15 березня в  ІФНМУ під керівництвом першої проректорки Ганни Ерстенюк відбувся черговий тренінг для деканів факультетів та їхніх заступників, а також директорів навчально-наукового інституту і фахового медичного коледжу та їхніх заступників, завідувачів відділеннями коледжу, начальника відділу аспірантури та докторантури, кураторів ЄКТС факультетів та коледжу.

Зокрема, йшлося про основні вимоги ДСТУ ISO 9001:2015 «Система управління якістю. Вимоги» стосовно організації роботи деканатів та кафедр, ведення документації в деканатах та дирекціях ННІПО і коледжу, організації роботи з інформаційного наповнення та функціонування сторінок факультетів, ННІПО, відділу аспірантури та докторантури і коледжу на офіційному вебсайті університету.

Тренінг провів начальник відділу ЄКТС та моніторингу якості освіти Василь Капечук. У заході також взяли участь  проректор з наукової роботи Ігор Вакалюк, проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв'язки) Марія Грищук та керівник навчального відділу Володимир Голуб.

Учасники тренінгу розглянули невідповідності, які виявили під час проходження планового наглядового аудиту СУЯ та шляхи усунення.. 

Заступник декана медичного факультету Роман Мерена запропонував колегам із деканатів інших факультетів та коледжу розроблену уніфіковану онлайн-форму для подачі кафедрами звітності про відвідування здобувачами освіти занять.