Маємо честь запросити Вас взяти участь у роботі Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу», яка відбудеться 24 вересня 2021 року на базі ІваноФранківського національного медичного університету (Навчальнореабілітаційний центр ІФНМУ, м. Яремче, вул. Свободи, 367) за участі науковопедагогічних працівників закладів вищої освіти України, Опольської політехніки (Польща), Опольського Університету (Польща), Uniwersytet Opolski Wydział Nauk o Zdrowiu (Польща), Університету ім. Павла Йозефа Шафарика в Кошицях (Словакія), Карлового Університету (Чехія), Литовського Університету наук здоров’я (Литва), Тартуського університету (Естонія), Університет Вармії та Мазури в Ольштині (Польща).

- Перше інформаційне повідомлення конференція ІФНМУ 2021