ІСТОРІЯ

 

  “ Знання, а не гроші визначають майбутнє світу ”. Хто може сказати, що завтра відкриють великі учені? Науковий пошук сьогодні стає необхідним компонентом формування високоосвіченого фахівця, невід’ємною умовою інтеграції України в Європейський освітній простір. Адже, основним завданням навчання у вищій школі є не просто передача знань, а створення сприятливих умов для їх творчого переосмислення, що є підґрунтям для зародження нових ідей. Студентське наукове товариство Івано-Франківського медичного університету – це структура,яка на громадських засадах об’єднує молодих, креативних та винахідливих  студентів, які мають можливість проявити свої здібності на науковій ниві.

 Студентське наукове товариство (СНТ) було  організовано у 1950 році. Перші  наукові гуртки виникли на  теоретичних кафедрах – нормальної фізіології, нормальної анатомії та біохімії. В позаурочний час студенти-ентузіасти під керівництвом викладачів поглиблювали свої знання на перших порах займались вивченням літератури, а  на кафедрі нормальної фізіології вивчали електричні особливості живих тканин. Поступово створювались гуртки і на інших кафедрах. Пригадується бурхливе засідання старшокурсників  клінічних кафедр навесні 1949 року. Пізніше стало відомо, що були створені гуртки на клінічних кафедрах для поглиблення фахових знань студентів у позаурочний час. 

1

Рис.1. Професор  С.А. Верхратський

    Навесні 1950  року пройшла перша конференція з участю представників  гуртків від теоретичних і клінічних  кафедр. Для керівництва рухом студентів за поглиблення наукових знань було створено студентське наукове Тоариство  по аналогії з клінічними товариствами хірургів і  терапевтів. Першим головою СНТ став студент-старшокурсник  Григорій Іванович Цюрупа. Він відрізнявся великою цілеспрямованістю у навчанні і наукових пошуках, згодом став професором, начальником кафедри Самарської військово-медичної академії.  Голова СНТ Г. Цюрупа разом з Радою СНТ і куратором  СНТ організували і провели 2 інститутські наукові студентські конференції Всього було проведено 65 студентських наукових конференцій Першим куратором товариства від викладацького складу був професор Верхратський Сергій .Авраамович. У 1952 році його замінив  професор Ротенберг Давид Лазарович.
    З 1968 року і до 1986 року куратором СНТ був професор Леонід Іванович. Хананаев З 1986 по 1988 рік  куратором СНТ був професор Анатолій Олексійович Клименко.  В наступні роки кураторами СНТ були професори І.Г. Купновицька, О.В. Буянова, професор Н.Г. Вірстюк. Новою формою організації студентської науки  стали студентські наукові симпозіуми.
    Директори, а потім ректори інституту  Ю.Г. Антонов, С.С. Лаврік, Г.О. Бабенко, А.Л. Дехтяр, Є.М. Нейко, М.М. Рожко надавали великого значення організації студентської науки. В даний час при кожній клінічній і теоретичній кафедрі працюють студентські наукові гуртки. Кращими гуртками визнані наукові гуртки при кафедрах біохімії-зав. доцент Є.Ф. Шамрай, професор Г.О. Бабенко, анатомії людини-зав. доц.. Н.О. Журавська, професор Ю.П. Мельман, фізіології - зав. професор В.С.Райцес, професор І.В. Ємельяненко госпітальної хірургії зав. професор С.А. Верхратський, професор В.Ф. Сенютович, госпітальної  терапії -зав. професор М.Л. Авіосор, загальної терапії – зав. професор П.М. Вакалюк, М.М. Бережницький та ряд інших. 
    Головою СНТ традиційно обирався студент 4-5 курсу інституту.
   Студенти-гуртківці з успіхом виступали з  доповідями за результатами наукових досліджень   на  конференціях у Києві, Сімферополі, Чернівцях, Ужгороді, та інших містах, приймали участь в різноманітних конкурсах на кращу студентську наукову роботу, нагороджувались пам’ятними відзнаками і медалями: С.  Геник, І. Семак,С. Рохкінд, Б.Шутка, М. Ванджура, М. Пітик, В. Левицький, І. Герелюк та інші.  
   Кращі гуртківці – відмінники навчання рекомендувались для науково-педагогічної роботи в інституті. Станіславський медичний інститут  нині Івано-Франківський національний  медичний університет позбувся кадрового голоду і забезпечується власними кадрами асистентів, доцентів, професорів. Цьому сприяла велика систематична робота по відбору молоді при поступленні у вуз, і, у вирішальній мірі від постановки навчальної і науково-дослідницької роботи на кафедрах: З.Ж. Гуде, М.О. Ковтуняк, В.О. Смолинська, Ю.М Гузєєв, І.І. Гудивок, М.Г Шевчук, П.М. Вакалюк, М.М. Бережницький, О.С. Телев’як, Т.В. Котурбаш, М.В. Долішній,  А.Ю. Сопільник, І.Г. Дацун, І.В. Ємєльяненко, М.І. Пітик, М.П. Косякова, С.М. Геник, Є.М. Нейко, М.М. Рожко  І.П. Герелюк, М.Д. Василюк та багато інших стали викладачами, очолили і очолюють медичний університет, теоретичні і клінічні кафедри,  приносили і приносять славу нашій Almamater.
    Завданням наступних поколінь студентів і викладачів університету - тримати високо планку належної постановки науково-дослідницької і навчально-методичної роботи. а  кращі зразки самовідданої праці наших попередників надихають сучасних студентів.

На сучасному етапі Студентське наукове товариство ІФНМУ дає можливість:

  •  - навчитися грамотно формулювати наукову думку;
  •  - успішно виступати перед аудиторією; - правильно характеризувати науковий матеріал;
  •  - брати участь у численних наукових заходах;
  •  - друкувати свої тези та статті у наукових виданнях;
  •  - отримати можливість спілкування з фахівцями-практиками;
  •  - познайомитись з однодумцями з різних факультетів та в інших ВНЗ.

   СНТ має розгалужену структуру. Посаду наукового керівника Студентського наукового товариства  займає професор доктор медичних наук Наталія Миколаївна Воронич – Семченко, яка є не тільки хорошим керівником , а й «мамою» для  студентів-науковців. Дана організація налічує близько 35 студентів-медиків з медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів. Ключові посади займають самі ж студенти, серед них голова СНТ, заступники по науковій та інформаційній роботі , а також секретар Ради СНТ.

   На сьогодні СНТ  є не лише студентською науковою організацією. Тут кожен студент може самореалізувати себе, в першу чергу,  як особистість, проявити свої найкращі розумові здібності. Для цього університет створив найбільш сприятливі умови. За підтримки ректорату було створено просторий кабінет для роботи студентів-науковців.

2

Важливим напрямом діяльності СНТ, єорганізація різноманітних наукових заходів, у яких беруть участь студенти вищих навчальних закладів із різних куточків України. За роки існування СНТ за його участі було проведено численні наукові заходи міжнародного та всеукраїнського масштабу, ще більше – на університетському рівні. За роки існування університету було проведено 85 науко-практичних конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Інновації в медицині».

 Щороку проводяться Всеукраїнські студентські олімпіади з теоретичних та клінічних дисциплін. Члени СНТ також проводяться тренінги по наданню першої медичної допомоги для студентів з інших вузів Прикарпаття.

Якщо вести мову про заходи міжнародного та всеукраїнського масштабу, то вони є найцікавішими, оскільки дають можливість не лише розширити свої знання в певній галузі, але й поспілкуватися зі студентами інших ВНЗ. Проведення низки таких наукових заходів стало щорічною традицією СНТ. Щороку кращі студенти-науковці отримують грамоти та премії за наукові здобутки.

Загалом Студентське Наукове товариство є великою  і дружньою сім’єю, яка стала невід’ємним компонентом поступу Івано-Франківського національного університету, адже наші здобутки – цеглинки у його зростанні