1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.55 (22 Голосів)

30.03.2021 року у режимі онлайн на платформі Teams відбулося засідання Вченої ради Івано-Франківського національного медичного університету, де розглянули наступні питання: 

 1. Про стан лікувальної роботи в Університеті в 2020 році та нові завдання на поточний рік.

                   Доповідач: проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи доцент Кобрин Т.З.

 1. Про стан акредитаційної експертизи ОПП «Стоматологія», «Медицина», «Фізична терапія, ерготерапія».

Доповідачі: гаранти освітніх програм.

 1. Присвоєння вчених звань.
  • Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі онкології к.мед.н. Андріїв Аліні Володимирівні.

Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 73 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

 • Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі дерматології та венерології к.мед.н. Гірник Галині Євгенівні.

Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 73 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

 • Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі клінічної фармакології і фармакотерапії к.мед.н. Данилюк Оксані Ігорівні.

Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 73 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

 • Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі хімії фармацевтичного факультету к.хім.н. Мельник Оксані Ярославівні.

Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 73 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

 • Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології к.філософ.н. Пітулей Вікторії Вікторівні.

Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 73 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

 • Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі хірургії №2 та кардіохірургії к.мед.н. Садовому Ігорю Яремовичу.

Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 73 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

Доповідач: Учений секретар, доцент Ган Р.З.

Лічильна комісія: Голова комісії – проф. Луцак Світлана Миколаївна.

                                  Члени комісії:    доц. Федяк Ірина Орестівна.

                                                               Солоджук Юрій Іванович.

 1. Обрання на вакантні посади.
  • Обрання на вакантну посаду доцента кафедри акушерства та гінекології Басюгу Ірину Омелянівну.

Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 73 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

 • Обрання на вакантну посаду доцента кафедри фармакології та внутрішньої медицини №3 ім. професора М.М. Бережницького Василечко Мар’яну Михайлівну.

Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 73 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

 • Обрання на вакантну посаду доцента кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства Готюр Оксану Іванівну.

Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 73 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

 • Обрання на вакантну посаду доцента кафедри акушерства та гінекології Курташ Наталію Ярославівну.

Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 73 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

 • Обрання на вакантну посаду завідувача кафедри медицини катастроф та військової медицини Левченко Валерія Анатолійовича.

Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 73 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

 • Обрання на вакантну посаду професора кафедри медичної інформатики, медичної та біологічної фізики Лісовського Романа Петровича.

Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 73 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

 • Обрання на вакантну посаду доцента кафедри радіології та радіаційної медицини Мацькевич Вікторію Миколаївну.

Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 73 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

 • Обрання на вакантну посаду доцента кафедри хірургії стоматологічного факультету Михалойко Ігора Ярославовича.

Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 73 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

 • Обрання на вакантну посаду доцента кафедри внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології ім. академіка Є.М. Нейка Михалойко Ірину Степанівну.

Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 73 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

 • Обрання на вакантну посаду завідувача кафедри гігієни та екології Мізюка Михайла Івановича.

Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 73 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

 • Обрання на вакантну посаду завідувача кафедри медичної інформатики, медичної та біологічної фізики Мойсеєнка Миколу Івановича.

Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 73 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

 • Обрання на вакантну посаду старшого викладача ЗВО кафедри медицини катастроф та військової медицини Мороз Олесю Степанівну.

Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 73 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

 • Обрання на вакантну посаду доцента кафедри урології Тріща Володимира Івановича.

Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 73 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

 • Обрання на вакантну посаду доцента кафедри загальної хірургії Федорків Мар’яну Богданівну.

Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 73 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

 • Обрання на вакантну посаду доцента кафедри ендокринології Чернявську Ірину Василівну.

Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 73 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

 • Обрання на вакантну посаду доцента кафедри патологічної анатомії Чуйко Наталію Ярославівну.

Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 73 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

         Доповідач: Учений секретар, доцент Ган Р.З.

 1. Різне:
  • Рекомендації до друку:
 • навчально-методичного посібника «Об’єктивний структурований клінічний іспит: збірник алгоритмів виконання практичних навичок при проведенні атестації випускників за спеціальністю «Стоматологія». Автори: Ерстенюк Г.М., Бугерчук О.В., Бульбук О.І., Ожоган З.Р. та ін., під редакцією Рожка М.М.;
 • практикум для підготовки до Крок М. Сестринська справа (2020-2021 навчальний рік). Автори: Ерстенюк Г.М., Бульбук О.І., Гвоздецька Г.С., Глов’як В.Г. та ін. – навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів фахового медичного коледжу спеціальності 223 Медсестринство ОПП «Сестринська справа».
 • практикум для підготовки до Крок М. Лікувальна справа (2020-2021 навчальний рік). Автори: Ерстенюк Г.М., Бульбук О.І., Гвоздецька Г.С., Глов’як В.Г. та ін. – навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів фахового медичного коледжу спеціальності 223 Медсестринство ОПП «Лікувальна справа».
 • навчального посібника для студентів медичного, фармацевтичного та стоматологічного факультетів і лікарів-інтернів «Побічні реакції протимікробних лікарських засобів». Укладач д.мед.н., професор Шеремета Л.М.
 • навчально-методичного посібника з позааудиторної роботи для студентів медичного факультету «Фармакологія лікарських засобів, що впливають на обмін речовин та систему крові». Укладачі: проф. Шеремета Л.М., проф. Вірстюк Н.Г., ас. Валецька К.Д., ас. Мельник Р.І.
 • робочий зошит для практичних робіт з біоорганічної та біологічної хімії для студентів медичного факультету ІФНМУ. Модуль 1 «Біологічно важливі класи органічних сполук. Біополімери та їх структурні компоненти». Упорядники: Мельник М.В., Хопта Н.С., Нечитайло Л.Я., Сиротинська І.Д.
 • робочий зошит для практичних робіт з медичної хімії для студентів медичного факультету ІФНМУ. Модуль 1, 2. Упорядники: Мельник М.В., Хопта Н.С., Нечитайло Л.Я., Сиротинська І.Д.
 • робочий зошит для практичних робіт з біоорганічної та біологічної хімії. Модуль 1 «Біологічно важливі класи органічних сполук. Біополімери та їх структурні компоненти» для студентів стоматологічного факультету ІФНМУ. Упорядники: Мельник М.В., Хопта Н.С., Нечитайло Л.Я., Сиротинська І.Д.
 • Робочий зошит для практичних занять з медичної хімії. Модуль «Основи медичної хімії» для студентів стоматологічного факультету ІФНМУ. Упорядники: Мельник М.В., Хопта Н.С., Нечитайло Л.Я., Сиротинська І.Д.
 • навчально методичний посібник для проведення практичних занять з фармакології для студентів стоматологічного факультету «Фармакологія лікарських засобів, що впливають на центральну нервову систему». Автори: проф. Шеремета Л.М., проф. Вірстюк Н.Г., асистент Гайнюк М.Б., асистент Боднарчук Ю.В., асистент Леськів Г.М., асистент Бідочка О.Г.
 • «Clinical anatomy and Operative surgery» for students by spesialty «Medicine». Popovych Y.I., Kavyn V.O., Fedorak V.M., Miesoiedova V.A., Ivantsiv O.R., Bilinskyi I.I.
 • посібник «Клінічна анатомія та оперативна хірургія» для студентів за спеціальністю «Стоматологія». Автори: Попович Ю.І., Федорак В.М., Кавин В.О., Мєсоєдова В.А., Іванців О.Р., Білінський І.І., Федорак Л.В.
 • посібник «Коплекс відеосюжетів виконання практичних навиків з дисципліни «Клінічна анатомія та оперативна хірургія». Автори: Кавин В.О., Попович Ю.І., Федорак В.М.
 • навчальний посібник «Генетична патологія і її стоматологічні прояви». Автори: Кіцера Н.І., Ковальчук Л.Є., Рожко М.М.
 • журналу «Art of medicine» № 1 (17) січень-березень 2021р. Головний редактор – Чурпій І.К.
 • журналу «Галицький лікарський вісник» №1 том 28 2021р. Головний редактор – Рожко М.М.
 • журналу «ТЕРАПЕВТИКА ІМЕНІ ПРОФЕСОРА М.М. БЕРЕЖНИЦЬКОГО» №1 2021р. Засновники: Івано-Франківський національний медичний університет, ТОВ «Видавничий дім «МЕДКНИГА». Головний редактор – Вірстюк Наталія Григорівна, д.мед.н., завідувачка кафедри фармакології та внутрішньої медицини №3 імені професора М.М.Бережницького, Івано-Франківський національний медичний університет.
 • про відрахування з заочної аспірантури аспіранта кафедри урології Вериги Дмитра Володимировича за невиконання умов контракту.

 

 • пропозиції в Реєстр галузевих нововведень:
 • Нововведення: «Спосіб прогнозування внутрішньоутробного інфікування плода у вагітних жінок з хронічним гепатитом В». Автори: Матейко Г.Б., Матвісів М.В.
 • Нововведення: «Спосіб прогнозування внутрішньоутробного інфікування плода у вагітних жінок із хронічним гепатитом С залежно від ВІЛ-статусу». Автори: Матейко Г.Б., Матвісів М.В.
 • Нововведення: «Спосіб діагностики ендогенної інтоксикації та імуно-запальної реакції у хворих на алкогольний цироз печінки». Автори: Вірстюк Н.Г., Федоров С.В., Матковська Н.Р.
 • Нововведення: «Спосіб кісткової пластики щелеп із використанням зубного аутотрансплантату». Автори: Рожко М.М., Ступницький І.О., Пантус А.В.
 • Нововведення: «Спосіб корекції ускладнень при ортопедичному лікуванні адентії повними знімними пластинковими протезами хворих на цукровий діабет 2 типу». Автори: Рожко М.М., Лейбюк Л.В.
 • Нововведення: «Позиціонер для верхньої щелепи». Автори: Іванов С.О., Іванова Н.С.
 • Нововведення: «Спосіб армування трансферів при знятті відбитків індивідуальною ложкою». Автори: Рожко М.М., Штурмак В.М., Савчук Р.І.
 • Нововведення: «Спосіб отримання гіпсової моделі з верхньої щелепи із паралельною до НІР-площини площиною цоколю моделі за допомогою П-подібної пластини». Автори: Іванов С.О., Іванова Н.С.
 • Нововведення: «Спосіб оформлення цоколю моделей щелеп». Автори: Іванов С.О., Іванова Н.С., Пантус А.В.
 • Нововведення: «Спосіб отримання анатомічного відбитка з верхньої щелепи». Автори: Іванов С.О., Іванова Н.С.
 • Нововведення: «Спосіб отримання гіпсової моделі верхньої щелепи із паралельного до НІР-площиною основи моделі за допомогою штифтів і Т-подібної рамки». Автори: Іванов С.О., Іванова Н.С.
 • Нововведення: «Спосіб визначення об`єму атрофії альвеолярного відростка щелепи». Автори: Палійчук В.І., Палійчук М.І., Палійччук І.В., Локота Ю.Є., Грицак М.Є., Локота Є.Ю.
 • Нововведення: «Спосіб місцевого лікування катарального гінгівіту в підлітків». Автори: Рожко М.М., Лісецька І.С., Кривенький Т.П.
 • Нововведення: «Спосіб візуалізації піднебінних мигдаликів та навколишніх структур». Автори: Попович В.І., Кошель І.В., Дудій П.Ф.. Івасів В.М., Орловська Р.М.
 • Нововведення: «Застосування бактеріофагу в комплексному лікуванні риносиуситів». Автори: Попович В.І., Кошель І.В.
 • Нововведення: «Спосіб прогнозування несприятливого перебігу хронічної хвороби нирок». Автори: Оринчак М.А., Ерстенюк Г.М., Скрипник Н.В., Гаман І.О.
 • Нововведення: «Спосіб попередження прогресування хронічної серцевої недостатності у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця після стентування коронарних артерій». Автори: Купновицька І.Г., Фітковська І.П., Романишин Н.М.
 • Нововведення: «Спосіб застосування МКФ в поєднанні з МКХ-10 для систематизації інформації ведення хворих оперованих на органах черевної порожнини». Автори: Чурпій І.К., Голод Н.Р., Янів О.В., Куравська Ю.С., Федорівська Л.П., Тудоси В.Г., Макогін А.П., Фіцич М.В.
 • Нововведення: «Спосіб поєднаної стабільно-еластичної фіксації нестабільних ушкоджень гомілково-ступневого суглоба при через- та надсиндесмозних переломах малогомілкової кістки». Автори: Сулима В.С., Чужак А.В.

 • Затвердження тем НДР, що фінансуються з державного бюджету МОЗ України:
 • кафедра інфекційних хвороб та епідеміології. Тема «Перебіг інфекційних хвороб на тлі супутньої патології,  поєднаних хронічних інфекцій та інвазій, корекція лікування». Науковий керівник – д.мед.н., професор Пришляк О.Я. Відповідальний виконавець – д.мед.н., професор Грижак І.Г. Термін виконання – 2021-2023 роки.
 • кафедра стоматології післядипломної освіти. Тема «Комплексне морфофункціональне дослідження та обгруннтування застосування сучасних технологій для лікування та профілактики стоматологічних захворювань». Науковий керівник – д.мед.н., професор Рожко М.М. Відповідльний виконавець – к.мед.н., доцент Попович З.Б. Термін виконання – 2021-2023 роки.

 • Затвердження тем НДР з ініціативно-пошукової тематики Університету:
 • кафедри радіології та радіаційної медицини і кафедра  анатомії людини. Тема «Променева, клініко-лабораторна діагностика та морфопатогенез органів та систем при дифузному альвеолярному пошкодженні легень». Науковий керівник – д.мед.н., професор Рижик В.М. Відповідальний виконавець – к.мед.н., доцент Мацькевич В.М. Термін виконання – 2021-2023  роки.
 • кафедри акушерства та гінекології імені професора І.Д.Ланового та акушерства та гінекології післядипломної освіти. Тема «Розробка діагностичної тактики та патогенетичне обґрунтування ефективних методів збереження та відновлення репродуктивного потенціалу та покращення параметрів якості життя жінки при акушерській та гінекологічній патології». Наукові керівники – д.мед.н., професор Геник Н.І., д.мед.н., професор Макарчук О.М. Відповідальний виконавець – к.мед.н., доцент Кінаш Н.М. Термін виконання – 2021-2026 роки.
 • кафедра хірургії післядипломної освіти. Тема «Стратегія прискореного відновлення у післяопераційному періоді при малоінвазивних операціях на органах черевної порожнини та венах нижніх кінцівок». Науковий керівник – д.мед.н., професор Ткачук О.Л. Відповідальний виконавець – к.мед.н., доцент Атаманюк О.Ю. Термін виконання – 2020-2025  роки.
 • кафедра оториноларингології та офтальмології з курсом хірургії голови та шиї. Тема «Клініко-рентгено-лабораторні паралелі в оптимізації діагностичної та лікувальної тактики при запальних захворюваннях дихальних шляхів». Науковий керівник – д.мед.н., професор Попович В.І. Відповідальний виконавець – д.мед.н., доцент Кошель І.В. Термін виконання – 2020-2025 роки.
 • кафедра онкології. Тема «Індивідуалізація лікування раку органів репродуктивної системи та шлунково-кишкового тракту шляхом вивчення прогностичних факторів та удосконаленням методів діагностики». Науковий керівник – д.мед.н., професор Крижанівська А.Є. Відповідальний виконавець – д.мед.н., професор Голотюк В.В. Термін виконання – 2021-2026 роки.

 • Затвердження теми дисертації на здобуття ступеня доктора філософії:
 • Фофанова Ольга Юріївна – асистент кафедри патологічної анатомії. Тема «Клініко-морфологічні аспекти первинного неалкогольного стеатогепатиту за наявності комор бідної патології жовчного міхура». Керівник – д.мед.н., проф. Кіндратів Е.О. Термін виконання – 2021-2025 роки.

 • Затвердження «Стратегії інтернаціоналізації Івано-Франківського національного медичного університету на 2021-2026рр.»
 • Затвердження «Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) в ІФНМУ» в частині додаткових кваліфікаційних вимог. Редакція 2021-03, без змін.
 • Затвердження «Положення про офіційний вебсайт ІФНМУ».
 • Затвердження «Положення про ректорат ІФНМУ». Редакція 2021-01.
 • про присудження ступеня доктора філософії Федорченку М.В., 222    «Медицина» та Сарапуку В.І., 221 «Стоматологія», згідно наказу Міністерства освіти і науки України №157 від 09.02.2021р. та видати дипломи.

 

 • про створення разових рад при ІФНМУ для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії :
 • аспіранта кафедри стоматології ННІПО Ожогана Романа Зіновійовича. Тема дисертаційної роботи «Клінічне обґрунтування удосконалених методів діагностики і лікування пацієнтів з дефектами зубних рядів, поєднаних із функціональними розладами скронево-нижньощелепного суглобу».
 • аспіранта кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства Середюк Лесі Володимирівни. Тема дисертаційної роботи «Закономірності ведення та лікування хворих на стабільну ішемічну хворобу серця з фібриляцією передсердь з врахуванням рівня стресу».
 • аспіранта кафедри акушерства та гінекології ННІПО Ебає Нсан Еком Нсед. Тема дисертаційної роботи «Прогнозування акушерських та перинатальних ускладнень при внутрішньо печінковому холестазі вагітних після застосування програми допоміжних репродуктивних технологій».
 • здобувача кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Ромаш Ірини Богданівни. Тема дисертаційної роботи «Особливості перебігу та лікування гастроезофагальної рефлексної хвороби у хворих із синдромом недиференційованої дисплазії сполучної тканини».

 

Доповідач: Учений секретар, доцент Ган Р.З.

 

Засідання Вченої ради  проводилось в режимі oнлайн, на платформі Teams.

 

ua

virtualnii pac

educ

facebookyoutube

karta

Biblo ban

arnika