1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 1.40 (83 Голосів)

26.01.2021 року відбулося засідання Вченої ради Івано-Франківського національного медичного університету, де розглянули наступні питання:  

 

 1. Про присвоєння вчених звань.
 • Присвоєння вченого звання «Професор» по кафедрі хірургії стоматологічного факультету, д.мед.н. Сабадошу Ростиславу Васильовичу.

          Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 78 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

 • Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі медичної інформатики, медичної і біологічної фізики Войтовичу Сергію Анатолійовичу.

         Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 78 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

 • Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі дерматології та венерології Волошиновичу Мар’яну Стефановичу.

         Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 78 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

 • Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання Голод Наталії Романівні.

         Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 78 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

 • Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання Зінченко Наталії Миколаївні.

         Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 78 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

 • Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі стоматології ННІПО Палійчуку Володимиру Івановичу.

         Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 78 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

 • Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі анатомії людини Токарук Надії Степанівні.

        Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 78 голосів,    «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

Доповідач – Учений секретар Ган Р.З.

Лічильна комісія: Голова комісії – проф. Козань  Н.М.

                                  Члени комісії:    доц. Семотюк  М.М., Хомут У.В., Луканюк М.І., Бойко М-О.М.

 1. Про обрання на вакантну посаду.
 • Обрання на вакантну посаду завідувача кафедри мовознавства Луцак Світлану Миколаївну.

      Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 75 голосів,   «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

 • Обрання на вакантну посаду завідувача кафедри гістології, цитології та ембріології Геращенка Сергія Борисовича.

      Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 75 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

 • Обрання на вакантну посаду завідувача кафедри хірургії стоматологічного факультету Пиптюка Олександра Володимировича.

     Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 75 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

 • Обрання на вакантну посаду доцента кафедри стоматології ННІПО Бойчук-Товсту Оксану Григорівну.

     Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 75 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

 • Обрання на вакантну посаду доцента кафедри терапевтичної стоматології Кашівську Роксолану Степанівну.

     Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 75 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

 • Обрання на вакантну посаду доцента кафедри фармації Сас Ірину Анатоліївну.

     Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 75 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

 • Обрання на вакантну посаду доцента кафедри фармації Старченко Галину Юріївну.

     Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 75 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

 • Обрання на вакантну посаду доцента кафедри урології Вінтонів Оксану Романівну.

     Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 75 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

 • Обрання на вакантну посаду доцента кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я Ковальчука Ростислава Євгеновича.

     Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 75 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

 • Обрання на вакантну посаду доцента кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я Ціхонь Зою Олексіївну.

      Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 75 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

 • Обрання на вакантну посаду доцента кафедри акушерства та гінекології ННІПО Дзьомбака Володимира Богдановича.

      Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 75 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

 • Обрання на вакантну посаду доцента кафедри дитячої стоматології Лісецьку Ірину Сергіївну.

      Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 75 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

 • Обрання на вакантну посаду доцента кафедри фармації Мандзія Тараса Петровича.

      Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 75 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

 • Обрання на вакантну посаду доцента кафедри медичної біології і медичної генетики Стасюк Марію Василівну.

     Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 75 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

Доповідач: Учений секретар Ган Р.З.

 1. Про підсумки роботи колективу Університету в осінньому семестрі 2020-2021 н.р. та нові завдання на весняний семестр.

Доповідачі: ректор Університету проф. Рожко М.М., перша проректорка професор Ерстенюк Г.М.

 1. Про підготовку до акредитації ОПП «Фізична терапія, ерготерапія», «Стоматологія».

Доповідачі: гаранти освітніх програм.

В обговоренні виступили професор Чурпій І.К., доцент Бугерчук О.В., професор Грицик А.Р., доцент Федоровська М.І.

 1. Різне.

           5.1 Рекомендації до друку:

 • посібника для студентів 3-го курсу медичного факультету освітньої кваліфікації «Магістр медицини», спеціальність 222 «Медицина», 228 «Педіатрія» по написанню навчальної історії хвороби. Автори: Кочерга З.Р., Павликівська Б.М., Недоступ І.С., Костишин Н.С., Ткач Б.Н.
 • методичних рекомендацій «Клініко-економічна оцінка призначеної фармакотерапії хворим на цирози печінки та підходи щодо її удосконалення». Автори: Федяк І.О., Максименко О.В.
 • методичних рекомендацій «Маркетинговий аналіз лікарських препаратів для фармакотерапії хворих на цирози печінки та їх ускладнення». Автори: Федяк І.О., Максименко О.В.

           5.2 Дозвіл на проведення попередньої експертизи наукової дисертаційної роботи аспіранта кафедри стоматології ННІПО Ожогана Романа Зіновійовича на тему: «Клінічне обґрунтування удосконалених методів діагностики і лікування пацієнтів з дефектами зубних рядів, поєднаних із функціональними розладами скронево-нижньощелепного суглобу» та дозволити апробувати на фаховому семінарі. Науковий керівник: д.мед.н., професор  Рожко М.М.

           5.3 Про реєстрацію наукових шкіл:

 • Хірургічна школа. Засновник: професор Шевчук М.Г. Науковий керівник: професор Шевчук І.М.
 • Ендокринологічна школа. Засновник: професор Боцюрко В.І. Науковий керівник : професор Скрипник Н.В.
 • Стоматологічна школа. Засновник та науковий керівник професор Рожко М.М.
 • Кардіологічна школа. Засновник та науковий керівник проф. Середюк Н.М.
 • Школа соціальної медицини та громадського здоров’я. Засновник: професор Кольцова Н.І. Науковий керівник: професор Децик Орина Зенонівна.
 • Наукова школа вивчення морфофункціональних перетворень органів та тканин. Засновник: професор Мельман Ю.П. Науковий керівник: професор Попадинець О.Г.
 • Терапевтична школа ім. академіка Є.М. Нейко. Засновник: академік Є.М. Нейко. Науковий керівник: Яцишин Р.І.
 • Школа біоелементології ім. Г.О. Бабенка. Засновник: професор Г.О. Бабенко. Науковий керівник: професор Ерстенюк Г.М.
 • Педіатрична школа. Засновник: професор Волосянко Р.П. Науковий керівник Цимбаліста О.Л.
 • Школа інфекціоністів. Засновник: професор Дикий Б.М. Науковий керівник професор Пришляк О.Я.
 • Науково-дослідна школа з акушерства та гінекології ім. І.Д. Ланового. Засновник професор І.Д. Ланового. Науковий керівник професор Макарчук О.М.

          5.4 про призначення іменних, соціальних стипендій на весняний семестр 2020-2021 навчального року:

 • Стипендію Президента України:

Шпичаку Вячеславу Андрійовичу студенту 6 курсу медичного факультету, сер. бал успішності 4,8.

Мартинець Марії Іванівні студентці 6 курсу медичного факультету, сер. бал успішності 5,0.

 • Стипендію ім. М.Грушевського:

Гоцуляку Роману Ярославовичу студенту 5 курсу медичного факультету, сер. бал успішності 4,4.

 • Стипендію Кабінету Міністрів України для обдарованих дітей з числа інвалідів:                         

Мироняк Юліані Ігорівні студентці 6 курсу медичного факультету, спеціальність «Педіатрія», сер. бал успішності 4,1.

Доповідач: Учений секретар доцент Ган Р.З.

З підведенням підсумків у заключному слові виступив ректор Університету, Заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., професор Рожко М.М. та наголосив деканам факультетів, завідувачам кафедрами про необхідність підготовки та забезпечення навчального процесу на весняний семестр 2020-2021 н.р.

 
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
24
25
28
29
30

ua

virtualnii pac

educ

karta

Biblo ban

arnika