ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

online-meeting
Категорія:
Календар
Дата
2021-11-02 14:00 - 15:30
Місце проведення
Онлайн на платформі Teams

Доводимо до Вашого відома, що 02.11.2021 року о 14.00 в режимі онлайн на платформі Teams відбудеться засідання Вченої ради Івано-Франківського національного медичного університету.

З метою забезпечення таємного голосування всім членам Вченої ради ОБОВ’ЯЗКОВО після засідання Вченої ради (упродовж 3 годин) прийти до бібліотеки у центральний читальний зал на 2 поверсі для голосування.

Всі члени Вченої ради повинні дотримуватись вимог: наявність чинного COVID-сертифікату («жовтий» або «зелений») або чинного негативного результату ПЛР/експрес-тесту (діє 72 години) або довідка про одужання від COVID-19 (діє 180 днів).

P.S. Явка всіх членів Вченої ради обов’язкова. Про поважні причини відсутності членів Вченої ради повинні повідомити ученого секретаря заздалегідь.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1 Про присвоєння вчених звань:

1.1 Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі мовознавства Білічак Олександрі Ігорівні.

1.2 Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі клінічної анатомії та оперативної хірургії Іванців Ользі Романівні.

1.3 Присвоєння вченого звання «Професор» по кафедрі патологічної анатомії Кіндратів Ельвірі Олександрівні.

1.4 Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі ортопедичної стоматології Костишину Андрію Богдановичу.

1.5 Присвоєння вченого звання «Професор» по кафедрі медичної інформатики, медичної і біологічної фізики Лісовському Роману Петровичу.

1.6 Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі акушерства і гінекології імені І.Д. Ланового Матвійківу Назару Ігоровичу.

1.7 Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології імені академіка Є.М. Нейка Мигович Вірі Василівні.

1.8 Присвоєння вченого звання «Старшого викладача» по кафедрі мовознавства Микитин Ірині Ярославівні.

1.9 Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології імені академіка Є.М. Нейка Попадинець Ірені Романівні.

1.10Присвоєння вченого звання «Старшого викладача» по кафедрі мовознавства Федоровій Олександрі Анатоліївні.

Доповідач: Учений секретар Роман ГАН

Лічильна комісія: Голова комісії– проф. Попович Василь Іванович.

Члени комісії: проф. Фофанов Олександр Дмитрович;

студенка 5 курсу Хмілевська Катерина Василівна.

2 Результати внутрішнього аудиту навчально-методичної, наукової та виховної роботи кафедри дитячих хвороб ПО.

Доповідач: голова комісії з внутрішнього аудиту

професор Юрій ПОПОВИЧ

3 Про результати рейтингу науково-педагогічних працівників Університету.

Доповідач: перша проректорка,

професор Ганна ЕРСТЕНЮК

4 Різне:

4.1 про затвердження:

- плану заходів по реалізації рекомендацій та пропозицій голови ДКК із спеціальності 223 Медсестринство ОПП «Лікувальна справа» щодо удосконалення якості практичної та теоретичної підготовки випускників у 2022році;

- плану заходів по реалізації рекомендацій та пропозицій голови ДКК із спеціальності 221 Стоматологія ОПП «Стоматологія ортопедична» щодо удосконалення якості практичної та теоретичної підготовки випускників у 2022році;

- плану заходів по реалізації рекомендацій та пропозицій голови ДКК із спеціальності 223 Медсестринство ОПП «Сестринська справа» щодо удосконалення якості практичної та теоретичної підготовки випускників у 2022році;

- плану заходів по реалізації рекомендацій та пропозицій голови ДКК із спеціальності 226 Фармація, промислова фармація ОПП «Фармація» щодо удосконалення якості практичної та теоретичної підготовки випускників у 2022році;

4.2 про створення ради при ІФНМУ для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії:

- асистентки кафедри фізіології Заяць Ольги Василівни тема дисертації «Співвідношення показників оксидативних процесів, системи L-аргінін/аргінази, газових медіаторів (нітроген оксиду і гідроген сульфіду) ротової рідини та тиреоїдного і стоматологічного статусу дітей із латентним залізодефіцитом»;

- здобувача кафедри фізіології Гуранича Сергія Петровича тема дисертації «Структурно-метаболічні особливості тканин пародонта інтактних щурів та за умов експериментальної інсулінорезистентності у поєднанні з йододефіцитом»;

- аспірантки кафедри фтизіатрії та пульмонології з курсом професійних хвороб Корж Надії Володимирівни тема дисертації «Оптимізація ведення хворих на ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхіальної обструкції у поєднанні з надмірною масою тіла з урахуванням основних патогенетичних шляхів прогресування».

4.3 про присудження ступеня доктора філософії Ебає Нсан Еком Нсед, Ромаш Ірині Богданівні, Середюк Лесі Володимирівні. 222 «Медицина», згідно наказу Міністерства освіти і науки України №1017 від 27.09.2021р. та видати дипломи.

Доповідач: Учений секретар Роман ГАН

 
 

Всі дати

  • 2021-11-02 14:00 - 15:30

Під управлінням iCagenda

ua

virtualnii pac

osvitnii hab

educ

karta

Biblo ban

arnika