В Івано-Франківському національному медичному університеті у понеділок, 29 травня, розпочалася підсумкова атестація випускників 2023 року ОПП Медицина. Іспит відбувається згідно з положенням про ЄДКІ у форматі ОСКІ на 12 клінічних станціях.

Студенти шостого курсу демонструють практичне виконання клінічних завдань в обладнаному центрі ОСКІ ІФНМУ. Професорсько-викладацький склад оцінює знання та навички випускників згідно зі змодельованими, максимально наближеними до реальних, клінічними ситуаціями.

Члени екзаменаційної комісії відзначають добру підготовку випускників. Бажаємо успішного результату як студентам, так і екзаменаторам!