28.04.2022 року в режимі онлайн на платформі Teams відбулося засідання Вченої ради Івано-Франківського національного медичного університету, де розглянули наступні питання:

1. Про присвоєння Вчених звань:

1.1 Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі мовознавства Вакалюк Іванні Володимирівні.

Рішення прийнято одноголосно шляхом відкритого голосування:

«За» - 77 голосів, «Проти» - немає.

1.2 Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі фармакології та внутрішньої медицини №3 імені професора М.М.Бережницького Гайнюк Мар’яні Богданівні.

Рішення прийнято одноголосно шляхом відкритого голосування:

«За» - 77 голосів, «Проти» - немає.

1.3 Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі урології Гродзінському Володимиру Ігоровичу.

Рішення прийнято одноголосно шляхом відкритого голосування:

«За» - 77 голосів, «Проти» - немає.

1.4 Присвоєння вченого звання «Професор» по кафедрі хірургії №1 та дитячої хірургії Гуцуляку Андрію Івановичу.

Рішення прийнято одноголосно шляхом відкритого голосування:

«За» - 77 голосів, «Проти» - немає.

1.5 Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі акушерства та гінекології імені І.Д.Ланового Драгомирецькій Наталії Василівні.

Рішення прийнято одноголосно шляхом відкритого голосування:

«За» - 77 голосів, «Проти» - немає.

1.6 Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі патофізіології Кліщ Ірині Петрівні.

Рішення прийнято одноголосно шляхом відкритого голосування:

«За» - 77 голосів, «Проти» - немає.

1.7 Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі внутрішньої медицини №2 та медсестринства Кульбабі Наталії Василівні.

Рішення прийнято одноголосно шляхом відкритого голосування:

«За» - 77 голосів, «Проти» - немає.

1.8 Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі інфекційних хвороб та епідеміології Мізюку Руслану Михайловичу.

Рішення прийнято одноголосно шляхом відкритого голосування:

«За» - 77 голосів, «Проти» - немає.

1.9 Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі акушерства та гінекології імені І.Д.Ланового Моцюк Юлії Богданівні.

Рішення прийнято одноголосно шляхом відкритого голосування:

«За» - 77 голосів, «Проти» - немає.

1.10 Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі медичної інформатики, медичної і біологічної фізики Остапович Наталії Володимирівні.

Рішення прийнято одноголосно шляхом відкритого голосування:

«За» - 77 голосів, «Проти» - немає.

1.11 Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі неврології та нейрохірургії Поясник Ірині Миронівні.

Рішення прийнято одноголосно шляхом відкритого голосування:

«За» - 77 голосів, «Проти» - немає.

1.12 Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології Ромашу Івану Романовичу.

Рішення прийнято одноголосно шляхом відкритого голосування:

«За» - 77 голосів, «Проти» - немає.

1.13 Присвоєння вченого звання «Професор» по кафедрі гігієни та екології Тимощук Оксані Василівні.

Рішення прийнято одноголосно шляхом відкритого голосування:

«За» - 77 голосів, «Проти» - немає.

1.14 Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі дитячої стоматології Черепюк Олені Миколаївні.

Рішення прийнято одноголосно шляхом відкритого голосування:

«За» - 77 голосів, «Проти» - немає.

Доповідач учений секретар, доцент Роман ГАН.

Лічильна комісія: Голова комісії – професор Галина МЕЛЬНИЧУК;

Члени комісії: Володимир ГОЛУБ; Віктор ГОЛОВЧАК.

2. Про обговорення і затвердження нової редакції Положення про організацію освітнього процесу в Університеті.

Доповідач начальник відділу ЄКТС та моніторингу якості освіти доцент Василь КАПЕЧУК.

3. Про підготовку до проведення атестації випускників.

Доповідачі: декани факультетів, директор фахового медичного коледжу.

4. Різне:

4.1 рекомендації до друку:

- навчального посібника «Комплекс матеріалів з акушерства та гінекології для проведення об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ)». Автори: Геник Н.І., Остафійчук С.О., Сніжко Т.Б.;

- монографії «Використання біополімерних волокнистих матриксів в клініці щелепно-лицевої хірургії, сучасні підходи». Автори: Рожко М.М., Пантус А.В., Ярмошук І.Р., Ковальчук Н.Є.;

- монографії «Оптимізація принципів діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань у підлітків із супутньою патологією верхніх відділів шлунково-кишкового тракту».

Автори: Рожко М.М., Лісецька І.С.

4.2 затвердження оновлених освітньо-професійних програм рівня фахової передвищої освіти:

- ОПП «Сестринська справа»

- ОПП «Фармація»

- ОПП «Стоматологія ортопедична»;

4.3 видача дипломів наукового ступеня доктора філософії;

4.4 про створення ради при ІФНМУ для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії:

- аспірантки кафедри акушерства і гінекології ПО Гулій Дани Яківни тема дисертації «Зниження перинатальних втрат шляхом оптимізації ведення вагітності у жінок з доброякісними пухлинами яєчників»;

- аспіранта кафедри оториноларингології з курсом хірургії голови та шиї Аль Харірі Махмуд Жумаа тема дисертації «Клініко-лабораторне обгрунтування методики відкладеного призначення антибіотиків з використанням полівалентного бактеріофага у пацієнтів із гострим риносинуситом».

Доповідач учений секретар, доцент Роман ГАН

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1
2
3
4
5
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ua

virtualnii pac

educ

karta

Biblo ban

arnika