Рішення приймальної комісії щодо надання рекомендацій на зарахування

 

- Рекомендовані до зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія на 1 курс (третій конкурсний предмет фізика або математика)

- Рекомендовані до зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія на 1 курс (третій конкурсний предмет хімія або математика) 

- Рекомендовані до зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на спеціальність 226 Фармація, промислова фармація на 1 курс, денна форма здобуття освіти (третій конкурсний предмет фізика або математика)

- Рекомендовані до зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на спеціальність 226 Фармація, промислова фармація на 1 курс, денна форма здобуття освіти (третій конкурсний предмет хімія або математика)

- Рекомендовані до зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на спеціальність 226 Фармація, промислова фармація на 1 курс, заочна форма здобуття освіти (третій конкурсний предмет фізика або математика)

- Рекомендовані до зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на спеціальність 226 Фармація, промислова фармація на 1 курс, заочна форма здобуття освіти (третій конкурсний предмет хімія або математика)

- Рекомендовані до зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на спеціальність 221 Стоматологія на 1 курс (відкрита конкурсна пропозиція) 

- Рекомендовані до зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на спеціальність 222 Медицина на 1 курс (відкрита конкурсна пропозиція) 

- Рекомендовані до зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на спеціальність 228 Педіатрія на 1 курс (відкрита конкурсна пропозиція) 

- Рекомендовані до зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на спеціальність 221 Стоматологія на 1 курс (небюджетна конкурсна пропозиція)

- Рекомендовані до зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на спеціальність 222 Медицина на 1 курс (небюджетна конкурсна пропозиція)

- Рекомендовані до зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на спеціальність 228 Педіатрія на 1 курс (небюджетна конкурсна пропозиція)

- Рекомендовані до зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на спеціальність 221 Стоматологія на 2 курс

- Рекомендовані до зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на спеціальність 222 Медицина на 2 курс

- Рекомендовані до зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на спеціальність 226 Фармація, промислова фармація (денна форма здобуття освіти) на 2 курс

- Рекомендовані до зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на спеціальність 226 Фармація, промислова фармація (заочна форма здобуття освіти) на 2 курс

- Рекомендовані до зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія на 2 курс

- Рекомендовані до зарахування на навчання за державним замовленням на спеціальність 221 Стоматологія

- Рекомендовані до зарахування на навчання за державним замовленням на спеціальність 222 Медицина

- Рекомендовані до зарахування на навчання за державним замовленням на спеціальність 228 Педіатрія