ОГОЛОШЕННЯ ДЕКАНАТУ ФАКУЛЬТЕТУ ПІГ

 

 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

- Розташування кафедр ІФНМУ

- Старости гуртожитку №2

- Матеріали підготовки до Крок1, Крок 2 та ректорського контролю

- Інформаційні матеріали для підготовки до Кроку для студентів факультету підготовки іноземних громадян (Крок 1)

- Інформаційні матеріали для підготовки до Кроку для студентів факультету підготовки іноземних громадян (Крок 2)

- Матеріали підсумкового модульного контролю з української мови

- Наказ про надання платної послуги

 ГРАФІКИ

 

- ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ РЕКТОРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ ФПІГ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЛІКУАЛЬНА СПРАВА» Крок 2 Загальна лікарська підготовка

- ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ РЕКТОРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ДЛЯ СТУДЕНТІВ З КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СТОМАТОЛОГІЯ». Крок 1 Стоматологія

- Графік чергувань старост гуртожитку 

- Графік проведення консультативних занять для студентів III курсу факультету підготовки іноземних громадян зі спеціальності «Стоматологія» з дисциплін, які входять в перелік державного ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1»

РОЗТАШУВАННЯ НА КАРТІ:

karta

БІБЛІОТЕКА

Biblo ban

БАЗИ ВІДПОЧИНКУ "АРНІКА"

arnika