18-19 травня в рамках святкування Дня науки на базі ПДМУ відбулася чергова непересічна подія – ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції вивчення та навчання іноземних мов».

У конференції взяли участь представники 10 закордонних університетів із Великобританії, Іспанії, Польщі, Румунії, Шрі-Ланки: University of Warwick (United Kingdom), University of La Rioja, Logroño (Spain), University of Rzeszow (Poland),  Instytute of Neofilology, University of Bielsko-Biała (Poland), Institute of Pedagogy, University of Rzeszow (Poland), Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest (Romania), University of Sri Jayewardenepura (Sri Lanka), Wayamba University of Sri Lanka, Postgraduate Institute of Management (Sri Lanka), General Sir John Kotelawala Defence University (Sri Lanka). Від закордонних учасників  представлено 28 доповідей англійською, польською та німецькою мовами.

Вітчизняні заклади вищої освіти представлені 12 університетами – Інститутом міжнародних відносин Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, Буковинським державним медичним університетом (м. Чернівці), Харківським національним медичним університетом, Івано-Франківським національним медичним університетом, Львівським національним університетом природокористування, Львівським державним університетом безпеки життєдіяльності, Львівським національним університетом імені Івана Франка, Донецьким національним університетом економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг), Університетом Григорія Сковороди в Переяславі, Національним університетом «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Полтавським національним педагогічним університетом імені В.Г. Короленка, Аграрно-економічниим фаховим коледжем Полтавського державного аграрного університету.

Від Івано-Франківського національного медичного університету із доповіддю виступала доцентка кафедри мовознавства Марія Гуцол. ЇЇ тема доповіді: «Фасилітація, як один із методів педагогічного навчання іноземних мов у закладах вищої освіти України».

Ця тема є актуальна на сьогодні. Доповідачка повідомила та рекомендувала іншим вишам МОЗ України підтримати ініціативу ІФНМУ щодо впровадження нової ОПП «Прикладна лінгвістика. Медичний переклад» з огляду на актуальність потреби в підготовці висококваліфікованих фахівців у сфері прикладної лінгвістики, які спеціалізуються на перекладі текстів медичного спрямування, у т. ч. за допомогою ІТ-технологій.