1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.92 (6 Голосів)

30.06.2020 року у режимі онлайн на платформі Teams відбулося засідання Вченої ради Івано-Франківського національного медичного університету, де розглянули наступні питання:

1. Підсумки Державної атестації випускників 2020 року. Звіт Голів ЕК: медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів та Фахового медичного коледжу.

        Доповідачі: директор обласного фтизіопульмонологічного центру,

        к.мед.н., доцент Малофій Л.С.,

        професор Палійчук І.В.,

        професор Стецьків А.О.,

        Ружило Н.С., Бойчук І.І.,

        доц. Обідняк В.З., Венгринюк І.М.

2. Про присвоєння кваліфікації «Лікар» і видачу дипломів за рівнем «Спеціаліст» випускникам 2020року та відрахування студентів.

        Доповідачі: декани факультетів,

        директор фахового медичного коледжу.

3. Про присвоєння Вчених звань:

        Лічильна комісія: Голова комісії – проф. Куцик Р.В.

        Члени комісії: Штефюк В.М.

        Бойко М-О.М.

3.1 Присвоєння вченого звання «Професор» по кафедрі медичної біології та медичної генетики професору кафедри, д.мед.н. Козовому Руслану Васильовичу.

        Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 80 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

3.2 Присвоєння вченого звання «Професор» по кафедрі хімії фармацевтичного факультету завідувачу кафедри, д.хім.н. Стецьківу Андрію Остаповичу.

        Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 80 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

3.3 Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі стоматології ННІПО, к.мед.н. Мельничуку Миколі Васильовичу.

        Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 80 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

3.4 Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі загальної практики (сімейної медицини), фізичної реабілітації та спортивної медицини, к.мед.н. Бойчук Вірі Богданівні.

        Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 80 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

3.5 Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі дитячої хірургії, к.мед.н. Матіяшу Олегу Ярославовичу.

        Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 80 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

3.6 Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі хірургії та кардіохірургії, к.мед.н. Кузенку Роману Тарасовичу.

        Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 80 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

3.7 Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі неврології та нейрохірургії, к.мед.н. Ліскевич Ірині Ігорівні.

        Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 80 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

3.8 Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі мовознавства, к.філол.н. Личук Світлані Василівні.

        Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 80 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

        Доповідач – Учений секретар доцент Ган Р.З.

4. Про обрання на вакантні посади:

4.1 Обрання на вакантну посаду завідувача кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання д.мед.н., професора Чурпія Ігоря Костянтиновича.

        Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 80 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

4.2 Обрання на вакантну посаду доцента кафедри ортопедичної стоматології Палійчука Володимира Івановича.

        Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 79 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

4.3 Обрання на вакантну посаду доцента кафедри ортопедичної стоматології Костишина Андрія Богдановича.

        Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 80 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

4.4 Обрання на вакантну посаду доцента кафедри гістології, цитології та ембріології Атаманчук Оксану Володимирівну.

        Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 80 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

4.5 Обрання на вакантну посаду доцента кафедри гістології, цитології та ембріології Ковальчук Наталію Євгеніївну.

        Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 80 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

4.6 Обрання на вакантну посаду доцента кафедри гістології, цитології та ембріології Поливкан Мар’яну Іванівну.

        Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 80 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

4.7 Обрання на вакантну посаду доцента кафедри загальної хірургії Оринчака Віктора Андрійовича.

        Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 80 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

4.8 Обрання на вакантну посаду доцента кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Козову Ірину Любомирівну.

        Рішення прийнято шляхом таємного голосування: «За» - 80 голосів, «Проти» - немає, «Недійсних бюлетенів» - немає.

        Доповідач – Учений секретар доцент Ган Р.З.

5. Різне.

        - призначення іменних стипендій;

        - рекомендації до друку;

        - Затвердження нової редакції Порядку використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення студентам, клінічним ординаторам та аспірантам в ІФНМУ.

        - про створення ради при ІФНМУ для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії аспіранта кафедри стоматології ННІПО Сарапука В.І. Тема дисертації «Ортопедичне лікування пацієнтів з повною відсутністю зубів залежно від адаптаційних можливостей органів ротової порожнини» при ІФНМУ.

        Доповідач – Учений секретар Ган Р.З.

З підведенням підсумків у заключному слові виступила перша проректорка, професор Ерстенюк Г.М.:

        - про підготовку до акредитації освітніх програм з напрямів підготовки «Стоматологія», «Фармакологія», «Фізична терапія, ерготерапія»;

        - про затвердження результатів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету.

З підведенням підсумків у заключному слові виступив Ректор, заслужений діяч науки і техніки України, професор Рожко М.М.

Засідання Вченої ради проводилось в режимі oнлайн, на платформі Teams.

 

 

ua

virtualnii pac

educ

facebookyoutube

karta

Biblo ban

arnika