1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.40 (45 Голосів)

26.05.2021 року відбулося засідання Вченої ради Івано-Франківського національного медичного університету, де розглянули наступні питання:  

 

 1. Про підготовку до акредитації ОНП «Медицина», «Стоматологія».

Доповідачі: гаранти освітніх програм.

 1. Про заходи щодо реалізації зауважень Експертної групи, Галузевої експертної ради НАЗЯВО, наданих після акредитації ОПП «Фармація», «Стоматологія», «Фізична терапія, ерготерапія» для удосконалення освітнього процесу.

Доповідач: в.о. першого проректора,

професор Яцишин Р.І.

 1. Організаційно-структурне оновлення фармацевтичного факультету.

Доповідач: в.о. першого проректора,

професор Яцишин Р.І.  

 1. Затвердження робочих навчальних планів та графіку педагогічного процесу на 2021-2022 навчальний рік.

                           Доповідач: керівник навчального

відділу Голуб В.В.

 1. Різне.
  • Рекомендації до друку:
 • Матеріали до об’єктивного структурованого практичного іспиту за ОПП «Фармація, промислова фармація» з дисципліни «Клінічна фармація та фармацевтична опіка» (спеціальність 226 Фармація, промислова фармація). Автори:професор Купновицька І.Г., доцент Белегай Р.І., доцент Губіна Н.В., доцент Данилюк О.І., доцент Калугіна С.М., доцент Клименко В.І., доцент Фітковська І.П., асистент Романишин Н.М., асистент Микула Ю.І., асистент Вівчаренко М.П.
 • методичних рекомендацій кафедри ендокринології «Діабетична хворобанирок у хворих на цукровий діабет 2 типу: діагностика, лікування». Колектив авторів: професор Дідушко О.М., професор Срипник Н.В., професор Боцюрко В.І., професор Костіцька І.О., доцент Чернявська І.В., доцент кафедри ендокринології Марусин О.В., аспірант кафедри ендокринології Кобринська О.Я., аспірант кафедри внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології імені академіка Є.М.Нейка Романів Т.В.
 • методичних рекомендацій «Вузлові захворювання щитоподібної залози у дорослих: діагностика, лікування». Колектив авторів: професор Срипник Н.В., професор Костіцька І.О., професор Дідушко О.М., аспірант кафедри ендокринології Рибчак Л.В.,  доцент Чернявська І.В., доцент кафедри ендокринології Марусин О.В., асистент кафедри радіології та радіаційної медицини Лаврук Х.З., асистент кафедри ендокринології Власюк Т.І., асистент кафедри ендокринології Гудз І.В.
 • «Збірник алгоритмів виконання практичних навичок та задач із пропедевтики дитячої терапевтичної стоматології» для студентів ІІ курсу стоматологічного факультету. Під загальною редакцією д.мед.н., професора Мельничук Г.М.
 • Навчальний посібник для студентів стоматологічних факультетів «Нейростоматологія». За редакцією д.мед.н., професора Гриб В.А.
  • Затвердження:
 • списку працівників ІФНМУ для видачі сертифікатів підвищення кваліфікації на основі навчання у НТЦ «Іноземні мови для професійного спілкування» при кафедрі мовознавства протягом 2020-2021 н.р.;
 • списку працівників ІФНМУ для видачі сертифікатів підвищення кваліфікації на основі навчання у НТЦ «Іноземні мови для професійного спілкування» (напрямок підготовки до іспиту FCE на рівень В2) при кафедрі мовознавства протягом 2020-2021 н.р.;
 • списку науково-педагогічних працівників для видачі сертифікатів на основі семінару-наради «Навчання української мови у ЗВО МОЗ України: стан, виклики й перспективи» (ІФНМУ, 06.05.2021 – 07.05.2021р.)
 • Затвердити та видати сертифікати про проходження он-лайн курсу «Основи академічної доброчесності».
 • Положення про підготовку лікарів-слухачів Навчально-наукового інституту післядипломної освіти на циклах тематичного удосконалення за заочною формою з елементами дистанційного навчання в ІФНМУ.
 • Про присвоєння звання почесного професора ІФНМУ:
 • доктору медичних наук, професору, директору клініки хірургії університетської клініки Шлезвіг-Гольштейн, м.Любек (Німеччина) Тобіасу Кеку.

          

 • Дозвіл на проведення попередньої експертизи наукової дисертаційної роботи:
 • аспіранта кафедри неврології та нейрохірургії Ува-Агбонікхен Іріах Фестус на тему «Особливості когнітивних функцій хворих з порушенням моторики руки після перенесеного ішемічного інсульту та їх кореція» та дозволити апробувати на фаховому семінарі. Науковий керівник: д.мед.н., професор Гриб В.А.
 • аспіранта кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я Булавінової Катерини Олександрівни на тему «Обгрунтування удосконаленої системи управління імунізацією населення» та дозволити апробувати на фаховому семінарі. Науковий керівник: д.мед.н., професор  Децик О.З.
 • аспіранта кафедри стоматології ПО Олексин Христини Зеновіївни на тему «Комплексний підхід до діагностики, лікування та профілактики оклюзій них порушень у пацієнтів з каріозними ураженнями зубів» та дозволити апробувати на фаховому семінарі. Науковий керівник: д.мед.н., професор Палійчук І.В.
 • аспіранта кафедри фармації Малюванчук С.В. на тему «Фармакогностичне дослідження рослин роду Горлянка» та дозволити апробувати на фаховому семінарі. Науковий керівник: д.фарм.н., професор Грицик А.Р.
 • асистента кафедри судової медицини та медичного права Коцюбинської Юлії Зіновіївни на тему «Можливість використання дерматогліфічних візерунків середніх і проксимальних фаланг пальців рук у комплексі із антропометричними параметрами при проведенні судово-медичної ідентифікації особи» та дозволити апробувати на фаховому семінарі. Науковий керівник: д.мед.н., професор Козань Н.М.

5.5 про створення разових рад при ІФНМУ для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії :

 • здобувача кафедри онкології Татарина Богдана Богдановича. Тема «Діагностична значимість прогностичних факторів та солей важких металів у пацієнтів з колоректальним раком».
 • здобувача кафедри дитячої стоматології Кошкіна Олега Євгенійовича. Тема «Вікові особливості морфофункціональної характеристики жувальних м’язів у нормі та при експериментальному цукровому діабеті».
 • аспіранта кафедри хірургії №1 Сідорука Сергія Сергійовича. Тема «Клінічна діагностика та вибір хірургічного методу лікування пацієнтів з хронічним гемороєм ІІІ-ІV ступеня».
 • аспіранта кафедри акушерства та гінекологіїї ПО Околох Онєка Гібсон. Тема «Відновлення репродуктивного здоров’я у жінок з внутрішньоматковою патологією».

Доповідач: Учений секретар,

 доцент Ган Р.З.

З підведенням підсумків у заключному слові виступив ректор Університету, Заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., професор Рожко М.М.

 

ua

virtualnii pac

educ

facebookyoutube

karta

Biblo ban

arnika