Аспірант кафедри травматології і ортопедії Івано-Франківського національного медичного університету Андрій Чужак навчався на «кадавер-курсі» з травматології і ортопедії в Інституті анатомії в місті Грац (Австрія). Курси організувала Асоціація остеосинтезу AO Trauma («Arbeitsgemeinschaft fur Osteosynthesefragen»).

Такі курси продяться регулярно з метою постійного післядипломного навчання резидентів та сертифікованих ортопедів-травматологів, які опанували вступний курс AO Trauma. Вони спрямовані на підвищення базового рівня знань та навичок оперативного лікування хворих з переломами кісток кінцівок.

«Протягом двох циклів по п’ять днів ми оволодівали майстерністю виконання атравматичних доступів при проведенні операцій на анатомічних зразках органів опори і руху та втручаннях на кістках тазу і ацетабулярній западині, — розповідає Андрій Чужак. — Заняття передбачали прослуховування коротких лекцій та перегляд відеоматеріалів, після яких курсанти самостійно під керівництвом інструкторів виконували доступи на анатомічних муляжах та кадавер-матеріалі. Кожна робоча станція була обмежена групою з двох учасників».

Курси дозволяють:

• розширити знання та практично оволодіти навичками хірургічного лікування травмованих з переломами кісток кінцівок на різних моделях;

• оволодіти тактикою вибору оптимальної методики лікування відповідно до принципів АО;

• дізнатися про останні клінічні дослідженнях в травматології та ортопедії;

• ознайомитись з новими методами та технологіями, а також альтернативними підходами в лікуванні переломів;

• зрозуміти еволюцію філософії та освіти АО.