1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.83 (9 Голосів)

29.09.2020 року відбулося засідання Вченої ради Івано-Франківського національного медичного університету, де розглянули наступні питання:

1. Про присвоєння вчених звань.

1.1 Присвоєння вченого звання «Професор» по кафедрі судової медицини та медичного права, д.мед.н. Козань Наталії Миколаївні.

Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 65 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

1.2 Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі мовознавства, д.філол.н. Ільків Анні Володимирівні.

Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 65 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

1.3 Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі фармакології та внутрішньої медицини №3 імені професора Бережницького М.М., к.мед.н. Кочержат Оксані Ігорівні.

Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 65 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

1.4 Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі мовознавства, к.філол.н. Криницькій Ользі Ігорівні.

Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 65 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

1.5 Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі дитячої стоматології, к.мед.н. Лабію Юрію Анатолійовичу.

Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 65 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

1.6 Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі медичної інформатики, медичної та біологічної фізики, д.фіз.-мат.н. Лісовському Роману Петровичу.

Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 65 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

Доповідач – Учений секретар Ган Р.З.

Лічильна комісія: Голова комісії – проф. Воронич-Семченко Н.М.

Члени комісії: доц. Капечук В.В. Луканюк М.І.

2. Про обрання на вакантну посаду:

2.1 Обрання на вакантну посаду доцента кафедри неврології та нейрохірургії Поясник Ірину Миронівну.

Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 64 голосів, «Проти» - 1, «Недійсних бюлетенів» - немає.

Доповідач – Учений секретар Ган Р.З.

3. Про підготовку корпусів Університету до опалювального сезону та забезпечення житлово-побутових умов студентів та навчальної бази ІФНМУ.

Доповідач: в.о. заступника ректора по адміністративно-господарському відділу Типусяк Т.М.

4. Різне.

4.1 Про підготовку до акредитації ОП, зокрема 226 Фармація, промислова фармація; про необхідність підготовки ОП, силабусів дисциплін мовами викладання (українською, англійською, російською).

Доповідач: перша проректорка, проф. Ерстенюк Г.М.

4.2 Рекомендації до друку:

- журналу «Art of medicine» № 3(15) липень - вересень 2020р. Головний редактор – професор Чурпій І.К.

- навчального посібника для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації спеціальності 223. Медсестринство «Практикум з медичної етики та деонтології». За редакцією д.мед.н., професора Вірстюк Н.Г.

- монографії «Наукові основи комплексної гігієнічної оцінки якості життя та адаптаційних можливостей сучасної учнівської і студентської молоді». Автори: Тимощук О.В., Полька Н.С., Сергета І.В.

4.3 Подовження терміну виконання НДР з ініціативно-пошукової діяльності Університету:

- кафедри педіатрії (керівник – д.мед.н., професор, завідувач кафедри педіатрії Волосянко А.Б.) на тему «Особливості психосоматичної адаптації у дітей із хронічною соматичною патологією» до листопада 2021 року у зв’язку із запланованими кандидатськими дисертаціями.

4.4 про створення ради при ІФНМУ для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії аспіранта кафедри стоматології ННІПО Павлюк Т.В. Тема дисертації «Особливості клінічного перебігу та лікування захворювань тканин пародонта в студентів молодших курсів».

4.5 про заміну наукового керівника кандидатської дисертації: асистента кафедри хірургічної стоматології Ільків Мар’яни Михайлівни д.мед.н., професора, завідувача кафедри терапевтичної стоматології Герелюка Віталія Івановича на д.мед.н., професора кафедри стоматології післядипломної освіти Рожка М.М.

Доповідач – Учений секретар Ган Р.З.

4.6 Звіт про результати прийому на навчання в 2020 році до Івано-Франківського національного медичного університету.

Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії, доцент Симчич А.В.

4.7 Звіт про результати прийому на навчання в 2020 році до Фахового медичного коледжу Івано-Франківського національного медичного університету.

Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії, доцент Симчич А.В.

4.8 про проєкт створення лабораторно-клінічного центру дослідження гемостазу на базі кафедри фармакології та внутрішньої медицини №3 ім. проф. М.М. Бережницького.

Доповідач: старший лаборант кафедри фармакології та внутрішньої медицини №3 ім. проф. М.М. Бережницького Вацеба Б.Р.

З підведенням підсумків у заключному слові виступив ректор Університету, Заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., професор Рожко М.М.

 

 
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
18
19
21
22
25
26
28
29
30
31

ua

virtualnii pac

educ

РОЗТАШУВАННЯ НА КАРТІ:

karta

БІБЛІОТЕКА

Biblo ban

БАЗИ ВІДПОЧИНКУ "АРНІКА"

arnika