1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (7 Голосів)

29.12.2020 року у режимі онлайн на платформі Teams відбулося засідання Вченої ради Івано-Франківського національного медичного університету, де розглянули наступні питання:  

 

 1. Підсумки наукової діяльності колективу Університету в 2020р., досягнення та нові перспективи.

                   Доповідач: проректор з наукової роботи професор Вакалюк І.П.

В обговоренні виступили професор Вірстюк Н.Г. та професор Воронич-Семченко Н.М.

 1. Інформація щодо завершення осіннього семестру 2020-2021 н.р.

Доповідач: перша проректорка професор Ерстенюк Г.М.

 1. Затвердження Правил прийому на навчання до ІФНМУ та до фахового медичного коледжу ІФНМУ у 2021 році.

Доповідач: відповідальний  секретар доц. Сарапук І.В.

 1. Різне:

   4.1  Затвердження кандидатури завідувача кафедри ортопедичної стоматології, д.мед.н., професора Ожогана Зіновія Романовича на присудження почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

Доповідач: голова комісії по нагородах д.мед.н., професор Рижик В.М.

4.2 Затвердження тем докторських дисертацій:

 • Міськів Василь Андрійович – доцент кафедри анатомії людини. Тема «Вікові особливості морфофункціональних змін гіпофізарно-надниркової та гіпофізарно-щитоподібної систем при експериментальному цукровому діабеті в умовах хронічного стресу». Науковий консультант - д.мед.н., проф. Жураківська О.Я. Термін виконання – 2020-2025 роки.
 • Телемуха Святослав Богданович – доцент кафедри хірургії стоматфакультету. Тема «Профілактика, прогнозування та лікування злукової хвороби очеревини з врахуванням генетичних та біохімічних порушень». Науковий консультант – д.мед.н., проф. Пиптюк О.В. Термін виконання – 2020-2025 роки.

4.3 Затвердження тем дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії:

 • Романів Тарас Васильович – аспірант кафедри внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології імені академіка Є.М. Нейка. Тема «Відновне лікування та реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу з метаболічним синдромом під впливом комплексу преформованих факторів». Керівник – д.мед.н., проф. Скрипник Н.В. Термін виконання – 2020-2024 роки.
 • Маліборська Світлана Віталіївна – аспірант кафедри онкології. Тема «Оптимізація діагностики лімфогенного метастазування у хворих на колоректальний рак з урахуванням молекулярно-епігенетичних маркерів». Керівник – д.мед.н., проф. Голотюк В.В. Термін виконання – 2020-2024 роки.
 • Мудрик-Гончарук Наталія Павлівна асистент кафедри дитячої стоматології. Тема «Клініко-експериментальне обґрунтування застосування часткових керамічних реставрацій на жувальній групі зубів. Оптимізація дизайну препарування порожнини, залежно від виду дефекту». Керівник – проф. Мельничук Г.М. Термін виконання – 2020-2025 роки.
 • Тромбола Олег Вікторович – аспірант кафедри хірургії післядипломної освіти. Тема «Оптимізація хірургічного лікування естетичних дефектів передньої  черевної стінки у пацієнтів з ожирінням». Керівник – д.мед.н., проф. Ткачук О.Л. Термін виконання – 2020-2024 роки.
 • Романишин Ірина Миколаївна – аспірант кафедри онкології. Тема «Прогностичне значення клінічних, морфологічних та імуногістохімічних маркерів у виникненні рецидиву у хворих на рак тіла матки І стадії». Керівник – д.мед.н., проф. Крижанівська А.Є. Термін виконання – 2020-2024 роки.
 • Дідух Інна Ігорівна – аспірант кафедри пропедевтики педіатрії. Тема «Оптимізація системи профілактичних заходів та реабілітація порушень стану здоров’я дітей шкільного віку гірського регіону». Керівник – д.мед.н., проф. Кочерга З.Р. Термін виконання – 2020-2024 роки.
 • Себро Олексій Геннадійович – аспірант кафедри клінічної анатомії та оперативної хірургії. Тема «Морфофункцірнальні зміни яєчка при експериментальному цукровому діабеті та його корекція в умовах хронічного стресу». Керівник – д.мед.н., проф. Жураківська О.Я. Термін виконання – 2020-2024 роки.
 • Доскалюк Богдана Вікторівна – асистент кафедри патофізіології. Тема «Патогенетичні особливості ушкодження респіраторного відділу легень при системній склеродермії: експериментальне дослідження». Керівник – д.мед.н., проф. Заяць Л.М. Термін виконання – 2020-2025 роки.
 • Мізюк Тетяна Михайлівна – асистент кафедри загальної практики (сімейної медицини), фізичної реабілітації та спортивної медицини. Тема «Особливості перебігу і лікування дивертикулярної хвороби у хворих з ожирінням». Керівник – д.мед.н., проф. Міщук В.Г. Термін виконання – 2020-2025 роки.
 • Лазуркевич Тетяна Олегівна – аспірант кафедри фізіології. Тема «Структурно-метаболічні особливості скелетних м’язів та кісток експериментальних тварин за умов дефіциту вітаміну D, йоду та їх поєднання». Керівник – д.мед.н., проф. Воронич-Семченко Н.М. Термін виконання – 2020-2024 роки.
 • Томин Ігор Васильович – аспірант кафедри терапії і сімейної медицини післядипломної освіти. Тема «Особливості перебігу хронічних коронарних синдромів у пацієнтів із коронавірусною хворобою COVID-19: оптимізація терапії, залежно від чинників несприятливого прогнозу». Керівник – д.мед.н., проф. Федоров С.В. Термін виконання – 2020-2024 роки.
 • Бойчук Ольга Степанівна – аспірант кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства. Тема «Клініко-патогенетичні особливості перебігу та удосконалення підходу до лікування гострого коронарного синдрому у хворих з анемічним синдромом». Керівник – д.мед.н., проф. Вакалюк І.П. Термін виконання – 2020-2024 роки.
 • Гриньовська Марта Богданівна – асистент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії. Тема «Періоперативна оптимізація гемодинамічного контролю та інфузійної терапії при елективних лапаротоміях». Керівник – д.мед.н., проф. Вакалюк І.П. Термін виконання – 2020-2025 роки.
 • Федоркевич Станіслав Володимирович – аспірант кафедри травматології та ортопедії. Тема «Експериментально-клінічне обґрунтування функціонування композитних  трансдермальних портів, виготовлених за адитивною технологією 3D друку». Керівник – д.мед.н., проф. Сулима В.С. Термін виконання – 2020-2024 роки.
 • Вдовенко Андріана Василівна – аспірант кафедри радіології та радіаційної медицини. Тема «Можливості мультипараметричного ультразвукового дослідження вагітних з коронавірусною хворобою COVID-19 в комплексній оцінці структурних особливостей паренхіми та мікроциркуляторного русла нирок». Керівник – д.мед.н., проф. Рижик В.М. Термін виконання – 2020-2024 роки.
 • Оріщак Остап Романович – асистент кафедри оториноларингології та офтальмології з курсом хірургії голови та шиї. Тема «Особливості клінічного перебігу та лікування секреторного середнього отиту з урахуванням стану трубних мигдаликів». Керівник – д.мед.н., проф. Попович В.І. Термін виконання –. 2020-2025 роки.
 • Козінчук Галина Василівна – асистент кафедри загальної практики (сімейної медицини), фізичної реабілітації та спортивної медицини. Тема «Особливості клінічного перебігу, діагностики та підходу до лікування синдрому подразненого кишечника на фоні ожиріння та гіпотиреозу». Керівник – д.мед.н., проф. Міщук В.Г. Термін виконання – 2020-2025 роки.
 • Литвинець Владислава Євгенівна – асистент кафедри урології. Тема «Клініко-уродинамічне обґрунтування становлення трансобтураторного слінгу при лікуванні стресового нетримання сечі у жінок». Науковий керівник – д.мед.н., професор Соломчак Д.Б. Термін виконання – 2020-2025 роки.
 • Совтус Володимира Ігорівна – аспірант кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства. Тема «Оптимізація менеджменту пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю ішемічного ґенезу комор бідною із залізодефіцитною анемією». Науковий керівник – д.мед.н., професор Середюк Н.М. Термін виконання – 2020-2024 роки.
 • Максименко Леся Ростиславівна – аспірант кафедри акушерства та гінекології імені Ланового І.Д. Тема «Оптимізація прегравідарної підготовки у жінок з надлишковою масою тіла». Науковий керівник – д.мед.н., професор Геник Н.І. Термін виконання – 2020-2024 роки.
 • Хлопецька Вікторія Іванівна – аспірант кафедри гістології, цитології та ембріології. Тема «Морфологічні зміни слинних залоз під впливом паклітакселу та за умов їхньої корекції». Науковий керівник – д.мед.н., професор Геращенко С.Б. Термін виконання – 2020-2024 роки.

4.4  Про надання творчої відпустки:

 • доценту кафедри організації та економіки фармації і технології ліків  Самборському Олегу Степановичу для завершення виконання докторської дисертації терміном на чотири місяці - з 01.02.2021 року по 31.05.2021 року.

4.5   Рекомендації до друку:

 • навчального посібника «Теорія і методика адаптивного фізичного виховання в інклюзивно-освітньому просторі». Автори: Кузенко Л.Й., Голод Н.Р., Янів О.В., Федорівська Л.П., Куравська Ю.В., Тудоси В,Г.
 • навчального посібника «Термінологічний словник для студентів I-IV курсів спеціальності 227 «фізична терапія, ерготерапія». Автори: Чурпій І.К., Голод Н.Р., Янів О.В., Федорівська Л.П., Куравська Ю.В., Тудоси В,Г., Зінченко Н.М., Морська Л.В.
 • методичних рекомендацій «Щоденник практики I - IV курсів за профілем майбутньої професії». Автори: Чурпій І.К., Голод Н.Р., Янів О.В., Федорівська Л.П., Куравська Ю.В., Тудоси В,Г., Зінченко Н.М., Морська Л.В.
 • навчального посібника «Алгоритми проведення практичних навичок для студентів I-IV курсів спеціальності 227 «фізична терапія, ерготерапія». Автори: Чурпій І.К., Голод Н.Р., Янів О.В., Федорівська Л.П., Куравська Ю.В., Тудоси В,Г., Зінченко Н.М., Морська Л.В.
 • журналу «Art of medicine» № 4(16) жовтень - грудень 2020р. Головний редактор – професор Чурпій І.К.
 • навчально-методичного посібника для студентів медичних факультетів, лікарів інтернів, лікарів загальної практики сімейної медицини та лікарів інфекціоністів «PAEDIATRICS EMERGENCIES IN TROPICAL MEDICINE». Автори: Пришляк Л.Я, Ган Р.З, Приймак Р.Ю., Матвіюк О.Я., Ган Т.Р.
 • навчально-методичні посібники для студентів Закладiв вищої освiти галузi знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 227 «Фiзична терапiя, ерготерапiя»:
 • Модуль 1. «Анатомія опорно-рухового апарату». Автори: Попадинець О.Г., Жураківська О.Я., Антимис О.В., Перцович В.М.
 • Модуль 2. «Спланхнологія. Центральна нервова система. Органи чуття». Автори: Попадинець О.Г., Пастух М.Б., Іваночко В.М.
 • «Ангіоневрологія». Автори: Попадинець О.Г., Пастух М.Б., Іваночко В.М.
 • «Ангіоневрологія з особливостями тулуба і кінцівок». Автори: Попадинець О.Г., Пастух М.Б., Іваночко В.М.
 • методичних рекомендацій для викладачів (спеціальність 227 «Фізична терапія. Ерготерапія»):
 • Модуль 1. «Анатомія опорно-рухового апарату». Автори: Попадинець О.Г., Жураківська О.Я., Антимис О.В., Перцович В.М.
 • Модуль 2. «Спланхнологія. Центральна нервова система. Органи чуття». Автори: Попадинець О.Г., Пастух М.Б., Іваночко В.М.
 • «Ангіоневрологія». Автори: Попадинець О.Г., Пастух М.Б., Іваночко В.М.
 • «Ангіоневрологія з особливостями тулуба і кінцівок». Автори: Попадинець О.Г., Пастух М.Б., Іваночко В.М.
 • методичних рекомендацій з навчальної дисципліни «Фізіологічні основи реабілітації систем крові та кровообігу» для студентів зі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія». Автори: Воронич-Семченко Н.М., Тучак О.І., Шаламай У.П., Стецев’ят В.Б.
 • методичних рекомендацій з навчальної дисципліни «Фізіологічні аспекти реабілітації опорн-рухового апарату» для студентів зі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія». Автори: Воронич-Семченко Н.М., Тучак О.І., Шаламай У.П., Стецев’ят В.Б.
 • методичних рекомендацій з навчальної дисципліни «Фізіологічні аспекти ендокринології» для студентів зі спеціальності 222 «Медицина». Автори: : Воронич-Семченко Н.М., Ємельяненко І.В., Лучко І.М., Гуранич Т.В., Побігун Н.Г., Цимбала Е.М., Сторожук Л.С.
 • навчально-методичний посібник «Методичні вказівки з гігієни та екології для самостійної роботи студентів 2 курсу медичного факультету». За редакцією професора Мізюка М.І.
 • навчально-методичний посібник «Методичні вказівки з гігієни та екології для самостійної роботи студентів 6 курсу медичного факультету». За редакцією професора Мізюка М.І.
 • навчально-методичний посібник «Методичні вказівки з гігієни та екології для самостійної роботи студентів 2 курсу стоматологічного факультету». За редакцією професора Мізюка М.І.
 • навчально-методичний посібник «Методические указания по гигиене в фармации и экологии для самостоятельной работы студентов 2 курса фармацевтического фак5ультета». Под редакцией професора Мизюка М.И. (російською мовою).
 • навчально-методичний посібник «Методичні вказівки з дисципліни «Гігієна та екологія. Охорона праці в галузі» для самостійної роботи студентів 1 курсу медичного факультету за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія». За редакцією професора Мізюка М.І.
 • навчальний посібник «Методи обстеження при соматичній патології: для фізичних терапевтів, ерготерапевтів». Автори: Вірстюк Н.Г., Вакалюк І.І., Човганюк О.С., Кочержат О.І., Лучко О.Р., Василечко М.М., Гаман І.О., Вацеба Б.Р.
 • навчально-методичний посібник «Основи корекційної роботи і реабілітації осіб з порушенням зору». Автори: Капечук В.В., Кузенко О.Й.

4.6 Дозвіл на проведення попередньої експертизи наукової      дисертаційної роботи:

 • аспіранта кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства Середюк Лесі Володимирівни на тему: «Закономірності ведення та лікування хворих із стабільною ішемічною хворобою серця у поєднанні з фібриляцією передсердь з урахуванням рівня стресу» та дозволити апробувати на фаховому семінарі. Науковий керівник: д.мед.н., професор Вакалюк І.П.
 • здобувача кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Ромаш Ірини Богданівни на тему: «Особливості перебігу та лікування гастроезофагальної рефлексної хвороби у хворих із синдромом недиференційованої дисплазії сполучної тканини» та дозволити апробувати на фаховому семінарі. Науковий керівник: д.мед.н., професор Міщук В.Г.

4.7  Створення ради при ІФНМУ для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії аспіранта кафедри стоматології дитячого віку Кіцак Тетяни Степанівни. Тема дисертації «Клініко-імунологічні особливості перебігу та лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей на тлі дифузного нетоксичного зобу».

4.8  Затвердження Плану заходів:

 • по реалізації рекомендацій та пропозицій голови ДКК із спеціальності 221 Стоматологія ОПП «Стоматологія ортопедична» щодо удосконалення якості практичної та теоретичної підготовки випускників у 2021р;
 • по реалізації рекомендацій та пропозицій голови ДКК із спеціальності 226 Фармація, промислова фармація ОПП «Фармація» щодо удосконалення якості практичної та теоретичної підготовки випускників у 2021р;
 • по реалізації рекомендацій та пропозицій голови ДКК із спеціальності 223 Медсестринство ОПП «Лікувальна справа» щодо удосконалення якості практичної та теоретичної підготовки випускників у 2021р;
 • по реалізації рекомендацій та пропозицій голови ДКК із спеціальності 223 Медсестринство ОПП «Сестринська справа» щодо удосконалення якості практичної та теоретичної підготовки випускників у 2021р.

4.9  Дозвіл на переведення аспіранта кафедри акушерства і гінекології ННІПО Дубецького Б.І. з очної форми навчання на заочну форму навчання на основі контракту у зв’язку з сімейними обставинами (необхідність догляду за новонародженою дитиною).

4.10  На затвердження Вченої ради:

 • згідно Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників ІФНМУ та Положення про визнання неформальної та інформальної освіти затверджується список науково-педагогічних та педагогічних працівників Університету, які пройшли підвищення кваліфікації у формі інформальної освіти та інших видів діяльності за 2020 рік (список додається).

         Доповідач: Учений секретар доцент Ган Р.З.

Засідання Вченої ради  проводилось в режимі oнлайн, на платформі Teams.

 
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
24
25
26
28
29
30

ua

virtualnii pac

educ

karta

Biblo ban

arnika