СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ

 

ДОДАТКОВИЙ НАБІР

СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ ТА/АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ НА 1 КУРС НА НЕБЮДЖЕТНІ КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ

- Рейтинговий список вступників для надання рекомендації до зарахування на І-й курс додаткового набору на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 222 Медицина (денна форма здобуття освіти) - небюджетна конкурсна пропозиція за кошти фізичних, юридичних осіб ступінь вищої освіти – магістр

Рейтинговий список вступників для надання рекомендації до зарахування на І-й курс додаткового набору на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (заочна форма здобуття освіти) - небюджетна конкурсна пропозиція за кошти фізичних, юридичних осіб ступінь вищої освіти – магістр

Рейтинговий список вступників для надання рекомендації до зарахування на І-й курс додаткового набору на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія (денна форма здобуття освіти) - небюджетна конкурсна пропозиція за кошти фізичних, юридичних осіб ступінь вищої освіти – бакалавр

СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ ТА/АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ НА 2 КУРС НА НЕБЮДЖЕТНІ КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ

- Рейтинговий список вступників для надання рекомендації до зарахування на 2-й курс додаткового набору на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 221 Стоматологія (денна форма здобуття освіти) - небюджетна конкурсна пропозиція за кошти фізичних, юридичних осіб ступінь вищої освіти – магістр

- Рейтинговий список вступників для надання рекомендації до зарахування на 2-й курс додаткового набору на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 222 Медицина (денна форма здобуття освіти) - небюджетна конкурсна пропозиція за кошти фізичних, юридичних осіб ступінь вищої освіти – магістр 

- Рейтинговий список вступників для надання рекомендації до зарахування на 2-й курс додаткового набору на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (денна форма здобуття освіти) - небюджетна конкурсна пропозиція за кошти фізичних, юридичних осіб ступінь вищої освіти – магістр

- Рейтинговий список вступників для надання рекомендації до зарахування на 2-й курс додаткового набору на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (заочна форма здобуття освіти) - небюджетна конкурсна пропозиція за кошти фізичних, юридичних осіб ступінь вищої освіти – магістр

- Рейтинговий список вступників для надання рекомендації до зарахування на 2-й курс додаткового набору на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія (денна форма здобуття освіти) - небюджетна конкурсна пропозиція за кошти фізичних, юридичних осіб ступінь вищої освіти – бакалавр

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ ПРО ПЕРЕВІРКУ НА НАЯВНІСТЬ АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ В МОТИВАЦІЙНИХ ЛИСТАХ ВСТУПНИКІВ

- ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК про перевірку на наявність академічного плагіату в мотиваційних листах вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 221 Стоматологія до Івано-Франківського національного медичного університету в 2022 році

- ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК про перевірку на наявність академічного плагіату в мотиваційних листах вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 222 Медицина до Івано-Франківського національного медичного університету в 2022 році

- ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК про перевірку на наявність академічного плагіату в мотиваційних листах вступників на основі освітнього ступеня бакалавра для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія до Івано-Франківського національного медичного університету в 2022 році

Списки рекомендованих до зарахування за державним замовленням на 1 курс за квотою-2
СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ НА 1 КУРС
СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ ТА/АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ НА 1 КУРС НА ВІДКРИТІ КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ

- Рейтинговий список вступників для надання рекомендації до зарахування на І-й курс на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 221 Стоматологія (денна форма здобуття освіти) - відкрита конкурсна пропозиція за кошти фізичних, юридичних осіб ступінь вищої освіти – магістр

- Рейтинговий список вступників для надання рекомендації до зарахування на І-й курс на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 221 Стоматологія (денна форма здобуття освіти) - небюджетна конкурсна пропозиція за кошти фізичних, юридичних осіб ступінь вищої освіти – магістр

- Рейтинговий список вступників для надання рекомендації до зарахування на І-й курс на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 222 Медицина (денна форма здобуття освіти) - відкрита конкурсна пропозиція за кошти фізичних, юридичних осіб ступінь вищої освіти – магістр

- Рейтинговий список вступників для надання рекомендації до зарахування на І-й курс на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 222 Медицина (денна форма здобуття освіти) - небюджетна конкурсна пропозиція за кошти фізичних, юридичних осіб ступінь вищої освіти – магістр

- Рейтинговий список вступників для надання рекомендації до зарахування на І-й курс на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 228 Педіатрія (денна форма здобуття освіти) - відкрита конкурсна пропозиція за кошти фізичних, юридичних осіб ступінь вищої освіти – магістр

- Рейтинговий список вступників для надання рекомендації до зарахування на І-й курс на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 228 Педіатрія (денна форма здобуття освіти) - небюджетна конкурсна пропозиція за кошти фізичних, юридичних осіб ступінь вищої освіти – магістр

СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ ТА/АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ НА 1 КУРС НА НЕБЮДЖЕТНІ КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ

- Рейтинговий список вступників на І-й курс на основі раніше здобутого освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія (денна форма здобуття освіти) - небюджетна конкурсна пропозиція за кошти фізичних, юридичних осіб (з вибором третього предмету фізика або математика) ступінь вищої освіти – магістр

- Рейтинговий список вступників на І-й курс на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія (денна форма здобуття освіти) - небюджетна конкурсна пропозиція за кошти фізичних, юридичних осіб (з вибором третього предмету фізика або математика) ступінь вищої освіти – бакалавр

- Рейтинговий список вступників на І-й курс на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія (денна форма здобуття освіти) - небюджетна конкурсна пропозиція за кошти фізичних, юридичних осіб (з вибором третього предмету хімія або математика) ступінь вищої освіти – бакалавр

- Рейтинговий список вступників на І-й курс на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (денна форма здобуття освіти) - небюджетна конкурсна пропозиція за кошти фізичних, юридичних осіб (з вибором третього предмету фізика або математика) ступінь вищої освіти – магістр

- Рейтинговий список вступників на І-й курс на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (денна форма здобуття освіти) - небюджетна конкурсна пропозиція за кошти фізичних, юридичних осіб (з вибором третього предмету хімія або математика) ступінь вищої освіти – магістр

- Рейтинговий список вступників на І-й курс на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (заочна форма здобуття освіти) - небюджетна конкурсна пропозиція за кошти фізичних, юридичних осіб (з вибором третього предмету фізика або математика) ступінь вищої освіти – магістр

- Рейтинговий список вступників на І-й курс на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (заочна форма здобуття освіти) - небюджетна конкурсна пропозиція за кошти фізичних, юридичних осіб (з вибором третього предмету хімія або математика) ступінь вищої освіти – магістр

СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ ТА/АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ НА 2 КУРС НА НЕБЮДЖЕТНІ КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ

- Рейтинговий список рекомендованих до зарахування вступників на 2-й курс на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 221 Стоматологія -  небюджетна конкурсна пропозиція за кошти фізичних, юридичних осіб ступінь вищої освіти – магістр

- Рейтинговий список рекомендованих до зарахування вступників на 2-й курс на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 222 Медицина -  небюджетна конкурсна пропозиція за кошти фізичних, юридичних осіб ступінь вищої освіти – магістр

- Рейтинговий список рекомендованих до зарахування вступників на 2-й курс на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (денна форма здобуття освіти) -  небюджетна конкурсна пропозиція за кошти фізичних, юридичних осіб ступінь вищої освіти – магістр

- Рейтинговий список рекомендованих до зарахування вступників на 2-й курс на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (заочна форма здобуття освіти) -  небюджетна конкурсна пропозиція за кошти фізичних, юридичних осіб ступінь вищої освіти – магістр

- Рейтинговий список рекомендованих до зарахування вступників на 2-й курс на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія -  небюджетна конкурсна пропозиція за кошти фізичних, юридичних осіб ступінь вищої освіти – бакалавр