Бібліотека - місце втрати й знаходження знань,

його приховування або оприлюднення. 

(Рут Валлах)

  Бібліотека Івано-Франківського національного медичного університету – це не лише сховище інформації, а багатофункціональний відкритий простір з комплексним поєднанням якісного літературного фонду, місце для зустрічей та спілкування, центр розвитку громад. Надання послуг нашою бібліотекою ґрунтується не тільки на використанні фонду, нове бачення роботи передбачає використання принципово нових можливостей доступу до інформації незалежно від часу й місцезнаходження як документа, так і користувача. З одного боку, наша бібліотека пропонує доступ до інформаційних ресурсів, що належать іншим суб’єктам інформаційного простору, у тому числі представленим у мережі Інтернет. З іншого – створює електронні інформаційні ресурси (бази даних, колекції оцифрованих документів, веб-сайти та веб-портали), що перебувають за її фізичними стінами. З 2015 року для всіх користувачів університетської мережі наданий доступ до програми зібрань біомедичної літератури – Hinari. Крім того є можливість користуватися пошуковою інтернет-платформою Web of Science (з 2017р.) та Scopus (з 2019р.), автоматично отримали доступ до повнотекстових ресурсів порталу Springer Link, відкрито доступ до одного із найпотужніших медичних навчальних ресурсів світу, видавництва McGrow-Hill medical. Доступ можливий за посиланням https://accessmedicine.mhmedical.com. Також створений репозитарій, яким користуються студенти та викладачі університету.

   Тобто, наша бібліотека є вузловим центром, який концентрує та розподіляє інформаційні потоки.

  Сталі завдання діяльності нашої бібліотеки, як-то: забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів (п. 1 ст.1 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу») сьогодні значно трансформуються. Бібліотека поступово стає чимось більшим за звичайну книгозбірню. Сутність сучасного змісту роботи нашої бібліотеки у свободі читання, свободі ідей, свободі спілкування, сутність вбачається в освіті (яка не закінчується після отримання  університетського диплому), у розробці та створенні безпечного простору, в наданні доступу до інформації.    Несподівана ситуація, яка склалася внаслідок епідемії коронавірусу, внесла зміни у звичне життя бібліотеки. До 12 березня бібліотека ІФНМУ працювала в звичному режимі. З 12 березня по 11 травня 2020 року бібліотека ІФНМУ працювала в умовах карантинних обмежень (обслуговування проводилось в дистанційному режимі). З 12 травня 2020 року бібліотека ІФНМУ працювала в умовах послаблення карантину (проводився прийом літератури та підпис обхідних листів студентам випускних курсів та інтернам, з дотриманням маскового режиму та соціальної дистанції). В кінці серпня 2020 року проводилась книговидача літератури студентам 1 курсу та медичного коледжу ІФНМУ.  Поступово робота бібліотеки налагодилася за планом, перейшовши на терена віртуального простору. За короткий час бібліотекарям довелося змінити свої професійні функції, розширити канали комунікації з користувачами, самостійно опанувати онлайн-програми та допомагати користувачам, зокрема й викладачам, щодо налаштування дистанційного спілкування.

Основні напрями роботи 

 1. Керуватися в своїй роботі чинним законодавством України, Указами Президента, директивними документами Міністерства охорони здоров’я України, наказами і розпорядженнями ректора вузу, рекомендаціями методичних центрів, регламентуючою документацією бібліотеки і планами роботи на поточний рік.
 1. Формування фонду інформаційних ресурсів на різних носіях.
 1. Формування електронної бібліотеки, створення зручних можливостей для використання електронних ресурсів, забезпечення доступу до світових електронних баз даних. Підвищення рівня інформаційно-бібліотечного обслуговування шляхом забезпечення доступності до повнотекстових ресурсів.
 1. Постійно оновлювати сайт бібліотеки, щомісяця подавати списки «Нових надходжень» (титульну сторінку, зміст), актуальних за тематикою рекомендаційних списків літератури та інших науково-допоміжних видань, розроблених фахівцями бібліотеки, поновлювати списки дисертацій захищених в ІФНМУ, книжкові виставки, Дні кафедр, заходи, які відбуваються в бібліотеці, а також інформацію, корисну для користувачів. Інформувати про проведення даних заходів в соціальних мережах ( на сторінці Fecebook ).
 1. Проводити аналіз фондів бібліотеки, аналіз забезпеченості дисциплін, звітувати перед адміністрацією навчального закладу про роботу бібліотеки, подавати інформацію щодо придбаної упродовж року літератури з дисциплін, у навчальний відділ вузу, для подальшого подання звіту у Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України.
 1. Постійно підвищувати професійний рівень шляхом опрацювання фахових журналів; проводити анкетування; конкурсні іспити для осіб, які виявили бажання зайняти бібліотечну вакансію; два тижні попрацювати в бібліотеці під керівництвом досвідченого фахівця для кращого ознайомлення з організацією роботи; проводити заняття з працівниками стосовно змін у процесах роботи; обмінюватися досвідом; заслуховувати на виробничих зборах роботу відділів, секторів бібліотеки; проводити і брати участь у онлайн-семінарах, які організовує обласне методичне об’єднання бібліотек ВНЗ III-IV рівнів акредитації при Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу.
 1. Взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції розвитку медичних бібліотек України і виклики сучасного інформаційного суспільства», яка буде проводитися Національною науковою медичною бібліотекою України 19-20 травня 2021 року у м. Ужгороді спільно з науковою бібліотекою Закарпатського національного університету, секцією працівників медичних бібліотек Української бібліотечної асоціації, проводити і брати участь у онлайн-засіданнях, які організовує обласне методичне об’єднання бібліотек ВНЗ III-IV рівнів акредитації при Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу.
 1. Поліпшення матеріально-технічної бази бібліотеки (придбання комп’ютерів - 3 шт., принтера струменевого - 1 шт., цифрової клавіатури - 3 шт., мишки безпровідникової USB - 1шт., сканера для зчитування штрих-кодів - 1 шт., колонок для мультимедійки - 1 шт., екран для проектора – 1 шт.).

 

Структура бібліотеки

struktura

Впродовж 2020 року у бібліотеці ІФНМУ для користувачів працювало -35 працівників на  - 32,5 ставках.

Бібліотечні працівники

Загальна к-сть працівників бібліотеки

35

Повна вища освіта

24

в т.ч. вища спеціальна

6

Базова вища освіта

-

в т.ч. базова спеціальна

-

Початкова вища освіта (неповна вища)

1

в т.ч. початкова спеціальна

-

Повна загальна середня освіта

10

До 3 років

2

3-9 років

6

10-20 років

11

Понад 20 років

16

Працюють повний робочий день

29

                                                                                                   

                                                                                               Керівники відділів                                   -4

                                                                                               з них: вища спеціальна                          -1

                                                                                               вища педагогічна                                    -3

     Директор бібліотеки - Татарин Мирослава Миколаївна

   Відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти в Івано-Франківському національному медичному університеті у віддаленому (дистанційному) режимі проводила свою роботу експертна група з акредитаційної експертизи за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» освітньої програми «Фармація, промислова фармація» (ID у ЄДЕБО 32204, процедура № 1553) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (справа № 1297/АС-20). Участь в роботі експертної групи взяла  тимчасово виконуюча обов’язки директора бібліотеки   завідувач сектору абонементів Пицьків М.В. Була представлена віртуальна презентація, яка висвітлила  усі напрями роботи бібліотеки і Мар’яна Василівна дала відповіді на запитання, які виникли  у членів експертної групи під час ознайомлення з презентацією.

           

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

Відділ комплектування та наукової обробки документів 

  Місія бібліотеки ІФНМУ – це сприяння цілісного розвитку гармонійної особистості, забезпеченню її навчальних, наукових, культурних потреб шляхом створення сучасного бібліотечно-інформаційного освітнього середовища університету.

  Цілеспрямована та систематична робота бібліотеки спрямована на забезпечення студентів необхідними бібліотечно-інформаційними ресурсами (навчальною, науково-методичною літературою та періодичними виданнями). Якості формування фонду сприяє моніторинг, який постійно ведеться щодо забезпеченості навчального процесу.

  Навчальна, науково-методична література та періодичні видання це бібліотечно-інформаційний ресурс який вимагає від бібліотеки цілеспрямованої та систематичної роботи для забезпечення навчального процесу і науково-дослідницької діяльності вузу.

  Моніторинг забезпеченості навчального процесу в університеті сприяє покращанню якості формування фонду. Сучасний процес формування фонду – це підтримка постійно діючої системи заходів, спрямованих на створення, планомірне поповнення навчальною та науковою літературою відповідно до потреб здобувачів вищої медичної освіти. Затрата та вигода під час комплектування фонду є пріоритетним принципом відповідності між затратою та вигодою.

  Основними функціями відділу є:

 • науково обґрунтоване, повне й оперативне комплектування фонду бібліотеки документами всіх типів і видів;
 • прийом, облік і реєстрація нових надходжень;
 • наукова й технічна обробка документів;
 • каталогізація та систематизація;
 • повне, багатоаспектне та оперативне розкриття фондів бібліотеки через систему каталогів та картотек;
 • облік документів, що вибувають із фонду;
 • аналіз забезпеченості студентів підручниками та навчально-методичними посібниками;
 • впровадження інноваційних технологій в роботі по комплектуванню та науковій обробці документів.

  Враховуючи профіль університету та специфіку інформації, яку потребують користувачі бібліотеки, саме актуальність є найважливішим показником якісного комплектування бібліотечного фонду. Навчальна та наукова література починає свій шлях до користувача з відділу комплектування та наукової обробки документів. Комплектування – сукупність процесів виявлення, відбору, замовлення, придбання, отримання і реєстрація документів відповідно вимогам бібліотеки ІФНМУ. Питання, пов’язані з комплектуванням, обробкою, зберіганням інформації, вирішуються в комплексі та тісному контакті з тими, для кого працює бібліотека, тому що неможливо правильно сформувати фонд бібліотеки без координації зусиль із викладачами нашого навчального закладу, які повинні перебувати у курсі відповідності ресурсів бібліотеки програмам дисциплін, що читають на факультетах університету.

   Джерела комплектування фонду бібліотеки.

 Сектор комплектування і наукової обробки документів формує замовлення і співпрацює з кафедрами та деканатами університету, регулярно узгоджує перелік навчальної літератури згідно дисциплін навчального плану. Постійно ведеться пошук інформації про видання та перевидання навчальної та наукової літератури. Ця робота здійснюється через друковані тематичні плани видавництв та книготорговельних організацій, через інтернет та рекламні буклети, через e-mail велося інформування прайс-листами про новинки, акції та уточнення різних даних щодо літератури та умови замовлення.

  Впродовж 2020 року відділ приділяв значну увагу аналізові книгозабезпеченості навчальних дисциплін, посібників та методичної літератури, звіряв навчальні плани спеціальностей, контингент студентів. При проведенні аналізу враховано всю наявну в фонді бібліотеки нову навчальну літературу відповідно до ліцензованих норм надання освітніх послуг (розрахунок – одна книга на п’ять студентів). Для визначення показників рівня забезпеченості навчальних дисциплін необхідною літературою враховувалася кількість примірників навчальної літератури та кількість студентів, які одночасно вивчають конкретну дисципліну.

  Відділом комплектування та наукової обробки документів був складений план закупівлі навчальної літератури на навчальний рік. Всі дані про перелік навчальної та наукової літератури, потрібної для забезпечення навчального процесу користувачів бібліотеки було узгоджено з кафедрами, директором бібліотеки, першим проректором ВУЗу . Робота по закупівлі літератури велася з видавництвами, які в свою чергу надавали інформацію про наявність літератури та план друку нової. Кількість примірників та кошти на придбання літератури узгоджувалися з ректором ВУЗу, в подальшому документи подавались на тендер. Відділ маркетингу представляв лоти (де була вказана назва та кількість примірників) і оголошував торги. Таким чином, впродовж 2020 року відбувся один тендер.

  Навчальну літературу було отримано у таких спеціалізованих видавництвах:

 • м. Київ «Медицина»;
 • «СПД Чалчинська»;
 • м. Вінниця «Нова книга»;
 • м. Тернопіль «Укрмедкнига»;
 • м. Львів «ПП Піча С.В.;
 • «П.П. Марченко І.В.»

  Значна кількість літератури надійшла внаслідок заміни книг, втрачених читачами, також поповнення фонду було за рахунок приватних осіб. Велику кількість літератури отримано в дарунок від ректора, проректорів, викладачів університету, викладачів інших навчальних закладів. Крім того, фонд бібліотеки поповнювався літературою, виданою викладачами університету, яка друкувалася видавничим відділом університету. Завдяки новітнім технологіям, бібліотека поліпшує якість формування фонду. Відділ ретельно веде облік і аналізує комплектування фонду. Всі надходження літератури за рік у бібліотеку склали 7704 примірники  на суму 2550964,45 грн.

  За звітний період за бюджетні кошти було закуплено навчальної літератури 5586 примірників на суму 2262334,00 грн., з них: за тендером було закуплено навчальної літератури 4164 примірники на суму 2181865,00 грн.

  Також поступила література по заміні книг, втрачених читачами примірників 609 на суму 118191,77 грн.

  Крім того, поступала література з власного видавництва 1258 примірників на суму 115083,00 грн., а також дарована: 398 примірників на суму 45940,01 грн.

  Покращився стан книгозабезпечення з дисциплін, які викладаються англійською мовою. Зокрема: судова медицина, стоматологія, терапевтична стоматологія, догляд за хворими, медична інформатика, професійні хвороби, внутрішня медицина, фармакологія, нейрохірургія, патофізіологія, загальна хірургія, дитячі інфекційні хвороби, медична і біологічна фізика, фізіологія, безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки, історія України та української культури.

 Впродовж року фонд бібліотеки поповнювався періодичними виданнями за передплатою через УДППЗ «Укрпошта», Укрінформнаука, а також періодичними виданнями, що надходили в дар за попередні роки і за 2020 рік.

  Впродовж року контролювалася повнота надходження періодичних видань, велося електронне листування по виявленню заборгованості. За звітний період  введено в електронний каталог 1065 примірників періодичних видань. Також введено 7925 примірників журналів, виданих до 2009 року,що знаходяться в фонді бібліотеки.

Зроблено передплату періодичних видань на 2021 рік на суму 105 000,00 грн.

     Робота відділу в автоматизованому режимі.

   Електронний каталог (ЕК) актуалізується постійно в режимі реального часу в програмному забезпеченні «УФД/Бібліотека». Електронний каталог відображає фонд бібліотеки і є складовою системи каталогів, поєднує в собі функції алфавітного і систематичного каталогів. ЕК розкриває назви документів, що становлять фонд бібліотеки, незалежно від того, на яких носіях інформації вони представлені. ЕК є доступним в локальній мережі університету та мережі Інтернет.

   Незмінними в довідковому апараті бібліотеки для користувачів залишаються читацькі традиційні каталоги, всупереч активному використанню електронного каталогу.      Для їх поповнення проводиться друк комплекту каталожних карток.

  Доцільно зауважити, що відділ:

 • веде та роздруковує інвентарні книги,
 • веде каталог періодичних видань,
 • проводить списання літератури в карткових каталогах,
 • здійснює штрихкодування нової літератури та бібліотечного фонду загалом, вивчає інноваційний досвід інших бібліотек по впровадженню новітніх технологій і оптимізації використання робочого часу з метою удосконалення виробничого процесу.

   Впродовж 2020 року працівники відділу працювали над поповненням баз даних ЕК та введенням книжкового фонду бібліотеки в зворотній хронології.

   При введенні нової літератури в ЕК відображається повна інформація згідно вимог. Крім того, проводиться редакція раніше введених видань.

   На сьогодні ЕК містить 271646 примірників і надалі кількість зростає.

      Організація та ведення каталогів та картотек:

 • За період 2020 року у бібліотечні карткові каталоги і картотеки влито 3033 картки, з них:
 • алфавітні каталоги - 1557;
 • систематичні каталоги - 1037;
 • каталог періодичних видань - 210 карток;
 • картки картотек – 229.

   Постійно проводиться поточне редагування картотеки книгозабезпечення. Адже, каталоги і картотеки - це архів як старої так і нової інформації. Значна робота проведена по вилученню карток з каталогів, згідно актів про вибуття літератури. Так з алфавітного каталогу вилучено 7391 карток, із систематичного – 4612 карток. Всього вилучено із каталогів 12003 картки.

   Проведено списання книг та методичних рекомендацій, що становило 41493 примірники.

  Станом на 1 січня 2021р. фонд бібліотеки ІФНМУ складав 319291 примірник. За 2020 рік фонд бібліотеки поповнився на 7704 примірники. За видами документів обсяг надходжень складає: 6263 прим. книг, 1065 прим. періодичних видань, 333 прим. неопублікованих документів, 43 прим. інших надходжень. Добре скомплектований та стабільно оновлюваний фонд – основа ефективності роботи бібліотеки.

  Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року №177 «Про припинення використання ББК та впровадження УДК», бібліотека шифрує літературу за таблицями УДК та з 12.04.2017 року перешифровує фонди бібліотеки. На сьогодні УДК - це найсучасніша і єдина у світі система, яка дозволяє досить повно розкрити зміст матеріалу і забезпечити швидкий пошук інформації. Відповідно триває робота: створено макет систематичного каталогу. Для покращення роботи з таблицями УДК підготовлено таблицю зіставлення  УДК, ББК з новими УДК . Триває систематизаційна робота з алфавітним  каталогом згідно нових таблиць УДК, який редагується і поповнюється новими рубриками. Проводиться рекаталогізація систематичного каталогу, яка пов’язана зі зміною нових таблиць УДК.

  Працівники відділу постійно підвищують професійний рівень, беручи участь у засіданнях обласного методичного об’єднання бібліотек ВНЗ. Про особливості та здобутки у формуванні головного ресурсу книгозбірні в умовах сьогодення дистанційно обговорювалося 30 квітня 2020 року на засіданні обласного методичного об’єднання бібліотек закладів вищої освіти в онлайн-режимі. Методичне об’єднання було проведено на базі бібліотеки нашого університету. Темою засідання було «Формування фонду бібліотеки ІФНМУ в умовах розвитку електронних інформаційних технологій». Крім того, розглядалися питання: «Новий етап впровадження УДК у бібліотеці ІФНМУ: здобутки і проблеми сьогодення». Комп’ютеризація відкрила якісно нові можливості у сфері бібліотечної роботи.

  У доповіді було висвітлено питання формування фонду бібліотеки вузу та основні джерела його комплектування. Показником якості формування фонду є потреби користувачів, забезпечення навчально-виховного процесу та наукової діяльності університету. На прикладі бібліотеки нашого університету було розглянуто формування фонду в умовах розвитку електронних інформаційних технологій. Доповідач зазначила, що сучасний стан інформатизації вимагає від бібліотек абсолютно нових підходів як до формування фондів, так і надання інформації користувачеві. В обговоренні взяли участь учасники методоб’єднання. Крім того відбулося засідання секції з питань формування та збереження фондів, в рамках якого був організований веб-семінар з питання впровадження УДК у бібліотеках закладів вищої освіти. Доповідач – завідувач відділу комплектування та наукової обробки літератури – виступила з питанням «Новий етап впровадження УДК у бібліотеці ІФНМУ: здобутки і проблеми сьогодення». Ознайомила з технологічним процесом впровадження УДК в бібліотеці національного медичного університету.

  Враховуючи те, що на даний час триває активна робота по пересистематизації фонду з ББК на УДК всіх бібліотек обласного методичного об’єднання, своїм досвідом поділилися представники інших університетських книгозбірень. В обговоренні актуальних питань даного спрямування взяли участь також директори та заступники директорів бібліотек об’єднання.

  Завдання забезпечення якості вищої освіти є багатоплановим і включає наявність необхідних ресурсів. І одним із основних таких ресурсів є формування бібліотечних фондів. Тому і надалі у роботі відділу пріоритетним залишається якісне комплектування фонду ресурсами на різних носіях.

 Успішною діяльністю бібліотеки залишається орієнтація на користувача, формування та збереження книжкового фонду. Бібліотека і надалі буде продовжувати модернізувати роботу, ефективно використовувати інформаційні ресурси, якісно формувати фонд навчальною та науковою літературою відповідно до вимог освітнього процесу.

Інформаційно-бібліографічний відділ 

   Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність, без яких суспільство не може бути централізованим, повноцінним. Сучасна бібліотека нині функціонує в умовах змін у сфері освіти, перемін у соціальній, економічній площині, будує свою діяльність на інноваційній основі розвитку, що потребує інформації, інтелектуалізації усіх сфер її діяльності. Прискорення темпів розвитку сучасного суспільства, ускладнення завдань, що стоять перед освітою, зумовлюють зростаючі інформаційні потреби викладачів, студентів. Підвищуються їхні вимоги до оперативності, точності та повноти послуг, що надаються.

   Бібліотека – це не лише сховище для книг, а й своєрідний електронний архів, місце, де можна отримати доступ до інформації як на традиційних носіях, так і в електронному вигляді.

    Бібліотека є активним продовжувачем нових інформаційних технологій, які використовуються і надають максимально повну інформаційну підтримку різним категоріям користувачів, і значно підвищують якість освіти та науки в університеті.

    Введення карантину внесло свої корективи не лише у життя університету, а й кожного структурного підрозділу та відділу, студента та викладача.

   Задовольнити інформаційні потреби користувачів, зробити доступною для них інформацію – саме в цьому полягає одна з найважливіших функцій нашої бібліотеки і інформаційно-бібліографічного відділу зокрема.

   Завдання інформаційно-бібліографічного відділу – постійне вдосконалення традиційних і запровадження нових форм і методів діяльності, насамперед упровадження сучасних бібліотечних технологій, спрямованих на поліпшення якості обслуговування усіх категорій користувачів. Оптимально організована робота сприяє успішному навчально- виховному процесу та науково-дослідній діяльності в університеті.

  З урахуванням різнобічних інформаційних потреб користувачів бібліотека здійснює повну систему бібліографічного інформування: задоволення разових потреб, інформування про нові надходження, тематичне інформування. Забезпечення якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування користувачів бібліотеки, застосовуючи як традиційні, так і інноваційні форми роботи; повне, оперативне й компетентне інформування користувачів за профілем їх діяльності і запитів; виконання різного роду запитів, бібліографічні консультації користувачів; підготовка інформаційних, бібліографічних матеріалів.

  В інформаційному задоволенні читацьких інтересів студентів та викладачів ІФНМУ неабияку роль відіграє довідково-бібліографічний апарат бібліотеки: алфавітний, систематичний каталоги, систематична картотека статей, картотека праць викладачів ІФНМУ, картотеки персоналій, рецензій, лікарських рослин та препаратів, електронний каталог. Каталоги бібліотеки – це її обличчя. Каталоги переживають нині час незвичайного інноваційного розвитку. І ведення електронних каталогів дає можливість оперативного обслуговування користувачів та задоволення їх запитів.

  Електронний каталог відіграє в бібліотеці важливу роль, тому його створення є пріоритетним завданням автоматизації бібліотеки. ЕК є одним із найважливіших бібліотечних ресурсів. Цей ресурс особливо цінний тоді, коли він знаходиться у мережі Інтернет, забезпечує цілодобовий доступ до відомостей про наявність документів у фондах бібліотеки та створює основу для виконання різноманітних запитів користувачів. Електронний каталог забезпечує одночасний багатоаспектний оперативний пошук. Завдяки сучасним інформаційним технологіям електронний каталог став активним посередником між інформацією і користувачем.

   Електронний каталог бібліотеки створений на основі автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи «УФД/Бібліотека». Програмне забезпечення «УФД/Бібліотека» дало змогу на більш високому рівні накопичувати електронний інформаційний ресурс, автоматизувати всі процеси в діяльності бібліотеки, створювати максимально повне інформаційне забезпечення наукового, навчального та виховного процесів університету в період карантину. З електронного каталогу користувач отримає бібліографічні дані про документи, що зберігаються у фонді, інформацію про місце зберігання документа, стан його доступності, кількості примірників.

   Бази даних ЕК бібліотеки почали формуватися в 2009 році. Впродовж року співробітниками відділу було введено в електронний каталог 6295 назв статей.  

   В Предметний каталог влито 11516 друкованих карток. На допомогу студентам та викладачам вузу ведеться картотека праць працівників ІФНМУ, яка поповнилась на 1265 друкованих карток. Щомісячно поповнюються картотеки персоналій, рецензій, лікарських рослин та препаратів.

   Варто зазначити, що в останній рік все більше користувачів звертаються до електронних ресурсів бібліотеки у віддаленому режимі – користуючись сайтом бібліотеки та представленим на ньому каталогом. До Електронного каталогу за звітній період звернулося 15371 користувач. ЕК потребує постійного доопрацювання та редагування.

   Однак поряд з електронним залишаються затребуваними і традиційні каталоги. Вони здійснюють освітню і пошукову функції.

 Серед різних категорій читачів найвимогливіша група споживачів інформації – професори, доценти, асистенти, викладачі і студенти, чиї запити пов`язані з необхідністю розробки лекційних курсів, практичних занять, їхньою науковою діяльністю, публікацією власних досліджень. Оперативному забезпеченню цієї категорії цільовою інформацією, задоволенню їх професійних та наукових потреб і сприяли працівники інформаційно-бібліографічного відділу.

  Досить багато уваги в інформаційно-бібліографічному відділі було приділено масовому інформуванню користувачів. Нові інформаційні технології впевнено і міцно закріплюються в нашому повсякденному житті. Створення позитивного іміджу бібліотеки здійснюється через пошук сучасних, найбільш привабливих для користувача форм популяризації книги та бібліотечних послуг. Через створений сайт бібліотеки намагаємось залучити користувачів до бібліотеки. Бібліографи інформують науковців та студентів про нові надходження літератури з різних галузей знань на Днях інформації.

 З метою ознайомлення читачів з літературою, яка надійшла до бібліотеки, працівники відділу періодично складають списки видань, представлених на «Днях інформації» і щомісячно виставляють їх на сайті бібліотеки ІФНМУ в рубриці «Нові надходження». Для зручності читачів та відвідувачів сайту бібліотеки ІФНМУ в рубриці «Нові надходження» (журнали) представлена титульна сторінка журналу та його зміст, а також в рубриці «Нові надходження» (книги) представлена титульна сторінка книги та її зміст.

   Дні інформації проводяться 1 раз на місяць з 5 по 20 число .

  Дні інформації, дозволяють глибше знайомитися з новими документами з різних галузей медицини, що надійшли за місяць. Впродовж 2019-2020 н. р. було проведено 11 Днів інформації (у зв’язку з карантином 7 було проведено у звичному режимі і онлайн , а 4 тільки онлайн), де представлено 1231 примірник літератури, яку відвідали 629 користувачів. Дні інформації відвідують професорсько-викладацький склад вузу, а також багато молодих науковців серед яких аспіранти, магістри, клінічні ординатори, лікарі та студенти.

  Одним із головних напрямків інформаційно-бібліографічної діяльності є створення бібліографічних покажчиків з актуальних тем.

 У 2019-2020 н. р. працівники інформаційно-бібліографічного відділу підготували 8 бібліографічних покажчиків на допомогу молодим науковцям, студентам. Бібліографічні покажчики – комплексна інформаційна допомога користувачам . Створення електронних покажчиків дозволить користувачам оперативно отримувати інформацію, що сприятиме підвищенню рівня й якості освітньо-наукової діяльності. Визначення тематики бібліографічних покажчиків ґрунтується на дослідженні інформаційних потреб, викладачів, аспірантів, лікарів і студентів . Дані покажчики представлені на сайті бібліотеки в рубриці «Бібліографічні покажчики».

  Інформаційно - бібліографічний відділ готує рекомендаційні списки літератури, які представлені на сайті бібліотеки. На допомогу навчальному процесу, їх складено- 61.

Наприклад:

COVID-19;

Адаптація у дітей;

Аневризма лівого шлуночка;

Діабет цукровий стрептозотоциновий;

Інфекція Helicobacter pilori;

Подагра;

Рахіт;

Саркоїдоз;

Хвороби ротової порожнини.

  Також надавалась допомога в пошуку і відборі джерел інформації для написання курсових, магістерських робіт, дисертаційних досліджень; консультування з питань складання списків літератури до наукових робіт.

 Співробітники інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки надають допомогу викладачам, аспірантам, здобувачам, студентам з присвоєння навчальним посібникам, монографіям, авторефератам дисертацій, науковим статтям класифікаційних індексів за таблицями УДК. Впродовж звітного періоду зашифровано 387 робіт.

  Через електронну пошту та інші засоби зв’язку працівники інформаційно-бібліографічного відділу надають довідки на усі звернення викладачів та студентів.

 Робота працівників інформаційно-бібліографічного відділу надзвичайно багатогранна. Для молодих науковців ВНЗ (аспірантів, магістрантів, клінічних ординаторів) проводяться заняття з ознайомлення з виданнями, що надходять до відділу. Були розглянуті такі актуальні для читачів питання, як основи бібліографічного пошуку, бібліографічні та інформаційні джерела, які отримує бібліотека: «Літопис авторефератів дисертацій», «Літопис журнальних статей», «Український реферативний журнал “Джерело”».

 В бібліотеці створено умови для використання нашими читачами можливостей глобальної та локальної мережі Інтернет, як додаткового інформаційного ресурсу, що відкриває доступ до необмеженої кількості інформаційних джерел. Використання ресурсів Інтернет надало можливість нашим користувачам на доступ до світових інформаційних ресурсів – Hinari, Web of Science, Scopus , порталу Springer Link, McGrow-Hill medical і суттєво розширило можливості в інформаційному обслуговуванні студентів і викладачів.

 Відділ має довідково-інформаційний фонд, у складі якого – словники, енциклопедії, довідники, наукові видання, бібліографічні покажчики з окремих галузей знань, реферативні журнали. У фонді також представлені автореферати дисертацій.

 Впродовж 2019-2020 н. р. в інформаційно-бібліографічному відділі надавались всі типи бібліографічних довідок, як в усній, так і письмовій формі у вигляді оформленого списку літератури. Характер запитів, з якими щодня звертаються читачі надзвичайно різноманітний. За 2019-2020 н. р. виконано 4593 довідки , з них письмових- 58 , наприклад:

 Діагностика, лікування та профілактика ВІЛ-інфекції;

 Лікування раку легень;

 Діагностика та лікування гострого панкреатиту;

Ураження слизової оболонки ротової порожнини;

Профілактика бронхіальної астми у дітей.

Впродовж року працівники відділу провели 3 бібліографічних огляди, а саме:

Алопеція: загальні рекомендації щодо діагностики та лікування;

Діагностика та лікування пацієнтів з хронічною венозною недостатністю нижніх кінцівок;

         Сучасний погляд на протезування незнімними ортопедичними конструкціями.

   Інформаційно-бібліографічний відділ бібліотеки у своїй діяльності значну увагу приділяє формуванню інформаційної культури своїх користувачів.

  В щоденній роботі працівники  відділу проводять індивідуальні та групові бесіди зі студентами з питань виховання культури читання, консультують біля каталогів, картотек, надають допомогу у виборі та складанні списків використаних джерел при написанні рефератів, курсових робіт тощо. Таке спілкування, незважаючи на короткочасність, носить систематичний характер, що дозволяє зробити його динамічним і розвиваючим для особистості студента.

  Працівники інформаційно-бібліографічного відділу постійно підвищують свій професійний рівень шляхом опрацювання профільних журналів, а також систематично відвідують засідання обласного методичного об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації м. Івано-Франківська.

  Діяльність відділу у формуванні бібліографічного ресурсу, баз даних та обслуговування користувачів була спрямована на вирішення важливих завдань сьогодення: створення умов для максимального забезпечення потреб особистості в інформації для власного інтелектуального розвитку й професійного самоствердження, на покращення надання бібліотечно-інформаційних послуг шляхом опанування новими формами доведення інформації до користувача.

  Наші читачі застосовують інформаційні ресурси з метою швидкого пошуку інформаційних навчальних матеріалів, можливості подальшої роботи з ними, використання їх для візуалізації навчального процесу.

 Сьогодні інформаційні технології відкривають студентам доступ до різноманітних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, створюють нові можливості для набуття професійних навичок.

 

Відділ обслуговування користувачів

 

   Обслуговування користувачів є однією з основних функцій бібліотеки ІФНМУ. Саме воно визначає і спрямовує роботу усіх її підрозділів. Обслуговування формує образ бібліотеки в очах її користувачів і в кінцевому результаті визначає місце бібліотеки в структурі університету.

   У минулому навчальному році основними завданнями відділу обслуговування були:

 • вдосконалення бібліотечних послуг, покращення асортименту форм і методів бібліотечного обслуговування;
 • організація бібліотечних заходів, літературних вечорів, днів кафедр, оформлення книжкових виставок, тощо в традиційному і онлайн-режимах;
 • забезпечення користувачам доступу до інформаційних знань за допомогою інтернету;
 • відображення роботи відділу на сайті бібліотеки.

   Право користування бібліотекою університету мають студенти всіх форм навчання, аспіранти, викладачі, співробітники, слухачі курсів підвищення кваліфікації, клінічні ординатори, лікарі-інтерни. Сторонні користувачі (ті, які не працюють і не навчаються в ІФНМУ) обслуговуються у центральному читальному залі. Кількість користувачів відділу в минулому навчальному році склала - 15 821, відвідування – 123853. Кількість виданих документів становила 338913 примірників.

  Незначне зниження показників пояснюється введенням в країні карантину. Життя всього світу в 2020 році змінив коронавірус COVID-19. Обмежувальні заходи були введені в різних країнах, в різних галузях господарювання. Першими в групу ризику потрапили установи, робота яких пов'язана з їх масовим відвідуванням громадянами. Не стали винятком і бібліотеки оскільки специфіку бібліотечної діяльності складають:

 • необхідність багаторазового використання друкованих видань та інших документів на матеріальних носіях, які передаються з рук в руки і виносяться за межі приміщення бібліотеки;
 • знаходження в бібліотеці відвідувачів тривалий час, поєднане з пересуванням приміщеннями і контактами з меблями, обладнанням, документами;
 • активна неодноразова взаємодія з персоналом.

Все це створює умови підвищеного ризику передачі коронавірусної інфекції. Тому нашою бібліотекою були вжиті спеціальні заходи для її запобігання:

 • здійснення обслуговування користувачів у суворій відповідності до встановлених обмежень, необхідних для забезпечення норм соціального дистанціювання і дотримання санітарно-гігієнічних заходів;
 • для персоналу бібліотеки та її відвідувачів обов'язкове носіння масок, рукавичок, наявність антисептичних засобів для обробки рук;
 • проведення провітрювання та генерального прибирання із застосуванням дезінфікуючих засобів;
 • температурний скринінг працівників та відвідувачів на вході в бібліотеку, де встановлено скриньку для утилізації засобів індивідуального захисту, шкірний антисептик та одноразові рукавички;
 • заборонений доступ до бібліотеки відвідувачам і співробітникам з симптомами ГРЗ (лихоманка, кашель, задишка, підвищена температура тіла);
 • відведення місця для обсервації книг.

   Незважаючи на карантин, досить високі показники пояснюються наступними причинами: широким асортиментом найновішої, зокрема медичної літератури; розвитком нових інформаційних технологій; наявністю автоматизованих робочих місць для відвідувачів у центральному читальному залі, відкритим доступ до мережі Інтернет, WI-FI, локальних ресурсів університету як в його приміщеннях так і за межами.

 Статистика говорить про те, що читачі активно використовують віртуальний простір бібліотеки. До нас, як і раніше, звертаються за книгою. Співробітники відділу обслуговування здійснюють добірку книг за темами, допомагають користувачам зорієнтуватися в інформаційному просторі, вчать користуватися електронними ресурсами бібліотеки.

 Структуру відділу обслуговування складають такі сектори:

 • сектор абонементів (абонемент навчальної та абонемент наукової літератури);
 • сектор читальних залів (центральний читальний зал; читальні зали гуртожитків №1-2, №3, №4; читальний зал коледжу; читальний зал іноземної літератури);
 • сектор культурно-просвітницької роботи.

   Сектор абонементів за обсягом і змістом книжкового фонду є найбільшим структурним підрозділом бібліотеки, який безпосередньо виконує функцію обслуговування користувачів. Він проводить запис читачів, вивчає їх інформаційні потреби, виконує тематичні запити на базі свого фонду. Користувачі бібліотеки мають право відвідувати абонементи бібліотеки та отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу. Абонемент навчальної літератури забезпечує студентів підручниками на семестр або навчальний рік в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам та можливостям бібліотеки. Хоча основну частину фонду складає література медичного спрямування, він є універсальним та багатогалузевим.

  Центральний читальний зал є одним з найбільш багатопрофільних підрозділів відділу і надає свій фонд у користування всім категоріям користувачів, яким він необхідний в навчальних, наукових, професійних цілях. Атмосферу затишку, зручності та комфорту читального залу відчує кожен, хто прийде сюди для індивідуальної роботи з книгою чи на масові заходи.

 До послуг користувачів:

 • оперативне та якісне обслуговування книжковими і періодичними виданнями;
 • пошук і надання інформації, яка цікавить користувача;
 • консультаційна допомога в пошуку та виборі джерел інформації;
 • розкриття фонду шляхом експозицій, тематичних та інформаційних виставок;
 • проведення презентацій нових видань місцевих авторів; зустрічі зі знаменитими земляками, творчі зустрічі та вечори тощо.

  Фонд читального залу складає література з найрізноманітніших галузей знань і переважно складається з навчальної, наукової і, в дещо меншій мірі, науково-популярної літератури, завдяки чому і задовільняє більшість читацьких вимог і запитів. Інформаційні ресурси читального залу – це великий вибір книг, та періодичних видань.

 Читальні зали, розміщені в гуртожитках та коледжі університету, є центрами навчальної, інформаційної, духовно-моральної культури студентів, які прагнуть забезпечити доступ до бібліотечних ресурсів кожному читачеві.

  Дисертаційний зал, розміщений на другому поверсі бібліотеки, в якому зберігаються дисертації, захищені в ІФНМУ. З їх переліком користувачі можуть ознайомитись в електронному каталозі та на сайті бібліотеки, а з повним текстом – на сайті університету.

 Із впровадженням програми "УФД/Бібліотека" відбулися зміни традиційних бібліотечних технологій, що докорінно змінило життя бібліотеки ІФНМУ. Позитивним підсумком звітного року є повномасштабне впровадження електронної книговидачі в процес обслуговування.

 Впродовж року працівники відділу продовжували введення фондів в електронний каталог, штрих-кодування книг, редагування службових каталогів. Фонди усіх читальних залів вже готові до запровадження книговидачі в автоматизованому режимі. Також, впродовж звітного року було проведено інвентаризації цих фондів.

  Проблема своєчасного повернення книг в бібліотеках актуальна завжди. Співробітники абонементів ведуть активну роботу по виявленню студентів-боржників усіх форм навчання. Для ліквідації заборгованості використовуються традиційні форми: співпраця з деканатами; особисті нагадування при візиті читача; інформування користувачів про необхідність своєчасної здачі книг під час запису до бібліотеки, проведення індивідуальних бесід зі студентами про дотримання термінів повернення друкованих видань.

  Впродовж року здійснювався контроль за списанням літератури зі структурних підрозділів відділу. Було визначено обсяги документів, що підлягають списанню через застарілість та зношеність. Також велась робота по заміні втраченої користувачами літератури.

 Бібліотекарі відділу обслуговування сприяють забезпеченню збереження фондів, їх раціональному обліку, контролю за зберіганням та використанням, здійсненню санітарно-гігієнічних заходів.

 Бібліотека ІФНМУ прагне забезпечити вільний доступ до інформаційних ресурсів для викладачів, аспірантів і студентів університету. Основним інформаційним ресурсом нашої бібліотеки є електронний каталог – інструмент пошуку, який забезпечує зручність роботи та оперативність отримання інформації. Наші відвідувачі мають можливість працювати з електронним каталогом як в читальних залах, так і скориставшись віддаленим доступом, звернувшись до сайту бібліотеки.

 Сайт бібліотеки – інформаційний ресурс з різноманітним систематизованим змістом і регулярною актуалізацією. Він є джерелом інформації про новини бібліотеки та засобом її популяризації. Основною метою створення сайту було залучення користувачів до бібліотеки в зв’язку з впровадженням в практику роботи нових інформаційних технологій, а також привернення уваги до бібліотеки та створення її позитивного іміджу.

  Окрім сайту складовою частиною віртуального бібліотечного простору є представництво в популярній соціальній мережі Facebook, заходячи в яку бібліотекарі ставлять перед собою мету раціонально використовувати виховний потенціал бібліотечного ресурсу університету, демонструючи користувачам захоплюючий світ книги, формуючи почуття патріотизму, громадянської відповідальності та культури.

  Бібліотека не тільки бере участь та відвідує заходи, які проводяться в університеті, а й сама є осередком культурно-просвітницької роботи. Творчі зустрічі, виставки, експозиції, допомагають розкрити в неформальній обстановці унікальні інтереси та багатогранність особистостей викладачів, співробітників, студентів і друзів університету. Культурно-просвітницька робота, як завжди, велася у тісній співпраці з факультетами, кафедрами та іншими підрозділами ІФНМУ. Інформація про масові заходах регулярно розміщувалася на бібліотечному сайті і в соціальній мережі Facebook.

    30 вересня 2019 року відбувся тематичний вечір «Бібліотекар – це не професія, а стан душі», присвячений Всеукраїнському дню бібліотек

  10 жовтня 2019 року пройшла зустріч студентів медичного коледжу із непересічною особистістю, лікарем, науковцем, автором багатьох книг, генерал-хорунжим Українського козацтва Миколою Кардащуком. Захід був присвячений Дню захисника України.

   Виховання любові до рідної культури, літератури та мови – один з найважливіших напрямів масової роботи нашої бібліотеки. 5 листопада, на честь святкування Дня української писемності та мови пройшла творча зустріч викладачів кафедри мовознавства і студентів медичного факультету з поетом Володимиром Присяжнюком.

  7 листопада відбувся захід «Мова — безсмертна душа нації». Студенти медичного коледжу зустрілись із завідувачем кафедри українознавства і філософії, професором, академіком Володимиром Качканом.

   8-9 листопада, у фортечній галереї «Бастіон» проходив фестиваль-презентація друкованої книжкової продукції «Сторінками української книги», що проходив у рамках відзначення Дня української писемності та мови під гаслом «Читаємо українське. Читаємо українською». Цього разу він був присвячений сторіччю Соборності України. Вже традиційно в заході взяла участь і бібліотека ІФНМУ.

   13 листопада у центральному читальному залі бібліотеки пройшов творчий вечір, який організувала студентська організація ЕМSА.

  21 листопада працівники центрального читального залу і студенти ІФНМУ долучилися до Міжнародної акції «Запали свічку». Акція була присвячена пам’яті жертв Голодомору.

  Сьогодні гостро стоїть питання про необхідність відродження правової освіти та формування правової культури, тому щороку наша бібліотека долучається до Всеукраїнської акції «Тиждень права». Цього разу він тривав з 9 по 15 грудня. Бібліотека та юридичний відділ ІФНМУ підготували і провели виставки інформаційних матеріалів: «Свобода думки, совісті, віросповідання», «Закон обов’язковий для всіх» та диспут «Конституція – основний закон України».

  14 січня, відвідувачі бібліотеки та її працівники потрапили у зимову різдвяну казку. Під звуки срібних дзвіночків, мелодійної скрипки та колоритного акордеону до центрального читального залу завітала Маланка.

  25 лютого відбувся літературно-тематичний вечір, присвячений Міжнародному дню рідної мови.

  6 березня відбувся літературно-тематичний вечір «Ти – жінка! Пам'ятай це всюди! Бо жінка – це і є творець життя!».

 21 травня працівники бібліотеки вже вкотре долучилися до загальнонаціонального флешмобу, підготувавши фотовернісаж «Вишиванка – символ Батьківщини, дзеркало народної душі».

  Толерантність – основа мирного співіснування не тільки представників однієї нації, а й різних національностей і віросповідань. Уміння позитивно сприймати те, що не відповідає нашим поглядам, думкам і уявленням – вельми непросте завдання. В якійсь мірі це завдання покликані вирішувати і бібліотеки. Тому наш відділ активно співпрацює з факультетом підготовки іноземних громадян, залучаючи студентів з різних країн до участі в масових заходах, які проводяться в бібліотеці.

   Під час обмежувальних заходів в умовах карантину також велася соціокультурна діяльність, зокрема, проводилися віртуальні книжкові виставки різної спрямованості: медичної, правової, науково-популярної, соціально-пізнавальної. Усього протягом звітного року працівниками сектору культурно-просвітницької роботи відділу обслуговування було організовано та проведено 6 Днів кафедр, 15 переглядів літератури, 59 медичних, 20 суспільно-політичних виставок літератури та 13 віртуальних презентацій.

 Бібліотекар – це не професія, а стан душі! 

IMG 0892 IMG 0928 IMG 0964 
IMG 0965  IMG 0985 IMG 0971

   Щороку, 30 вересня, вся наша країна святкує Всеукраїнський день бібліотек (Указ Президента України від 14.05.1998 р. № 471/98).

   Свято – це завжди теплі вітання… Це підсумок зробленого, досягнутого.

   Зі щирими словами вітання й подарунками на професійне свято до бібліотекарів завітали перший проректор ІФНМУ Ганна Ерстенюк та голова профкому Любомир Заяць, які побажали колективу творчості й натхнення, щастя, добробуту та любові.

   Цього року бібліотечне свято пройшло у стилі бібліо-фольк паті, гостями якого були Книжкова Муза, баба Параска та баба Палажка. Святкова програма продовжилась конкурсами «Найкраще побажання», «Складіть прислів’я зі слів-розсипів»,  «Знайдіть автора і назву літературного твору», гуморесками, віршами, музичними вітаннями, попурі, віншуваннями. Присутні переглянули відео «Цікаві фрагменти з кінофільмів із життя бібліотекарів».

З Україною в серці

IMG 02  IMG 08 IMG 10 IMG 30

  10 жовтня у читальному залі бібліотеки пройшла тепла зустріч студентів медичного коледжу із Миколою Кардащуком – непересічною особистістю, нашим франківчанином, чисельні відзнаки, нагороди якого свідчать про його багатогранну творчу діяльність та відданість справі утвердження незалежності держави.

  Доля автора була встелена гострим камінням і колючим терням, пережите й передумане ним особисто в різні часи гонінь і випробувань, відображено в його книгах. Трагічну долю українського народу, його героїчну боротьбу за волю і Велику Соборну Україну науковець показав у книгах «Від Скіфії до АТО» та «Хто ми? Хто наші пращури?». Микола Дмитрович підкреслив, що молодь повинна знати своє коріння, історію України, бути її гідними дітьми та пишатись нею.

Творча зустріч-презентація поетичних збірок Володимира Присяжнюка «У середмісті моєї пам’яті» та «Експресії»

IMG 2604  IMG 09  IMG 011

   5 листопада у читальному залі бібліотеки пройшла творча зустріч з поетом, композитором Володимиром Присяжнюком, присвячена Дню української писемності та мови, на яку були запрошені викладачі кафедри мовознавства та студенти медичного факультету.

   Тематика поезії Володимира Присяжнюка лірична, громадянська, філософська, пейзажна – це почуття і внутрішні монологи, які залишили яскравий слід у пам’яті автора, це поезія серця. Вірші поета перекладені іспанською і галісійською мовами, а пісні на слова автора виконують Тарас Житинський, Олександр Войтко, Олександр Свєтогоров, Володимир Ринденко, Зоряна Валіхновська та ін.

   На зустрічі панувала тепла і невимушена атмосфера. Автор читав власні вірші та пародії. Працівники центрального читального залу підготували мультимедійну презентацію віршів Володимира Присяжнюка «Прагнути, вірити, жити!».

Мова — безсмертна душа нації

20191108kachkan15 20191108kachkan01 

20191108kachkan08

 

   До Дня української писемності і мови в читальному залі бібліотеки ІФНМУ 7 листопада відбулась зустріч студентів медичного коледжу із завідувачем кафедри українознавства і філософії, професором, академіком Володимиром Качканом. Захід розпочався з декламуваннтудентами поетичних рядків, присвячених українській мові.

   Володимир Качкан презентував присутнім свою книгу — «За престолом нації: Степан Пушик в орамленні доби». До книги, присвяченої 75-річчю видатного письменника, вченого, громадсько-політичного діяча Степана Пушика, увійшли найактуальніші статті, есеї, розвідки, діалоги та рецензії, що їх вибрано з газетно-журнальної періодики різних років.

Книжковий форум до Дня української писемності і мови

20191108bastion01    20191108bastion04   20191108bastion03 

   Протягом 8-9 листопада у фортечній галереї «Бастіон» проходив фестиваль-презентація друкованої книжкової продукції «Сторінками української книги». Дводенний просвітницький захід проходив у рамках відзначення Дня української писемності та мови під гаслом «Читаємо українське. Читаємо українською», цьогоріч він був присвячений сторіччю Соборності України.

   Вже традиційно в заході взяла участь бібліотека Івано-Франківського національного медичного університету, яка представила наукові праці професорсько-викладацького складу університету. Серед них були підручники та посібники ректора Миколи Рожка, професорів Ганни Ерстенюк, Світлани Луцак, Володимира Качкана тощо.

   Під час книжкового форуму відбулась презентація нової книги завідувача кафедри українознавства і філософії, професора, академіка Володимира Качкана «За престолом нації. Степан Пушик в орамленні доби».

Всеукраїнський тиждень права

(в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України. Девіз проекту «Я маю право! Знаю! Дію! Захищаю!»)

IMG 56343 IMG 786  IMG 732

   Для підвищення правової свідомості читачів та інформування їх щодо механізмів захисту їхніх прав у правовий спосіб бібліотека та юридичний відділ ІФНМУ підготували і провели виставки: «Свобода думки, совісті, віросповідання», «Закон обов’язковий для всіх», «Конституція – основний закон України»  і дискусію «Медичні правовідносини».

   Матеріали виставок покликані висвітлити роль бібліотеки у забезпеченні прав людини на інформацію в Україні, підвищити юридичну грамотність молоді, формувати усвідомлену звичку дотримуватись законів, які є загальнообов’язковими для всіх та уміння правильно знаходити рішення і захистити свої права у складних життєвих ситуаціях.

Медичні правовідносини

IMG 20191216 094949 IMG da521d6ba601132085dfc23d92d62962 V  IMG 20191216 095053 

   Також з нагоди відзначення Всеукраїнського тижня права у центральному читальному залі бібліотеки ІФНМУ відбувся захід, який організували і провели юридичний відділ і працівники бібліотеки.  Працівник читального залу Марта Луцук у своєму виступі наголосила, що Конституція України є головним джерелом нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у сфері охорони здоров’я.

   Уляна Хомут начальник юридичного відділу провела дискусію «Медичні правовідносини» і в своєму виступі підкреслила, що  ст. 49 Конституції України, присвячена охороні здоров’я і медичній допомозі закріплює право кожного на охорону здоров’я, медичну допомогу і медичне страхування.

   Студенти 11-ї групи стоматологічного факультету підготували і оформили  фотоматеріал  «Медичне право» про права лікарів і отримання кваліфікованої медичної допомоги.

   Працівниками читального залу бібліотеки було підготовлено та оформлено віртуальну виставку «Конституція - основний закон України».

«Мова народу – його святиня»

IMG 02 IMG 03 IMG 08
IMG 04 IMG 17 IMG 21

 

   25 лютого в центральному читальному залі бібліотеки вже традиційно пройшов захід, присвячений Міжнародному дню рідної мови. Змістовний і цікавий захід підготували працівники центрального читального залу у співпраці із заступником декана з виховної роботи факультету підготовки іноземних громадян Світланою Родчин, керівником народного естрадно-спортивного ансамблю «Арт», старшим викладачем кафедри фізичного виховання та здоров’я Олександрою Муліною, доцентом, викладачем кафедри мовознавства, головою МОВУТ «Просвіти» ІФНМУ Марією Гуцол і оператором звукозапису відділу освітньо-виховної роботи та організації Назаром Фігурою.

Ти – жінка! Пам'ятай це всюди! Бо жінка – це і є творець життя!

IMG 3473  IMG 03 IMG 05 IMG 04

  8 березня – Міжнародний жіночий день. У дні весняного пробудження й оновлення вшановують жінку, берегиню родинного вогнища, мудру наставницю. Це свято весни і краси, яскравих весняних квітів і щирих привітань.

  6 березня в центральному читальному залі бібліотеки вже традиційно пройшов захід «Ти – жінка! Пам'ятай це всюди! Бо жінка – це і є творець життя!». Директор бібліотеки Мирослава Татарин привітала жіночий колектив бібліотеки зі святом, побажала міцного здоров`я, материнської радості й кохання. Працівники центрального читального залу приготували концертну програму.

Вишиванка – символ Батьківщини, дзеркало народної душі.

IMG 453

   Міжнародний день вишиванки – це свято національної єдності. 21 травня працівники бібліотеки долучилися до загальнонаціонального флешмобу.

  Виклики сьогодення вимагають кваліфікованих фахівців. Стрімкий розвиток і проникнення в бібліотечну практику нових інформаційних технологій, включаючи електронні каталоги, електронну доставку документів, електронні видання, бази даних, вимагають від бібліотек принципово нових методів роботи. Протистояти цим непростим викликам можуть тільки ті структури, які мають кадровий потенціал, здатний працювати як з традиційними ресурсами, так і з електронними сервісами, що розвиваються у світовому інформаційному просторі. Бібліотечні професіонали повинні безперервно навчатися, активно накопичувати досвід, позитивно сприймати зміни, відзначаючи в них світлі сторони, вчитися всьому новому, адаптуватися до постійних змін в електронному середовищі. Саме вони повинні вирішувати питання по організації обслуговування на базі електронних ресурсів; вміти працювати з різнотипними базами даних, підлаштовуватись до постійних змін, які відбуваються в бібліотечно-інформаційному просторі. Тому бібліотекарі відділу обслуговування постійно вдосконалюють свою професійну майстерність опрацьовуючи профільні журнали та фахову літературу, відвідуючи інші бібліотеки міста, приймаючи участь у науково-практичних конференціях, семінарах, засіданнях методичного об’єднання бібліотек ВНЗ Івано-Франківська III-IV рівнів акредитації. Цьогоріч, у зв’язку з карантинними обмеженнями, які дали поштовх до розвитку дистанційного навчання та інших віддалених форм роботи, засідання методоб’єднання вперше проводились дистанційно, в онлайн-режимі. Працівники відділу обслуговування були присутні на цих засіданнях, відзначивши, що такий формат роботи є перспективним та ефективним.

  Всі ми чекаємо якнайшвидшого завершення пандемії і повернення до звичного способу життя та сподіваємося, що наступний рік буде для нас усіх більш вдалим. Одне з основних завдань на цей рік – виконувати показники роботи, не допустити значного відтоку відвідувачів, частіше заявляти про себе і свої можливості, намагатися в наявних умовах праці робити все можливе, щоб до нас завжди йшли читачі різних категорій, і щоб їм у нас було цікаво і комфортно.