецьків А.О. (Голова ЕК), Шпур Н.Т. (начальниця Держлікслужби в Івано-Франківській області), Венгринюк І.М. (комерційний директор ТОВ «Іва-фарм»), доц. Губіна Н.В.; стоять: доц. Леочко Н.С. (заступник декана фармфакультету), проф. Купновицька І.Г. (зав. кафедри клінічної фармакології та фармакотерапії), проф. Грицик А.Р. (зав. кафедри фармації), к.фарм.н. Нейко О.В., к.біол.н. Данилів С.І., доц. Мельник М.В., доц. Струк О.А., доц. Фітковська І.П., доц. Сас І.А., к.фарм.н. Рущак Н.І., Гадяк І.В. (керівник НПЦ «Фармація»), доц. Іванчук І.М. (заступник декана фармфакультету), доц. Феденько С.М., доц. Белегай Р.І., доц. Самборський О.С., доц. Калугіна С.М., доц. Клименко В.І., Маковишин В.І. (заступник декана факультету підготовки іноземних громадян), доц. Винницька Р.Б., доц. Водославський В.М., доц. Свірська С.П., доц. Сологуб В.А., доц. Грицик Л.М.)

{foto=big=OSPI_2021}

Проведення Об’єктивного структурованого практичного іспиту на базі НПЦ «Фармація», 2021

Окрім участі у роботі екзаменаційної комісії, проведення конференцій та спільних буднів, разом із стейкхолдерами плануємо дозвілля.

{foto=big=hoverla_2019}

Сходження на г. Говерлу, присвячене 20-літтю заснування Дня фармацевтичного працівника та 20-літтю фармацевтичного факультету за участю студентів, працівників ІФНМУ та Обласної асоціації фармацевтів (2019 р.)

Кожен факультет має яскравих випускників. Щодо нашого – то він гордиться своїми випускниками. Серед них – Юрій Галабура, який на даний час працює науковим співробітником компанії Кімберолі-Кларк, Апелтон, оборонна галузь, штат Вашингтон, має ступінь PhD, який здобував в університетах Клемсона (Clemson University) та Промерос LLC (Promerus LLC) США. Уляна Ніколс (Шевчук) працювала консультантом міністерства охорони здоров’я Великобританії з питань поставки онкологічних препаратів, в тому числі й в Україну, займається розробками та патентуванням харчових добавок, отримала звання шпитального фармацевта Великобританії та очолювала колектив із 25 осіб в госпіталях Imperial Healthcare Trust, Лондон. Чепурняк Оксана працює аптекарем-аналітиком у Німеччині, Рак (Скоропад) Маряна – в США, Розметанюк Руслан – має власну аптечну мережу. Багато випускників обіймають посади завідувачів аптечних закладах, фармацевтичних представників фірм тощо. Серед випускників фармацевтичного факультету ІФНМУ 27 особи вже мають науковий ступінь кандидата фармацевтичних наук, з яких 23 – працюють викладачами на факультеті, а саме: Бондарчук Оксана, Струк Оксана, Сологуб Вероніка, Самборський Олег (докторант Національного фармацевтичного університету), Феденько Світлана, Дубель Наталія, Мандзій Тарас, Сас Ірина, Нейко Оксана, Старченко Галина, Дорошенко Оксана, Гайнюк Мар’яна, Сініченко Анна, Деркач Галина, Коляджин Тарас, Ярема Інна, Яцюк Катерина, Байгуш Юлія, Легінь Надія, Білик Ірина, Посацька Наталія, Малюванчук Світлана, Гнатойко Ксенія.

Особливе місце займають наші співучо-творчі випускники: заслужена артистка України Галина Баранкевич, оперна співачка, випускниця Національної музичної академії ім. Петра Чайковського Інна Калугіна, актор «Нового театру» Сергій Тимків, акторка Наталія Доронюк. А навіть завідувачка кафедри онкології ІФНМУ, професорка Анна Крижанівська!

{foto=big=vypusknyky_2014}

Професори Анатолій Клименко та Андрій Грицик в оточенні перших випускників Університету через 10 років після випуску (2014 р.)

Для того, щоб бути яскравими у майбутньому, наші студенти працюють вже сьогодні. У 2021 році в ІФНМУ була створена нова громадська організація – Українська фармацевтична студентська асоціація (УФСА). Вона є першою офіційно зареєстрованою студентською фармацевтичною організацією в Україні та представляє інтереси студентів-фармацевтів, надає їм можливість додаткового професійного фармацевтичного та особистісного розвитку. «Фармація – це одна з найбільш перспективних галузей, яка сьогодні динамічно розвивається, – говорить засновниця і голова УФСА Катерина Хмілевська. – Хочемо об’єднати ініціативних студентів фармацевтичного факультету, щоб разом сприяти зростанню рівня фармацевтичної освіти та культури, реалізовувати цікаві проєкти і зробити поштовх до саморозвитку активної студентської молоді».

Студенти за допомогою УФСА мають можливість навчатись та комунікувати із найкращими фахівцями фармацевтичної сфери, представниками відомих компаній та підприємств, українськими і закордонними науковцями, обмінюватись досвідом та поглядами зі студентами з інших міст, спробувати власні сили в організації проєктів та роботі в команді. Команда працює над тим, щоб УФСА стала членом Європейської фармацевтичної студентської асоціації. Це відкриє додаткові можливості для професійних та наукових стажувань для студентів.

{foto=big=UPSA_1}

{foto=big=UPSA_2}

Святкування Дня фармацевтичного працівника за активної участі УФСА (2021 р.)

Загалом ІФНМУ станом на 2023 рік здійснить 20 випусків студентів-фармацевтів денної та вже здійснив 15 – заочної форм навчання, вже підготувавши для фармацевтичної галузі 2738 осіб з вищою фармацевтичною освітою (спеціалістів та магістрів), з яких 207 – громадяни іноземних держав; 112 випускників отримали дипломи з відзнакою.

{foto=big=vypusk_2020}

Вручення дипломів випускникам заочної форми навчання
у залі Обласної філармонії імені Іри Маланюк (січень 2020 р.)

{foto=big=vypusk_2021}

Вручення дипломів випускникам денної форми навчання
у залі Обласної філармонії імені Іри Маланюк (червень 2021 р.)

{foto=big=ostanni_farmacevty}

Останні спеціалісти спеціальності 7.12020101 «Фармація» в ІФНМУ (2021 р.)

{foto=big=pershi_magistry}

Перші магістри фармації, промислової фармації денної форми навчання (2021 р.)

{foto=big=vypusknyky_2021}

Щасливі разом: ректор ІФНМУ Микола Рожко та декан фармацевтичного факультету Ірина Федяк серед випускників 2021 року

{foto=big=pershyi_kurs_2021}

І знову Перший курс (денна форма навчання, 2021 р.)

{foto=big=vypusk_2022}

Вручення дипломів випускникам денної форми навчання (червень 2022 р.)

{foto=big=vypusk_2023}

Вручення дипломів випускникам заочної форми навчання (червень 2023 р.)

З вірою у Всевишнього, любов’ю до студентів, надією на подальшу співпрацю як з керівництвом ІФНМУ, так і з іншими фармацевтичними факультетами України та впевненістю у своїх силах колектив фармацевтичного деканату та факультету ІФНМУ зустрічає прийдешній час.

Кафедри, що забезпечують освітній процес

 на Освітньо-професійній програмі «Фармація, промислова фармація»

Випускові кафедри:

1. Кафедра фармацевтичного управління, технології ліків та фармакогнозії

       Завідувач кафедри, д.фарм.н., професор Андрій ГРИЦИК

       Телефон кафедри: +38 (0342) 58-52-11; 58-46-24

       E-mail кафедри: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

2. Кафедра хімії, фармацевтичного аналізу та післядипломної освіти

           Завідувач кафедри: д.х.н., професор Андрій СТЕЦЬКІВ

           Телефон кафедри: +38 (0342) 58-27-20

           E-mail кафедри: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3. Кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації

           Завідувач кафедри: д.мед.н., професор Ірина КУПНОВИЦЬКА

           Телефон кафедри: +38 (0342) 52-59-77; 52-59-00

           E-mail кафедри: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Залучені кафедри:

4. Кафедра анатомії людини

           Завідувач кафедри: д.мед.н., професор Оксана ПОПАДИНЕЦЬ

           Телефон кафедри: +38 (03422) 4-51-24

           E-mail кафедри: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

5. Кафедра біологічної та медичної хімії імені академіка Г.О. Бабенка

           В. о. завідувача кафедри: к.б.н., доцент Тарас МАКСИМЧУК

           Телефон кафедри: +38 (0342) 53-13-22; 53-24-79

           E-mail кафедри: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6. Кафедра гігієни та екології

           Завідувач кафедри: д.мед.н., професор Михайло МІЗЮК

           Телефон кафедри: +38 (0342) 52-82-21

           E-mail кафедри: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

7. Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології

           Завідувач кафедри: д.мед.н., професор Олександра ПРИШЛЯК

           Телефон кафедри: +38 (0342) 56-28-62

           E-mail кафедри: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

8. Кафедра медицини катастроф та військової медицини

           Завідувач кафедри: д.мед.н., професор Валерій ЛЕВЧЕНКО

           Телефон кафедри: +38 (0342) 53-02-54

           E-mail кафедри: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

9. Кафедра медичної біології і медичної генетики

           Завідувач кафедри: д.мед.н., професор Лариса КОВАЛЬЧУК

           Телефон кафедри: +38 (03422) 4-53-73

           E-mail кафедри: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

10. Кафедра медичної інформатики, медичної і біологічної фізики

           Завідувач кафедри: д.б.н., професор Микола МОЙСЕЄНКО

           Телефон кафедри: +38 (0342) 78-41-63

           E-mail кафедри: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

11. Кафедра мікробіології, вірусології та імунології

           Завідувач кафедри: д.мед.н., професор Роман КУЦИК

           Телефон кафедри: +38 (0342)  54-71-56

           E-mail кафедри: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

12. Кафедра мовознавства

           Завідувач кафедри: д.філол.н., професор Світлана ЛУЦАК

           Телефон кафедри: +38 (0342) 75-01-07, 75-01-06

           E-mail кафедри: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; секція латинської мови:

13. Кафедра патофізіології

           Завідувач кафедри: д.мед.н., професор Любомир ЗАЯЦЬ

           Телефон кафедри: +38 (0342) 53-31-07; 53-00-77

           E-mail кафедри: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

14. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини ім. професора М.М. Бережницького

           Завідувач кафедри: д.мед.н., професор Василь НЕЙКО

           Телефон кафедри: +38 (0342) 52-72-24

           E-mail кафедри: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

15. Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології

           Завідувач кафедри: д.мед.н., професор Михайло ПУСТОВОЙТ

           Телефон кафедри: +38 (0342) 71-02-99

           E-mail кафедри: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

16. Кафедра судової медицини,медичного та фармацевтичного права

           Завідувач кафедри: д.мед.н., професор Наталія КОЗАНЬ

           Телефон кафедри: +38 (0342) 54-85-02

           E-mail кафедри: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

17. Кафедра українознавства і філософії

           Завідувач кафедри: д.філол.н., професор Володимир КАЧКАН 

           Телефон кафедри: +38 (0342) 53-12-54

           E-mail кафедри: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

18. Кафедра фармакології

           Завідувач кафедри: д.мед.н., професор Юрій ПОПОВИЧ

           Телефон кафедри: +38 (0342) 78-41-63

           E-mail кафедри:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

19. Кафедра  фізичного виховання, спортивної медицини та ерготерапії

           Завідувач кафедри: кандидат мед.н., доц., заслужений лікар України Володимир ЛЕВКО

           Телефон кафедри: +38 (0342) 58-40-10

           E-mail кафедри: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

20. Кафедра фізіології

           Завідувач кафедри: д.мед.н., професор Наталія ВОРОНИЧ-СЕМЧЕНКО

           Телефон кафедри: +38 (0342) 75-23-20

           E-mail кафедри: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

21. Кафедра травматології, ортопедії і невідкладної військової хірургії

           Завідувач кафедри: д.мед.н., професор Вадим СУЛИМА

           Телефон кафедри: +38 (0342) 2-79-73; 75-01-70

           E-mail кафедри: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Співробітники

ФЕДЯК Ірина Орестівна

Деканка фармацевтичного факультету, доцентка кафедри судової медицини, медичного та фармацевтичного права

Кандидатка фармацевтичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

ІВАНЧУК Ірина Михайлівна

Заступниця декана фармацевтичного факультету із денної форми навчання, доцентка кафедри хімії, фармацевтичного аналізу та післядипломної освіти

Кандидатка фармацевтичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

МЕЛЬНИК Оксана Ярославівна

В. о. заступниці декана фармацевтичного факультету із заочної форми навчання, доцентка кафедри хімії, фармацевтичного аналізу та післядипломної освіти

Кандидатка хімічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

МЕЛЬНИК Дмитро Олександрович

Куратор ECTS фармацевтичного факультету, доцент кафедри хімії, фармацевтичного аналізу та післядипломної освіти

Кандидат хімічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

РУЩАК Надія Іванівна

Відповідальна за проведення ЄДКІ, іспитів «Крок», ректорських контролів на фармацевтичному факультеті, асистентка кафедри хімії, фармацевтичного аналізу та післядипломної освіти

Кандидатка фармацевтичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

ПАЛЮДЖИШИН Наталія Ігорівна

Диспетчерка деканату, завідувачка навчально-практичного центру «Фармація»

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

СОКОЛЮК Богдана Миколаївна

Диспетчерка деканату

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)
Волонерство