СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ

 

Спеціалізовані вчені ради 2017-2019 н.р.
Д20.601.01

 

 

 

 

 

Д20.601.02

 

К20.601.03
К20.601.04

 

 

 

 

Іванина Василь Васильович            АВТОРЕФЕРАТ      ДИСЕРТАЦІЯ

ДІАГНОСТИКА І ХІРУРГІЧНА ТАКТИКА У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ БІЛІАРНИЙ ПАНКРЕАТИТ

- Відгук офіційного опонента заступника директора з наукової роботи, керівника відділу лапароскопічної хірургії та холелітіазу Державної установи «Національний Інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України», члена-кореспондента Національної академії медичних наук України, доктора медичних наук, професора Ничитайла М.Ю.

- Відгук офіційного опонента професора кафедри хірургії № 4 «Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця», доктора медичних наук, професора Бондарєва Р.В.

 

Федорків Марʼяна Богданівна            АВТОРЕФЕРАТ      ДИСЕРТАЦІЯ

ЛЕГЕНЕВІ УСКЛАДНЕННЯ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ В КОМПЛЕКСНОМУ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ТЯЖКИЙ ГОСТРИЙ ПАНКРЕАТИТ

- Відгук офіційного опонента головного наукового співробітника відділу хірургії підшлункової залози та реконструктивної хірургії жовчовивідних проток ДУ “Національний інститут хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова” НАМН України, доктора медичних наук, професора Хомяка І.В.

- Відгук офіційного опонента професора кафедри хірургії № 1 ВДНЗ України “Буковинський державний медичний університет”, доктора медичних наук, професора Гринчука Ф.В.

 

Дзьомбак Володимир Богданович      АВТОРЕФЕРАТ      ДИСЕРТАЦІЯ

ПРОФІЛАКТИКА АКУШЕРСЬКИХ ТА ПЕРИНАТАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ЖІНОК З ПОРУШЕННЯМ МЕНСТРУАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ В ПУБЕРТАТНОМУ ПЕРІОДІ

- Відгук офіційного опонента завідувача кафедри акушерства, гінекології та репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, чл.-кор. НАМН України, Директора Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини, доктора медичних наук, професора Камінського В.В.

- Відгук офіційного опонента професора кафедри акушерства та гінекології ДВНЗУ «Буковинський державний медичний університет», доктора медичних наук, професора Андрієць О.А.

 

Овчарук Віктор Вікторович                АВТОРЕФЕРАТ      ДИСЕРТАЦІЯ

КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ПЛАЦЕНТАРНОЇ ДИСФУНКЦІЇ

- Відгук офіційного опонента, професора кафедри акушерства, гінекології та перинатології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика чл.-кор. НАМН України, доктора медичних наук, професора Вдовиченка Ю.П.

- Відгук офіційного опонента завідувача кафедри акушерства та гінекології імені І.Д. Ланового ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет" МОЗ України, доктора медичних наук, професора Геник Н.І.

 

Спеціалізовані вчені ради 2015-2017 н.р.
Д20.601.01

 

Багрій Віта Володимирівна            АВТОРЕФЕРАТ      ДИСЕРТАЦІЯ

НЕУСКЛАДНЕНА ГІПЕРТОНІЧНА ХВОРОБА У ЖІНОК, КЛІНІКО- ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА ППАР-γ ТА ПЛАЗМОВОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ СУДИНОРУХОВИХ ПЕПТИДІВ

- Відгук офіційного опонента професора кафедри внутрішньої медицини на медсестринства ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет", доктора медичних наук Середюка Н.М./a>

-

 

 

 

 

 

 

Дмитришин Тетяна Миколаївна      АВТОРЕФЕРАТ       ДИСЕРТАЦІЯ

КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НОВОЇ ДІАГНОСТИКО-ЛІКУВАЛЬНО- РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ГІГІЄНИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ, ЯК СКЛАДОВОЇ ПРОФІЛАКТИКИ УСКЛАДНЕНЬ У ОСІБ ІЗ ЗНІМНИМИ ПРОТЕЗАМИ

- Відгук офіційного опонента завідувача відділенням ортопедичної стоматології ДУ "Інститут стоматології НАМН України", доктора медичних наук, професора Лабунця В.А.

- Відгук офіційного опонента завідувача кафедри післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія", доктора медичних наук, професора Нідзельського М.Я.

- Відгук офіційного опонента завідувача кафедри ортопедичної стоматології та ортодонтії дорослих "Харківська медична академія післядипломної освіти " МОЗ України, доктора медичних наук, професора Гризодуба В.І.

 

 

 

 

 

 

Годованець Оксана Іванівна         АВТОРЕФЕРАТ       ДИСЕРТАЦІЯ

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ ІЗ СУПУТНЬОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ

- Відгук офіційного опонента професора кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, доктора медичних наук , професора О.І.Остапко

- Відгук офіційного опонента професора кафедри стоматології Дніпропетровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини, доктора медичних наук , професора Є.Н.Дичка

- Відгук офіційного опонента завідуюча відділом епідеміології та профілактики основних стоматологічних захворювань, дитячої стоматології та ортодонтії ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України», доктора медичних наук, професора О.В.Дєньга

 

 

 

 

 

Демчук Анна Василівна                 АВТОРЕФЕРАТ       ДИСЕРТАЦІЯ

НЕГОСПІТАЛЬНА ПНЕВМОНІЯ НА ТЛІ ПОШИРЕНИХ ХРОНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ: ПЕРЕБІГ, ФАРМАКОЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

- Відгук офіційного опонента завідувача кафедри фтизіатрії та пульмонології з курсом професійних хвороб ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет", Заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Островського М.М.

- Відгук офіційного опонента завідувача відділенням технології лікування неспецифічних захворювань легень ДУ "Національний інститут фтизіатрії та пульмонології імені Ф.Г.Яновського НАМН України", доктора медичних наук, професора Дзюблика О.Я.

- Відгук офіційного опонента професора кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1, основ біоетики та біобезпеки Харківського національного медичного університету МОЗ України, доктора медичних наук, професора Амбросова Т.М.

 

 

 

 

 

 

Герич Петро Романович                 АВТОРЕФЕРАТ       ДИСЕРТАЦІЯ

ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ І ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ: ПАТОГЕНЕЗ ПОЄДНАНОЇ КАРДІО-РЕСПІРАТОРНОЇ ПАТОЛОГІЇ ТА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ ПІДХОДИ ДО ВИБОРУ ТЕРАПІЇ

- Відгук офіційного опонента завідувача відділенням технологій лікування неспецифічних захворювань легень ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г.Яновського НАМН України», доктора медичних наук, професора О.Я.Дзюблика

- Відгук офіційного опонента завідувача кафедри внутрішньої медицини №2 з професійними хворобами вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія», доктора медичних наук, професора І.П.Катеренчука

- Відгук офіційного опонента завідувача кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України, доктора медичних наук, професора О.І.Федіва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д20.601.02

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкасов Ельдар Вікторович       АВТОРЕФЕРАТ       ДИСЕРТАЦІЯ

"СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В ТИМУСІ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ОПІКОВОЇ ХВОРОБИ"

- Відгук офіційного опонента доктора медичних наук, професора, заслуженого працівника освіти України Головацького Андрія Степановича на дисертацію Черкасова Ельдара Вікторовича «Структурні зміни в тимусі за умов експериментальної опікової хвороби», подану до захисту на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.03.09 - гістологія, цитологія, ембріологія

- Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Черкасова Ельдара Вікторовича «Структурні зміни в тимусі за умов експериментальної опікової хвороби», подану до захисту в спеціалізовану вчену раду Д 20.601.02 при ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.03.09 - гістологія, цитологія, ембріологія

- Відгук офіційного опонента доктора медичних наук, доцента Маєвського Олександра Євгенійовича на дисертаційну роботу Черкасова Ельдара Вікторовича «Структурні зміни в тимусі за умов експериментальної опікової хвороби», подану до захисту на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.03.09 - гістологія, цитологія, ембріологія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К20.601.03

 

Мамедова Ельміра Сартипівна    АВТОРЕФЕРАТ       ДИСЕРТАЦІЯ

"МОЖЛИВОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ГЕПАТИТУ С У ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ХВОРИХ ЗАЛЕЖНО ВІД СТАДІЇ ЗАХВОРЮВАННЯ"

- Відгук офіційного опонента доктора медичних наук, професора Дубинської Галини Михайлівни на дисертаційну роботу Мамедової Ельміри Сартипівни на тему «Можливості оптимізації лікування хронічного гепатиту С у ВІЛ-інфікованих залежно від стадії захворювання», подану до спеціалізованої вченої ради К 20.601.03 на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби.

- Відгук офіційного опонента доктора медичних наук, професора Пришляк Олександри Ярославівни на дисертаційну роботу Мамедової Ельміри Сартипівни на тему «Можливості оптимізації лікування хронічного гепатиту С у ВІЛ-інфікованих залежно від стадії захворювання», подану до спеціалізованої вченої ради К 20.601.03 на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К20.601.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗТАШУВАННЯ НА КАРТІ:

karta

БІБЛІОТЕКА

Biblo ban

БАЗИ ВІДПОЧИНКУ "АРНІКА"

arnika