27.04.2021 року у режимі он-лайн на платформі Teams відбулося засідання Вченої ради Івано-Франківського національного медичного університету, де розглянули наступні питання:

 • Про присвоєння вчених звань.
  • Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі стоматології ПО Бульбук Олені Василівні.

  Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 77 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає, «Утримався» - 1.

 • Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі мовознавства Юрчак Галині Михайлівні.

  Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 78 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

Доповідач – Учений секретар Ган Р.З.

Лічильна комісія: Голова комісії – проф. Геник Наталія Іванівна.

                                       Члени комісії: доц. Пелехан Любомир Іванович.

                                                                студенка 6 курсу Мартинець Марія Іванівна.

 • Обрання на вакантну посаду.
  • Обрання на вакантну посаду доцента кафедри акушерства та гінекології ПО Гаврилюк Галину Мирославівну.

        Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 78 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

 • Обрання на вакантну посаду завідувача кафедри українознавства і філософії Качкана Володимира Атаназійовича.

         Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 78 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

 • Обрання на вакантну посаду доцента кафедри ортопедичної стоматології Клим’юка Юрія Васильовича.

         Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 78 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

 • Обрання на вакантну посаду доцента кафедри терапевтичної стоматології Кобрин Оксану Петрівну.

         Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 77 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає, «Утримався» - 1.

 • Обрання на вакантну посаду професора кафедри терапії та сімейної медицини ПО Кошель Іванну Василівну.

         Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 78 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

 • Обрання на вакантну посаду доцента кафедри терапії та сімейної медицини ПО Кулаєць Віру Михайлівну.

         Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 78 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

 • Обрання на вакантну посаду завідувача кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Пустовойта Михайла Михайловича.

         Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 78 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

 • Обрання на вакантну посаду доцента кафедри ортопедичної стоматології Рожко Олену Миколаївну.

         Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 77 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає, «Утримався» - 1.

 • Обрання на вакантну посаду доцента кафедри патофізіології Сагана Назара Тарасовича.

         Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 78 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

 • Обрання на вакантну посаду доцента кафедри мовознавства Соловій Уляну Василівну.

        Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 78 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

 • Обрання на вакантну посаду професора кафедри хірургії №2 та кардіохірургії Сніжко Сергія Степановича.

         Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 78 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

 • Обрання на вакантну посаду завідувача кафедри травматології і ортопедії Сулиму Вадима Станіславовича.

         Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 78 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

 • Обрання на вакантну посаду професора кафедри гігієни та екології Тимощук Оксану Василівну.

         Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 78 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

 • Обрання на вакантну посаду доцента кафедри стоматології ННІПО Чубій Ірину Зіновіївну.

         Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 78 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

 • Обрання на вакантну посаду доцента кафедри ортопедичної стоматології Шутака Олега Васильовича.

        Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 78 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

Доповідач – Учений секретар Ган Р.З.

 

 • Результати внутрішнього аудиту навчально-методичної, наукової та виховної роботи кафедри акушерства і гінекології ННІПО.

Доповідач - голова комісії з внутрішнього аудиту

професор Гудз І.М.

 • Про підготовку до проведення атестації випускників.

Доповідачі: декани факультетів.

               

 • Різне.

5.1 Рекомендації до друку:

 • навчально-методичного посібника «Українсько-англійсько-індійський розмовник для іноземних студентів. Частина перша». Автори: Личук С.В., Кобзей Н.В.
 • навчального посібника «The lectures from Epidemiology for the 5-th course students speciality «Medicine». Автори: професор О.Я. Пришляк, професор І.Г. Грижак, доцент О.Є. Кондрин, доцент Р.М. Мізюк, доцент Н.В. Васкул.
 • монографії «Гостра тонкокишкова непрохідність». Автори: доктор медичних наук, професор кафедри хірургії стоматологічного факультету Гончар Михайло Григорович; доктор медичних наук, професор кафедри хірургії післядипломної освіти Скрипко Василь Дмитрович.
 • навчального посібника для англомовних учасників освітнього процесу, інтернів, клінічних ординаторів. «Emergencies in Obstetrics. Clinical protocols. Невідкладні стани в акушерстві. Клінічні протоколи». За редакцією д.мед.н., професор Макарчук О.М.
 • посібника "Основи психодинамічної діагностики і психотерапія". За редакцією професора Винника М.І. 

 

5.2 Затвердження тем НДР з ініціативно-пошукової тематики Університету:

кафедра фармакології та фармакотерапії. Тема «Роль нейрон-гуморальної регуляції та ендокринної системи у виникненні структурно-функціональних змін у серці, судинах і нирках». Науковий керівник – д.мед.н., професор Купновицька І.Г. Відповідальний виконавець – к.мед.н., доцент Фітковська І.П. Термін виконання – 2021-2026  роки.

5.3 Затвердження теми докторської дисертації, призначення наукового консультанта:

-  Лісецька Ірина Сергіївна – доцент кафедри дитячої стоматології. Тема дисертації «Мультифакторний аналіз етіопатогенетичних чинників захворювань тканин пародонту, стратегія діагностики, лікування та профілактики в осіб підліткового та юнацького віку, що палять». Науковий консультант – д.мед.н., проф.  Рожко М.М. Термін виконання – 2021-2027 роки.

 

5.4 Прикріплення до кафедр Університету здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою, затвердження тем дисертацій, призначення наукових керівників:

Куца Стефан Олегович – асистент кафедри радіології та радіаційної медицини. Прикріпити до кафедри радіології та радіаційної медицини для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою з 2021 р. по 2026 р. Тема дисертації «Конусно-променева комп’ютерна томографія в диференційній діагностиці та виборі об’єму хірургічного втручання при патології носа та приносових пазух». Науковий керівник – д.мед.н., професор Дудій П.Ф.                                                                                                                                                             

-  Федорика Наталія Зенонівна – асистент кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я. Прикріпити до кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою з 2021р. по 2026р. Тема дисертації «Медико-соціальне обґрунтування удосконалення профілактики та медичної допомоги хворим на передракові і ракові захворювання щелепно-лицевої ділянки». Науковий керівник – д.мед.н., професор Децик О.З.

5.5  до затвердження оновлена редакція зі змінами і доповненнями «Положення про діяльність Товариства молодих вчених у ІФНМУ»

Доповідач – Учений секретар Ган Р.З.

 • про кількість місць в аспірантурі та докторантурі для вступу у 2021р.

5.7  про присудження ступеня доктора філософії Павлюк Тетяні Василівні, спеціальність 221 «Стоматологія», згідно наказу Міністерства освіти і науки України №420 від 15.04.2021р. та видати диплом.

5.8 Затвердити та видати сертифікати про проходження он-лайн курсу «Основи академічної доброчесності».

5.9 Дозвіл на проведення попередньої експертизи наукової дисертаційної роботи:

 • аспіранта кафедри онкології Татарина Богдана Богдоновича та дозволити апробувати на фаховому семінарі. Науковий керівник: д.мед.н., професор  Крижанівська А.Є.
 • аспіранта кафедри хірургії №1 Сідорука Сергія Сергійовича. Науковий керівник: д.мед.н., професор Василюк С.М.
 • аспіранта кафедри акушерства та гінекології ПО Околох Онєка Гібсон. Науковий керівник: д.мед.н., професор Макарчук О.М.
 • аспіранта кафедри ендокринології Рибчак Лілії Володимирівни. Науковий керівник: д.мед.н., професор Скрипник Н.В.
 • здобувача кафедри анатомії людини Кошкіна Олега Євгенійовича Науковий керівник: д.мед.н., професор  Жураківська О.Я.

та дозволити апробувати на фаховому семінарі.

 

Доповідач – проректор з наукової роботи,

професор Вакалюк І.П.

 

5.10 про надання платних освітніх послуг на 2021-2022 навчальний рік та зміни до Правил прийому на навчання до ІФНМУ в 2021році; 

 • зміни до Правил прийому на навчання до фахового медичного коледжу ІФНМУ в 2021році.

Доповідач – доцент Сарапук І.В.

                                                         

5.11 про присудження почесного звання:

 • «Заслужений діяч науки і техніки України» професору кафедри анатомії ІФНМУ д.мед.н. Жураківській Оксані Ярославівні.
 • «Заслужений працівник освіти України» доценту кафедри мовознавства Гуцол Марії Іванівні.

Доповідач – голова нагородної комісії,

д.мед.н., професор Рижик В.М.

 

Засідання Вченої ради  проводилось в режимі oн-лайн, на платформі Teams.

ua

virtualnii pac

educ

karta

Biblo ban

arnika