Відповідно до Наказу ректора №501-д від 12.04.2021р. відновлюється навчання за змішаною формою (аудиторною та дистанційною): лекції та семінарські заняття проводитимуться дистанційно, практичні заняття в аудиторіях навчальних корпусів та клінічних баз, дотримуючись санітарно-епідеміологічних вимог.

 1. з 19.04.2021р. для студентів перших, третіх та шостих курсів медичного факультету спеціальностей «Медицина», «Педіатрія»;
 2. з 19.04.2021р. для студентів усіх курсів стоматологічного факультету на базі стоматологічного корпусу;
 3. з 19.04.2021р. для студентів фахового медичного коледжу (усі курси) в корпусі коледжу;
 4. з 19.04.2021р. для студентів усіх курсів фармацевтичного факультету в корпусі факультету; заочна форма- дистанційно;
 5. з 19.04.2021р. для студентів третього та шостого курсів спеціальності «Медицина» та третього і п’ятого курсів спеціальності «Стоматологія», третього курсу спеціальності «Фармація, промислова фармація» факультету підготовки іноземних громадян;
 6. з 19.04.2021р. для аспірантів, клінічних ординаторів, слухачів циклів спеціалізації, лікарів - інтернів усіх спеціальностей, крім лікарів-інтернів І року навчання спеціальності «Стоматологія» ( II заїзд (64 лікарі-інтерни) - з 05.05.2021р.));
 7. з 19.04.2021р. для студентів спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» (усі курси); - для студентів другого, четвертого, п’ятого курсів спеціальностей «Медицина», «Педіатрія» продовжити навчання дистанційно до 23.04.2021р.;
 8. для студентів першого, другого, четвертого, п’ятого курсів спеціальності «Медицина» та першого, другого, четвертого курсів спеціальності «Стоматологія», першого, другого, четвертого курсів спеціальності «Фармація, промислова фармація» факультету підготовки іноземних громадян продовжити навчання дистанційно до 23.04.2021 року;
 9. з 26.04.2021р. для студентів другого, четвертого, п’ятого курсів спеціальностей «Медицина», «Педіатрія» продовжити навчання аудиторне;
 10. з 26.04.2021р. для студентів перших , других, четвертих, п’ятих курсів освітніх програм «Медицина», «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація» ФПІГ, які знаходяться в Україні продовжити навчання аудиторне, за винятком студентів які знаходяться у своїх державах і не мають змоги повернутися, створити умови та забезпечити надання освітніх послуг дистанційно тимчасово (підстава - заява здобувача освіти);
 11. навчання для слухачів циклів тематичного удосконалення продовжити дистанційно;
 12. навчання слухачів підготовчого відділення продовжити дистанційно до 07.05.2021р.; перейти на аудиторне навчання з 11.05.2021р. для слухачів, які знаходяться на території України, а для тих, які знаходяться за межами держави організувати дистанційне навчання згідно із заявами, поданими здобувачами освіти.

Навчальний відділ