16.01.2018 року відбулося засідання Вченої Ради Івано-Франківського національного медичного університету, де розглянули такі питання:

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. Про підсумки осіннього семестру 2017-2018 рр. та нові завдання на весняний семестр.

Доповідачі: ректор університету проф. Рожко М.М.,

                     перший проректор проф. Ерстенюк Г.М., проректори.

 

Обговорення:

- декан медичного факультету, професор Яцишин Р.І.

- директор ННІПО, доцент Пелехан Л.І.

- завідувач кафедрою дитячих інфекційних хвороб, професор Матейко Г.Б.

- завідувач кафедрою оториноларингології та офтальмології з курсом хірургії голови та шиї, професор Попович В.І.

2. Різне.

2.1 Про проект реорганізації гуртожитку номер 4.

       Доповідачі: голова студентського профкому, доц. Міськів В.А.;

       голова студентського парламенту Тромбола О.В.

2.2 Рекомендація до друку навчального посібника «Українська мова для іноземних студентів: Фонетика. Орфоепія. Орфографія. Лексикологія. Фразеологія». Частина 1. Автор Личук С.В.

2.3 Затвердження рецензії на національний підручник для медичних закладів ІV рівня акредитації для студентів стоматологів за редакцією Т.О.Крючко, О.Є.Абатурова «Педіатрія» (автори: Т.О.Крючко, О.Є.Абатурова , Кушнерева Т.В. та ін.) на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року .

2.4 Призначення іменних стипендій на весняний семестр 2017-2018 н.р.

З підведенням підсумків виступили - проректор Федорченко В.М., перший проректор, д.біол.н., професор Ерстенюк Г.М.; ректор, Заслужений діяч науки та техніки України, д.мед.н., професор Рожко М.М.