Ви тут: Головна Кафедри

Кафедри (59)

   В нелегкий повоєнний період довелося працювати на Прикарпатті засновнику кафедри, доценту Кекало Андрію Митрофановичу. Народився Андрій Митрофанович на Полтавщині. Після закінчення Петербурзької Військово-медичного університету в 1914 році, мріяв про повернення на рідну землю. В 1920р. повернувся на Батьківщину. Працював в Киівському туберкульозному та медичному інституті, у Вінницькому медичному інституті, а з 1945 по 1950 роки очолював кафедру оториноларингології Станіславського медичного інституту. Знаючи соціальні біди повоєнщини, не залишився Андрій Митрофанович осторонь. Вивчення проблеми туберкульозу верхніх дихальних шляхів у населення лягло в основу багатьох його наукових праць. Окрім того, він займався тонзилярною проблемою, вивчав питання отосклерозу. З метою популяризації викладання оториноларингології, багато праць присвятив Андрій Митрофанович і цій проблемі. За свій творчий шлях Кекало А.М. опублікував 47 наукових праць, заснував школу оторинолариногології на Прикарпатті.

   Незамінимими асистентами кафедри та відданими помічниками Кекала А.М. були асистенти кафедри М.Р.Бескровний та В.Є.Міщенко.

  З 1950 по 1955 рік кафедру оториноларингології довелося очолювати професору Шапурову Василю Васильовичу. Це був відомий вчений повоєнних років, який зробив чималий внесок у вивчення запальних процесів вуха, горла, носа. Закінчив Василь Васильович Військово-медичну академію в Ленінграді в 1923 році. Науково-викладацький досвід здобував в клініках Ленінграда, Свердловська, Вітебська, Риги. В 1935 році при Військово-медичній академії в Ленінграді отримав звання кандидата медичних наук, а в 1938 році там же захистив докторську дисертацію і отримав звання доктора медичних наук. Свою наукову діяльність присвятив вивченню проблем лікування раку гортані, проблемам вушної патології. Написав 2 монографії по анатомії вуха, і методиці і техніці оперативних втручань на ЛОР органах, запропонував метод перев’язки сонної артерії та доступу до неї. Василь Васильович автор 33 наукових праць. Під керівництвом професора Шапурова В.В. з 1951 по 1953 рік на кафедрі оторинолариногології працювала талановита асистент А.Н.Єгорова.

      З 1955 року очолювати кафедру оториноларингології в Станіславі було довірено професору Новіку Овсію Наумовичу, який мав немалий науково-практичний досвід. В 1933 році він закінчив медичний факультет Північно-Кавказького медичного інституту. Розпочав творчий шлях з роботи асистентом в Ростовському медичному інституті. Але науково-викладацька робота була перервана війною. З 1941 по 1945 рік надавав медичну допомогу, будучи фронтовим лікарем, майором медсанбату. Після війни повернувся в рідний Ростовський медінститут, а в 1955 приїхав на роботу на Прикарпаття. Свою наукову роботу присвятив проблемам діагностики хвороби Меньєра та лікування її ультразвуком, комплексному лікуванню деяких злоякісних форм пухлин носа, носоглотки, вивчав професійні захворювання шахтарів, розробив методики лікування рубцевих звужень стравоходу. Овсій Наумович втілив у практику метод симультанної томографії скроневих кісток. На кафедрі, очолюваній професором Новіком О.Н., працювали асистенти Н.С.Завійська, Т.В.Котурбаш, І.О.Бойчук., в клінічній ординатурі навчалися 5 клінічних ординаторів.

   З  1960 по 1965 рік завідувачем кафедри працював Медведовський Михайло Семенович. В 1925 році закінчив медичний факультет Донецького державного університету. Пройшов шлях від практичного лікаря, начальника ЛОР відділу військового шпиталю в м. Грозному до науковця. Наукову кар’єру розпочав в 1935 році, в ЛОР клініці І-го Ленінградського медичного інституту, де працював до1959 року. В буремні роки війни надавав допомогу потерпілим у фронтовому госпіталі. Захистивши дисертацію і здобувши звання доктора медичних наук, приїхав працювати на мальовниче Прикарпаття. Наукова діяльність Михайла Семеновича була пов’язана з проблемами профпатології органу слуху та верхніх дихальних шляхів. Ряд робіт присвячені фізіології та клініці нюхового аналізатора. Всього у науковому здобутку професора Медведовського налічується 48 наукових праць.

   За час існування Івано-Франківського медичного інституту на кафедрі оториноларингології працювало багато цікавих і працьовитих людей. Своєю плідною працею вони залишили певний слід у діяльності кафедри.

   Яскравою особистістю кафедри був її завідувач професор Гузєєв Юрій Михайлович. Він був першим керівником кафедри, який закінчив Станіславський медичний інститут, а тому добре знав і беріг традиції рідного вузу. Будучи послідовником Кекало А.М., він в 1961 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Туберкульоз бронхів і його лікування в санаторно-курортних кліматичних умовах південного берегу Криму ”. В 1972 році Ю.М.Гузєєв захистив докторську дисертацію на тему ”Клініко-морфологічні аспекти запальних захворювань трахеї та великих бронхів”. В науковій скарбниці Юрія Михайловича налічується 72 наукові праці, 16 рацпропозицій, 6 методик лікування хворих на запальні захворювання трахеї та бронхів. Під керівництвом професора Гузєєва Ю.М. на кафедрі вивчалися питання мікроциркуляції вуха і мигдаликів в нормі та при патології, імунологічні аспекти функціонування лімфоаденоїдного кільця глотки, деякі аспекти патогенезу склероми. Юрій Михайлович випустив у світ багатьох науковців. Під його керівництвом захистили дисертації А.І.Кац, І.Я.Грінберг, Н.В.Тогер, Г.Т.Шкромида, М.О.Гайналь, І.В.Бачинський. В 1975 році професора Гузєєва Ю.М. було обрано членом редакційної ради Журналу вушних, носових, горлових хвороб. В період очолювання кафедри Юрієм Михайловичем активно працює обласне наукове товариство та студентський науковий гурток, удосконалюється методика проведення практичних занять та лекцій з використанням кінофільмів.

  З 1984 по 1986 роки керівником кафедри оториноларингології був доцент Р.Т.Лавецький. Після закінчення медичного факультету Ужгородського університету в 1956 році почав працювати практичним лікарем. Науковий шлях розпочав в Тернопільському медінституті, навчаючись в аспірантурі ЛОР кафедри. Р.Т.Лавецький вніс великий вклад у розробку слуховідновлювальних операцій та методик дослідження основної пазухи.

   З 1986 року кафедру очолив професор Анатолій Антонович Чесноков. Після закінчення з відзнакою Омського медичного інституту в 1960 році, він поступив на навчання в аспірантуру на кафедру ЛОР хвороб цього ж ВУЗу. В 1968 році ним була організована кафедра оториноларингології в Тюменському медичному інституті, яку він очолював до 1977 року. В 1986 році професор А.А.Чесноков був обраний за конкурсом на посаду завідувача ЛОР кафедри нашого університету. Він є автором 94 наукових праць, однієї монографії, 8 авторських свідоцтв та 92 раціоналізаторських пропозицій. Його наукові дослідження присвячені проблемі пластики носа та вушних раковин, лікуванню опіків та рубцевих стенозів стравоходу, розробці реконструктивних операцій при раку гортані, лікуванню хронічних отитів, фізіології слухового аналызатора. Професор А.А.Чесноков вніс значний внесок в вивчення професійної патології робітників багатьох підприємств міста та області та розробив заходи з їхньої профілактики. Під його керівництвом на кафедрі було виконано і захищено 2 кандидатські дисертації.

   В 1996 році кафедру очолив доцент Бачинський Ігор Володимирович. Після закнчення в 1969 році Івано-Франківського медінституту працював лікарем отоларингологом Верховинської ЦРЛ. З 1975 року по 1977 рік – клінічна ординатура при кафедрі ЛОР Івано-Франківського медінституту. Після закінчення ординатури працював завідувачем ЛОР-відділу обласної клінічної лікарні. На протязі цього часу успішно поєднював практичну роботу з науковою діяльністю, вивчаючи професійні захворювання ЛОР органів у працівників деревообробої промисловості. В 1983 році захистив кандидатську дисертацію, після чого прийнятий на посаду асистента кафедри ЛОР-хвороб Івано – Франківського медінституту. В 1994 році присвоєно звання доцента кафедри ЛОР-хвороб.

   Автор понад 40 наукових праць. Наукові роботи присвячені професійній патології ЛОР органів, оприділенню можливостей методів променевої діагностики при патології ЛОР органів, лікуванню запальних процесів основної пазухи.

   На даний час, починаючи з 2001 року, кафедру оториноларингології ІФДМУ очолює професор В.І.Попович. В 1978 році закінчив Львівське медичне училище. З 1985 року, після закінчення з відзнакою лікувального факультету Томського медичного інституту працював практичним лікарем-отоларингологом, лікарем санітарної авіації. В 1991 році закінчив аспірантуру з достроковим захистом кандидатської дисертації в науково-дослідному інституті онкології Томського наукового центру Російської Академії Медичних наук. З 1991 по 2001р.р. працював старшим науковим співробітником цього ж інституту. Наукову роботу успішно поєднував з організаційною, працюючи головним лікарем клінік. Докторська дисертація захищена в 2000 році в Російському онкологічному науковому центрі Російської Академії Медичних наук на тему “Сучасні методи лікування раку орофарингеальної ділянки і нижньої губи”.

   Лауреат премії ВДНГ. Автор понад 120 наукових праць, з них 3-х монографій. Наукові праці присвячені проблемі лікування злоякісних пухлин голови і шиї, визначенню діагностичної цінності методів променевої діагностики при ЛОР патології, вивченню вірусних уражень лімфоглоткового кільця. Особлива увага приділяється мініінвазивним методам оперативних втручань в оториноларингології, вдосконаленню методик оперативних втручань на органах шиї, зокрема білящитовидних залозах.                          

   На сьогодні кафедра розміщується на базі трьох клінічних відділень, ліжковий фонд яких складає понад 120 ліжок. Працівники кафедри надають лікувально-профілактичну допомогу жителям міста та області, впроваджують в практичну охорону здоров’я нові, сучасні методи діагностики та лікування ЛОР-захворювань. Кафедра активно займається післядипломною підготовкою інтернів, магістрів та клінічних ординаторів. Функціонують паредатестаційні цикли, цикли тематичного удосконалення та стажування лікарів-оториноларингологів.

Курс офтальмології 

Адреса: вул. Федьковича, 91, м. Івано-Франківськ, 76008

телефон: +38-0342-528-179, 528-044

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

okl

 Хірургічний корпус Обласної клінічної лікарні

   Кафедра офтальмології Івано-Франківського національного медичного університету (колишнього Станіславського державного медичного інституту) була організована в 1946 році, як кафедра очних хвороб. Спочатку клінічною базою кафедри була тодішня Обласна клінічна лікарня (тепер Центральна міська клінічна лікаря), що по вулиці Гетьмана Мазепи, 114. З 1995 року кафедра з очним відділенням переїхали в хірургічний корпус новозбудованої Обласної клінічної лікарі, що по вулиці Федьковича, 91, де і базується по даний час.
Першою завідувачкою кафедри очних хвороб була кандидат медичних наук, доцент Пржибильська Я.І., яка прибула з Одеського НДІ очних хвороб. Очолювала кафедру до 1948 року. Але справжнє становлення кафедри відбулося під керівництвом кандидата медичних наук, доцента Герасименка Т.М. (1948-1954рр.). При ньому було розпочато й наукову роботу на кафедрі. Зокрема виконувалася кандидатська дисертація Цок Р.М. по лікуванню виразок рогівки. Практично доцент Т.М.Герасименко та перші асистенти кафедри Д.Г.Пташник (згодом завідувач очним відділом), В.В.Чувикін багато зробили для організації повноцінної роботи кафедри і офтальмологічної клініки в цілому. Вивчалася дія дикаїну на здорове та хворе око, досліджувався вплив антибіотиків і сульфаніламідів при очних захворюваннях.
Доцент Герасименко Т.М. у 1950-1952 pоках працював деканом лікувального факультету.
   У 1954/55 навчальному році виконував обов'язки завідуючого кафедрою кандидат медичних наук В.Г. Парамей, а з 1955-го по 1966-й рік кафедру очолювала доктор медичних наук, професор Т.В.Шлопак. Під її керівництвом помітно активізувалася наукова робота кафедри, основним напрямом якої стало вивчення біохімічних змін (мікроелементи, металоферменти) при таких очних захворюваннях, як глаукома, катаракта, міопія. Наукова робота проводилася спільно з кафедрою біохімії під керівництвом заслуженого діяча науки УРСР професора Г.О.Бабенка. Під керівництвом професора Шлопак Т.В. виконано і захищено одна докторська та три кандидатських дисертації.
   За ініціативи професора Т.В. Шлопак у 1962 році було відкрито дитяче очне відділення на 35 ліжок при обласній клінічній лікарні, організовано невідкладну медичну допомогу очним хворим. Професор Т.В. Шлопак була обрана депутатом Верховної Ради СРСР з 1964 до 1970 pp.
   З 1966 по 1971 рік кафедрою завідувала доктор медичних наук, професор Т.Г. Углова, яка велику увагу приділяла лікувальній роботі, підвищенню кваліфікації лікарів-офтальмологів міста та районів області, впровадженню нових методів лікування (при опіках очей, відшаруванню сітківки та ін.). Співавтор підручника з офтальмології. Співавтор монографії «Рання діагностика глаукоми» (на болгарській мові).
   З 1971 по 1987 рік кафедру очних хвороб очолювала випускниця нашого інституту, вихованка кафедри доктор медичних наук, професор Р.М. Цок, яка продовжила, при співпраці з кафедрою біохімії вивчення біохімічних змін при захворюваннях очей. Поряд з цим професор Р.М. Цок одна з перших у колишньому Радянському Союзі, починаючи з 1959 року, розробляла і другий напрям наукових досліджень – вивчення лікувальної дії ультразвуку при захворюваннях очей.
Розроблені нею методики фонофорезу і фоноелектрофорезу та покази до їх застосування при різних хворобах та пошкодженнях органа зору знайшли широке визнання не лише в республіці, але й далеко за її межами. Цьому питанню присвячена її докторська дисертація «Лікувальне застосування ультразвуку в офтальмології», яку вона захистила в 1970 році. Дослідження по-подальшому розширенню можливостей застосування фонофорезу і фоноелектрофорезу різних лікарських речовин при очних захворюваннях широко застосовуються в клінічній офтальмологічній практиці. Розроблялися нові методи хірургічного лікування захворювань сітківки та зорового нерва (доцент Д.Б. Волошинов) та дослідження по вивченню впливу лімбічних структур мозку на регуляцію внутрішньоочного тиску та їх значення у розвитку глаукоми (асистент О.В.Кіндрат). Робота виконувалася спільно з кафедрою нормальної фізіології. Співробітниками кафедри одержано 7 авторських свідоцтв та десятки рацпропозицій.

51

Співробітники клініки очних хвороб 1951 року

   Крім цього, проводились дослідження по онкоофтальмології, по вивченню етіопатогенезу і лікуванню глаукоми, по організації офтальмологічної допомоги населенню і попередженню сліпоти на Прикарпатті. Під керівництвом професора Цок P.M. виконано одна докторська та дві кандидатських дисертації.
З 1987 по 1998 рік завідувачем кафедри працював випускник нашого університету (тодішнього інституту) доктор медичних наук, професор М.І. Шкромида. Основною тематикою його наукових досліджень було вивчення мікроелементів та активності металоферментів при глаукомі та злоякісних захворюваннях органа зору. На підставі цих досліджень ним виконано кандидатську та докторську дисертації, які захищено відповідно у 1968 і 1979 роках. Під керівництвом професора Шкромиди М.І. офтальмологічна клініка була забезпечена новою апаратурою та інструментарієм: придбано операційний мікроскоп ЛОМО-2, ультразвуковий факоемульсифікатор, новий адаптометр та ін. Наукова робота була спрямована на пошуки нових засобів для місцевого консервативного лікування пухлин, запропоновано препарат "плюмфаїн", який був затверджений фармкомітетом. Винайдена методика вільної пластики шкіри при великих дефектах повік. Широко використовувався метод кріодеструкції нашкірних пухлин, формування культі після енуклеації, операції склеропластики при прогресуючій короткозорості. На високому професійному рівні проводилися операції з приводу відшарувань сітківки, глаукоми, імплантації ІОЛ при афакії.
 Під керівництвом професора Шкромиди М.І. виконано одну кандидатську дисертацію і дві було подано до захисту.
   З 1982 по 1985 роки Шкромида М.І. працював деканом стоматологічного факультету.
   В 1998 році кафедра очних хвороб була реорганізована в курс очних хвороб. З 1998 по 2000 рік курсом очних хвороб завідувала кандидат медичних наук, доцент Кіндрат О.В.
   Наукова робота доцента Кіндрат О.В. була спрямована на вирішення різних питань офтальмології: діагностиці і лікуванню глаукоми, оперативній тактиці при катаракті і імплантації ІОЛ; консервативному лікуванню непрохідності судин сітківки, травм органа зору і ін.
   Асистентами кафедри очних хвороб працювали Пташник Д.Г. (1946-1948рр.), Чувикін В.В. (1948-1952 рр.), к.мед.н. Парамей В.Т. (1953-1962 рр.), к.мед.н. Лужна (Цок) Р.М. (1955-1971рр.), Шурмелєва Л.В. (1958-1971рр.), к.мед.н. Шкромида М.І. (1962-1979рр.), к.мед.н. Волошинов Д.Б. (1965-1971рр.) з 1971 по 1979 рр. доцент кафедри, к.мед.н. Бойчук Р.В., к.мед.н. Кіндрат О.В. (1984-1987рр.) з 1987 по 2001 рік доцент курсу очних хвороб, к.мед.н. Мосяк М.А. (1995-1997 рр.), к.мед.н. Вершиніна М.Д. (1992-2000рр.) з 2000р. доцент курсу очних хвороб, Мохур О.М. (1996-1998рр.), Костюк Н.О. (1998-1999рр.), Сенюк І.М. (1993-2007рр.).
   З 2000 року курс очних хвороб очолила кандидат медичних наук, доцент Вершиніна М.Д., лікар-офтальмолог вищої атестаційної категорії.
   Основними напрямками її роботи стали: етіологія і тактика лікування пігментної глаукоми, зміни органа зору при тиреотоксикозі; лазерне лікування діабетичної ретинопатії, зміни ока при легкій черепно-мозковій травмі.
   Як лікар-офтальмолог Вершиніна М.Д. володіє технікою мікрохірургії катаракти з імплантацією ІОЛ і глаукоми, проводить операції при травмах очного яблука і придатків, новоутвореннях повік, здійснює хірургічне лікування косоокості.
   Сумісно з співробітниками кафедри оториноларингології проводить дакріоцисторіностомію ендоназальним методом. Як керівник та наставник вміло проводить організаційну роботу із співробітниками курсу офтальмології.
   Доцент М.Д. Вершиніна, будучи головою офтальмологічного товариства області, своїми лекціями на курсах, семінарах, методичним забезпеченням постійно допомагає практичним лікарям-офтальмологам в підвищенні їхнього професійного рівня.
   З 2008 року курс очних хвороб реорганізовано в курс офтальмології кафедри нейрохірургії. З 2014 року кафедра нейрохірургії та офтальмології реорганізована в кафедру оториноларингології та офтальмології з курсом хірургії голови і шиї.
   На даний час на курсі офтальмології працюють кандидат медичних наук, доцент Вершиніна М.Д., кандидат медичних наук, доцент Панько О.М., кандидат медичних наук, доцент Капечук В.В., кандидат медичних наук, доцент Мойсеєнко Н.М., кандидат медичних наук, в.о. доцента Вадюк Р.Л., кандидат медичних наук,асистенти Николюк А.М., асистенти Крицун М.Ю., Кощинець О.Б., Карпінець Б.Б., старший лаборант Дзюбак А.Ф., лаборант Бойчук М.В
   Нині, курс офтальмології, будучи структурною ланкою медичного університету, постійно працює над удосконаленням навчально-методичного процесу. На курсі офтальмології дисципліну „Офтальмологія”, згідно навчальних планів, вивчають студенти 4 курсу медичного і стоматологічного факультетів та факультету підготовки іноземних громадян спеціальностей «Лікувальна справа» і «Стоматологія». Для студентів 2 та 3 курсів медичного коледжу ІФНМУ спеціальності „Сестринська справа” викладається дисципліна „Медсестринство в офтальмології” та дисципліна «Офтальмологія» для студентів 4 курсу спеціальності «Лікувальна справа (фельдшер)».
   На курсі офтальмології проводиться підготовка лікарів-інтернів за спеціальностями „Офтальмологія” та „Загальна практика. Сімейна медицина”.
   Співробітники курсу офтальмології співпрацюють з відділенням післядипломної освіти Івано-Франківського базового медичного коледжу у проведенні передатестаційних циклів для медичних сестер очних кабінетів та очних відділень.
   Науково-педагогічні працівники курсу офтальмології постійно виступають з лекціями перед практичними лікарями на засіданнях обласного офтальмологічного товариства.
   Впроваджено кредитно-трансферну систему організації навчального процесу для студентів, які навчаються за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія» та «Стоматологія» медичного, стоматологічного факультетів студентів та факультету підготовки іноземних громадян.
   На курсі офтальмології працює студентський науковий гурток, який був організований у 1949 році. За роки свого існування членами студентського наукового гуртка виконано ряд наукових робіт. З числа членів студентського наукового гуртка вийшло багато висококваліфікованих окулістів, кандидатів наук та професорів. Серед них - працівники та колишні завідувачі кафедрою очних хвороб професори Р.М.Цок, М.І. Шкромида, а також професор Л.Ф. Ліннік – колишній заступник директора по науковій роботі інституту мікрохірургії ока імені В.Н. Федорова та інші.
   Поряд з систематичним удосконаленням учбового процесу співробітниками курсу постійно працюють і над науковими дослідженнями.

Основні напрямки наукової роботи курсу офтальмології:
- Комбіновані методи лікування різних стадій діабетичної ретинопатії (доц. Вершиніна М.Д., доц. Панько О.М.)
- Лазерні методи лікування дегенеративної пігментної глаукоми (доц. Вершиніна М.Д.)
- Розробка методу консервативного лікування синдрому «Сухого ока» (доц. Вершиніна М.Д.)
- Консервативні методи лікування опіків очей (доц. Панько О.М.)
- Хірургічна тактика лікування птозів різного ґенезу (ас. Николюк А.М.)
- Діагностика і тактика лікування тіреотоксичної офтальмопатії (ас. Николюк А.М)
- Методи корекції порушень окисно-відновних процесів та їх корекція при ішемічній нейропатії зорового нерва, флюоресцентна ангіографія очного дна (доц. Капечук В.В.)
- Офтальмологічні прояви в диференціальній діагностиці легкої черепно-мозкової травми (доц. Мойсеєнко Н.М.)
- Прогноз прогресування міопії і виникнення її ускладнень (ас. Карпінець Б.Б.)
- Впливу операції синустрабекулектомії на око (ас. Крицун Н.Ю.)

З 2007 року курс офтальмології має тісні стосунки з американською фундацією катаракти, професором офтальмології Т.Джеркінсом, штат Теннессі. Американські хірурги-офтальмологи періодично приїжджають з метою навчання медичного персоналу очного відділення новітнім технологіям хірургічного лікування катаракти, а також з метою спілкування з колегами. Плануються заходи для поглиблення знань та вмінь лікарів-інтернів, можливо і стажування за кордоном.
Кафедра (нині курс) офтальмології з дня її заснування і до нині веде велику організаційно-методичну, лікувальну та профілактичну роботу серед населення Прикарпаття. Співробітниками кафедри проконсультовано, проліковано та повернуто зір сотні тисяч хворих, впроваджено десятки методів діагностики та лікування.
Згуртований колектив курсу офтальмології, в якому поєднуються мудрість досвіду та ентузіазм молоді, націлений на подальшу творчу роботу.

przh
Доцент Пржибильська Яніна Іванівна, випускниця медичного факультету Женевського університету

image011
Доцент Герасименко Тихон Никифорович, випускник Київського державного медичного інституту

image013
Професор Шлопак Тетяна Володимирівна, випускниця Одеського державного медичного інституту


image016
Професор Углова Тетяна Григорівна, випускниця Ленінградського державного медичного інституту

Співробітники клініки очних хвороб 1951 року


image018
Професор Цок Розалія Михайлівна, випускниця Станіславського державного медичного інституту

image022
Професор Шкромида Михайло Іванович , випускник Станіславського державного медичного інституту


image025
Доцент Кіндрат оксана Василівна, випускниця Івано-Франківського державного медичного інституту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Співробітники курсу офтальмології 

№ п/п

Фото

Прізвище, ім’я,

по-батькові

Науковий ступінь

Вчене звання

Посада

1

Vershynina

Вершиніна

Марина Дмитрівна

К. мед. н.

Доцент

Завідувачка курсом, доцент

лікар-офтальмолог вищої кваліфікаційної категорії

2

Kapechuk

Капечук

Василь Васильович

К. мед. н.

Доцент

Доцент, начальник відділу ECTS та моніторингу якості освіти, лікар-офтальмолог вищої кваліфікаційної категорії.

3

Pan ko

Панько

Ольга Михайлівна

К. мед. н.

Доцент

Доцент,

лікар-офтальмолог вищої кваліфікаційної категорії.

4

Mojseyenko

Мойсеєнко

Наталія Миколаївна

К. мед. н.

Доцент

Доцент,

лікар-офтальмолог вищої кваліфікаційної категорії

5

Vadyuk

Вадюк

Роксолана Любомирівна

К. мед. н.

-

В.о. доцента,

лікар-офтальмолог вищої кваліфікаційної категорії

6

Nykolyuk

Николюк

Анжела Миколаївна

К. мед. н.

-

Асистент,

лікар-офтальмолог вищої кваліфікаційної категорії.

7

Krycun

Крицун

Наталія Юріївна

-

-

Асистент,

лікар-офтальмолог першої кваліфікаційної категорії.

8

Koschynec

Кощинець

Олеся Богданівна

-

-

Асистент,

лікар-офтальмолог.

9

Lesyuk

Лесюк

Богдана Богданівна

-

-

Асистент,

лікар-офтальмолог.

10

Dzyubak

Дзюбак

Анна Федорівна

-

-

Старший лаборант,

лікар-офтальмолог.

11

 

Бойчук

Марія Василівна

-

-

Лаборант

 

Сучасна історія кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб розпочалась з 1 вересня 2012 року, коли наказом Ректора ІФНМУ було об’єднано кафедру фтизіатрії з кафедрою внутрішньої медицини № 3 з курсом професійних хвороб.

Вперше курс фтизіатрії було організовано в 1945 році. Першою завідувачкою курсом була доцент О. Г. Олексіюк. У 1961 р. курс очолив доцент - М. С. Страхов. З 1971 р. колектив кафедри фтизіатрії був таким - зав. каф., д.м.н., проф. М. С. Страхов, к.м.н., доц. М.І.Струтинський, к.м.н., асистент Г. В. Василик, ас. С. К. Гаврилюк. У 1973-1975р. колектив поповнився - к.м.н., доц. В. І. Зозуляком і ас. Б. М. Ткачуком. З 1983 кафедру очолював к.м.н., доцент М. І. Струтинський. З 1986 р. по 1988 р. зав. кафедри був професор В. М. Коломієць. З 1988 р. по 2012 р. кафедру фтизіатрії ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» очолював В. І. Зозуляк - доктор медичних наук, професор, академік УАН.

Водночас наказом ректора Івано-Франківського державного медичного інституту № 125-д від 27 серпня 1992 р. у зв’язку зі збільшенням кількості студентів та розширенням клінічних баз створена кафедра госпітальної терапії № 2 (з 2009 р. – кафедра внутрішньої медицини № 3 з курсом професійних хвороб). В наказі вказано організувати з 27 серпня 1992 р. кафедру госпітальної терапії №2 з клінічною базою 350 ліжок. Клінічна база кафедри госпітальної терапії № 2 розташувалася в пульмонологічному, диференційно-діагностичному та професійно-патологічному відділеннях обласного фтизіопульмонологічного центру (ОФПЦ) м. Івано-Франківськ, а також у терапевтичному відділенні військового госпіталю Івано-Франківського гарнізону.

Першим завідувачем кафедри Вченою радою Івано-Франківського державного медичного інституту по конкурсу обрано доктора медичних наук, професора С. Я. Орната. У той час на кафедрі госпітальної терапії № 2 працювали професор З. В. Дума, доценти В. І. Зозуляк, М. І. Струтинський, В. І. Манько,   В. С. Михайлищук, Б. М. Волосянко, асистент В. М. Заячук, старший лаборант М. І. Кіровська. З вересня 2006 року наказом ректора Івано-Франківського державного медичного університету завідувачем кафедри призначено згідно рішення конкурсної комісії та Вченої ради доктора медичних наук, професора М. М. Островського, який займає дану посаду по теперішній час.

Завдяки тісній співпраці між адміністраціями ІФНМУ, ОФПЦ та ОДА за короткий час (2011-2014 рр.) зусиллями колективу кафедри переобладнано навчальні кімнати та оновлено лекційну аудиторію пуль монологічного блоку кафедри (м. Івано-Франківськ, вул. Франка 17), а в березні 2014 року для фтизіатричного блоку кафедри на базі обласного фтизіопульмонологічного центру (м. Івано-Франківськ, вул. Матейки 53) відкрили нове приміщення кафедри площею 200м2.

На кафедрі навчаються студенти медичного факультету, стоматологічного факультету, факультету підготовки іноземних громадян IV-VI курсів (VI курс – цикл пульмонологія та фтизіатрія, V курс – професійні хвороби, IV курс- фтизіатрія); лікарі-інтерни, курсанти та слухачі ТУ, ПАЦ спеціальностей «Фтизіатрія», «Пульмонологія», «Внутрішня медицина», «Загальна практика сімейна медицина» Інституту післядипломної освіти ІФНМУ. Клінічною базою кафедри є стаціонарні відділення та поліклініка обласного фтизіопульмонологічного центру (ОФПЦ) м. Івано-Франківськ.

Для проходження атестації лікаря-фтизіатра, один раз в п’ять років  та присвоєння категорії спеціаліста, лікарю – фтизіатру необхідно пройти навчання на передатестаційному одномісячному циклі та півмісячне тематичне удосконалення з актуальних проблем фтизіатрії. Фтизіатри області проходили передатестаційні цикли при кафедрі фтизіатрії і пульмонології Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького та Національної медичної Академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. На оплату відряджень лікарів на курси Івано-Франківський фтизіопульмонологічний центр затрачав  великі фінансові кошти. Тому виникла нагальна проблема відкрити передатестаційні курси при кафедрі фтизіатрії Івано-Франківського національного медичного університету.           Тому за наказом МОЗ України №08.01.27/956 від 25.05.2004 року та наказом ректора ІФНМУ акад. Є.М. Нейка і начальника УОЗ ОДА М. Яворського від 31.08.2004р. при кафедрі фтизіатрії Івано-Франківської державної медичної академії відкрито передатестаційні цикли, цикли тематичного удосконалення, стажування для лікарів області з спеціальності «Фтизіатрія». Надзвичайно позитивний ефект для розвитку пульмонологічної школи області дало й відкриття на кафедрі у 2006 р. за сприянням ректорату академіка НАМН України Ю.І.Фещенка та академіка НАМН України Є.М. Нейка циклу з передатестаційної підготовки лікарів зі спеціальністі «Пульмонологія». Навчання лікарів здійснюється за Типовою робочою навчальною програмою згідно затвердженого навчального плану. Лікарі активно приймають участь у роботі клінічних конференцій, переривистих курсів, обходах професора, доцентів, проводять клінічні розбори курованих хворих.

Співробітники кафедри беруть активну участь і у громадському житті університету. Покійний доцент Б. М. Волосянко був керівником народної аматорської хорової капели «Сурма». Активним учасником капели були й доцент В. М. Заячук та асистент О. І. Варунків.

За час існування кафедри колективом видано низку навчально‑методичних посібників, найбільшим попитом серед лікарського загалу та викладачів ВНЗ Украхни медичного профілю користуються:

 1. Національний довідник "Rx-index COMPENDIUM. Лікарські засоби для обструктивних захворювань дихальних шляхів" за редакцією Ю.І.Фещенка, М.М.Островського.
 2. Навчальний посібник із грифом МОН України на англійській мові PULMONARY DISEASE M.M. Ostrovskyy, M.O. Kulynych-Miskiv, G.Z. Korz, O.V. Varunkiv, I.O. Savelikhina, A.B. Zuban, M.P. Stovban.

Тяжко уявити роботу відділень обласного фтизіопульмонологічного центру без обходів професорів та доцентів кафедри. Проф. Островський М.М. надає консультативну допомогу не лише хворим у профпатологічному, пульмонологічному та поліклінічному відділеннях ОФПЦ, а й консультує тяжких хворих у ЛПЗ області. Професор С. Я. Орнат курує хворих пульмонологічного відділення, консультує пацієнтів у базових поліклініках, надає планові та ургентні консультації в обласній інфекційній лікарні м. Івано-Франківськ. Доцент А. Б. Зубань виконує обов’язки завідувача відділення професійної патології ОФПЦ та обласного профпатолога УОЗ ОДА Івано-Франківської області. Доцент Г. З. Корж консультує хворих у пульмонологічному, диференційно-діагностичному та профпатологічному відділеннях обласного фтизіопульмонологічного центру та поліклініці ОФПЦ м. Івано-Франківськ.

Працівники кафедри також проводять консультації хворих в інших лікувальних закладах м. Івано-Франківська та області, здійснюють виїзди сумісно з обласними позаштатними спеціалістами в райони області в складі виїзних бригад ОФПЦ та лікувально-консультативних бригад ІФНМУ. Фахівці кафедри беруть участь у клінічних розборах складних історій хвороб та казуїстичних випадків у діагностичному плані, консиліумах під час огляду важких хворих і паталогоанатомічних конференціях з розбору летальних випадків, організовують та беруть участь у проведенні загально-лікарняних клінічних конференцій.

Завдяки такій наполегливій роботі працівників кафедри та продуктивній співпраці із ДУ «Національний інститут фтизіатрі і пульмонології ім.. Ф.Г. Яновського НАМН України», республіканським пульмонологом МОЗ України проф. Дзюбликом О.Я. та головного позаштатним пульмонологом ГУОЗ ОДА Івано-Франківської області Філіповою С.Л.  вдалося досягнути промінентних результатів: найнижчих в державі показників смертності від пневмоній.

В 2013 році на базі кафедри відкрито «Навчальний тренінговий центр оцінки функції зовнішнього дихання», де студенти та лікарі функціональної діагностики можуть навчитись та пройти стажування з оцінки функції зовнішнього дихання. Фахівці кафедри постійно беруть участь у клінічних розборах складних історій хвороб та казуїстичних випадків у діагностичному плані, консиліумах під час огляду тяжких хворих і паталогоанатомічних конференціях з розбору летальних випадків, організовують та беруть участь у проведенні загально-лікарняних клінічних конференцій. Для лікарів-терапевтів та фтизіопульмонологів області професорсько-викладацьким складом кафедри постійно проводиться робота, скерована на підвищення кваліфікаційно-освітнього рівня, на переривистих курсах читаються лекції з найактуальніших тем фтизіатрії та пульмонології.

У відповідності до стандартів діагностики туберкульозу затверджених МОЗ України парцівниками кафедри розроблено універсальний алгоритм виявлення ознак і критеріїв туберкульозу різної локалізації. У практику охорони здоров’я підпорядкованих медичних установ та районів Івано‑Франківської області кожен рік впроваджується низка нових методів діагностики і лікування, розроблених науковцями кафедри.  

На даний час на кафедрі виконується комплексна НДР на тему: “Вплив деяких зовнішніх шкідливих геотехногенних факторів на епідеміологічні показники туберкульозу Карпатського регіону та порушення імунологічного і метаболічного статусу організму хворих і патогенетична корекція гомеостазу для підвищення ефективності лікування хворих на туберкульоз" за номером 0112U000073. А в 2014 році було захищено комплексну НДР «Клініко-патогенетичні особливості механізмів розвитку прогресування й лікування захворювань органів дихання при дії екзо- та ендогенних факторів» за номером 0105U000622.

КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ

ОСТРОВСЬКИЙ Микола Миколайович у 1996 році закінчив „з відзнакою” медичний факультет Івано-Франківської державної медичної академії. Після закінчення інституту, як студент-відмінник, був рекомендований Вченою Радою в аспірантуру за спеціальністю “Терапія” при кафедрі госпітальної терапії №2. З 1997 року, через наявну виробничу необхідність, викладав практичні заняття та читав повний курс лекцій із воєнно-польової терапії (5 курс), до 2001 року був куратором терапевтичної служби військового госпіталю. У 1999 році успішно завершив навчання в аспірантурі та захистив кандидатську дисертацію „Клініко-імунологічне та комп’ютерно-спірографічне обґрунтування використання уролесану та імуналу в комплексному лікуванні хронічного обструктивного бронхіту” в спеціалізованій Вченій раді при ІФНМУ. З цього ж часу працював асистентом кафедри госпітальної терапії №2. З 2001 по 2006 рік завідував курсом професійних хвороб, а у 2002 році присвоєне вчене звання доцента кафедри госпітальної терапії №2. У 2002 році за серію робіт присвячених проблемі затяжного перебігу негоспітальної пневмонії отримав Премію Національної академії медичних наук України. У 2005 році в спеціалізованій Вченій раді при ДУ «Національний інститут фтизіатрі і пульмонології ім.. Ф.Г. Яновського НАМН України» захистив дисертацію „Клініко-патогенетична характеристика та шляхи оптимізації лікування хворих на негоспітальну пневмонію із затяжним перебігом” на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.27 – пульмонологія.

В березні 2006 року Вченої радою університету його обрано завідувачем кафедрою госпітальної терапії №2 (внутрішньої медицини №3 з курсом професійних хвороб, а з серпня 2012 року – кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб) ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет». З 2008 року по даний час є Вченим секретарем університету. За його безпосередньої участі при підтримці адміністрації університету на базі кафедри створено навчальний тренінговий центр функціональної діагностики органів дихання, який за своїм оснащенням входить у 7 кращих у державі. За останні 5 років ним підготовлено 5 кандидатів медичних наук та 2 магістри медицини.

В 2010 році за високий професіоналізм, сумлінну працю, активну громадську позицію та відданість справі під час пандемії грипу А/H1N1/ 2009 року нагороджений Подякою Прем’єр-міністра України. Є співавтором наукового відкриття в галузі медицини «Закономірність порушення метаболізму арахідонової кислоти в організмі людини при інактивації циклооксигенази», за що нагороджений пам’ятною медаллю Російської Академії Природничих Наук, став дійсним членом «Міжнародної академії авторів наукових відкриттів та винаходів» та був нагороджений дипломом та орденом «Зірка з короною» Європейської Академії Природничих наук.

На даний час Островський М.М. є лауреатом премії НАМН України (2002р.), дійсним членом Президії асоціації фтизіатрів і пульмонологів України, дійсним членом Міжнародної громадської академії авторів наукових відкриттів та винаходів, членом Європейського респіраторного товариства, членом спеціалізованих Вчених рад Д 20.601.01 по захисту кандидатських та докторських дисертацій за фаховими напрямками «Внутрішні хвороби», «Кардіологія», «Стоматологія» та Д 20.601.02 за фаховим напрямком «Гістологія» ту «Нормальна анатомія». Є автором наукового відкриття в галузі медицини, 18 Державних Патентів України на винахід,  5 раціоналізаторських пропозицій та 416 друкованих робіт; членом редакційних колегій «Український пульмонологічний журнал», «Галицький лікарський вісник», «Архів клінічної медицини», «Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція»

ОРНАТ Степан Ярославович закінчив лікувальний факультет Івано-Франківського державного медичного інституту в 1972 році та аспірантуру в 1975р.  Після закінчення аспірантури був рекомендований Вченою Радою інституту на науково-педагогічну роботу. В 1975 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Вплив виробничих факторів на захворюваність працівників промислових підприємств”. Працював асистентом, а з 1983 року – доцентом кафедри пропедевтичної терапії інституту. В 1989-1991 роках навчався в клінічній докторантурі і в 1991 році захистив докторську дисертацію на тему: “Клініко-біохімічне обґрунтування лікування хворих на ревматоїдний артрит препаратами золота”. В 1992 р. рішенням Вченої ради інституту обраний по конкурсу на посаду завідувача новоствореної (наказ № 125-д від 27.08.1992 р.) кафедри госпітальної терапії № 2 з клінічною базою 250 ліжок. Базою кафедри являється обласний клінічний фтизіопульмонологічний центр (вул. Франка 17). Автор 102 друкованих праць та  3 “Авторських свідоцтв” на винаходи способу лікування ревматоїдного артриту, лікування обструктивного бронхіту, затяжних пневмоній. Згідно “Положення” в базових клініках та поліклініках області веде консультативну, діагностичну та лікувальну роботу. Проводить обходи у відділеннях пульмонологічного центру. Впровадив у практику охорони здоров’я способи лікування обструктивного бронхіту, ревматоїдного артриту, бронхіальної астми, гематологічні тести інтоксикації, пікфлоуметричний контроль бронхіальної обструкції. Має вищу лікарську атестаційну категорію. Регулярно читає тематичні лекції для лікарів області на преривистих курсах, на передатестаційному циклі лікарів. В 1986-1988 рр. працював у республіці Афганістан в апараті Головного Радника. Учасник бойових дій. Нагороджений 5-ма медалями.

ЗОЗУЛЯК Василь Іванович у 1996 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Ефективність лікування деструктивного туберкульозу легень при різних режимах хіміотерапії з використанням біохімічної корекції». Опублікував 178 наукових праць, в тому числі 2 монографії і 5 підручників. Вперше описав «Синдром дизмікроелементозу при туберкульозі». Як член Президії клубу української інтелігенції ім. Б. Лепкого, очолює її наукову частину. Є науковим керівником кандидатських дисертацій І. І. Пилипенка та Л. М. Галань. Є автором наукових праць і підручників. «Гіпомікроелементоз при деструктивному туберкульозі легень», «Клініко-рентгенологічні особливості своєчасного виявлення туберкульозу», «Своєчасне виявлення деструктивного туберкульозу легень- науковий напрямок роботи кафедри фтизіатрії», «Фтизіатрія» (Навчальний посібник для стоматологів), «Фтизіатрія» (Підручник для студентів-лікувальників), «Деякі особливості взаємозв’язку стану екології довкіля та захворюваності на туберкульоз на Прикарпатті», «Діагностика супутньої патології неспецифічних захворювань легень у дітей з “віражем” туберкулінової проби та тубінтоксикацією», «Зоря ранкова» (поезії).

КОРЖ Галина Зіновіївна, закінчила Івано-Франківську державну медичну академію в 1998 році за спеціальністю «медична справа».  З 1998 р. по 1999 р. пройшла інтернатуру по терапії на базі обласного фтизіопульмонологічного центру. З 1999 по 2008 рік  працювала лікарем-пульмонологом  відділення диференційної діагностики та малих форм туберкульозу обласного фтизіопульмонологічного центру (ОФПЦ). В 2001 році пройшла курси спеціалізації за спеціальністю – «Пульмонологія» на базі Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика та склала іспит із спеціальності після їх закінчення. З 2003 року прийнята на посаду асистента кафедри Івано-Франківського національного медичного університету (ІФНМУ), а з лютого 2008 року за наказом ректора Івано-Франківського національного медичного університету переведена на посаду доцента кафедри. У листопаді 2006  року захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.27 – пульмонологія  на тему: «Клініко-патогенетичні особливості перебігу та лікування хронічного обструктивного захворювання легень у хворих, інфікованих Chlamydia pneumoniae” в ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України», керівник - проф. Островський М.М. З 2006 року є  відповідальною за педагогічний процес на кафедрі. З 2008 року по даний час є членом наукової комісії ІФНМУ. В березні 2007 року – отримала першу кваліфікаційну категорію лікаря-пульмонолога. Науково-педагогічні курси «Вища медична освіта в Україні. Сучасні освітні технології» та курси тематичного удосконалення «Актуальні проблеми внутрішньої медицини»  пройшла з 04.10 по 22.10. 2010 року на базі національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Є автором 51 друкованої праці та 2 патентів на винахід: «Спосіб лікування хворих на хронічний  бронхіт» та «Спосіб діагностики розвитку постпневмонічного й перибронхіального пневмосклерозу у хворих на ХОЗЛ».

ПИЛИПЕНКО Ігор Іванович - закінчив лікувальний факультет ІФДМІ в 1980 р.     Працював у різних ланках практичної охорони здоров'я Івано-Франківської і Кримської областей. Асистентом кафедри працює з 1992 р. Опублікував 42 наукових   праць і 17 методичних вказівок. Є співавтором навчального посібника «Позааудиторна самостійна робота студентів на кафедрі фтизіатрії». У 1999 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: ”Клініко-біохімічне обгрунтування медикаментозної корекції респіраторно-метаболічних і гемодинамічних змін у хворих після перенесеної пульмонектомії.” Вперше на Прикарпатті описав «Постпульмонектомічний синдром». Міністерством освіти і науки України присвоєно звання доцента в 2003 році. В даний час займається вивченням медичних і екологічних аспектів  сучасного туберкульозу.

КУЛИНИЧ-МІСЬКІВ Мар'яна Олегівна в 2006 році закінчила Івано-Франківську державну медичну академію і отримала повну вищу освіту за спеціальністю „Лікувальна справа". В 2006 році прийнята на роботу старшим лаборантом кафедри. З  2006   по   2008 р. пройшла  інтернатуру за спеціальністю "Внутрішні хвороби". З 2008 року працює асистентом кафедри. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Особливості патогенетичних порушень та можливості їх корекції у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень II стадії" в ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України» і отримала звання кандидата медичних наук. В 2011 році Європейським респіраторним товариством під час 21 щорічного європейського респіраторного конгресу в Нідерландах було відзначено срібною премією роботу на тему: "Інгібуючі ефекти тіотропію броміду на процеси неоколагенезу протягом 6-місячного лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень II стадії". Є автором 53 наукових праць та 2 Патентів України. Курує хворих на базі пульмонологічного та профпатологічного відділення обласного фтизіопульмонологічного центру.

ЗУБАНЬ Алла Богданівна закінчила з відзнакою Львівський державний медичний інститут Дружби народів в 1996 році. В 1997 році закінчила інтернатуру за спеціальністю «професійна патологія», яку проходила на базі Львівської обласної лікарні. В 2001 році прийнята на посаду асистента кафедри, а з 2011 року – доцента кафедри внутрішньої медицини №3 Івано-Франківського національного медичного університету. У 2007 р. в ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України» асистентом Зубань А. Б. захищена кандидатська дисертація на тему «Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування препаратів уролесан та есмін у комплексній терапії хронічного обструктивного захворювання легень» під науковим керівництвом доктора медичних наук, професора М. М. Островського, 14.01.27 – пульмонологія. Є автором 53 наукових праць та двох патентів України на винахід. Проводить лікувальну та консультативну роботу на базі профпатологічного відділення обласного фтизіопульмоцентру, а з 2001 року виконує обов’язки завідувача відділення професійної патології.

БАБЛЮК Людмила Антонівна - закінчила в 2004 році Івано-Франківську державну медичну академію, медичний факультет, спеціальність «Лікувальна справа». З 2004 по 2005 р. пройшла інтернатуру за спеціальністю "Внутрішні хвороби" з одночасним навчанням в магістратурі. В 2005 р. захистила наукову магістерську роботу на тему: «Комплексне лікування хронічного некалькульозного холециститу препаратом артишоку екстракт − „Здоров’я” і синглетно-кисневою терапією» і здобула кваліфікацію магістра медицини з фаху «Терапія». З 2005 р. – по 2006 р. працювала на посаді асистента кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб. З 2006 по 2009 р. навчалася в аспірантурі з фаху «Внутрішні хвороби». Кандидат медичних наук із 2010 року. Дисертацію за фахом 14.01.36.− гастроентерологія на тему «Комплексне лікування хронічного некалькульозного холециститу екстрактом артишоку і синглетно-кисневою терапією» захистила на засідання спеціалізованої вченої ради Д 20.601.01 при Івано-Франківському національному медичному університеті 14 травня 2010 року (протокол № 7/38 п.1). Отримала диплом кандидата медичних наук за рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 6 жовтня 2010 року (протокол № 38-09/6). З 2010 по 2011 р.  працювала на посаді асистента кафедри пропедевтики внутрішньої медицини. З 2011 р. – по 2012 р. працювала на посаді асистента кафедри фтизіатрії з курсом оперативної хірургії та топографічної анатомії. З 2012 р.  працює на посаді доцента кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб. Баблюк Л. А. є автором 29 друкованих наукових праць: з них 9 навчально-методичного характеру та 20 наукового характеру, в тому числі 15 у фахових виданнях.

CТОВБАН Микола Петрович в 2007 році закінчив Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський державний медичний університет» та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Лікувальна справа» й здобув кваліфікацію лікаря. З 01.08.2007 р. по 01.07.2009 р. навчався в інтернатурі за спеціальністю «Внутрішні хвороби» на базі міської клінічної лікарні №1, м. Івано-Франківська. З 2007 р. працював на посаді старшого лаборанта кафедри, а з 2009 року – асистента кафедри. В 2012 р успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-патогенетичні передумови розвитку та особливості лікування хворих на негоспітальні пневмонії у поєднанні з анемічним синдромом». У 2013 році обраний за конкурсом на посаду доцента кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб.  У 2012 р. пройшов курси спеціалізації за спеціальністю «Пульмонологія» на базі Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. За результатами досліджень опублікував 90 наукових праць, є автором 3 Патентів України на винахід та 2 раціоналізаторських пропозицій. З 2013р. виконує обов’язки головного позаштатного фахівця департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації з питань профпатології.

МАКОЙДА Ірина Яремівна закінчила Івано-Франківську державну медичну академію в 1999 році за спеціальністю „Лікувальна справа”. У 1999-2000 роках пройшла інтернатуру за спеціальністю – «Внутрішні хвороби» на базі кафедри терапії і сімейної медицини факультету післядипломної освіти ІФДМУ. З 2000 року по 2012 рік працювала асистентом кафедри пропедевтики внутрішньої медицини. За час роботи, на кафедрі в 2011 захистила кандидатську дисертацію на тему "Клініко-патогенетичні особливості виразкової хвороби дванадцятипалої кишки, поєднаної із хронічним холециститом, та їх медикаментозна корекція", та отримала диплом кандидата медичних наук. Опублікувала 22 друковані роботи, із них: 12 у наукових фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, 10 тез. З січня місяця 2013 року працює на  посаді доцента кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб.

ВАРУНКІВ Олександр Іванович в 2007 році закінчив Івано-Франківський державний медичний університет. З 2007 по 2009 роки навчався в магістратурі на базі кафедри Івано-Франківського державного медичного університету. З 2009 році працював старшим лаборантом кафедри, того ж року вступає на навчання в аспірантуру в Івано-Франківський національний медичний університет. З 2012 року працює асистентом кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб. Кандидатська дисертація – «Клініко-патогенетичні особливості розвитку, діагностики та лікування негоспітальних пневмоній, поєднаних з ішемічною хворобою серця, в осіб, інфікованих Chlamydophila pneumoniae» (2013 р.). Є досвідченим педагогом, впроваджує новітні технології навчання, представляє здобутки університету на міжнародних і всеукраїнських конференціях. Систематично виступає з науковими доповідями на міжнародних та всеукраїнських наукових форумах. За час навчання в магістратурі та аспірантурі оволодів спеціалізованими методами дослідження та лікування пульмонологічних хворих, широким спектром сучасних імунологічних методик. Неодноразово приймав участь у всеукраїнських та міжнародних тренінгах стосовно сучасних методів діагностики функції зовнішнього дихання. Приймав активну участь у створенні навчального тренінгового центру функціональної діагностики органів дихання на базі кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб Івано-Франківського національного медичного університету, де проводить навчання для пульмонологів та лікарів функціональної діагностики. В 2010 році за високий професіоналізм, сумлінну працю, активну громадську позицію та відданість справі під час пандемії грипу А/H1N1/ 2009 року нагороджений Грамотою головного управління охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації. У 2012 р. пройшов курси спеціалізації за спеціальністю «Пульмонологія» на базі Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. В 2014 став лауреатом премії голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради в номінації «Молодий вчений року», за що був нагороджений пам’ятною медаллю та дипломом. Є співавтором наукового відкриття в галузі медицини «Закономірність порушення метаболізму арахідонової кислоти в організмі людини при інактивації циклооксигенази», за що нагороджений пам’ятною медаллю Російської Академії Природничих Наук. На даний час Варунків О. І. є автором 82 наукових публікацій та 7 методичних рекомендацій. Ним отримано 8 патентів України на винахід та 4 раціоналізаторських пропозиції.

ЛОБАНОВА Олена Олександрівна закінчила Івано-Франківський державний медичний інститут в 1988 році за спеціальністю лікарська справа. З 1988 р. по 1989 р. проходила інтернатуру по фтизіатрії на базі Миколаївського тубдиспансеру. З 1989 по 1998 р. працювала районним фтизіатром в Братській ЦРЛ Миколаївської області. З лютого 1998 р. по 2008 працювала асистентом кафедри пропедевтичної педіатрії Івано-Франківської медакадемії. З січня 2009 р. переведена на кафедру фтизіатрії на посаду асистента кафедри вище названого вузу, де і працюю по даний час. Лікарською діяльністю займаюсь в відділенні легеневого туберкульозу і менінгіту для дітей Івано-Франківського ФПЦ. Займається проблемами дитячого туберкульозу. Планується  дисертаційна робота на тему: «Імуно-біохімічна характеристика перебігу латентної туберкульозної інфекції у дітей і підлітків в гірській місцевості». З метою пропаганди медичних знань серед населення по профілактиці туберкульозу неодноразово публікувала статті в місцевих газетах та виступала по телебаченню, де розповідала про шляхи зараження, особливості захворювання та його попередження.

САВЕЛІХІНА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА в 2009 році закінчила з відзнакою Івано-Франківський національний медичний університет. З серпня 2009 р. зарахована на інтернатуру на кафедру терапії та  сімейної медицини факультету післядипломної освіти, спеціальність „Внутрішні хвороби”. З жовтня 2009 року зарахована на навчання у магістратуру за фахом «Внутрішні хвороби» на кафедру. За період магістратури написала магістерську працю на тему: "Клініко-патогенетичні особливості перебігу негоспітальних пневмоній вірусної та вірусно-бактеріальної етіології під час пандемії грипу A(H1N1) в Івано-Франківській області в 2009-2010 рр." В червні 2011року захистила магістерську роботу і отримала диплом магістра медицини з відзнакою. В 2010 році за роботу під час надання медичної допомоги населенню Прикарпаття в час пандемії грипу 2009 року нагороджений грамотою обласного управління охорони здоров’я. 22 грудня 2011 року запланувала кандидатську дисертацію на тему: “Особливості клініко-функціональних та патогенетичних порушень у хворих на ХОЗЛ ІІІ стадії за умови тривалої базової терапії ”. Є автором 40 друкованих праць, 3 Патентів України на винахід та 1 Патенту України на корисну модель.

ЧАЙГИРЕВА Лариса Василівна в 1991 році закінчила Полтавський медичний стоматологічний інститут. В 1991 році проходила інтернатуру за спеціальністю «Фтизіатрія» від Одеського медичного університету. 1992 року працювала лікарем-фтизіатром в Миколаївському обласному тубдиспансері. З вересня 1997 року працює на кафедрі фтизіатрії. Асистентом на кафедрі працює з 2000 року. Надруковано – 8 наукових статей. В даний час досліджує вплив екології Прикарпаття на епідеміологічні показники туберкульозу.

БОНДАРЕНКО Тетяна Ярославівна закінчила Івано-Франківський національний медичний університет. Після закінчення ВУЗу поступила в інтернатуру за спеціальністю «внутрішні хвороби». В червні 2009 року після закінчення інтернатури одержала сертифікат за спеціальністю «внутрішні хвороби». З грудня 2011 року прийнята на посаду старшого лаборанта кафедри внутрішньої медицини №3 з курсом професійних хвороб ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет». З вересня 2012 року прийнята на посаду асистента кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет».

МЕЛЬНИК Ольга Петрівна в червні 2012 р. закінчила Івано-Франківський національний медичний університет з відзнакою за спеціальністю «Лікувальна справа». З серпня 2012 р. зарахована на інтернатуру на кафедру фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб з базою проходження в обласному фтизіопульмонологічному центрі; спеціальність „Пульмонологія і фтизіатрія”. З серпня 2012р. зарахована на посаду старшого лаборанта кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб. В січні 2014 р. закінчила інтернатуру, а в лютому 2014 р. захистила магістерську роботу на тему “Особливості клініко-функціональних та патогенетичних порушень у хворих на інфільтративний туберкульоз, поєднаний із хронічним бронхітом”. З березня 2014 року прийнята на посаду асистента кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб. Є автором 10 друкованих праць та 1 Патенту України на корисну модель.

ДОСЯГНЕННЯ КАФЕДРИ

Наукові розробки співробітників кафедри присвячені найактуальнішим проблемам пульмонології, за результатами яких отримано 25 патентів України. Загалом науковцями кафедри видано близько 600 наукових праць, 6 монографії та довідників, 11 навчально-методичних посібників.

1 2 3 4
5 6 7 8
 9  10  11  12
 13  14  15  16
 17  18  19

У 2002 р. М. М. Островського за серію робіт “Терапевтичні аспекти пневмоній із затяжним перебігом: клініко-патогенетична характеристика та методи оптимізації лікування” нагороджено академічною премією НАМН України. 

20

У 2007 р. М. М. Островському присуджено премію за найкращу доповідь на І Всеукраїнському Астма Конгресі. 
21

В 2009 році доцент кафедри Корж Галина Зиновіївна стала лауреатом премії голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради в номінації «Молодий вчений року», за шо була нагороджена дипломом та грошовою премією. 

22

 В 2010 році за високий професіоналізм, сумлінну працю, активну громадську позицію та відданість справі під час пандемії грипу А/H1N1/ 2009 року нагороджений Подякою Прем’єр-міністра України.

23

В 2011 році Європейським респіраторним товариством під час 21 щорічного європейського респіраторного конгресу в Нідерландах було відзначено СРІБНОЮ ПРЕМІЄЮ роботу на тему «Інгібуючі ефекти тіотропію броміду на процеси неоколагенезу протягом 6-ти місячного лікування у хворих з ХОЗЛ» за авторством проф. Островського М.М., Варунківа О.І., ас. Кулинич-Міськів М.О., Савеліхіної І.О. 

24 25

За серію робіт «Нові перспективи модифікації перебігу хронічного обструктивного захворювання легень: вплив тіотропію броміду на окремі патогенетичні ланки неоколагенезу та процеси морфологічної перебудови слизової облонки бронхіального дерева» в 2012 році доцента кафедри Кулинич Міськів Мар’яну Олегівну нагороджено грамотою Національної Академії Наук України.

26

 В 2013 році за редакцією академіка НАМН України, д.мед.н., проф., директора інституту ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України» 

Ю.І.Фещенка та д.мед.н., проф. Островського М.М. вийшов довідник "RX index Лікарські засоби для лікування обструктивних захворювань дихальних шляхів" для лікарів, провізорів, фармацевтів, студентів та викладачів медичних і фармацевтичних вузів. Науковими редакторами та редакторами перекладу виступили працівники кафедри фтизіатрії і пульмонології  з курсом професійних хвороб к.мед.н., ас. Варунків О.І., к.мед.н., доц. Кулинич-Міськів М.О., ас. Савеліхіна І.О.

27

 В 2013 році на 23 щорічному європейському респіраторному конгресі в Барселоні працівники кафедри фтизіатрії і пульмонології  виступали з двома усними доповідями та брали участь у трьох постерних дискусіях за авторством проф. Островського М.М., доц. Кулинич-Міськів М.О., доц. Корж Г.З., доц. Стовбана М.П., ас. Варунківа О.І., ас. Бондаренко Т. Я., асп. Савеліхіної І.О. 

28 29 30 31

32 33

На основі проведених досліджень працівниками університету (Попович В.І., Островський М.М., Варунків О.І., Фіщук Р.М.) отримано: СВІДОЦТВО про відкриття “Закономірність порушення метаболізму арахідонової кислоти в організмі людини при інактивації циклооксигенази”, що розширює сучасне уявлення про універсальні механізми запального процесу. 

34 35 36

За відкриття в галузі медицини д.мед.н., професора Островського М.М., та к.мед.н. Варунківа О.І. було нагороджено пам’ятною медаллю Російської академії природничих наук, присвячену лауреату Нобелівської Премії П.О.Капіці.

37 38 39

Крім того, проф. Островський М.М. став дійсним членом «Міжнародної академії авторів наукових відкриттів та винаходів» та був нагороджений дипломом та орденом «Зірка з короною» Європейської Академії Природничих наук.

40 41 42

Професор Островський М.М. визнаний переможцем обласного рейтингового огляду «Техтворчість Прикарпаття», етапу 2013, у номінації – кращий вчений- винахідник.

43 44
27-28 березня 2014 року в рамках 83-ої науково-практичної конференції студентів і молодих вчених “Інновації в медицині” під керівництвом д.мед.н., проф. Островського М.М. студентку IV курсу Корж Н.В. нагороджено Дипломом І ступеня за кращу усну доповідь.

45 46

Також в березні 2014року на базі обласного фтизіопульмонологічного центру (м. Івано-Франківськ, вул. Матейки 53) відкрили оновлені приміщення для фтизіатричного блоку кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб Івано-Франківського національного медичного університету.

47

В 2014 році асистент кафедри Варунків Олександр Іванович став лауреатом премії голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради в номінації «Молодий вчений року», за що був нагороджений пам’ятною медаллю, дипломом та грошовою премією.

48 49
50

Науковців кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб: проф. Островського М.М., доц. Кулинич-Міськів М.О., ас. Варунківа О.І. та Савеліхіну І.О. нагороджено двома СРІБНИМИ ПРЕМІЯМИ від Європейського респіраторного товариства за серію робіт, присвячених вивченню клініко-морфологічних та патогенетичних особливостей перебігу хронічного обструктивного захворювання легень за умов тривалої базової терапії, що є визнанням наукових розробок кафедри на міжнародному рівні.

51 52
53 54

 СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ

 

Фото

П.І.П.

Науковий ступінь

Вчене звання

55

Микола Миколайович ОСТРОВСЬКИЙ

Доктор медичних наук

Професор

56

Степан Ярославович ОРНАТ

Доктор медичних наук

Професор

57

Василь

Іванович   ЗОЗУЛЯК

Доктор медичних наук

Професор

58

Галина

Зиновіївна

КОРЖ

Кандидат медичних наук

Доцент

59

Алла

Богданівна ЗУБАНЬ

Кандидат медичних наук

Доцент

60

Ігор

Іванович ПИЛИПЕНКО

Кандидат медичних наук

Доцент

61

Мар'яна

Олегівна КУЛИНИЧ-МІСЬКІВ

Кандидат медичних наук

Доцент

62

Ірина

Яремівна МАКОЙДА

Кандидат медичних наук

Доцент

63

Людмила Антонівна БАБЛЮК

Кандидат медичних наук

Доцент

64

Микола Петрович СТОВБАН

Кандидат медичних наук

Доцент

65

Олександр Іванович

ВАРУНКІВ

Кандидат медичних наук

Асистент

66

Олена Олександрівна ЛОБАНОВА

Асистент

67

Ірина Олександрівна САВЕЛІХІНА

Магістр медицини

Асистент

68

Тетяна Ярославівна БОНДАРЕНКО

Асистент

69

Ольга

Петрівна МЕЛЬНИК

Магістр медицини

Асистент

70

Лариса

Василівна ЧАЙГИРЕВА

Асистент

71

Марія

Генадіївна САВАНЕВСЬКА

Лаборант

72

Наталія Миколаївна ІВАНИШИН

Старший лаборант

73

Мар’яна

Петрівна КРАВЧУК

Лаборант

74

Любов

Дмитрівна ПЕТРУНЯК

Старший лаборант

 

 

 

Levko V P                                                

АДРЕСА

76000, вул. Целевича,34 
тел. +380 (34) 258-40-10; 
e-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Левко Володимир Петрович

Кандидат медичних наук, доцент,

заслужений лікар України

ЗАВУЧ КАФЕДРИ -  Сидор Михайло Михайлович

Старший викладач кафедри фізичного виховання та здоров’я

ШТАТ КАФЕДРИ

Левко В.П. зав.каф., доцент к.м.н.; Дмитренко А. С. доцент, к.б.н.; Михайленко Р.І. доцент, к.н.ф.в.та с.; Остафійчук Я.Ф. доцент,з.п.ф.к.і с.У.; Пірус О.А. викл.,к.н.ф.в.та с.; Сидор М.М. ст.викл.; Муліна О.М. ст.викл.; Українець А.І. ст.викл.; Голод Н.Р. ст.викл.; Йосипенко Л.Ю. ст.викл.; Зінченко  Н.М. ст.викл., к.н.ф.в.та с.; Багайлюк Ю.М. ст.викл.; Драганчук І.В. викл.; Марущак В.Б. викл.; Морська.Л.В. викл.; Кушлик П.І. з.т.У.,м.с.,викл.; Кушніренко В.В. викл.; Лопацький С.В. викл.; Жилюк Н.Є. м.с.,викл.; П’яста Т.І. викл.; Євчук Ю.Г. викл.; Шанковський А.З. викл.; Дмитришин  Д.М. викл.; Ярий Р.О. к.н.ф.в.та с.,викл.; Коровайний В.І. викл.;Михальчук Р.В.   з.п.ф.к.і с.У ,викл.; Стефанків М.Ф. викл., з.п.ф.к.і с.У; Магерко І.В. ст.лаб.; Сеньків Р.С. ст.лаб.

Zahalne foto

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ 

Штатний розклад кафедри складає:

Дисципліна фізичне виховання та здоров’я - 21.75 ставок, з яких 11,5 ст. держбюджету та 6 ст. позабюджету, 2.25 ст. англомовне відділення.

Педагогічне навантаження виконують 20 викладачів, з яких - 2 доценти, 7 старших викладачів та 11 викладачів (у тому числі 2 сумісники);  2 доценти, з яких 1  доцент, канд. мед.. наук; 1 доцент  канд. біол. наук.

Допоміжний персонал: старші лаборанти – 2,0 ст.; прибиральниці – 10 ст., робітник – 1,0 ст., сантехнік – слюсар-1,0 ст., двірник-2,0 ст., електрик-0,5 ст., сторож-9,0 ст., оператори басейну-4 ст.,  лаборант басейну-0,5 ст.

 

 Характеристика навчальної бази з дисципліни фізичне виховання та здоров’я:

Основними спорудами кафедри є:

 • Спортивний зал для занять ігровими видами спорту та фізичним вихованням (центр. корп.) - 480,8 м.кв;
 • Спортивний зал ( футзал ) - 949,9 м.кв.
 • Спортивний зал для ритмічної гімнастики, степ-аеробіки, йоги - 153,8 м.кв. (гурт.№1);
 • Спортивний зал для атлетичних видів спорту -42,9 м.кв. (центр. корп.);
 • Спортивний зал для занять видами боротьби -75,0 м.кв. (гурт №2);
 • Площадка пляжного волейболу та футболу -555,0 м.кв.
 • Площадка для стрітболу (вуличного баскетболу) - 144,0 м.кв.
 • Плавальний басейн для занять спортом та оздоровлення студентів - 275,6 м.кв.
 • Тренажерний  зал - 133,6 м.кв.
 • Тенісний  зал - 672,0 м.кв.
 • Зал  важкої   атлетики   (підвальне приміщення  центр. корпусу) - 42,9 м.кв.
 • Спортивна площадка із штучним покриттям для міні-футболу – 924 м.кв.

Тематичні плани

Навчальні заняття з фізичного виховання проводяться  на І-ІІ курсах медичного, стоматологічного, фармацевтичного  факультетів та І, ІІ, ІІІ курсах  медичного коледжу,  а спортивна медицина та лікувальна фізкультура викладаються на IV курсі медичного і на ІІІ курсі стоматологічного факультетів на базі кафедри фізичного виховання та здоров'я.

При кафедрі функціонують 15 навчально-тренувальних груп (секцій).

Наукова робота:

Працівники кафедри займаються науково-дослідною роботою; на сьогоднішній день працює студентський науковий гурток. За роки існування кафедри викладачами опубліковано значну кількість наукових праць, методичних рекомендацій та інформаційних листів, монографій. На кафедрі підготовлено 1 докторську (Б.М. Мицкан), 4 кандидатські дисертації (Л.Б.Даніловський, С.С. Криницький, А.С. Дмитренко, Н.М. Зінченко). Закінчена і подана до захисту ще одна кандидатська дисертація  (Остафійчук Я.Ф.). Старший викладач Голод Н.Р. завершує навчання в аспірантурі і працює над кандидатською дисертацією.

Склад кафедри

 

Останні зміни 11.09.2015 р.

foto

КАФЕДРА ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ №2 

ТА МЕДСЕСТРИНСТВА 

Адреса кафедри: вул. Гетьмана Мазепи, 114, м. Івано-Франківськ, 76018
                              тел.факс 0-342 52-51-37
                             тел.(03422) 52-59-87
e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК КАФЕДРИ

Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства розташована на базі Обласного клінічного кардіологічного диспансеру, гематологічного відділення Обласної клінічної лікарні та ревматологічного відділення Центральної міської клінічної лікарніу м. Івано-Франківська.

Foto 1 Oblasnyj klinichnyj kardiologichnyj dyspanser
Обласний клінічний кардіологічний диспансер. 

Foto 2 Oblasna klinichna likarnya
Обласна клінічна лікарня.

Foto 3 Central na mis ka klinichna likarnya
 Центральна міська клінічна лікарня.

 

МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ 

Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства є структурним підрозділом медичного коледжу університету, де проводиться викладання спеціальності «Сестринська справа» на базі медсестринського корпусу університету. 
Навчальні кімнати медсестринського корпусу обладнані манекенами, фантомами, тренажерами. Колектив кафедри працює над створенням навчально-методичних лабораторій із самостійної підготовки до тестових та практично-орієнтованих іспитів.

Foto 4  Medsestryns kyj korpus Медсестринський корпус медичного коледжу.

 Витоки історії кафедри сягають у 1945-1946 роки – роки заснування Івано-Франківського державного медичного інституту. Першим завідувачем кафедри був представник відомої Київської терапевтичної школи – Борін Яків Вольфович (1946-1969). 

Кафедра внутрішньої иедицини №2 функціонує з 1946 року. Фундатором кафедри був професор Борін Яків Вольфович. В рік організації на кафедрі працювали 2 асистенти – Грушко Микита Якович та Ольгіна Фаїна Петрівна, з 1947 по 1952 роки – доцент Душкіна Віра Львівна, яку змінив доцент Масик Михайло Григорович (до 1957 року). З 1957 по 1969 роки доцентом кафедри була Ольгіна Фаїна Петрівна, а з 1963 по 1973 роки ще і Рапопорт Герберт Лупович. З 1950 року на кафедрі асистентами працювали Кекало Людмила Олександрівна і Юркевич Стефанія Теодорівна. На кафедрі проходили аспірантуру в той час Нікулін Константин Євграфович (потім асистент до 1964 року, в подальшому доцент кафедри факультетської терапії до 1973 року),  Афонькіна Віра Іванівна (після закінчення аспірантури МОЗ УРСР була скерована в Одеський НДІ курортології), з 1972 року вона асистент, потім доцент кафедри пропедевтичної терапії. 

Рапопорт Герберт Лупович – асистент, а з 1963 по 1973 роки доцент цієї ж кафедри, із 1973 року –  завідувач кафедри пропедевтичної терапії. Чернак Валентина Миколіївна – з 1969 року асистент кафедри госпітальної терапії. З 1969 року на кафедрі працював Абкарович Гейза Федорович (асистент, а потім доцент цієї ж кафедри). 

В клінічній ординатурі в той час навчались, а потім стали працівниками цієї ж кафедри Ляшкевич Амалія Семенівна (1954), Макось Роман Петрович (1957). 

Ординаторами обласної та міської клінічної лікарень після клінічної ординатури стали Ткачук Зіновій Лаврентійович, Гонська Євгенія Іванівна та Непорадний Михайло Данилович (1969). З 1969 року навчання на VI курсі було зосереджене майже повністю на кафедрі госпітальної терапії. 

Для ведення педагогіч­ного процесу були переведені з інших кафедр асистенти: канди­дати медичних наук Єгорушкіна Ніна Дмитрівна (з кафедри про­педевтичної терапії), Герасименко Ніна Іванівна та Соловцова Інна Георгіївна (з кафедри факультетської терапії), Косякова Марга­рита Петрівна і Васильєва Лариса Юріївна (з кафедри пропедев­тичної терапії), доцент Шведенко Лев Юрійович (з факультетської терапії). З кафедри госпітальної терапії у 1966 році Кекало Л.О. була переведена на кафедру пропедевтичної терапії на посаду до­цента. Макось Р.П. у 1969 році став доцентом кафедри факуль­тетської терапії. 

У 1966 році на кафедрі вперше був організований курс курорто­логії, який очолив професор Денисюк Віталій Григорович. 

В клініці госпітальної терапії 1946-1969 роках під керівництвом професора Боріна Я.В. захищено 18 дисертацій, з них 3 – док­торських. Основний напрямок наукових досліджень –   гастроен­терологія. 

Підсумовує багаторічну роботу працівників кафедри монографія Я.В.Боріна “Електрогастрографія та електродуоденографія” (1968). 

Під керівництвом професора Луцика Д.П. захищена дисертація Абкаровича Г.Ф. на тему: “Деякі питання етіології, клініки та лікування гострих пневмоній (клініко-експериментальне дослідження)”. 

В 1970 році колектив кафедри госпітальної терапії очолив професор Вакалюк Петро Михайлович., який до того часу завідував кафедрою факультетської терапії. 

Крім того на кафедрі працювали ще 2 професори – доктори медичних наук Денисюк В.Г. і Бережницький M.M. 

У 1978 році кафедра була поділена на дві кафедри – внутрішніх хвороб № 1 (завідувач кафедри – д.мед.н., професор Вакалюк П.М.) та № 2 (завідувач кафедри – д.мед.н., професор Денисюк В.Г.).

Foto 5 Zaviduvachi kafedry

Foto 6 Profesor Denysyuk V G  Зав. кафедри внутрішньої медицини №2, доктор медичних наук, професор Денисюк В.Г. (1978-1980 рр.). 

Асистентський корпус поповнився в ці роки Козак Валентиною Миколаївною (працювала на кафедрі до 1992 року), Пшеничною Зінаїдою Михайлівною, яка пізніше займала посаду доцента з курсу фізіотерапії, Непорадним Михайлом Даниловичем, Бигарем Петром Васильовичем (працював на кафедрі до 1994 року) та кандидатом медичних наук Купновицькою Іриною Григорівною (переведеною в 1979 році з кафедри факультетської терапії). 

Під науковим керівництвом професора Вакалюка П.М. виконано 10 дисертацій, в т.ч. 4 докторські (А.П.Паращак, М.М.Бережницький, Р.П.Макось, Н.М.Середюк) і 6 кандидатських (В.І.Манько, Н.М.Середюк, І.М.Варивода, О.І.Варивода, М.О.Стороженко, В.А.Роспопа). Професором П.М.Вакалюком проведені чотири Всесоюзні наукові форуми з участю Начальника Медичної Служби Збройних Сил СРСР генерал-лейтенанта Медичної Служби, Героя Соціалістичної Праці, доктора медичних наук, професора Комарова Федора Івановича (Москва), академіка Академії Медичних Наук СРСР, доктора медичних Наук, професора Тареєва Євгена Михайловича (Москва),  академіка АМН СРСР та УРСР, доктора медичних наук, професора Малої Любов Трохимівни (Харків), а також докторів медичних наук, професорів І.К.Шхвацабая (Москва), Б.О.Сидоренко (Москва), Г.Г.Арабідзе (Москва) з виданням збірників наукових праць. 

З 1981 по 1985 рік кафедру очолювала д.мед.н, професор А.П.Паращак. Тоді в структурі кафедри був виокремлений самостійний курс кардіології та клінічної фармакології, який очолив к.мед.н., доцент Середюк Н.М. 

З 1986 року по 2013 рік кафедрою внутрішньої медицини №2 завідував доктор медичних наук, професор, проректор з наукової роботи Івано-Франківського національного медичного університету (1987-2011 pp.), Заслужений діяч науки і техніки України, академік АНТКУ,  член A.S.H.(Американського Товариства з Гіпертонії), член A.S.H. (Американського Товариства з Гіпертонії), член ESC (Європейського Товариства Кардіологів), національних товариств України Середюк Нестор Миколайович. 

Foto 7 Profesor kafedry Seredyuk N M
Професор кафедри внутрішньої медицини №2, доктор медичних наук, професор, проректор з наукової роботи Івано-Франківського національного медичного університету (1987-2011
pp
.), Заслужений діяч науки і техніки України, академік АНТКУ, член A.S.H. (Американського Товариства з Гіпертонії), член ESC (Європейського Товариства Кардіологів), національних товариств України Середюк Нестор Миколайович. 

У 1991 році кафедра реорганізована  на кафедри госпітальної терапії №1 (завідувач – д.мед.н, професор Середюк Н.М.) та № 2 (завідувач – д.мед.н., професор Орнат С.Я. (1991-2006 рр.), а у 2006 році кафедру госпітальної терапії №2 очолив – д.мед.н., професор Островський М.М. (у 2009 році перейменована в кафедру внутрішньої медицини №3 з курсом професійних хвороб). 

У 1993 році захистила докторську дисертацію професор Купновицька Ірина Григорівна, а у 1998 році – Вакалюк Ігор Петрович та Мазепа Марія Андріївна. 

У 2001 році з кафедри госпітальної терапії №1 виокремлено курс клінічної фармакології, який увійшов до складу кафедри фармакології з курсом клінічної фармакології (зав. кафедри – д.мед.н., проф.І.Г.Купновицька, яка до цього періоду працювала на посаді професора кафедри госпітальної терапії №1 з 1993 року). 

У 2004 році на базі кафедри госпітальної терапії №1 утворено кафедру терапії №3 з курсом сестринської справи, яка у 2009 році була перейменована у кафедру внутрішньої медицини №4 та медсестринства (зав. кафедри – д.мед.н., проф.І.П.Вакалюк, який до цього періоду працював на посаді професора кафедри госпітальної терапії №1 з 1998 року, з 2011 року – проректор з наукової роботи Івано-Франківського національного медичного університету). 

У 2009 році кафедра госпітальної терапії №1 була перейменована у кафедру внутрішньої медицини №2. 

У 2013 році кафедри внутрішньої медицини №2 та внутрішньої медицини №3 з курсом сестринської справи були реорганізовані у кафедру внутрішньої медицини №2 та медсестринства. Очолив кафедру доктор медичних наук, професор, академік Української Академії наук, проректор з наукової роботи Івано-Франківського національного медичного університету Вакалюк Ігор Петрович.

 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ №2 ТА МЕДСЕСТРИНСТВА

Foto 8 Zaviduvach kafedry profesor Vakalyuk I P  Завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства, доктор медичних наук, професор, академік Української Академії наук, проректор з наукової роботи Івано-Франківського національного медичного університету (2011- по даний час) Вакалюк Ігор Петрович

 

З історії заснування клінічної бази кафедри внутрішньої медицни №2 та медсестринства –
Обласного клінічного кардіологічного диспансера

У 1986 році закінчувалось будівництво нової обласної лікарні і побудований раніше  “угорський” корпус по вулиці Дзержинського (тепер Гетьмана Мазепи, 114) вивільнився. Тоді й зявилась думка виклопотати в цьому приміщені бодай 60 ліжок. Завідувач кафедри, д.мед.н., професор Середюк Нестор Миколайович склав велику, добре обґрунтовану доповідну записку на імя Першого секретаря Обкому КПУ. 

Середюка Н.М. підтримав його учитель, тоді проректор з наукової роботи д.мед.н., професор Нейко Євген Михайлович і завідувач відділу охорони здоров’я  доцент Стукал Володимир Сидорович та завідувач відділом обкому Жуган Борис Дмитрович. 

Стукала В.С. та Середюка Н.М. було викликано на засідання бюро обкому партії, де й було прийнято рішення про виділення для кардіологічної служби області… не 60, а 240 ліжок, тобто кардіологія отримала увесь “мадярський” корпус… 

Foto 9 Kolektyv OKKD ta kafedryКолектив Обласного клінічного кардіологічного диспансера м.Івано-Франківська та кафедр внутрішньої медицини №2, внутрішньої медицини №4 та медсестринства і фармакології з курсом клінічної фармакології Івано-Франківського національного медичного університету. 

ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НА КАФЕДРІ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ №2 ТА МЕДСЕСТРИНСТВА 

З ініціативи ректора Івано-Франківського державного медичного університету, академіка АМН України Є.М.НЕЙКА (1987-2010) за підтримки МОЗ України на базі кафедр терапевтичного профілю і, зокрема, внутрішньої медини №2 у 2002 році вперше в Україні впроваджено нову форму державної атестації випускників університету – комплексний практично-орієнтований державний іспит з внутрішніх, професійних та інфекційних захворювань. Інноваційність підходу полягає у тому, що студент здає іспит “біля ліжка хворого”.

Іспит з внутрішніх, професійних та інфекційних захворювань орієнтований на практичну діяльність і проводиться у два етапи за наступною схемою: 

1.  Перша частина іспиту - робота з хворим. 

(типові задачі діяльності і уміння, що перевіряються)

 1.Збирання скарг, анамнезу захворювання, анамнезу за системами та анамнезу життя - усна відповідь.

2.Огляд пацієнта, збирання інформації про загальний стан пацієнта та його оцінка - усна відповідь.

3.Фізикальне обстеження органів серцево-судинної системи – усна відповідь.

4.Фізикальне обстеження органів дихання - усна відповідь.

5.Фізикальне обстеження органів черевної порожнини (системи травлення та сечостатевої системи) – усна  відповідь.

6.Фізикальне обстеження органів кістково-м’язової системи – усна відповідь.

7.Обґрунтування та постановка найбільш вірогідного попереднього клінічного або синдромного діагнозу – усна та письмова відповідь (в карті первинного огляду).

8.Складання плану обстеження –  усна та письмова відповідь (в карті первинного огляду).

9.Оцінювання результатів лабораторних та інтерпретування результатів інструментальних методів дослідження (усна відповідь): аналіз крові (загальний);  аналіз сечі (загальний);біохімічний аналіз крові (цукор, загальний білок, загальний білірубін, загальний холестерин, креатинін, трансамінази, серцеві тропоніни); електрокардіограма; рентгенограма органів грудної клітки; ехокардіографія; ультразвукове дослідження печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, нирок, селезінки.  

10.Внутрішньосиндромна диференційна діагностика (оцінюється балами «1» та «0») – усна відповідь

11.Клінічний діагноз (оцінюється балами «1» та «0») – письмова відповідь.

12.Визначення принципів лікування та тактики ведення хворого, у т.ч. необхідного режиму праці та відпочинку, дієти – усна відповідь.

13. Визначення прогнозу та заходів профілактики у даного хворого – усна відповідь.

14.Типова задача (уміння), що перевіряється за вибором ВНЗ – визначення та інтерпретація біомас-індексу - письмово в карті первинного огляду.  

Виконання типових задач діяльності і умінь, оцінюється балами ”1”, ”0,5”, ”0” (крім № 10 і 11) 

2.  Друга частина іспиту. 

(типові задачі діяльності і уміння, що перевіряються)

1. Вирішення ситуаційних задач з внутрішньої медицини та діагностики невідкладних станів. 

2. Вирішення ситуаційних задач з лікувальної тактики та надання невідкладної медичної допомоги .    

3. Оцінювання результатів лабораторних та інструментальних досліджень, візуальна діагностика: 

- Аналіз та оцінка рентгенограм та протоколів променевого дослідження. 

- Аналіз та оцінка електрокардіограм. 

- Проведення, аналіз та оцінка результатів пікфлоуметрії і комп’ютерної спірографії. 

4. Оцінювання результатів лабораторних та інструментальних досліджень, візуальна діагностика: 

- Аналіз та оцінка результатів лабораторного дослідження крові. 

- Аналіз та оцінка результатів лабораторного дослідження сечі. 

- Аналіз та оцінка результатів лабораторного дослідження холесекреції та жовчовиділення, випорожнень, ендоскопічного дослідження шлунково-кишкового тракту, рН-метрії. 

5. Оцінювання результатів лабораторних та інструментальних досліджень, візуальна діагностика: 

- Аналіз та оцінка результатів лабораторного дослідження харкотиння та ендоскопічного дослідження бронхів. 

-Аналіз та оцінка результатів дослідження біоптатів тканин,  плевральної, асцитичної і синовіальної рідин, кісткового пунктату та проби Манту.       

6. Виконання першої медичної маніпуляції - вимірювання артеріального тиску та клінічна оцінка 10-річного ризику фатальних серцево-судинних захворювань за таблицями SCORE.  

7. Виконання  другої медичної маніпуляції -  серцево-легенева реанімація за рекомендаціями Європейської ради реанімації та Американської асоціації серця. 

8. Виконання третьої медичної маніпуляції - реєстрація електрокардіограми та діагностика гострого коронарного синдрому за даними ЕКГ та коронарографії.       

9. Виконання четвертої медичної маніпуляції: аналіз клінічної ситуації та виконання зондових маніпуляцій на шлунку. 

10. Виконання п’ятої медичної маніпуляції: аналіз клінічної ситуації та виконання зондових маніпуляцій на кишечнику. 

Виконання ситуаційних задач, основних умінь і навичок, оцінюється балами ”1” та ”0” 

Foto 10 Medychna manipulyaciya Vymiryuvannya arterial nogo tysku
 Медична маніпуляція «Вимірювання артеріального тиску».

Foto 11 Ocinyuvannya sercevo-sudynnogo ryzyku SCORE
Оцінювання серцево-судинного ризику за шкалою SCORE.

Foto 12 Medychna manipulyaciya «Prekardial nyj udar»
 Медична маніпуляція «Прекардіальний удар».
 

Foto 13 Medychna manipulyaciya «Promyvannya shlunku»
Медична маніпуляція «Промивання шлунку».
 

Foto 14 Medychna manipulyaciya «Duodenal ne zonduvannya»
Медична маніпуляція «Дуоденальне зондування».

Foto 15 Medychna manipulyaciya «Promyvannya kyshechnyka»
 Медична маніпуляція «Промивання кишечника».

Foto 16 Usna spivbesida
Усна співбесіда
 

Foto 17 Obgovorennya rezul tativ derzhavnogo ispytu
Обговорення результатів державного іспиту

 

НАУКОВА РОБОТА

Найбільш вагомими науковими здобутками кафедри є наступні: 

1. Дослідження лікувальних властивостей мінеральних вод Прикарпаття – Моршинської №6 у розведенні 3,5 г/л (розробка показань для застосування при пептичній виразці шлунка і дванадцятипалої кишки). 

2. Спосіб трансорганного електрофорезу мінеральних вод із складним хімічним складом. 

3. Медико-метеорологічні типи погоди на Прикарпатті та комплексна оцінка біотропного впливу метеорологічних умов на перебіг артеріальної гіпертензії. 

4. Вивчення клініко-патогенетичних особливостей перебігу та розробка нових підходів до лікування гострих коронарних синдромів, артеріальної гіпертензії, серцевої недостатності та хронічного легеневого серця. 

Впроваджено у практичну охорону здоров'я наступні наукові інноваційні розробки: 

1. «Спосіб лікування хворих на компенсоване хронічне легеневе серце з використанням БРА-ІІ кандесартану», кафедри: внутрішньої медицини №2 (проф.Середюк Н.М., доц. Середюк В.Н.), внутрішньої медицини №3 та медсестринства (проф. Вакалюк І.П.). 

Зміст наукової розробки: спосіб лікування хворих на компенсоване хронічне легеневе серце з використанням блокатора рецепторів ангіотензину-ІІ (БРА-ІІ) кандесартану  відрізняється тим, що на тлі базової терапії хронічного обструктивного захворювання легень згідно клінічного протоколу МОЗ України (наказ МОЗ України № 128 від 19 березня 2007 р.) використовується препарат Кандесар в таблетках методом титрування від 4 до 32 мг/добу, оптимізовуючи підбір дози індивідульно для кожного пацієнта під контролем гемодинамічних показників, застосований упродовж 6 місяців. Препарат Кандесар потенціює дію базової  терапії компенсованого хронічного легеневого серця (ХЛС), оскільки володіє патогенетично обумовленими ефектами, які в комплексі дають можливість інгібувати надмірну активність ренін-ангіотензин-альдостеронової системи (РААС), гальмувати посилену експресію натрій-уретичного пептиду, туморнекротичного фактора альфа, ендотеліну-1, васкулоендотеліального фактора росту та індуктора патологічного апоптозу. Застосування БРА-ІІ кандесартану на тлі базової терапії призводить до покращення структурно-функціонального стану правих відділів серця, зменшення діастолічної та систолічної дисфункції правого шлуночка і зниження систолічного тиску в легеневій артерії. 

2. «Спосіб лікування залізодефіцитних станів різного походження за допомогою препарату хеферол» кафедри внутрішньої медицини №2
(доц. Глушко Н.Л., доц. Сарапук О.Р. )
 

Зміст наукової розробки: В комплекс лікування хворих на залізодефіцитні стани різного походження доцільно включати препарат хеферол, який сприяє суттєвому підвищенню начичення еритроцитів залізом.  

 3. «Спосіб сервісної підтримки тривалої антигіпертензивної терапії хворих на артеріальну гіпертензію» кафедри внутрішньої медицини №2 (проф. Середюк Н.М., асист. Галюк Н.М.). 

Зміст наукової розробки: спосіб потенціювання тривалої антигіпертензивної терапії хворих на артеріальну гіпертензію, що включає застосування метаболітотропних засобів тіотриазоліну в поєднанні з глутаргіном, який відрізняється тим, що в доповнення до базової антигіпертензивної терапії препаратами першої лінії використовують метаболітотропні засоби: тіотриазолін по 2 мл 2,5 % розчину внутрішньом'язово два рази на день протягом 10 днів з наступним переходом на таблетовану форму по 100 мг 3 рази на день протягом 2 місяців щороку і глутаргін по 5 мл 4 % розчину у 200 мл 0,9 % розчину натрію хлориду внутрішньовенно краплинно протягом 10 днів, а в подальшому всередину по 2 таблетки (500 мг) 3 рази на день протягом 2 місяців щороку. 

4. «Спосіб визначення концентрації у крові мозкового натрійуретичного пептиду BNP (NT-proBNP) у хворих з серцевою недостатністю (СН) на тлі повторного інфаркту міокарда, як важливого предиктора розвитку і прогресування внаслідок постінфарктного ремоделювання лівого шлуночка» кафедри внутрішньої медицини №2 (проф. Середюк Н.М., асист. Деніна Р.В.). 

Зміст наукової розробки: Концентрація у крові мозкового натрійуретичного пептиду BNP (NT-PRO) є важливим діагностичним та прогностичним чинником розвитку і прогресування постінфарктного ремоделювання лівого шлуночка у хворих з серцевою недостатністю. 

5. «Розробка новітніх диференційованих підходів до лікування хворих із СН на тлі повторного інфаркту міокарда в залежності від типу діастолічної дисфункції лівого шлуночка із використанням корвітину і мононітросиду» кафедри внутрішньої медицини №2 (проф. Середюк Н.М., асист. Деніна Р.В.). 

Зміст наукової розробки: Доведено, що тривале, упродовж, 6 місяців, застосування корвітину і мононітросиду в складі базової терапії суттєво покращує функцію лівого шлуночка у хворих із СН на тлі повторного інфаркту міокарда. 

6. «Спосіб визначення концентрації у крові нейропептидів (ß-ендорфінів) у хворих на стабільну стенокардію напруги ІІ-ІІІ ФК з наявною безбольовою ішемією міокарда (ББІМ) на тлі артеріальної гіпертензії як маркерів БІМ» кафедри внутрішньої медицини №2 (проф. Середюк Н.М., асист. Передрук Т.В.). 

Зміст наукової розробки: Підвищений вміст у крові нейропептидів (ß-ендорфінів) може слугувати діагностичним критерієм безбольової ішемії міокарда у хворих на артеріальну гіпертензію з хронічною ІХС. 

7. «Спосіб поєднання хіміотерапевтичного та екстракорпорального методів лікування множинної мієломи (ММ)» (доц.Н.Л.Глушко, асист. Бардяк .ЄМ, асист. Гриджук Т.І., лікар О.МЛегун). Зміст наукової розробки: комплексне лікування множинної мієломи засобами хіміотерапії та екстракорпоральних методів призводить до більшого відсотку ремісії ММ та покращення прогнозу таких пацієнтів. 

8. «Спосіб лікування хворих з дисплазією сполучної тканини» кафедри внутрішньої медицини №2 (проф. Середюк Н.М., асист. Налужна Т.В.). 

Зміст наукової розробки: Доведено, що застосування в комплексному лікуванні препаратів магнію у хворих з синдромом пролабування мітрального клапана сприяє покращенню структури клапану та зменшенню ступеня пролабування. 

9. «Спосіб лікування і профілактика респіраторного синдрому у хворих  на артеріальну гіпертензію 2 стадії при тривалому використанні інгібіторів  АПФ» (проф. Середюк Н.М. асист. Совтус В.І.) 

Зміст наукової розробки: Доведено, що застосування в лікуванні і профілактиці респіраторного синдрому у хворих  на артеріальну гіпертензію ІІ стадії при тривалому використанні інгібіторів  АПФ, антагоніста брадикініну L-лізину есцинату поліпшує ефективність використання іАПФ. 

10. «Спосіб оптимізації лікування хронічного пієлонефриту у поєднанні із гемобластозами» (проф.Середюк Н.М., асистент Бардяк Є.М.) 

Зміст наукової розробки: З метою оптимізації ефективності лікування хронічного пієлонефриту у поєднанні із гемобластозами та корекції вторинного імунодефіциту рекомендується імуномодулятор імунофан. 

11. «Спосіб диференційованого лікування артеріальної гіпертензії,  асоційованої із електромагнітним фактором» (проф. Середюк Н.М., аспірант Сопільняк Т.С.). 

Зміст наукової розробки: з метою оптимізації тактики антигіпертензивної терапії у хворих на АГ, асоційовану із електромагнітним фактором слід дотримуватись такого алгоритму: 

- АГ із встановленою гіперактивністю симпатоадреналової системи:         

бісопролол в індивідуально підібраній дозі в поєднанні із фітоседативним засобом  кардіофітом; 

-  АГ із зниженням еластичних властивостей судин та чутливості              ендотелію  на напруження зсуву: 

бісопролол в індивідуально підібраній дозі або бісопролол в комбінації із кардіофітом або еналаприл в індивідуально підібраній дозі  + кардіофіт; 

- АГ із високим рівнем пульсового АТ: комбінована терапія бісопрололом в індивідуально підібраній дозі в комбінації із кардіофітом   або монотерапія бісопрололом. 

12. «Спосіб корекції дисфункції ендотелію у хворих на стабільну стенокардію ІІІ ФК і артеріальну гіпертензію з нітраторезистентністю» (проф.Середюк Н.М., аспірант Зозуляк Н.В.) 

Зміст наукової розробки: для посилення ефективності нітратотерапії та зменшення ймовірності розвитку нітраторезистентності у хворих на стабільну стенокардію ІІІ ФК із артеріальною гіпертензією стандартну базову терапію необхідно потенціювати донаторами оксиду азоту– L-аргініну (тівортін). 

13. «Спосіб оптимізації лікування хронічного пієлонефриту у хворих на артеріальну гіпертензію» (проф.Середюк Н.М., аспірант Лучко О.Р.) 

Зміст наукової розробки: для підвищення ефективності лікування хронічного пієлонефриту у хворих на артеріальну гіпертензію до комплексного лікування слід додавати метаболітотропний засіб з антиоксидантними властивостями мельдонію дигідрат. 

14. «Спосіб корекції клінічних порушень у хворих на артеріальну гіпертензією в поєднанні з ішемічною хворобою серця, подагрою і ожирінням» (проф.Середюк Н.М., аспірант Вацеба М.О.) 

Зміст наукової розробки: з метою корекції гемодинамічних розладів, структурних змін серця та метаболічних порушень у хворих на артеріальну гіпертензією в поєднанні з ішемічною хворобою серця, подагрою і ожирінням пропонується в комплексу терапію включати блокатори рецептрів ангіотензину-ІІ, дигідрипіридинові антагоністи кальцію ІІІ покоління та статини. 

 Основні наукові напрямки кафедри: 

 • Дослідження терапевтичної ефективності лікувальних природних чинників Прикарпаття (Я.В.Борін, П.М.Вакалюк, А.П.Паращак, Н.М.Середюк) – 1946-1970 роки.
 • Виконання Загальнонаціональної інтегрованої програми профілактики неінфекційних захворювань (The Countrywide Integrated Noncommunicable Diseases Intervention - CINDI-ВООЗ) – 1995-2010 роки.
 • Реалізація Національної програми “Профілактика і лікування артеріальної гіпертензії” на Прикарпатті.
 • Виконання Державної програми запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2006-2010 pp..
 • Розробка нових медичних технологій та стандартів діагностики і лікування хворих із захворюванням серцево-судинної системи з позицій рандомізованих досліджень в рамках багатоцентрових рандомізованих досліджень - з 1989 року по теперішній час.
 • Науковим напрямком кафедри є розробка нових патогенетично обґрунтованих напрямків реабілітації та відновно-адаптивного лікування у хворих із серцево-судинними захворюваннями. Пошукачами кафедри виконується 5 кандидатських дисертацій, ведуться пошукові роботи з планування з планування двох докторських і трьох кандидатських робіт. Співробітники кафедри приймають активно участь у виконанні досліджень з клінічної апробації лікарських засобів, виконанні міжнародних рандомізованих досліджень доказової медицини. Ведеться робота з створення двох наукових лабораторій.  

Кафедра приймає участь у 12 багатоцентрових рандомізованих плацебо-контрольованих наукових дослідженях  терапевтичної ефективності  нових фармзасобів (адвокард, алдеслейкін, атерокард, аторвастатин, азомекс, івабрадин, карведілол, кандесар, кардіотон, кварцетин, клопілет, корвітин, мононітросид, невіболол, олмесартан, ритмокор, рівароксабан, розувастатин, симвастатин, талідомід, тедісаміл, тівортин, фундапринукс тощо), 

Співробітники кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства активно приймають участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, конгресах і форумах. 

Foto 18 Uchast v mizhnarodnyh kongresah
 Участь в міжнародних конгресах. На фотографії зліва-направо – професор Середюк Н.М., професор Вакалюк І.П., доцент Нестренко В.Л.

На базі ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет у лекційній аудиторії №8 (обласний дермато-венерологічний диспансер) 08.11.2014 року відбувся майстер-клас з аритмології на тему «Тактика ведення хворого з миготливою аритмією», у роботі якого приймали участь науковий керівник відділення аритмій Національного Наукового Центру «Інститут кардіології ім. акад. М.Д.Стражеско» АМН України професор О.С.Сичов, ректор ІФНМУ професор М.М.Рожко, проректор з наукової роботи ІФНМУ, завідувач кафедри внутрішньої медицини №»2 та медсестринства професор І.П.Вакалюк, професор кафедри внутрішньої медицини №»2 та медсестринства Н.М.Середюк, головний позаштатний спеціаліст ДОЗ ОДА зі спеціальності «кардіологія», головний лікар ОККД, доцент В.М.Якимчук та  співробітники кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства. 

Foto 19 Profesory Sychov O S  Rozhko M M  Vakalyuk I P
Професори Сичов О.С., Рожко М.М., Вакалюк І.П. приймають участь у роботі майстер-класу з аритмології на тему «Тактика ведення хворого з миготливою аритмією».
 

Foto 20 Profesory Vakalyuk I P  Seredyuk N M  Sychov O S ta docent YAkymchuk V M
Професори Вакалюк І.П., Середюк Н.М., Сичов О.С. та доцент Якимчук В.М. приймають участь у роботі майстер-класу з аритмології на тему «Тактика ведення хворого з миготливою аритмією».

 

НАУКОВА ШКОЛА

Всього на кафедрі виконано: 80 дисертацій в т.ч.: 15 докторських (Борін О.В., Ольгіна Ф.П., Вакалюк П.М., Денисюк В.Г., Кравець М.П., Паращак А.П., Макось Р.П., Середюк Н.М., Бигар П.В., Вакалюк І.П., Купновицька І.Г., Мазепа М.А., Ємельяненко І.В., Бережницький М.М., Левченко В.А., Середюк В.Н.), 67 кандидатська (Абкарович Г.Ф., Афонькіна В.І., Барила Г.Г., Бигар П.В., Боцюрко Ю.В., Ванджура І.Ю., Ванджура Я.Л., Варивода І.М., Владичин І.В., Варивода О.І., Васильєва О.І., Волосянко Б.М., Глушко Н.Л., Гайналь Н.П.. Ганіткевич Є.С., Гостюк П.І., Герасименко Н.І., Звонар П.П., Заячук В.М., Дзвонковська В.В., Дзвонковський Т.М., Децик О.З., Дешко В.О., Душкіна В.Л., Дзвіняцька О.Ф., Ілик В.М., Козак В.П., Косякова М.П., Кравець М.П., Кекало Л.О., Кулаєць Н.М., Левченко В.О., Левенко Є.І., Лібрик О.М., Ляшкевич А.С., Мазепа М.А., Міщук В.Г., Міщук А.В., Манько В.І., Масик М.Г., Нікулін К.Г., Рапопорт Г.Л., Роспопа В.А., Сарапук О.Р., Синоверська О.Б., Сельська О.В., Стукал І.В., Стороженко М.О., Соловцова І.Г., Перцович Л.В., Ткач-Мотуляк О.В., Тумак М.С., Українська Т.М., Юркевич С.Т., Фабрика А.В., Нестерак Р.В., Шведенко Л.Ю., Хвалковська І.М., Шевчук І.М., Налужна Т.В., Мізюк В.М., Галюк Н.М., Сопільняк Т.С., Передрук Т.В., Деніна Р.В., Зозуляк Н.В., Лучко О.Р., Тимочко Н.В., Курилів Г.М.).

Докторські дисертації: 

1. Борін Я.В. – “Хронічні гастрити і порушення при них функцій шлунка та підшлункової залози”. 

2. Кравець М.П. – “Волосоголовець і лікування тріхоцефальозу”. 

3. Ольгіна ФЛ. – “Обмін деяких мікроелементів при хворобі Боткіна, хронічному гепатиті та цирозі печінки”. 

4. Паращак А.П.  – “Обмін мікроелементів при виразковій хворобі”. 

5. Бережницький М.М. –Клініко-анатомічні матеріали до проблеми хронічного легеневого серця. 

6. Макось Р.П. –Морфологія слизової оболонки дванадцятипалої кишки, її функція і функція суміжних органів у хворих дуоденітом. 

7.Середюк Н.М. –Клініко-патогенетична характеристика хронічного гепатиту і його лікування з використанням моршинської мінеральної води. 

8. Бигар П.В. – Первинна ювенільна гіпертензія: особливості розвитку і медикаментозна терапія. 

9. Вакалюк І.П. – Терапевтичні аспекти постінфарктного серця: клініко-патогенетична характеристика та нові підходи до лікування”. 

10.Купновицька І.Г. – “Рефрактерні тахіаритмії: механізми виникнення, шляхи подолання”    

11. Ємельяненко І.В. – Експериментально-клінічне обгрунтування використання акупунктури при виразковій хворобі”. 

12. Левченко В.А. – “Нейроциркуляторна дистонія у дівчат юнацького віку: особливості діагностики та клініко-патогенетичного обгрунтування застосування блокаторів кальцієвих каналів, аденозинергічних засобів і гіпоксичних тренувань”. 

13. Середюк В.Н. – “Хронічне легеневе серце в поєднанні з артеріальною гіпертензією: клініко-патогенетичні особливості та диференційовані підходи до медикаментозної терапії”. 

Кандидатські дисертації: 

1. Кравець М.П. – “Киснева терапія аскаридозу”.

2.. Вакалюк П.М. – “Функції шлунка у хворих ендемічною зобною хворобою”.

3. Кекало Л.О. – “Вплив моршинської мінеральної води джерела №1 у розведенні 2Б на функції шлунка”.

4. Нікулін К.Є. – “Вміст міді в крові, сечі і тканинах органів хворих на лейкоз і лімфогрануломатоз”.

5. Дешко В.О. – “Ендемічна зобна хвороба у дітей шкільного віку в Станіславській області”.

6. Юркевич С.Т. – “Гемодинамічні зрушення серцево-судинних хворих під впливом кисневої терапії”.

7. Ляшкевич А.С. – “Функції шлунка при захворюваннях печінки та жовчевивідних шляхів”.

8. Владичин І.В. – “Дія моршинської мінеральної води джерела №1 на жовчевиділення при комплексному лікуванні хронічного холециститу”.9.  Грушко М.Я. –Лікування виразкової хвороби сном і його вплив на функції та електричний потенціал шлунка.

10.Макось Р.П. –Електродуоденографія та дуоденографія при деяких захворюваннях дванадцятипалої кишки та жовчевивідних шляхів.

11. Афонькіна В.І. – “Вплив моршинської мінеральної води Б~2 на зовнішню секрецію підшлункової залози при хронічних холецисто-гепатитах та холециститах”.

12. Рапопорт Г.Л. – “До морфологічної та клініко-функціональної характеристики ендемічного зобу на Прикарпатті”.

13. Українська Т.М. – “Білки сироватки крові при ревматизмі”.

14. Ганіткевич Є.С. – “Електрофотометричне дослідження жовчі у хворих захворюваннями печінки та жовчевивідних шляхів”.

15.Гостюк П.І. – “Лікування хронічних гастритів на курорті Моршин”. 

16. Манько B.I. Вплив ентеральної оксигенотерапії на функції печінки і активність деяких ферментів крові при хронічних гепатитах і холецистоангіохолітах. 

17. Середюк Н.М. –Вплив моршинської мінеральної води на функції шлунка у хворих при виразковій хворобі. 

18. Варивода І.М. Лікування на курорті Моршин хворих з постхолецистектомічним синдромом. 

19. Варивода О.М. –Лікування хворих хронічним холециститом на курорті Моршин ззастосуванням мінеральної води джерела №6”. 

20. Стороженко М.О. Лікування хворих на хронічний бактеріальний холецистит моршинськими мінеральними водами. 

21. Вакалюк І.П. ­Диференційована терапія периферичними вазодилятаторами, антагоністами кальцію і бета-адреноблокаторами прогресуючої стенокардії напруги. 

22. 3аячук В.М. – “Мікроелементи і виразкова хвороба, корекція оркоміном і оксифероскорбоном”. 

23. Перцович Л.В. –Лікування хворих на хронічний бронхіт інтерфероном. 

24. Козак В.П. – Імунокоригуюча терапія інфекційно-запальних ускладнень у хворих на хронічний лімфолейкоз. 

25. Левенко Г.І. Терапевтична ефективність довенної інфузії ацетилсаліцилової кислоти і комбінованої лазеротерапії в корекції гіперагрегаційного стану при прогресуючій стенокардії”. 

26. Ткач О.В. –Фармакодинаміка каптоприлу при ішемії міокарда (експериментально-клінічне дослідження). 

27. Хвалковська ІМ. – “Клініко-функціональні аспекти застосування нітратів та антагоністів кальцію в поєднанні з транскардіальною гальванізацією в лікуванні хворих на стенокардію та артеріальну гіпертензію”. 

28. Гайова І.М. – “Клініко-функціональні аспекти застосування нітратів та антагоністів кальцію в поєднанні з транскардіальною гальванізацією в лікуванні хворих на стенокардію напруги та артеріальну гіпертензію”. 

29. Синоверська О.Б. – Формування постінфарктного серця у хворих із бронхо-обструктивною хворобою легень: клініко-патогенетична характеристика та особливості лікування”. 

30. Шевчук І.М. – Клініко-патогенетичне обгрунтування ефективності антиоксидантів та дезагрегантів при хронічному гепатиті” (як науковий консультант професор кафедри госпітальної терапії №1 Вакалюк І.П.). Керівник – академік АМН України Нейко Є.М. 

31. Середюк В.Н. – “Артеріальна гіпертензія, ускладнена хронічною серцевою недостатністю, у хворих з метаболічними порушеннями: клініко-патогенетичні особливості та медикаментозне лікування”. 

32. Лібрик О.М. – “Артеріальна гіпертензія у метеозалежних хворих: перебіг, діагностика та лікування”. 

33. Гайналь Н.П. – “Дисфункція лівого шлуночка при дестабілізації ішемічної хвороби серця: клініко-патогенетична характеристика та оптимізація лікування”. 

34. Литвинець Л.Я. – “Клініко-патогенетична характеристика нейроциркуляторної дистонії та оптимізація лікування хворих старшого підліткового віку”. 

35. Звонар П.П. – “Особливості перебігу, прогнозування та диференційованого лікування хворих на ішемічну хворобу серця та інфаркт міокарда при поєднанні з симптоматичними артеріальними гіпертензіями”. 

36. Сарапук О.Р. – “Клініко-патогенетичні особливості хронічного гастриту із секреторною недостатністю та їх корекція за допомогою уролесану і тіотриазоліну”. 

37. Слугоцька І.В. – “Клініко-патогенетичні передумови розвитку та лікування безсимптомної дисфункції лівого шлуночка серця у хворих на залізодефіцитну анемію”. 

38. Курташ Я.Л. – “Оптимізація антигіпертензивної терапії у хворих на артеріальну гіпертензію із застосуванням краталу”. 

39. Нестерак Р.В. – “Клініко-патогенетичні особливості перебігу та лікування осіб з надлишковою масою тіла хворих на артеріальну гіпертензію та ішемічну хворобу серця”. 

40. Чоповський І.М. – “Клініко-патогенетичні закономірності виникнення, перебігу та лікування вегето-судинних розладів у юнаків - курсантів закладів освіти МВС України”. 

41. Юсипчук У.В. - “Клініко-патогенетичні закономірності застосування інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту і донаторів оксиду азоту в лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію зі змінами мозкового і периферійного кровоплину”. 

42. Налужна Т.В. – “Особливості перебігу та лікування стабільної стенокардії навантаження ІІ-ІІІ ФК за наявності синдрому пролабування мітрального клапану”. 

43. Мізюк В.М. – “Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування антитромбоцитарних засобів та інгібіторів if-каналів у комплексному лікуванні хворих на гострі коронарні синдроми без підйому сегмента ST із супутньою серцевою недостатністю”. 

44. Абу Одех Фарадж – “Оптимізація лікування хворих на стабільну та нестабільну стенокардію із супутньою гіпертензивною хворобою ІІ  ступеня та діастолічною дисфункцією  лівого шлуночка шляхом корекції частоти серцевих скорочень”. 

45. Галюк Н.М. –  “Клініко-патогенетична характеристика артеріальної гіпертензії 2 ступеня за умови тривалої антигіпертензивної терапії”. 

46. Сопільняк Т.С. – “Особливості перебігу артеріальної гіпертензії  у хворих, що тривало перебувають під дією електромагнітних полів високої напруженості”.  

47. Зозуляк Н.В. – “Клініко патогенетичні особливості перебугу стабільної стенокардії ІІІ ФК у поєднанні з артеріальною гіпертензією у хворих з нітрорезистентністю”. 

48. Передрук Т.В. – “Клініко-патогенетичні особливості перебігу та лікування S(-) амлодипіном і еналаприлом безбольової ішемії міокарда на тлі артеріальної гіпертензії”. 

49. Деніна Р.В. – “ Клінічне значення визначення рівня NT- proBNP у хворих з повторними інфарктами міокарда і серцевою недостатністю” 

50. Лучко О.Р. – “Субклінічні ознаки ураження судин у хворих на артеріальну гіпертензію з хронічним пієлонефритом: способи корекції коморбідної патології”. 

51. Тимочко Н.В. – “Клініко-патогенетичні закономірності відновного лікування хворих після інфаркту міокарда з врахуванням сумарного серцево-судинного ризику”.      

52. Бардяк Є.М. – “ Ефективність застосування синтетичногоімуномодулятора та нефропротектора природного походження у хворих на гемобластози у поєднанні з хронічною хворобою нирок ”. 

53. Курилів Г. М. – “Модифікація факторів, що впливають на ендотеліальну дисфункцію  у хворих на хронічну серцеву недостатність.

   

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

На кафедрі внутрішньої медицини №2 та медсестринства загалом видано понад 4587 наукових праць, у тому числі 15 монографій, 8 підручників і 5 навчальних посібників.

Foto 21 Vydavnycha diyal nist kafedry
 Видавнича діяльність кафедри.

 

Найбільш визначальні підручників, посібники та монографії кафедри: 

· Підручник Нейко Є.М., Середюк Н.М., Вакалюк І.П. та співавт. “Госпітальна терапія” / Під заг. ред. Є.М.Нейка..- Київ: Здоров’я, 2003. – 1176 с. 

· Навчальний посібник  Нейко Є.М., Середюк Н.М., Вакалюк І.П. та співавт. “Діагностика і лікування невідкладних станів і загострень терапевтичних захворювань” / Під заг. ред. Є.М.Нейка.- Вінниця: Нова книга, 2003.- 496 с. 

· Монографія Середюк Н.М. “Нариси практичної кардіології. Книга 1”.- Івано-Франківськ.- 2004.- 352 с. 

· Нейко Є.М., Середюк Н.М., Вакалюк І.П. Підручник  “Мінеральні води України”.- Київ:- Здоров’я.-  2006.- 640 с. 

· Підручник Нейко Є.М., Середюк Н.М., Вакалюк І.П. та співавт. “Внутрішня медицина: терапія” - Київ: Медицина.- 2006.- 423 с. 

· Фізична реабілітація при патології опорно-рухового апарату [Текст] : монографія / [В. А. Левченко, І. П. Вакалюк, Д. В. Сарабай та ін.] ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : Плай, 2008. - 410 с. 

· Підручник Нейко Є.М., Середюк Н.М., Вакалюк І.П. та співавт. “Внутрішня медицина” / Під заг. ред. Є.М.Нейка. – Київ: Медицина, 2009. – 1104 с. 

· Фізична реабілітація в дитячому віці [Текст] : навч. посіб. / [В. А. Левченко, І. П. Вакалюк, В. М. Бондаренко та ін.] ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Івано-Франк. нац. мед. ун-т. - Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т, 2009. - 544 с. 

· Підручник Середюк Н.М., Нейко Є.М., Вакалюк І.П. та ін. Внутрішня медицина /  Під ред Є.М.Нейка. – Київ: Медицина, 2013. – 1104 с. 

· Підручник Внутрішня медицина: Терапія: Підручник для мед. ВНЗ I-III рів. акред. – 4-те вид., випр. Допущено МОЗ / Середюк Н.М., Вакалюк І.П. – К., 2013. – 688 с.

 

ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА 

Кафедра внутрішньої медицини № 2 та медсестринства виконує повний об’єм лікувально-консультативної роботи у відповідності з чинним "Положенням про клінічну базу ВНЗ України" на клінічних базах кафедри: 

- відділеннях анестезіології з палатами інтенсивної терапії, інфарктному відділенні №1 та у відділі хронічної ішемічної хвороби серця обласного кардіодиспансеру; 

-         гематологічному відділенні ОКЛ; 

-         ревматологічному відділенні Центральної міської клінічної лікарні; 

Відповідальним за лікувально-діагностичну роботу на всіх клінічних базах є завідувач кафедри, професор Середюк Н.М. 

У базових відділеннях проводять огляди важких хворих, тих, що поступають або виписуються із стаціонару завідувач кафедри, професор Вакалюк І.П., професор кафедри Середюк Н.М. 

та доценти: 

у віділенні ХІХС ОККД – доценти Барила Г.Г., Ванджура І.Ю., Юсипчук У.В., Галюк Н.М., Мергель Т.В.; 

у інфарктному відділенні №1 – доценти Нестерак Р.В., Ванджура Я.Л.; 

у відділенні АзПіТ – доцент Ванджура І.Ю.; 

у інфарктному відділенні №2 – доценти Звонар П.П., Гайналь Н.П. 

в гематологічному відділенні ОКЛ – зав. відділенням, доцент Глушко Н.Л., доцент Сарапук О.Р.; 

в ревматологічному відділенні Центральної міської клінічної лікарні –  доцент Середюк В.Н., доцент Якубовська І.О.  

Лікувально-діагностична робота кафедри ведеться згідно з Положенням про клінічну лікарню, та відповідними договорами з адміністраціями ОККД, ОКЛ, Центральної міської клінічної лікарні. 

Клінічні обходи відповідно до графіків проводиться завідувачем кафедри, професором Середюком Н. М. 

В поліклініці ОККД основний консультативний прийом хворих здійснює професор Середюк Н.М. Допоміжний прийом хворих в поліклініці ОККД проводять доценти Барила Г.Г., Ванджура.І.Ю. та Нестерак Р.В. 

Доценти кафедри консультують хірургічне відділення Центральної міської клінічної лікарні. 

Доцент Ванджура І.Ю. консультує хворих Обласної інфекційної лікарні, а доцент Середюк В.Н. – відділення анестезіології та інтенсивної терапії, Центр нефрології та діалізу Центральної міської клінічної лікарні. 

У поліклініці Центральної міської клінічної лікарні консультативний прийом проводять доцент Середюк В.Н. та доцент Якубовська І.О. 

На кафедрі ведеться великий об’єм лікувальної роботи, функціонує клініко-інструментальна лабораторія в якій проводяться сучасні діагностичні обстеження, а саме добовий моніторинг артеріального тиску, комп’ютерна велоергометрія, вивчення варіабельності ритму серця, комп’ютерна реєстрації електрокардіографії, оцінка гіперхолестеринемії,  впроваджуються сучасні методи діагностики та лікування.

 

НАВЧАЛЬНА РОБОТА 

На кафедрі для студентів 5 і 6 курсу медичного факультету за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Педіатрія» викладається предмет  “Внутрішня медицнина”: 

Модуль 2 (5-й курс). Основи внутрішньої медицини (кардіологія, ревматологія, нефрологія, загальні питання внутрішньої медицини, військова терапія). 

Змістові модулі: 

1.Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб системи кровообігу. 

2.Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб кістково-м´язової системи та сполучної тканини. 

3.Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб сечостатевої системи. 

4.Загальні питання внутрішньої медицини.  

5. Військова терапія. 

Для студентів 6 курсу викладаються змістові модулі: 

Модуль 1 (6-й курс).  Сучасна практика внутрішньої медицини. 

Змістові модулі: 

1. Ведення хворих із основними симптомами і синдромами в кардіологічній клініці 

7. Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в гематологічній клініці 

Модуль 2 (6-й курс). Невідкладні стани у клініці внутрішньої медицини 

Змістові модулі: 

1. Невідкладні стани в кардіології 

Також на кафедрі для студентів 5 і 6 курсу медичного факультету викладаються курси за вибором «Актуальні питання кардіології», «Актуальні питання трансфузіології», «Інструментальні методи дослідження», «Доказова медицина». 

За спеціальністю «сестринська справа» для студентів медичного коледжу викладаються основи сестринської справи, медсестринстві в терапії та сімейній медицині, основи реабілітації, лікувальної фізкультури та масажу.

Foto 22 Lekciya profesor Vakalyuk I P
 Лекцію на засіданні науково-практичної школи кардіологів читає проректор з наукової роботи, завідувач кафедри внутрішніх хвороб №2 та медсестринства, д.мед.н., професор Вакалюк Ігор Петрович
 

Foto 23 Lekciya prof Seredyuk N M
 Лекцію читає професор кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства, д.мед.н., професор Середюк Нестор Миколайович 
 

Foto 24 Docent Baryla G G
 Доцент Барила Галина Григорівна проводить практичне заняття.

Foto 25 Docent Vandzhura I YU
Доцент Ванджура Ігор Юрійович проводить практичне заняття.

 Foto 26 Docent Glushko N L
 Доцент Глушко Наталія Любомирівна проводить практичне заняття.

Foto 27 Docent YAkubovs ka I O
Доцент Якубовська Ірина Олександрівна проводить практичне заняття.
 

Foto 28 Docent Seredyuk V N
 Доцент Середюк Віталій Несторович проводить практичне заняття.
 

Foto 29 Nesterak R V
Доцент Нестерак Роксолана Вікторівна проводить практичне заняття.

Foto 30 Sarapuk O R
Доцент Сарапук Оксана Романівна проводить практичне заняття.
 

Foto 31 Konsul taciya do derzhavnogo ispytu
 Професор Середюк Н.М. та доцент Нестерак Р.В. проводять ко
нсультацію до державного випускного іспиту з внутрішньої медицини. Виконання медичної маніпуляції «Штучна вентиляція легень». 

Foto 32 Konsul taciya do derzhavnogo ispytu
 Студентка 6 курсу виконує медичну манітуляцію «Непрямий массаж серця» на ко
нсультації до державного випускного іспиту з внутрішньої медицини.

Foto 33 Konsul taciya do derzhavnogo ispytu
Професор Середюк Н.М.  демонструє медичну манітуляцію «Електрична дефібриляція серця» на ко
нсультації до державного випускного іспиту з внутрішньої медицини.

 

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК

На кафедрі внутрішньої медицини №2 та медсестринства функціонує студентський науковий гурток, який курують завідуючий кафедрою, професор Середюк Н.М., доценти Нестерак Р.В., Якубовська І.О. На засіданнях  секцій розглядаються актуальні питання внутрішніх хворіб та медичної науки вцілому, зокрема: роль програмованої клітинної смерті (апоптозу) в розвитку захворювань внутрішніх органів, і гемобластозів, санаторно-курортне лікування та мінеральні води України, якість життя хворих з гемобластозами та гемофілією, анемічний синдром, вторинні імунодефіцити, аутоімунні захворювання, захворювання внутрішніх органів в постменопаузальному періоді та ін. На засіданнях секції “Кардіологія”, якою керує завідуючий кафедрою професор Середюк Н.М. розглядаються питання патогенезу, діагностики та лікування серцево-судинних захворювань, значення добового моніторування артеріального тиску і варіабельності серцевого ритму, холтерівського моніторування ЕКГ  та комп'ютерної велоергометрії для диференційної діагностики, корекції лікування і прогнозу серцево-судинних захворювань. 

Велика увага на засіданнях секцій гуртка приділялась  удосконаленню практичних навичок при роботі з хворими: студенти самостійно працювали в палатах біля ліжка хворого, на приймальному покої, у відділенні інтенсивної терапії, заповнювали практичну документацію. Всі гуртківці оволоділи технікою добового моніторування артеріального тиску, зняття ЕКГ, проведення дефібриляції тощо. 

Foto 34 Zasidannya students kogo naukovogo gurtka
Студенти проводять обстеження хворого на засіданні студентського наукового гуртка.

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА ОЛІМПІАДА З ТЕРАПІЇ (ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ)

На базі кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» 18-20 березня 2015 року було проведено ІІ-ого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Терапія (Внутрішні хвороби)». 

В Олімпіаді прийняли участь 39 студентів із 15 ВНЗ України: 

1.Буковинський державний медичний університет

2.Вінницький  національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

3.Дніпропетровська державна медична академія

4.Запорізький державний медичний університет

5.Івано-Франківський національний медичний університет

6.Луганський державний медичний університет

7.Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

8.Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця

9.Одеський національний медичний університет

10.Сумський державний університет медичний інститут

11.Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

12.Ужгородський національний університет

13.Українська медична стоматологічна академія

14.Харківський національний медичний університет

15.Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна медичний факультет 

Серед учасників олімпіади було 25 студентів VІ курсу, 12 студентів V курсу та 2 студента ІV курсу. 

Запрошення до складу журі були надіслані у всі вищі навчальні медичні заклади та класичні університети з медичними факультетами України. Згідно поданих заявок до складу журі Олімпіади були включені представники ВНЗ України: Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, Харківського національного медичного університету, Сумського державного університету медичного інституту, Буковинського державного медичного університету, Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, Дніпропетровської державної медичної академії, Одеського національного медичного університету, Ужгородського національного університету, Української медичної стоматологічної академії та головний спеціаліст з терапії ДОЗ ОДА Івано-Франківської області 

Для учасників олімпіади були організовані відвідування кабінету-музею Академіка Є.М.Нейка, знайомство з науково-практичним центром «Медицина» та кафедрою внутрішньої медицини №2 та медсестринства, культурно-освітні заходи. У рамках культурної програми для учасників олімпіади 18 березня 2015 року була проведена екскурсія по м. Івано-Франківську. Члени журі та учасники олімпіади 18 березня 2015 року переглянули театральну виставу «Шаріка» у Івано-Франківському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Івана Франка. 

Олімпіада складалася з трьох турів: 

 • І тур – комп’ютерне вирішення тестових завдань із 100 програмних питань за форматом ліцензійного іспиту “Крок-2” Загальна лікарська підготовка: (2010-2014 рр.);
 • ІІ ТУР – робота в умовах, що наближені до професійної діяльності «біля ліжка хворого»;
 • ІІІ ТУР – вирішення клінічних задач підвищеної складності з результатами лабораторних та інструментальних методів дослідження, які потребують встановлення діагнозу, визначення синдромів захворювання, проведення широкої диференційної діагностики, призначення допоміжних методів дослідження та діагностики невідкладного стану і відповідного лікування з урахуванням ускладнень. 

Під час ІІІ туру, крім умов задачі на екрані проводилась візуалізація і комп’ютерна анімація даних окремих додаткових інструментальних методів обстеження (електрокардіограми, фото і/або відео протоколів ехокардіографії, коронароангіографії, мультиспіральної комп’ютерної томографії з мультипланарною реконструкцією, магнітно-резонансної томографії). Такий підхід забезпечив умови для всебічної оцінки рівня клінічного мислення, теоретичних знань з етіології, патогенезу, клінічної симптоматики захворювань, додаткових методів обстеження, клінічної фармакології, принципів лікування. 

За наявності однакової кількості балів після ІІІ туру між учасниками проводився додатковий тур “пріоритетів” з трактування електрокардіограм із метою визначення кращого студента за набраною сумою балів.  

Олімпіада продемонструвала високий рівень підготовки студентів з питань терапії (внутрішніх хвороб). Студенти вірно відповідали на питання, грамотно аргументували свої відповіді і показали глибокі знання з терапії (внутрішніх) хвороб. 

За сумарними результатами олімпіади членами журі визначено: 

 1. 1.Перше місце: 

- студент VІ курсу Івано-Франківського національного медичного університету Волинський Денис Андрійович; 

 1. 2. Друге місце: 

- студентка VІ курсу Української медичної стоматологічної академії (м.Полтава) Драбовська Інна Анатоліївна;

- студентка V курсу Тернопiльського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Геряк Вікторія Юріївна;

 1. 3.Третє місце: 

 - студентка V курсу Харківського національного медичного університету Донська Анастасія Петрівна; 

- студент VІ курсу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Новак Ігор Миколайович; 

- студентка VІ курсу Сумського національного університету медичного інституту Красненко Фаїна Олександрівна; 

- студентка VІ курсу Івано-Франківського національного медичного університету Іванюк Рома Юріївна. 

 1. 4.Враховуючи загалом високий рівень виконання завдань окремих турів, журі відзначило студентів спеціальними дипломами в номінаціях: “За оперативне вирішення тестових завдань”, “За вміння спілкуватись з пацієнтом”, “За краще виконання мануальних навиків”, “За чітке формулювання діагнозу”, “За креативне клінічне мислення”. “За глибокі знання сучасних стандартів ведення пацієнтів”. 

Всі студенти одержали сертифікат учасника Олімпіади та пам’ятні сувеніри. 

 1. 5.Перше місце у командному заліку (із урахуванням перших трьох студентів від ВНЗ України) отримала команда Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, друге місце  – Сумського національного університету медичного інституту, третє місце – Івано-Франківського національного медичного університету. 

Всеукраїнська студентська олімпіада з терапії (внутрішніх хвороб) є важливим чинником формування клінічного мислення та засобом виховання висококваліфікованого лікаря в майбутньому 

Foto 35 Vseukrai ns ka olimpiada z terapii
 
Всеукраїнська студентська олімпіада з терапії (внутрішніх хвороб). 

 

НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР «МЕДИЦИНА»

В 2012 році за ініціативи ректора університету, професора Рожка М.М. та першого проректора, професора Ерстенюк  Г.М. на базі кафедри був створений навчально-практичний центр «Медицина». 

У навчально-практичному центрі «Медицина» проводиться навчання студентів техніці виконання наступних медичних маніпуляцій: 

1.Техніка вимірювання артеріального тиску.

2.Спосіб оцінки ризику фатальної серцево-судинної події в наступні 10 років життя (за рівнями артеріального тиску  крові, загального холестерину, а також за статусом куріння, гендерними обставинами та  віком).

3.Технологія реєстрації електрокардіограми у 12 загальноприйнятих відведеннях та у відведеннях за методами W.Nehb, L.Z.Slopak і L.Partilla.

4.Способи елементарної  підтримки  життєдіяльності (серцево-легенева реанімація): прекардіальний удар; САВ- зовнішній масаж серця, шлях повітрю, дихання для жертви.

5.Техніка проведення електричної кардіоверсії /дефібриляції.

6.Методика комп’ютерної спірографії з верифікацією стадії легеневої недостатності та типу синдрому бронхіальної обструкції.

7.Методика пікфлуометрії - щоденного самовизначення прохідності дихальних шляхів хворими на хронічні обструктивні захворювання легень та астму.

8.Спосіб визначення рівня глікемії та проведення глюкозо-толерантного тесту.

9.Експрес-спосіб визначення рівня загального холестерину.

10. Експрес-спосіб встановлення схильності до внутрішньо-судинного тромбозу або кровотеч – за значенням INR (міжнародне нормалізаційне співвідношення)

11. Техніка проведення велоергометрії та спосіб діагностики ІХС і верифікації функціонального класу стабільної стенокардії

12. Технологія мікроскопії крові хворих з підозрою на гематологічні захворювання. Техніка проведення пункції та біопсії кісткового мозку.

13. Спосіб фіброгастродуоденоскопії.

14. Методика промивання шлунка (2 способами).

15. Методика очищення кишечника (4 способами). 

Діяльність центру охоплює поточний навчально-педагогічний процес, підсумковий модульний контроль, підготовку до державної атестації випускників та державну атестацію в рамках практично-орієнтованого іспиту. При цьому, у центрі  навчаються студенти 4, 5, 6 курсів медичного факультету та факультету підготовки іноземних громадян,  студенти медичного коледжу університету та інтерни Навчально-наукового інституту післядипломної освіти.

Foto 36 Navchal no-treningovyj centr Medycyna
 Навчально-практичний центр «Медицина». Проведення пікфлуометрії, комп’ютерної спірометрії, проведення велоергометрії, мікроскопія мазків крові та мієлограми, трепанобіопсії та пункції кісткового мозку.
 

Foto 37 Znyattya EKG vykonannya SLR
Зняття та розшифрування електрокардіограм, надання серцево-легеневої реанімації, вимірювання АТ та оцінювання серцево-судинного ризику.
 

Foto 38 Provedennya promyvannya shlunku provedennya zonduvannya
Проведення промивання шлунку; проведення зондування (дуоденального, шлункового), проведення клізм (сифонна, очисна, 
лікувальна) проведення внутрішньопорожнинної комп’ютерної рН-метрії. 

Foto 39 Vymiryuvannya rivnya glikemii ta provedennya proby z navantazhennyam
 Вимірювання рівня глікемії та проведення проби з навантаженням, вимірювання рівню холестерину крові, визначення INR, вивчення будови та принципу роботи ендоскопу, основи роботи з УЗД апаратом та проведення УЗД ОЧП.

  

НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР «МЕДСЕСТРИНСТВО»

 

На кафедрі функціонує навчально – тренінговий центр, який включає 6 залів. 

Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства, в кооперації із іншими кафедрами університету, окрім засвоєння практичних навиків за закріпленими за кафедрою дисциплінами , забезпечує матеріальне оснащення проведення: 

- Державної атестації студентів VI – го курсу медичного факультету, 

- Державної атестації студентів V-го курсу фармацевтичного факультету, 

- практично-орієнтованого іспиту із спеціальності «Сестринська справа», 

- засідань міжкафедрального наукового гуртка кафедр внутрішньої медицини №2 та медсестринства. 

Впродовж останніх двох років в навчально – тренінговому центрі кафедри проходять навчання студенти: 

- I – IV – го курсу медичного коледжу ДВНЗ «Івано – Франківського національного медичного університету», 

- IV – VI – курсу медичного факультету, спеціальність «Педіатрія», 

- III – го курсу медичного факультету, спеціальність «Лікувальна справа» (у формі факультативного заняття за ініціативою студентського самоврядування; в 2012 році тренування пройшли більше 70 студентів), 

- IV – го курсу стоматолічного факультету (тренування проводяться спільно викладачами кафедри внутрішньої медицини №3 та медсетриства та кафедри хірургії стоматологічного факультету) 

- студентів стоматологічного факультету під час проходження дисципліни «Догляд за хворим» ( у співпраці з кафедрою внутрішньої медицини стоматологічного факультету). 

Перелік залів практичної підготовки: 

1.Інформаційно – тренувальний центр для підготовки до ліцензованих іспитів « КРОК » та « КРОК М », студентів : 

- III – IV – го курсу медичного коледжу ДВНЗ «Івано – Франківського національного медичного університету», спеціальність «Сестринська справа»; 

- IV – VI – курсу ІФНМУ медичного факультету, спеціальність «Педіатрія». 

У центрі комп’ютерний клас на шість посадочних місць, мультимедійний проектор та ноутбук. Наявні навчальні та тестуючи програми з дванадцяти дисциплін, які викладає кафедра, відеофільми з проведення маніпуляцій та методів обстеження. 

2.Навчально –тренінговий центр «Зондових маніпуляцій». 

В даному залі проводиться навчання студентів, алгоритму техніки виконання «Шлунково – кишкового зондування», з діагностичною та лікувальною метою: 

3. Навчально –тренінговий центр «Невідкладної допомоги» 

в якому студенти відпрацьовують етапи серцево – легеневої реанімації, а також удосконалюють навики надання медичної допомоги при невідкладних станах «У внутрішній медицині»:

Foto 40 Zal “Zondovi manipulyacii ”
 Зал “Зондові маніпуляції”
 

В залі «Зондові маніпуляції» проводиться навчання студентів алгоритму техніки виконання шлунково–кишкового зондування з діагностичною та лікувальною метою. 

Foto 41 Zal in yekcijnoi tehniky
 Зал ін'єкційної техніки
 

Із студентами проводяться заняття на тему: «Алгоритм техніки виконання внутрішньошкірних, підшкірних ін’єкцій». 

Foto 42 Zal “Funkcional ni metody doslidzhennya Nevidkladna dopomoga ”
Зал “Функціональні методи дослідження. Невідкладна допомога.”
 

В ньому знаходиться велоергометри, діагностична система «Corival» ( велоергометр, ЕКГ-апарат, комп’ютер, програмне забезпечення) для оцінки толерантності до фізичного навантаження та виконання тренувальних програм, доплерограф, сфігмоманометри, піклуометри. 

Foto 43 Zal “Funkcional ni metody doslidzhennya Nevidkladna dopomoga ”
Зал “Функціональні методи дослідження. Невідкладна допомога.”
 

Студенти відпрацьовують етапи серцево-легеневої реанімації, а також удосконалюють навики надання медичної допомоги при невідкладних станах у внутрішній медицині.

 

КОМП’ЮТЕРНІ КЛАСИ

В 2013 році за ініціативи завідувача кафедри професора Вакалюка І.П. і професора кафедри Середюка Н.М. та підтримки ректорату університету на базі кафедри в Обласній клінічній лікарні був створений комп’ютерний клас. 

На кафедрі функціонує два комп’ютерних класи: 

1. На базі ОКЛ, оснащений 10 повноцінно обладнаними комп’ютерами з процесорами AMD A4 для тестування студентів за допомогою комп’ютерних програм згідно банку тестів державного ліцензійного іспиту «КРОК-2», проведений інтернет для роботи з інформацією, електронними підручниками та посібниками тощо, а також для трансляцій в онлайн режимі центру «Медицина». 

2. На базі сестринського корпусу, оснащений 5 системними блоками з процесорами типу Pentium-IV, та 6 моніторами. Для повноцінного функціонування класу необхідно довести кількість робочих місць до десяти. 

Foto 44 Kompyuternyj klas OKL
Комп
ютерний клас кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства на базі ОКЛ.

 

Співробітники кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства 

 

Фото

П.І.П.

посада

наук. ступінь, вчене звання

image001

Вакалюк

Ігор Петрович

зав. кафедри

д.мед.н., професор

image002

Середюк

Нестор Миколайович

доцент

д.мед.н., доцент

image004

Барила

Галина Григорівна

доцент

к.мед.н., доцент

image006

Боцюрко

Юрій Володимирович

доцент

к.мед.н., доцент

image008

Ванджура

Ігор Юрійович

доцент

к.мед.н., доцент

image010

Ванджура

Ярослава Леонідівна

доцент

к.мед.н.

image012

Гайналь

Наталя Пантелеймонівна

доцент

к.мед.н., доцент

image014

Глушко

Наталя Любомирівна

доцент

к.мед.н., доцент

image016

Звонар

Павло Павлович

доцент

к.мед.н., доцент

image018

Чернюк

Галина Дмитрівна

викладач

зав. Фельдшерським відділенням

 

image020

Мізюк

Вікторія Миколаївна

доцент

к.мед.н.

image022

Налужна

Тетяна Василівна

доцент

к.мед.н.

image024

Нестерак

Роксолана Вікторівна

доцент

к.мед.н., доцент

image026

Сарапук

Оксана Романівна

доцент

к.мед.н., доцент

image028

Середюк

Віталій Несторович

професор

д.мед.н.

image030

Юсипчук

Уляна Василівна

доцент

к.мед.н.

image032

Якубовська

Ірина Олександрівна

доцент

к.мед.н., доцент

image034

Андрійців

Зоряна Степанівна

асистент

без наук. ступеня

image036

Бардяк

Євгенія Мар'янівна

 

асистент

 

без наук. ступеня

image038

Галюк

Надія Михайлівна

доцент

к.мед.н.

image040

Гриджук

Тетяна Ігорівна

асистент

без наук. Ступеня

image042

Деніна

Роксолана Валентинівна

доцент

к.мед.н.

image044

Драпчак

Ірина Михайлівна

асистент

без наук. Ступеня

image046

Кулаєць

Надія Михайлівна

асистент

к.мед.н.

image048

Мергель

Тетяна Василівна

доцент

к.мед.н.

image050

Притуляк

Оксана Михайлівна

асистент

без наук. ступеня

image052

Совтус

Володимира Ігорівна

асистент

без наук. ступеня

image054

Тимочко

Наталя Богданівна

асистент

без наук. ступеня

-

Беник

Федір Мирославович

викладач/ стар.лаб.

без наук. ступеня

image056

Бойкевич

Лілія Романівна

викладач

без наук. ступеня

image058

Бойчук

Галина Йосипівна

викладач

без наук. ступеня

image062

Волосянчук

Оксана Богданівна

викладач

без наук. ступеня

image064

Гвоздецька

Галина Сергіївна

викладач

зав. Мед сестринським відділенням

без наук. ступеня

image066

Гойсан

Марина Петрівна

викладач

без наук. ступеня

image068

Грушецька

Анна Ярославівна

викладач

без наук. ступеня

image070

Дрогомирецька

Наталія Іванівна

викладач

без наук. ступеня

image071

Дутчак

Руслана Степанівна

викладач

без наук. ступеня

image073

Іванів

Надія Ярославівна

викладач

без наук. ступеня

image075

Іридчин

Христина Василівна

викладач

без наук. ступеня

image077

Левандовська

Христина Василівна

викладач

без наук. ступеня

image079

Лібрик

Олег Михайлович

викладач

к.мед.н.

image081

Лучко

Оксана Романівна

викладач

без наук. ступеня

-

Максимчук

 Ірина Володимирівна

викладач

без наук. ступеня

image083

Парцей

Олег Степанович

викладач

без наук. ступеня

image085

Петровський

Тарас Володимирович

викладач

без наук. ступеня

image087

Савчук

Наталія Василівна

викладач

без наук. ступеня

image089

Сопільняк

Тарас Сергійович

викладач

к.мед.н.

image091

Червоняк

Вікторія Петрівна

викладач

без наук. ступеня

image092

Чернявська

Ірина Василівна

викладач

без наук. ступеня

image093

Вацеба

Маряна Остапівна

асистент

к.мед.н.

-

Федорченко

Михайло Володимирович

старший лаборант/магістр

без наук. ступеня

-

Осипенко (Гандзюк)

Вікторія Михайлівна

старший лаборант

 

image095

Веляник

Ольга Валеріївна

старший лаборант

 

image097

Коровай

Тетяна Василівна

старший лаборант

 

-

Лесюк-Стефінко

Христина Василівна

старший лаборант

 

-

Джус

Оксана Дмитрівна

препар.

 

-

Беник

Марія Петрівна

препар.

 

image099

Філіпченко

Неля Станіславівна

препар.

 

-

Лук’янчук

Оксана

препар.

 

-

Баранецький Тарас Олегович

клін.орд.

 

-

Імад

Едден Алалі

 

клін.орд.

 

image101

Обеме

ЧуквукаОгудія

клін.орд.

 

-

Озон

КевінНнамді

клін.орд.

 

-

АкабуезеОділічуквуКрістабейЧіненйе

клін.орд.

 

 Останні зміни 22.09.2015 року

5 жовтня 1945 року в Івано-Франківську був заснований вищий навчальний заклад – Івано - Франківський державний медичний інститут. Рівночасно з іншими основними кафедрами була відкрита кафедра патологічної анатомії, очолена доцентом Г.А. Мирсіковим. Кафедра розміщувалась у пристосованому приміщенні - пам'ятці архітектури, збудованій у 1740 році, зараз морфологічному корпусі медичного університету. З 1999 року кафедра знаходиться на базі патологоанатомічного відділення обласної клінічної лікарні.

Zahalna

За час існування кафедри її очолювали:

image004

Мирсіков Григорій Андріанович (1893-1961)

Завідував кафедрою протягом 16-ти років (1945-1961 pp.). Закінчив у 1928 році Одеський медичний інститут. Кандидат медичних наук з 1940 року. Доцент кафедри з 1941 року. Автор 16-ти наукових праць.

image006

Кошик Терентій Федорович (1922) 

Завідувач кафедри в 1961-1962 рр. Закінчив Івано-Франківський медичний інститут у 1956 році . У 1968 році захистив кандидатську дисертацію на тему «О влиянии тетрациклина на организм животных в эксперименте». З 1968р. кандидат медичних наук. У 1971р. присвоєно вчене звання доцента. Автор 79 наукових праць.

image008

Сосунов Олексій Васильович (1918 р.н.)

Завідувач кафедри з 1962 по 1964 рр. Закінчив IV Московський медичний інститут у 1941 році. Навчався в аспірантурі III Московського медичного інституту. Кандидат медичних наук з 1949 року. Доктор медичних наук з 1960 року. Доцент з 1951 року. Професор з 1961 року. Автор 53 наукових праць.

image010

Шеремета Микола Антонович (1923-2003)

Завідувач кафедри з 1965 по 1987 pp. Закінчив Львівський медичний інститут у 1948 році. Кандидат медичних наук з 1955 року. Старший науковий співробітник кафедри з 1961 року. Доцент кафедри з 1966 року. У 1967 році захистив докторську дисертацію на тему «Патологическая анатомия гемобластозов и аплазий гемопоэза при современном их лечении». Доктор медичних наук з 1968 року. Професор кафедри з 1969 року. Автор 82-х наукових праць.

image012

Грицуляк Богдан Васильович (1940)

Виконував обов'язки завідувача кафедри у 1987році. Закінчив Івано-Франківський медичний інститут у 1963 році. У 1968 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Компенсаторная перестройка кровеносного русла семенников и некоторые морфо-функциональные сдвиги в них в условиях нарушеной васкуляризации». Кандидат медичних наук з 1968 року. У 1985 році захистив докторську дисертацію на тему «Реактивные изменения и восстановительные процессы в мужских половых железах при гипогонадизме сосудистого генеза и после коррекции кровотока». Доктор медичних наук з 1985 року. Професор кафедри з 1987 року.

image014

Зеляк Володимир Леонтійович (1927-2011)

Завідувач кафедри з 1988 по 1997 рр. Закінчив Івано-Франківський медичний інститут у 1958 році. У 1965 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Адаптація артеріального русла стравоходу до умов порушеного кровообігу (анатомо-експериментальне дослідження)». Доцент з 1966 року. У 1973 році захистив докторську дисертацію на тему «Динаміка перебудови кровоносного русла стравоходу в експерименті і патології». Доктор медичних наук з 1973 року. Професор кафедри з 1979 року. Автор 150-ти наукових праць і 4-х винаходів.

image016

Михайлюк Іван Олексійович (1949)

З 1997року по даний час завідує кафедрою. Закінчив Івано-Франківський медичний інститут у 1976 році. Навчався в аспірантурі з 1981 по 1984 pік. У 1985 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Структурные основы механизмов нейроэндокринной (паракринной) регуляции поджелудочной железы». Кандидат медичних наук з 1985 року. У 1991-1992 роках навчався в докторантурі. У 1994 році захистив докторську дисертацію на тему «Морфологія легень людини в антенатальному періоді розвитку і при хворобі гіалінових мембран». Доктор медичних наук з 1994 року. Професор кафедри з 1995 року. Голова обласної філії Асоціації патологоанатомів України. Організатор і засновник журналу "Галицький лікарський вісник". Автор 123 наукових праць.

За час існування кафедри навчально-виховний процес здійснювали викладачі: Пасічник Віктор Прокопович (1918 р.н.). Асистент кафедри з 1945 по 1950 pік. Автор 2-х наукових праць. Чекарева Галина Олексіївна (1924 р.н.). Закінчила II Московський медичний інститут у 1947 році, аспірантуру цього ж інституту у 1950 році. У 1951 році захистила кандидатську дисертацію. Асистент кафедри з 1952 по 1953 pік. Автор 2-х наукових праць. Зайцева Анастасія Павлівна (1919 р.н.). Закінчила Івановський медичний інститут у 1947 році. Асистент кафедри з 1952 по 1953 pік. Автор 4-х наукових праць. Ісакова Олена Миколаївна (1923 р.н.). Закінчила Ленінградський медичний інститут у 1947 pоці, аспірантуру цього ж інституту у 1950 році. У 1952 році захистила кандидатську дисертацію. У 1960 році присвоєно вчене звання доцента. Асистент і доцент кафедри з 1950 по 1961 pік. Автор 3-х наукових праць. Ломовицька Тамара Степанівна (1922 р.н.). Закінчила Одеський медичний інститут у 1947 році. Асистент кафедри з 1949 по 1951 pік. Автор 1-ї наукової праці. Самойлов Анатолій Петрович (1923 р.н.). Закінчив Київський медичний інститут у 1950 році, аспірантуру цього ж інституту у 1953 році. У 1954 році захистив кандидатську дисертацію. Асистент кафедри з 1953 по 1956 pік. Автор 6-ти наукових праць. Даниловський Леонід Болеславович (1937 р.н.). Закінчив Івано-Франківський медичний інститут у 1962 році. Асистент кафедри з 1962 по 1965 pік. У 1968 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Структурно-биохимическое и гистохимическое исследование некоторых микроэлементом стенки желудка в норме и патологи». Автор 18-ти наукових праць. Ткаченко Євген Григорович (1927 р.н.). Закінчив Одеський медичний інститут у 1953 pоці, аспірантуру цього ж інституту у 1956 році. У 1967 році захистив кандидатську дисертацію. Асистент кафедри з 1956 р. Автор 53-х наукових праць. Збирак Микола Петрович (1928-2011). Закінчив Івано-Франківський медичний інститут у 1953 році. У 1967 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Структурно-гистохимическое и биохимическое исследование некоторых микроэлементов при доброкачественных и злокачественных заболеваниях молочной железы». Асистент кафедри з 1967 року. У 1987 році присвоєно вчене звання доцента. Автор 16-ти наукових праць і 24-х винаходів. Бугерчук Віктор Іванович (1948 р.н.). Закінчив Івано-Франківський медичний інститут у 1975 році. Навчався в аспірантурі на кафедрі з 1975 по 1978 pік. Кандидат медичних наук. Працював асистентом кафедри, завідував підготовчим відділенням, був обласним терапевтом. Александрук Дмитро Павлович (1942). Закінчив Івано-Франківський медичний інститут у 1971 році. Навчався в аспірантурі на кафедрі з 1971 по 1974 pік. Асистент кафедри з 1974 по 1978 pік. У 1982 році захистив кандидатську дисертацію «Патоморфология и некоторые особенности пигментации почек при экспериментальном гемоглобинурийном нефрозе». Зозуляк Василь Іванович (1941). Закінчив Івано-Франківський медичний інститут у 1969 році. Навчався у клінічній ординатурі при кафедрі у 1972 році. Асистент кафедри у 1974 році. У 1978 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Морфология и механизм развития нефросклероза», у 1994 році - докторську дисертацію. У 1986 році присвоєно вчене звання доцента. Автор 87- ми наукових праць. Геращенко Сергій Борисович (1961). Закінчив Івано-Франківський медичний інститут у 1985 році, аспірантуру - у 1988 році. У 1990 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Нейро-вазальные отношения седалищного нерва, его сегментарных центров и их изменения при холодовой нейропатии». Асистент кафедри з 1988 pоку, доцент - з 1995 року. У 2003 році захистив докторську дисертацію на тему «Морфогенез експериментальних токсичних нейропатій, виклаканих препаратами, які застосовуються для лікування онкологічних захворювань». Професор з 2004 р. Завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології. Автор 62-х наукових праць. Братівник Любов Іванівна (1955). Закінчила Івано-Франківський медичний інститут у 1971 pоці, навчалась в аспірантурі з 1986 по 1990 pік. У 1991 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Изучение мутагенной активности и потенциальной мутагенной опасности некоторых кумаринопроизводных, металлсодержащих и бромсодержащих веществ, рекомендованых для использования в качестве пестицидов». Асистент кафедри з 1991 р. Автор 37-ми наукових праць, 1 винаходу. Пелех Віктор Остапович (1963). Закінчив Івано-Франківський медичний інститут у 1991 році. Асистент кафедри у 1999–2001 роках. Каленська Ольга Вікторівна (1972). Закінчила Івано-Франківський медичний інститут у 1997 році. Асистент кафедри у 1999–2003 роках. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Патоморфологія місцевих регуляторних систем (APUD-системи та імунної) жовчного міхура при різних формах холециститу». З 2006 року кандидат медичних наук. Автор 15-ти наукових праць. Курик Олена Георгіївна (1962). Закінчила Чернівецький державний медичний інститут у 1985 році. Захистила кандидатську дисертацію. У 2003 році захистила докторську дисертацію на тему «Лікувальний патоморфоз злоякісних пухлин травного тракту». З 2003 року доктор медичних наук. Викладач кафедри у 2005 – 2007 роках. Автор 60-ти наукових праць. Тарнавська Тетяна Григорівна (1949). Закінчила Івано-Франківський державний медичний інститут у 1973 році. У 1985 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Морфологія екстрамуральних нервових гангліїв і ентерохромафінних клітин пілоричного відділу шлунка в нормі і при експериментальному емоційно-больовому стресі». Доцент кафедри у 2005-2009 роках. Автор 75-ти наукових праць.

У теперішній час на кафедрі навчаються студенти III та V курсів медичного факультету (лікувальна справа і педіатрія), II та ІІІ курсів стоматологічного факультету, студенти факультету підготовки іноземних громадян, медичні сестри ІІІ та фельдшера ІІ курсів навчання. Практичні заняття проводяться у 6-ти навчальних кімнатах, 2-х секційних залах, 2-х лабораторіях. Кафедра оснащена 35-ма студентськими та 6-ма викладацькими мікроскопами з високоякісною оптикою, придбано один мікроскоп з вмонтованою цифровою фотокамерою, що дає змогу більш якісно проводити діагностичну та наукову роботу. У навчальному процесі використовуються 18334 мікропрепарати, 668 макропрепаратів, 514 таблиць.

За останні 5 років співробітниками кафедри виконано 6 дисертацій, опубліковано 128 наукових робіт. На кафедрі підготовлено 11 лікарів-патологоанатомів, проведено морфологічні дослідження 8-ми докторських та 25-ти кандидатських дисертацій, 8-ми комплексних наукових робіт. В студентському науковому гуртку щорічно займаються більше 20 студентів, наукові дослідження окремих з них удостоєні відзнак на щорічних сесіях СНТ.

У 1966 році на кафедрі введено, а з 1999 року відновлено проведення прозекторських діагностичних нарад, з 1970 року систематично проводяться переривисті курси підвищення кваліфікації лікарів-патологоанатомів області. Співробітники кафедри постійно проводять та консультують розтини, діагностують біопсійний і післяопераційний матеріал з лікувально-профілактичних закладів області.

Лікувально-консультативна робота співробітників кафедри з напрямку судова медицина проводиться у відповідності до Угоди про співробітництво та організацію взаємовідносин між Обласним бюро судово-медичної експертизи Івано-Франківської обласної держадміністрації та Державним вищим навчальним закладом «Івано-Франківський національний медичний університет», між Національним Заповідником «Давній Галич» і ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет».

Працівники кафедри під керівництвом професора Є. П. Федорчук-Незнакомцевої проводять наукові дослідження в рамках комплексної Цільової програми боротьби зі злочинністю згідно з Указом Президента України, яка включає: розробку і впровадження нових комп’ютерних програм для визначення фенотипічних ознак загиблої особи за кістковими рештками; розробку параметрів соматометричного статусу молодого покоління України і обґрунтування їх, як базисних, для диференціації груп ризику з ознаками набутих і спадкових захворювань; встановлення ознак трансформації антропо-метричного та остеометричного статусу під впливом механічного навантаження; дослідження палеоантропологічного матеріалу (кісткових залишків давніх поховань, датованих Х–ХІ ст. н.е. та ІІІ тис. до н.е.) з метою відтворення антропогенного статусу популяції людей, що проживали на території Галичини в минулому.

Основними науковими напрямками кафедри є патоморфологія нейроендокринної та лімфоїдної тканини органів дихання і травлення при різних захворюваннях та патоморфологія серцево-судинної системи, плаценти, нирок, головного мозку, регуляторних систем (APUD, імунної) при метаболічному синдромі, гострій ішемії міокарда, облітеруючих захворюваннях судин нижніх кінцівок, хворобах легень, пухлинних процесах і внутрішньоутробних інфекціях у клініці та експерименті.

У 2012 році відбулася реорганізація структурних підрозділів Івано-Франківського національного медичного університету результатом якої стало об’єднання кафедри патоморфології з секційним курсом та кафедри судової медицини і медичного законодавства та створенням єдиної кафедри – «Патоморфології та судової медицини», очолюваної д.мед.н., професором І.О. Михайлюком.

Курс судової медицини Станіславського медичного інституту організовано в 1949 р. В 1972 р. курс судової медицини було реорганізовано в кафедру, яку очолив доктор медичних наук, професор О. І. Туровцев. Під його керівництвом було значно розширено колекцію музейних препаратів, придбано апаратуру для навчальної та наукової робіт, розроблено методичні матеріали для викладання дисципліни. З 1991 р. кафедру судової медицини очолила доцент, а відтак (2000 р.) д.мед.н., професор Є. П. Федорчук-Незнакомцева. Під її керівництвом колектив кафедри переходить на викладання дисципліни українською мовою, розробляє тести для контролю початкового і кінцевого рівнів знань студентів, завершує розробку навчально-методичних матеріалів для лекцій та практичних занять на медичному та стоматологічному факультетах. 

Навчально-виховний процес на кафедрі здійснюють викладачі:

image018

Малофій Любомир Степанович (1962)

Закінчив Івано-Франківську державну медичну академію у 1990 році. У 2002 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Морфофункціональний стан місцевої імунної системи легень у дітей першого року життя при гострих пневмоніях». З 2004 року доцент кафедри. З 2010 року професор кафедри, заслужений лікар України. Автор 21-ї наукової праці.

image020

Федорчук-Незнакомцева Єлизавета Петрівна (1947)

Професор кафедри патоморфології та судової медицини, доктор медичних наук зі спеціальності «судова медицина», професор. Завідувач кафедри судової медицини у 1991-2012 р.р. Автор близько 300 наукових і навчально-методичних праць, в тому числі 6 навчальних і навчально-методичних посібників з грифом МОН та МОЗ України, 3 Програм по судовій медицині, 12 Інформаційних Листів та Нововведень. Автор та співавтор 10 Патентів на винахід і корисну модель. Підготувала 4 кандидати медичних наук та 2 магістри медицини. Лікар-спеціаліст зі спеціальностей «судово-медична експертиза».

image022

Клюфінський Ігор Дмитрович (1951)

Закінчив Івано-Франківський медичний інститут у 1975 році. У 1988 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Функціональна морфологія сім’яників після резекції тонкої кишки». Кандидат медичних наук з 1988 року. Доцент кафедри з 1991 року. Автор 65-ти наукових праць.

image024

Кіндратів Ельвіра Олександрівна (1976)

Закінчила Івано-Франківську державну медичну академію у 2000 році. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Хронічний виразковий коліт: роль ендокринних та імунних структур прямої кишки в патогенезі та морфогенезі хвороби». Доцент кафедри з 2008 року. Автор 29-х наукових праць.

image026

Гурик Зоряна Ярославівна (1972)

Закінчила Івано-Франківську державну медичну академію у 1996 році. У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Патоморфологія сполучної тканини печінки та її роль в патогенезі і морфогенезі хронічного вірусного гепатиту В і хронічного алкогольного гепатиту». Доцент кафедри з 2009 року. Автор 22-х наукових праць.

image028

Костюк Віктор Миколайович (1979)

Закінчив Івано-Франківську державну медичну академію у 2002 році. З 2003 року асистент кафедри. У 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Патоморфологія периферійного цитотрофобласта плаценти при залізодефіцитній анемії вагітних». З 2011 року доцент кафедри. Автор 42-х наукових праць.

image030

Багрій Микола Миколайович (1981)

Закінчив Івано-Франківську державну медичну академію у 2004 році. У 2004 – 2005 роках навчався в магістратурі. У 2005 році захистив магістерську працю на тему: «Облітеруючий тромбангіїт: клініко-патоморфологічні аспекти аспекти, деякі питання етіології». У 2005 – 2008 роках навчався в аспірантурі. у 2008 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Хронічні облітеруючі захворювання артерій нижніх кінцівок: диференційна клініко-морфологічна діагностика». З 2012 року доцент кафедри. Автор 87-ми наукових праць.

image032

Козань Наталія Миколаївна (1975)

Доцент кафедри патоморфології та судової медицини, кандидат медичних наукзі спеціальності «судова медицина», доцент. Співавтор 3-х навчальних посібників з грифом МОН та МОЗ України. Автор та співавтор 65 наукових та навчально-методичних праць. Лікар-спеціаліст зі спеціальності «судово-медична експертиза».

image034

Волошинович Володимир Мирославович (1976)

Доцент кафедри патоморфології та судової медицини, кандидат медичних наук зі спеціальності «судова медицина», доцент. Співавтор навчального посібника з грифом МОЗ України для студентів ФПІГ. Автор та співавтор 52 наукових та навчально-методичних праць. Лікар-спеціаліст зі спеціальностей «судово-медична експертиза» та «судово-медична гістологія».

fedorchuk

Федорчук Сергій Михайлович(1971)

Асистент кафедри патоморфології та судової медицини, кандидат медичних наук зі спеціальності «судова медицина». Співавтор 3-х навчальних посібників з грифом МОН та МОЗ України. Автор та співавтор 95 наукових та навчально-методичних праць. Лікар-спеціаліст зі спеціальностей «судово-медична експертиза».

Danulyk L

Данилюк Любомир Богданович 

Асистент кафедри патоморфології та судової медицини з 2013р. У 1998 році закінчив Івано-Франківську державну медичну академію. 3 1998 по 2013р. працював судово-медичним експертом в Івано-Франківському обласному бюро судово-медичної експертизи. Співавтор 2-х наукових праць. Лікар-спеціаліст зі спеціальності «судово-медична експертиза».

Kocybunska

Коцюбинська Юлія Зіновієвна


Асистент кафедри патоморфології та судової медицини з 2014р. У 2012 році закінчила Буковинський держаний медичний університет. Співавтор 4-х наукових праць. Лікар-спеціаліст зі спеціальності «судово-медична експертиза».

 

image038

Рудяк Олександра Михайлівна (1983)

Закінчила Івано-Франківський державний медичний університет у 2006 році. У 2007 році пройшла інтернатуру за спеціальністю “патологічна анатомія”. Аспірант кафедри з 2007 року. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Морфофункціональна характеристика легень недоношених новонароджених дітей на фоні метаболічного синдрому матері». Автор 25-ти наукових робіт.

image040

Сікорин Ярослав Ярославович (1971)

Закінчив Буковинську державну медичну академію у 1999 році. У 2006 році запланував кандидатську дисертацію на тему: «Патоморфологія печінки, легень, головного мозку плодів і новонароджених при асоційованих внутрішньоутробних інфекціях”. Автор 7-ми наукових праць.

image042

Артиш Юрій Петрович (1978)

Закінчив Івано-Франківську державну медичну академію у 2002 році. У 2005 році запланував кандидатську дисертацію на тему: «Патоморфологія бронхоасоційованої лімфоїдної тканини при хронічних обструктивних захворюваннях легень». Автор 12-ти наукових праць.

image044

Василик Володимир Миколайович (1977)

Закінчив Івано-Франківську державну медичну академію у 2001 році. У 2005 році запланував кандидатську дисертацію на тему: «Патоморфологія гострого пошкодження легень при каловому перитоніті та її зміни під впливом корвітину (експериментальне дослідження)». Автор 20 наукових праць та 1-го винаходу.

image046

Чуйко Наталія Ярославівна (1978)

Закінчила Тернопільську державну медичну академію у 2001 році. У 2007 році запланувала кандидатську дисертацію на тему: «Структурні основи розладів регуляції мозкового кровообігу при гіпертонічній хворобі на фоні метаболічного синдрому». Автор 9-ти наукових праць.

image048

Надбродна Ольга Юріївна (1987)

Закінчила Івано-Франківський національний медичний університет у 2010 році. У 2011 році пройшла інтернатуру за спеціальністю “патологічна анатомія”. Аспірант кафедри з 2011 року. Автор 4-х наукових праць. 

 

Останні зміни 03.09.2015 р.

Вівторок, 12 березня 2013 13:29

Деканат медичного факультету

Адреса: м.Івано-Франківськ,

вул.Галицька, 2, тел. 2-25-72

        Медичний факультет розпочав роботу з моменту заснування Станіславського медичного інституту. Нині медичний факультет, на якому навчається 2753 студентів, найчисельніший з-поміж усіх факультетів Івано-Франківського національного медичного університету. На ньому готують фахівців зі спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія» та «Сестринська справа».

       За час існування факультетом керувало 15 деканів: доцент Г.Є. Тамаріна (1945-1946), доцент Б.М. Волошинов (1946-1948), Ф.В. Ковшар (1948-1949), доцент Т.Н. Герасименко (1949-1950), професор О.К.Судомир ( 1950-1951), професор І.Л.Скобський (1951-1956), професор Т.І.Іванова (1956-1960), професор А.А. Гарагаш’ян (1960-1961), професор В.С. Райцес (1961-1969), професор В.В. Попов (1969-1975), професор Є.М.Нейко (1975-1979), професор С.М. Геник (1979-1981), доцент В.Є. Ткач (1981-1988), доцент Д.П. Александрук (1988-2011). З 2011 року деканом призначено професора Яцишина Романа Івановича.

       «Серцем» факультету є його деканат. Під керівництвом Р.І. Яцишина працює злагоджений педагогічний колектив. Організовують та координують навчальний і виховний процеси заступники декана – доценти Т.З.Кобрин, А.В.Симчич, М.І. Грищук. М.М. Багрій. З метою підвищення ефективності роботи деканату нині використовується комп’ютерна програма «Контингент», функціонує локальна комп’ютерна мережа з доступом до глобальної мережі Інтернет.

         Навчальний процес проводиться на 40 кафедрах, 27 із яких закріплені за факультетом: кафедри є випускними і проводять профільну підготовку студентів на останньому курсі.

         Кафедрами завідують кращі науково-педагогічні працівники, імена яких добре знані в Україні та за її межами, зокрема: доктор медичних наук, професор, академік Академії наук технологічної кібернетики України, заслужений діяч науки і техніки України Н.М.Середюк, перший проректор, доктор медичних наук, професор Г.М. Ерстенюк, проректор з наукової роботи, доктор медичних наук, професор І.П. Вакалюк, доктор медичних наук, професор В.І.Боцюрко, та інші.

         Навчальний процес забезпечують 384 викладачі, серед яких – 55 докторів, 176 кандидатів наук, 5 заслужених діячів науки і техніки України.

         Працівники кафедр медичного факультету беруть активну участь у роботі, спрямованій на розбудову загальноєвропейського простору вищої освіти. Для покращення ефективності викладання науковцями університету видано низку підручників, навчальних посібників та методичних рекомендацій українською мовою. Співробітниками багатьох кафедр розроблені навчально-контролюючі програми для тестування рівня знань студентів під час навчання. Це допомагає максимально підготуватися до складання тестових контролів «Крок-1», «Крок-2», і «Крок-3».

       Навчання студентів медичного факультету ІФНМУ проводиться в 7 базових навчальних корпусах. Фахові навички студенти медичного факультету відпрацьовують на клінічних кафедрах, які знаходяться на базі Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, Центральної та Першої міських клінічних лікарень, Івано-Франківського обласного пуль монологічного центру, Івано-Франківського обласного бюро судово-медичної експертизи, Івано-Франківського обласного онкологічного диспансеру, Івано-Франківського обласного кардіологічного диспансеру, у поліклініках міста.

         З метою покращення якості та ефективності педагогічного процесу на більшості кафедр факультету широко застосовуються новітні мультимедійні технології. Лекції студентам читають у пристосованих для цього аудиторіях із використанням сучасних демонстраційних методик. Для підвищення ефективності навчального та науково-дослідного процесу функціонує науково-дослідна база, до її складу входить віварій, в якому розташовані експериментальні лабораторії й операційні кімнати теоретичних і клінічних кафедр. Більшість кафедр мають у своєму розпорядженні наукові (гістологічні, електронно-мікроскопічні, біохімічні тощо) лабораторії та операційні кімнати.

       Тож студенти   мають можливість не лише навчатися за стандартною навчальною програмою, а й займатися науково-дослідною роботою. На всіх кафедрах факультету працюють студентські наукові гуртки, вихованці яких беруть участь у щорічних студентських наукових конференціях, організованих Студентським науковим товариством.

         Ефективність навчального процесу та науково-методичної роботи кафедр медичного факультету підвищує застосування комп’ютерної техніки. Організовано інформаційно-обчислювальний центр, що дозволяє за допомогою фахівців створювати віртуальні сторінки web-видань та наукових робіт.

          До послуг студентів бібліотека з двома абонементами і центральним читальним залом, читальний зал кафедри українознавства, читальні зали гуртожитків.

         Працівники деканату беруть участь у формуванні патріотичного світогляду студентської молоді, високих етичних та моральних якостей студентів ( організація студентського дозвілля, художньої самодіяльності, екскурсій, спортивних змагань, у загальноміських молодіжних акціях). Колектив деканату приділяє велику увагу проблемам студентської молоді. Допомога кожному з учасників навчально-виховного процесу є основним завданням, яке успішно виконується завдяки злагодженій командній роботі деканату.        

 

Склад деканату:

image001

Декан – професор Яцишин Роман Іванович

image003

Заступник декана по спеціальності «Педіатрія» – доцент Кобрин Тарас Зіновійович

Грищук

Заступник декана по спеціальності «Лікувальна справа» 1-2 курси  – доцент Грищук Марія Іванівна

image007

Заступник декана по спеціальності «Лікувальна справа» 3-4 курси – доцент Багрій Микола Миколайович

image009

Заступник декана по спеціальності «Лікувальна справа» 5-6 курси – доцент Симчич Антон Володимирович

image011

Відповідальний за проведення Кроку 1 та 2 – Гавриш Ігор Тарасович

Merena

Заступник з організаційної роботи на медичному факультеті – старший викладач Мерена Роман Іванович

image015

Інспектор деканату – Коротишова Марія Миколаївна

V S S

Секретар деканату – Ванчуляк Світлана Степанівна

Підлеглі кафедри:

1.   Акушерства та гінекології імені професора І.Д.Ланового

2.   Анестезіології  та  інтенсивної терапії

3.   Внутрішньої медицини  №1 з курсом клінічної імунології та алергології ім. Є.М.Нейка

4.   Внутрішньої медицини №2

5.  Внутрішньої медицини №3 з курсом професійних хвороб

6.  Внутрішньої медицини  №4  та медсестринства

7.  Гігієни та екології

8.  Дерматології та венерології

9.  Дитячих інфекційних хвороб

10.   Загальної хірургії

11.   Ендокринології

12.  Інфекційних хвороб з курсом епідеміології

13.  Курс онкології

14.  Мікробіології, вірусології та імунології

15.  Неврології

16.   Нейрохірігії  

17.  Отоларингології з курсом   хірургії голови і шиї та офтальмології

18.  Патоморфології та судової медицини

19.  Педіатрії

20.  Пропедевтики педіатрії

21.  Пропедевтики внутрішньої медицини

22.  Психіатрії,  наркології та медичної психології

23.  Радіології  та радіаційної медицини

24.  Соціальної медицини, організації охорони здоров’я  і медичного правознавства

25. Травматології та ортопедії

26.  Урології

27.  Фізичного виховання та здоров’я    

28.. Фтизіатрії та пульмонології з курсом професійних хвороб.

29.  Хірургії №1

30.  Хірургії №2

 

Кількість студентів на факультеті:

курс

К-сть студ.

Контракт

Бюджет

Академ.відпустка

Всього

Лікувальна справа

І

349

140

209

-

349

ІІ

399

271

128

2

401

ІІІ

393

271

122

3

396

ІV

334

149

185

1

335

V

306

154

152

2

308

VІ

328

188

140

1

329

Всього

2109

1173

936

9

2118

Педіатрія

1

81

46

35

-

81

74

40

34

-

74

ІІІ

82

50

32

2

84

ІV

57

19

38

 

57

V

87

45

42

-

87

VІ

82

44

38

1

83

Всього

463

250

219

3

466

 Декан                                                  Р.І.Яцишин

Графік 
відробок пропущених занять на І-му курсі/І-семестр 2015/2016н.р./ медичного факультету.

1

Іноземна мова

середа

16:30

18:00

2

Латинська мова

середа

16:30

18:00

3

Медична біологія

четвер

16:30

18:00

4

Медична хімія

понеділок

17:00

18:30

5

Біологічна фізика

понеділок

16:30

18:00

6

Українська мова

середа

17:00

18:30

7

Історія медицини

середа

17:00

18:30

8

Основи психології та педагогіки

четвер

           17:00

18:00

9

Фізичне виховання

середа

17:00

18:30

10

Анатомія людини

вівторок 

17:00

18:30

Декан                                                  Р.І.Яцишин

Графік
відробок пропущених занять на ІІ-му курсі/ІII-семестр 2015/2016 н.р./ медичного факультету.

1

Іноземна мова

середа

16:30

18:00

2

Біологічна  хімія

четвер

17:00

18:30

3

Фізіологія

вівторок

16:30

18:00

4

Мікробіологія

середа

16:30

18:00

5

Анатомія людини

вівторок

17:00

18:30

6

Гістологія

четвер

17:00

18:30

7

БЖД, основи охорони праці

понеділок

16:30

18:00

8

                 Основи біоетики та біобезпеки

вівторок

17:00

18:30

Декан                                                  Р.І.Яцишин

Графік
відробок пропущених занять на ІІІ-му курсі /V семестр 2015/2016 н.р./ медичного   факультету.

1

Пропедевтика внутрішньої медицини

середа

17:00

18:30

2

Загальна хірургія

понеділок

17:00

18:30

3

Пропедевтична педіатрія

вівторок

17:00

18:30

4

Патоморфологія

четвер

17:00

18:30

5

Патофізіологія

понеділок

17:00

18:30

6

Фармакологія

вівторок

17:00

18:30

7

Радіологія

четвер

17:00

18:30

8

Гігієна та екологія

середа

17:00

18:30

9

Оперативна хірургія

четвер

17:00

18:30

10

Мікробіологія

середа

16:30

18:00

Декан                                                  Р.І.Яцишин

Графік
відробок пропущених занять на ІV-му курсі/VI-семестр 2015/2016 н.р./ медичного  факультету.

1

Внутрішня  медицина 

понеділок

16:00

17:30

2

Ендокринологія

понеділок

17:00

18:30

3

Хірургія

середа

17:00

18:30

4

Педіатрія

вівторок

16:00

17:30

5

Психіатрія

четвер

16:00

17:30

6

Неврологія

четвер

17:00

18:30

7

Урологія

вівторок

17:00

18:30

8

Дерматовенерологія

середа

17:00

18:30

9

Фізична реабілітація, спортивна медицина

середа

16:00

17:30

10

Цивільний захист

понеділок

13:00

18:00

11

Медична психологія

четвер

16:00

17:30

12

Акушерство і гінекологія

вівторок

16:00

17:30

13

Судова медицина

вівторок

16:30

18:30

Декан                                                  Р.І.Яцишин

 

Графік
відробок пропущених занять на V-му курсі /IХ-семестр 2015/2016 н.р./ медичного факультету.

1

Внутрішня  медицина

середа

16:30

18:00

2

Педіатрія

вівторок

16:00

17:30

3

Хірургія

понеділок

17:00

18:30

4

Інфекційні хвороби

четвер

16:00

17:30

5

Онкологія

понеділок

16:30

18:00

6

Дитяча хірургія

понеділок

15:45

17:15

7

Професійні хвороби

середа

16:30

18:00

8

Травматологія

вівторок

17:00

18:30

9

Клінічна фармакологія

вівторок

17:00

18:30

10

Основи стоматології

вівторок

16:30

18:00

11

Медична генетика

ч/з четвер

16:00

17:30

12

Акушерство і гінекологія

вівторок

16:00

17:30

13

Анестезіологія

ч/з четвер

17:00

18:30

14

Соціальна медицина

середа

17:00

18:30

15

Дитячі інфекції

четвер

16:30

18:00

 Декан                                                  Р.І.Яцишин

 

ОГОЛОШЕННЯ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Склад кафедри 

image002

Левко  Володимир  Петрович   
(4.05.1966 р.н.)

Кандидат медичних наук, доцент.
Завідувач  кафедри фізичного виховання та здоров’я.
1993 р.- закінчив Івано-Франківський державний медичний інститут.
1999 р.- захистив  дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.
2004 р.- доцент кафедри ортопедичної стоматології.
2006 р.- арбітр національної категорії з футболу.
2012 р.- завідувач кафедри   фізичного виховання та здоров’я  Івано-Франківського національного медичного університету. 

image004 Багайлюк Юрій Михайлович    
(3.05.1965р.н.)

Старший викладач  кафедри фізичного виховання та здоров’я.
Майстер спорту з гирьового спорту.
1990 р.– закінчив Тернопільський Державний Педагогічний інститут ім. Я.Галана за спеціальністю “Фізичне виховання”.
1999 р.- року  старший викладач  кафедри фізичного виховання та здоров’я Івано-Франківського національного медичного університету.
Спеціалізація: гирьовий спорт.
 Kushlyk Petro Ivanovych  Кушлик Петро Іванович 
(22.03.1951 р.)
Закінчив Івано-Франківський технікум фізичної культури, 
Луцький педагогічний інститут, вищу школу тренерів.
З 1971 по 1982- гравець команди «Спартак» (Івано-Франківськ).
1981–1985 — тренер футбольного клубу «Спартак» (Івано-Франківськ).
1986 р. - очолив ФК «Бистриця» (м. Надвірна).
2000–2001 - головний тренер «Відзев» (Лодзь, Польща).
2005 р. - очолив «Закарпаття» (Ужгород).
2011 р. - головний тренер ФСК «Прикарпаття» (Івано-Франківськ).
2014 р. – викладач кафедри фізичного виховання та здоров’я ІФНМУ.
image010  Голод Наталія Романівна    
(5.04.1977р.н.)
Викладач кафедри фізичного виховання та здоров’я.
1997 р.- закінчила Івано-Франківський коледж фізичного виховання за спеціальністю фізичне виховання і спорт.
2008 р.- закінчила Прикарпатський національний Університет ім. В.Стефаника за спеціальністю фізичне виховання.
2008 р.-  викладач кафедри фізичного виховання та здоров’я Івано-Франківського національного медичного університету.
2012 р.- навчається в аспірантурі на кафедрі фізичної реабілітації Прикарпатський національного Університет ім. В.Стефаника.
Спеціалізація: плавання.
image012  Дмитришин Дмитро Михайлович   
(5.01.1972 р.н.)
Викладач кафедри фізичного виховання та спорту.
1989 р.- закінчив Івано-Франківський технікум фізичного виховання за спеціальністю тренер-викладач фізичного виховання.
2003 р.- закінчив Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника за спеціальністю “Фізична культура”.
2011 р.-  викладач кафедри фізичного виховання та здоров’я Івано-Франківського національного медичного університету.
Спеціалізація: футбол
image014 Українець Анрій Ігорович (29.05.1981 р.н.)
Старший викладач кафедри фізичного виховання та здоров’я.
Майстер спорту з греко - римської боротьби.
2000 р.- закінчив  Івано-Франківський коледж фізичного виховання за спеціальністю бакалавр з фізичного виховання і спорту.
2001 р.- закінчив Львівський державний інститут фізичної культури за спеціальністю фізичне виховання.
2001 р.- Викладач кафедри фізичного виховання та здоров’я Івано-Франківської медичної академії.
2004 р.- закінчив Львівський державний інститут фізичної культури Кваліфікація  «Магістр  фізичного виховання  і спорту,  викладач  фізичного виховання і спорту».
2009 р.- Голова спортивного клубу Івано-Франківського національного медичного університету.
2009 р.- Віце-президент федерації Івано-Франківської області з легкої атлетики.
2009 р.- викладач  кафедри фізичного виховання та здоровя Івано-Франківського національного медичного університету.
Спеціалізація: легка атлетика.
image016  Лопацький  Сергій  Васильвич   
(18.01.1990 р.н.)
Викладач кафедри фізичного виховання та здоров’я, магістр.
2011 р. -  закінчив Прикарпатський національний Університет ім. В.Стефаника та здобув кваліфікацію бакалавра фізичного виховання.
2012 р. -  закінчив магістратуру  Прикарпатський національний Університет ім. В.Стефаника за спеціальністю фізичне виховання.
2012 р.- викладач кафедри фізичного виховання та здоров’я Івано-Франківського національного медичного університету.
Спеціалізація: волейбол.
image020

Зінченко  Наталія  Миколаївна   
( 2.10.1973 р.н.)
Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, викладач кафедри фізичного виховання та здоров’я.
1991 р.- закінчила Івано-Франківський технікум фізичного виховання за спеціальністю “Фізичне виховання і спорт”.
1994 р.- закінчила Львівський державний . інститут фізкультури та спорту спеціальнісь “Фізична культура”.
2000 р.- викладач кафедри фізичного виховання та здоров’я Івано-Франківського національного медичного університету.
2006 р.- аспірантка заочної форми навчання кафедри спортивно-педагогічних дисцеплін. Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника.
2013 р.- захистила кандидатську дисертацію у Київському національному університеті фізичного виховання і спорту України
Спеціалізація: плавання.

image022
Йосипенко  Лідія Юліанівна    
(1.09.1978 р.н.)
Старший викладач кафедри фізичного виховання та здоров’я кандидат в майстри спорту з тенісу.
2000 р. – закінчила  Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника за спеціальністю ”Фізичне виховання”.
2000 р. – викладач кафедри фізичного виховання та здоров’я Івано-Франківського національного медичного університету.
Спеціалізація: теніс
image024 Морська  Ліліана  Василівна   
(24.10.1976р.н. )
Викладач кафедри фізичного виховання та здоров’я
1995 р.- закінчила Івано-Франківський коледж фізичного виховання за спеціальністю фізичне виховання і спорт.
1998 р.- закінчила Київський  державний  університет  фізичного виховання  і спорту спеціальність “Фізичне  виховання  і  спорт”.
1998 р.- викладач кафедри фізичного виховання
Інституту права, економіки та будівництва.
1999 р.- Викладач кафедри фізичного виховання та здоров’я.
2000 р.- керівник студентського наукового гуртка кафедри фізичного виховання та здоров’я.
Спеціалізація: лижні перегони. 
image026

Сидор Михайло Михайлович   
(1.04.1947 р.н.)
Старший викладач кафедри фізичного виховання та здоров’я .
1973 р.- Львівський   державний інститут  фізичної  культури, спеціальність “ Фізична культура  і  спорт”.
1974 р.- викладач кафедри фізичного виховання та здоров’я .
1992 р.- старший викладач кафедри фізичного виховання та здоров’я .
2005р.-відповідальний за навчально- методичну роботу кафедри фізичного виховання та здоров’я .
Спеціалізація: армспорт.

image028

П’яста Тарас Іванович   
(15.11.1947 р. н.)
Викладач кафедри фізичного виховання та здоров’я.
Кандидат в майстри спорту СРСР з футболу.
1974 р. - закінчив Івано-Франківський технікум фізичного виховання.
1980 р. – закінчив Львівський  державний інститут  фізичної  культури. Спеціальність:Фізичне виховання.
2012 р.- викладач  кафедри фізичного виховання та здоров’я Івано-Франківського національного медичного університету.
Спеціалізація: футбол.

image030

Михайленко  Роман  Іванович   
(18.03.1978 р.н.)
Кандидат наук з фізичного виховання та спорту.
Доцент кафедри фізичного виховання та спорту.
1997 р. – закінчив Івано-Франківський коледж фізичного виховання за спеціальністю фізичне виховання і спорт.
2000 р. – закінчив  Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника за спеціальністю фізичне виховання.
2007 р. – захистив кандидатську дисертацію в Харківській державній академії фізичної культури.
2007 р.- завідувач кафедри фізичного виховання та спорту Галицької Академії.
2008 р.- комісар з баскетболу першої національної категорії.
2012 р.- Викладач кафедри фізичного виховання та здоров’я  Івано-Франківського національного медичного університету.
Спеціалізація: баскетбол.

image032

Остафійчук  Ярослав  Федорович   
(7.02.1955 р.н.)
Заслужений працівник фізичної культури і спорту України .Доцент, кафедри фізичного виховання та здоров’я.
1973 р.- закінчив технікум фізичної культури за спеціальністю “фізичне  виховання”.
1980 р.- закінчив  Тернопільський державний педагогічний інститут імені Я.Галана за спеціальністю “фізичне  виховання”.
1975 р.- голова спортивного клубу Івано-Франківського медичного інституту.
1982 р.- викладач кафедри фізичного виховання та здоров’я.
2009 р.- Заслужений працівник фізичної культури і спорту України.
2011 р.- доцент кафедри фізичного виховання та здоров’я.
Спеціалізація: спортивні ігри.


 
image034

Драганчук Ігор Володимирович 
(17.10.1985 р.н.)
Викладач кафедри фізичного виховання та здоров’я.
2008- р. закінчив Прикарпатський національний Університет ім. В.Стефаника за спеціальністю фізичне виховання .
2008- р. Викладач кафедри фізичного виховання та здоров’я Івано-Франківського національного медичного університету.
Спеціалізація: футбол.

image036

Коровайний Віктор Іванович   
(1.05.1987 р.н.)
Викладач кафедри фізичного виховання та здоров’я.
Кандидат в майстри спорту з боротьби самбо і дзюдо.
2008 р.-  закінчив Івано-Франківський коледж фізичного виховання за спеціальністю “фізичне виховання і спорт”.
2009 р.- закінчив Прикарпатський національний Університет ім. В.Стефаника за спеціальністю фізичне виховання .
2011 р.-  викладач кафедри фізичного виховання та здоров’я Івано-Франківського національного медичного університету.
Спеціалізація: боротьби  дзюдо.

image038  Дмитренко Анатолій Семенович  
(17.04.1951 р.н.)
1972 р.- закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут за спеціальністю “фізичне виховання”
1972 р.- викладач кафедри фізичного виховання, лікарського контролю і ЛФК Івано-Франківського державного медичного інституту.
1997 р.- проректор з адміністративно-господарської роботи Івано-Франківського національний медичного інституту.
1999 р.- завідувач кафедри фізичного виховання та здоров’я  Івано-Франківської медичної академії.
2004 р.-  захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності ”нормальна анатомія”.
2005 р.- присвоєно вчене звання доцента.
2012 р.- проректор з адміністративно-господарської роботи Івано-Франківського національного медичного університету.
image040

Марущак Василь Богданович
(15.01.1982р.н.)
Викладач кафедри фізичного виховання, кандидат в майстри спорту з легкої атлетики.
2001 - році закінчив Івано-Франківський коледж фізичного виховання здобув спеціальність бакалавра з фізичного виховання.
2002 - році закінчив Львівський державний інститут фізичної культури та спорту здобув спеціальність “Фізичне виховання”.
2005 - році закінчив Львівський національний університет фізичної культури та спорту та здобув спеціальність магістра з фізичного виховання та спорту.
2004 - року  викладач кафедри фізичного виховання та здоров’я Івано-Франківського національного медичного університету.
Спеціалізація: легка атлетика.

 Kushnirenko Valeriya Valerii vna1

Кушніренко Валерія Валеріївна
(19.10.1982 р.н.)
Викладач кафедри фізичного виховання та здоровя.
2008 р. – закінчила Львівський державний університет фізичної культури за спеціальністю «Фізичне виховання» та здобула кваліфікацію «Магістр фізичного виховання та спорту. Викладач ВНЗ»
2012 р. - викладач кафедри  фізичного виховання та здоровя Івано-Франківського національного медичного університету.
Спеціалізація: спортивна гімнастика

 Pirus Ol ga Anatolii vna

Пірус Ольга Анатоліївна
(23.07.1974 р.)
Викладач кафедри фізичного виховання та здоров’я
1989 р. - навчалась у Львівському училищі Олімпійського резерву
1991 р. - вступила до Івано-Франківського технікуму фізичної культури.
1993 р. - навчалась у Львівському державному інституті фізичної культури.
2003 р.- працює в Івано-Франківському коледжі фізичного виховання на посаді викладача легкої атлетики.
2011р. - закінчила аспірантуру Львівського державного університету фізичної культури.
2014 р. – викладач кафедри фізичного виховання та здоров’я.

 Magerko Ivanna Volodymyrivna1

Магерко Іванна Володимирівна
(30.12.1990 р.н.)
Старший лаборант  кафедри фізичного виховання та здоров’я .
2012 р. -  закінчила Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника та здобула кваліфікацію бакалавра філології, викладача англійської та німецької мов та зарубіжної літератури.
2013 р. -  закінчила   Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника та здобула кваліфікацію спеціаліста філології, викладача англійської та німецької мов та зарубіжної літератури.
2013 р - старший лаборант  кафедри фізичного виховання та здоровя Івано-Франківського національного медичного університету.

 Sen kiv Roksolana Stepanivna1

Сеньків Роксолана Степанівна
(17.08.1991 р.н.)
Старший лаборант  кафедри фізичного виховання та здоров’я .
2012 р. -  закінчила Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника та здобула кваліфікацію бакалавра філології, викладача української мови та  літератури.
2013 р. -  закінчила магістратуру  Прикарпатського національного  університету ім. В.Стефаника за спеціальністю «Філолог. Викладач української мови та літератури».
2013 р - старший лаборант  кафедри фізичного виховання та здоровя Івано-Франківського національного медичного університету.

 Myhal chuk Roman Vasyl ovych

Михальчук Роман Васильович
(28.11.1961 р.)
Викладач кафедри фізичного виховання та здоров’я
З 1977 по 1980 р. – навчався у Івано-Франківському республіканському технікумі фізичної культури
З 1987 по 2002 – викладач кафедри фізичного виховання і спорту Луганського вищого військового училища штурманів ім.. Пролетаріата Донбаса.
З 2002 по 2006 р. - викладач кафедри фізичного виховання і спорту Харківського університету Повітряних сил України.
З 2006 по 2013 – старший викладач кафедри загального фізичного виховання Луганського університету внутрішніх справ ім.. Дідоренко.
2014 р. – викладач кафедри фізичного виховання та здоров’я ІФНМУ.

КАЛЕНДАРНО  -  ТЕМАТИЧНИЙ   ПЛАН  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ФІЗВИХОВАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

КАФЕДРА АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ ПО

         Кафедру акушерства та гінекології було організовано в 1945 році. Пологовий будинок на 60 ліжок було розміщено по вул. Пушкіна 47 на двох нижніх поверхах колишнього дитячого приюту, який знаходився у підпорядкуванні бельгійського Червоного Хреста, а верхній - третій поверх, займала дитяча лікарня.

         Гінекологічне відділення на 25 ліжок знаходилося при центральній обласній лікарні і об’єдналося з пологовим відділенням у 1945 році. Жіноча консультація займала декілька кімнат у гінекологічному відділенні.

         Умови організації діяльності пологового будинку не були легкими. Не вистачало медичного персоналу, головними помічниками були черниці, які працювали у названому дитячому приюті. Тільки в середині 1945 року приїхала дипломована акушерка Г.А.Головко, а на початку 1946 року прибула молодий лікар Н.П.Наринська.

         Поступово розширювались і клінічні бази акушерсько-гінекологічного об’єднання. Число акушерських ліжок збільшилося з 60 до 100, а гінекологічних – з 25 до 100.   

Першими організаторами кафедри були доцент К.Н.Вікторовська (1953-1954),

viktorovska

дещо пізніше – доцент Д.А.Верхратська.

verkhratska

з 1946 року по 1950 рік кафедрою акушерства та гінекології завідував професор М.Н.Лехтман.

lekhtman

У перші роки існування кафедри вивчалися переважно методи хірургічного лікування випадінь матки і проводилися дослідження з питань аутотрансплантації ендометрію, у 1948 році був заснований студентський напуковий гурток.

У 1950 - 1953 роках очолював професор М.П.Верхатський При ньому були закладені основи розвитку експериментальних наукових досліджень, проводилося дослідження питання аутотрансплантації ендометрію при ранньому клімаксі та при лікуванні безпліддя, була організована лабораторія по вивченню сперматоуричної реакції Галлі-Майніні.

verkhratskij,

На кафедрі вперше в колишньому СРСР було здійснено паралельну реєстрацію на флюроплівці електрогістерограми і механогістерограми в умовах хронічного досліду. Біоелектрична активність матки тварин вивчалася також під час гострої і хронічної променевої хвороби. Діяльність експериментальної лабораторії постійно розширювалася. Було засвоєно методику дослідів на тваринах для вивчення скоротливої діяльності матки в умовах інфекційних пошкоджень. Вивчався також вплив мікроелементів кобальту і бромистого натрію на скоротливу діяльність матки.

З 1954 до 1966 року -  кафедру очолював професор О.В.Анісімов, в цей час особливу увагу було приділено вивченню причин перинатальних втрат, виявляли можливі умови їх попередження під час вагітності, пологів та перших днів після народження. У клініці розроблено методику підчеревної новокаїнової блокади в родах при тазових передляганнях, що сприяло зниженню перинатальної смертності. З метою ранньої діагностики пізніх токсикозів вагітних винайдено новий метод визначення змін гідрофільності підшкірної клітковини і м’язів. Впроваджено визначення дефектів плаценти методом люмінесценції, що попереджувало небажані внутрішньоматкові втручання.

В 1963 році впроваджено методику визначення естрогенів за методом Брауна, придбано спектрофотометр, створено цито-гістологічну лабораторію, оснащену сучасним обладнанням, сконструйовану установку для люмінесцентної мікроскопії, організовано фотолабораторію і введено в дію власний рентген-кабінет, впроваджено методику метросальпінгографіі для діагностики причини непліддя і уточнення розташування пухлин матки, організовано лабораторію по вивченню скоротливої функції і біоелектричної активності матки в експерименті на тваринах в умовах хронічного досліду.

З 1966 р. до 1967 р.  – кафедру тимчасово очолював доцент О.І. Ступко, а з 1970  по 1990 рік – професор І.Д.Лановий На кафедрі продовжувалося вивчення скоротливої діяльності матки при слабості родової діяльності, загрозі пізнього викидня і передчасних пологів, при передчасному відходженні навколоплідних вод було розроблено методи профілактики та лікування, визначено роль циклічних нуклеотидів, простагландинів і гістамінергічних середників при лікування недоношування вагітності, досліджувалися імунологічні і генетичні показники при гомо- і гетероспецифічній вагітності. Був створений алгоритм дії при передляганні плаценти та післяпологових кровотечах, продовжувалася експериментальна робота по вивченню електрофізіологічних змін стану м’язів матки під впливом певних фармакологічних препаратів. У гінекологічній практиці вивчали питання терапії статевого тріхомоніазу, гемомікроциркуляторного русла маткової труби і порушень репродуктивної функції жінок, зайнятих у виробництву цинебу.

З 1990 по 2003 роки кафедру очолював професор І.І.Гудивок, у 1993 році на базі кафедри акушерства та гінекології був організований курс інтернатури, який  очолював професор В.А. Маляр.  Особливу увагу в цей період було присвячено питанням оптимізації проведення кесаревого розтину, вивченню чинників передчасного відходження вод при недоношеній вагітності, перебігу вагітності та пологів при екстрагенітальних недуга, пізніх гестозах, захворюванню нирок, анеміях, при бактеріальному вагінозі та мікс-інфікуванні.

З 2003 року кафедру акушерства та гінекології очолював професор М.А.Лизин, з 2006 року - професор Дринь Т.М. Пріоритетними напрямками наукового дослідження на даному етапі були питання затримки утробного розвитку плода, багатовіддя, патологічні стани шийки матки, вплив урогенітальної вірусної інфекції на репродуктивну функцію жінки.

 Доброю рисою майже всіх наукових досліджень є комплексування роботи з теоретичними кафедрами.

У вересні 2011 року кафедра акушерства та гінекології була реорганізована зі створенням двох структурних одиниць – кафедри акушерства та гінекології додипломної освіти та кафедри акушерства та гінекології факультету післядипломної освіти, яку очолила професор Макарчук Оксана Михайлівна.

Пріоритетними напрямками наукового дослідження новоствореної кафедри стали проблема утробного інфікування плода, тактика ведення вагітності та пологів у жінок з лікованим непліддям та використанням допоміжних репродуктивних технологій, пошук диференційованих підходів до вибору програми преконцепційної підготовки при недоношеній вагітності, а також шляхи покращення репродуктивного здоров’я жінки та якості її життя, в зв’язку з чим були розглянуті нові напрямки наукових пошуків: профілактика клімактеричних ускладнень, оптимізація репаративних процесів при лікуванні фонових та передракових захворювань шийки матки, реабілітація в післяопераційному періоді при гінекологічних операціях на матці

            Нині  кафедра акушерства та гінекології ФПО розміщена на базі обласного перинатального центру м. Івано-Франківськ на 200 ліжок. Крім цього для проведення навчального процесу використовується Прикарпатський центр репродуктивної функції жінки. Співробітниками кафедри є 3 професори, 3 доценти,  5 асистентів, 6 кандидатів медичних наук та 4 молоді асистенти, які працюють над кандидатськими дисертаціями. На цей час на кафедрі навчаються 2 аспіранти, 3 клінічні ординатори та один магістр. Два співробітники виконують докторські дисертаціі. Обласний перинатальний центр є лікувальним закладом ІІІ рівня акредитації, який надає допомогу вагітним високого ступеню перинатального ризику та пацієнткам з тяжкою гінекологічною патологією з цілої області, оснащений сучасним обладнанням і є хорошою базою для  проведення навчального процесу з інтернами та підготовки висококваліфікованих спеціалістів.        Протягом року на клінічній базі проводиться розродження до 2 тисяч вагітних жінок, та більше як 1000 операцій. Співробітники кафедри несуть відповідальність за роботу кожного з відділень, здійснюють ургентні чергування та виїзди в райони області, виконують весь спектр оперативних втручань, навчають хірургічної майстерності лікарів міста та області, постійно проводять консультативну роботу в Центрі планування сім’ї м. Івано-Франківська. Сьогодні кафедра укомплектована висококваліфікованими спеціалістами, які постійно удосконалюють педагогічний процес, ведуть лікувальну, науково-методичну роботу.

Співробітники кафедри

Фото

П.І.П.

Науковий ступінь

Вчене звання

image001

Макарчук Оксана Михайлівна

д.мед.н.

Професор

Звідувач кафедри

image003

Гудивок Іван Іванович

д.мед.н.

 

Професор

 

image007

Вакалюк Любомир Мирославович

д.мед.н.

професор

image009

Островська Оксана Миколаївна

к.мед.н.

доцент

image011

Кишакевич Ірина Тарасівна

д.мед.н.

доцент

image013

Бойчук Леся Григорівна

к.мед.н.

доцент

image015

Чернега Тетяна Володимирівна

к.мед.н.

асистент

image017

Поліщук Іван Полікарпович

к.мед.н

асистент

image019

Римарчук Маряна Іванівна

.

асистент

image021

Дрогомирецький Любомир Володимирович

 

асистент

image023

Любінець Володимир Олегович

.

ст.лаборант

 

 Останні зміни 28.09.2015

 Кафедра нервових хвороб
(історія, становлення, здобутки)

Кафедра неврології та нейрохірургії була організована в 1946 році. До 2004 року вона мала назву кафедра нервових хвороб; з 1966 по 1990 роки кафедра була з курсом медичної генетики, а по 2014 року - кафедра неврології №1. Першим її керівником був професор Скобський І.Л., який займав цю посаду з 1946 по 1962 рік. Першими асистентами - Симонова Н.В., Бубнова Н.М., Перфілов П.О. та Рахліна Р.М., які працювали з часу її організації до 1952 року.

                  image001                                image002               
                           Проф. Скобський І.Л. (1946-1962)                      Проф. Дельва В.О. (1962-1974)                      

 

               image003                                  image004          
                    Проф. Дмитрієв І.О. (1975-1990)                          Проф. Герасимчук Р.Д. (1990-2012)       .

 Pituk                                     Potapov

  Професор Пітик М.І.                                                   Професор Потапов О.І.
Завідувач кафедри неврології №2                     завідувач курсу нейрохірургії 1974-1990
з курсами психіатрії, наркології,                             кафедри нейрохірургії - 1990-2014
загальної і медичної психології                                                                                        
                                                                                                 ( 2003-2012)                                                                                                                                                                                         

Gryb

Професор Гриб В.А. (завідувач кафедри з
2012-по даний час
)

З 1952 року по 1971 рік на посаді асистента, а в 1971 - 1979 на посаді доцента кафедри працювала невролог Барабанова Є.М.. В 1952 - 1983 роках посаду асистента кафедри займали Венгров П.Я., з 1956 по 1962 рік - лікар Грицуляк Є.М., а в 1968 - 1980 роках - Перекопська С.М.

Zasid hurtka 

Засідання гуртка під керівництвом доцента Потапова О.І., доцента Барабанової Є.М., асиситента Венгрова П.Я. (1975 р)

З 1962 - 1974 років кафедру очолював доцент (з 1965 року  - д.мед.н., професор) Дельва В.О. В 1974 - 1975 роках обов’язки  завідувача кафедри виконувала доцент Є.М. Барабанова.
Навчаючись в аспірантурі з 1966 року, лікар-невролог Весельський І.Ш. завершив її захистом кандидатської дисертації і працював асистентом кафедри до 1971 року.

Dmitr potapov 

Завідувач кафедри нервових хвороб професор Дмітрієв О.І. і доц. Потапов О.І. (1986 р.)

В 1967 році на посаду асистента після закінчення клінічної ординатури був обраний Герасимчук Р.Д., який в 1970 році захистив кандидатську дисертацію, а в 1977 році йому присвоєно звання доцента.
Викладання нейрохірургії в Станіславському медичному інституті почалося з 1961 року на кафедрі госпітальної хірургії. Першими викладачами нейрохірургії були асистенти кафедри к.мед.н. Мосійчук М.М. та к.мед.н. Перфілов О.П.
Нейрохірург, к.мед.н. Потапов О.І. розпочав свою педагогічно-наукову діяльність на кафедрі з 1971 року асистентом. В 1974 році йому було присвоєно звання доцента, і з цього часу він очолював курс нейрохірургії при кафедрі нервових хвороб. Після захисту докторської дисертації в 1990 році та присвоєння вченого звання професора Потапов О.І. завідував кафедрою нейрохірургії до 2014 року.

Zalik

Доцент Потапов О.І. з асистентом кафедри Окішан Т.Ю. приймає залік з нейрохірургії (1976 р)

З 1975 по 1990 рік кафедрою нервових хвороб завідував професор Дмітрієв І.О., автор багатьох неврологічних тлумачень у радянському оригінальному науково-довідковому виданні для лікарів «Большая медицинская энциклопедия» (1974-1988).

В 1978 році на посаду  асистента кафедри був обраний к.мед.н. Герзанич І.І., якому в 1985 році присвоєне звання доцента, і на даній посаді він працював по 2003 рік. З 1986 по 2003 р.р. асистентами кафедри працювали к.мед.н. Окишан Т.Ю., яка закінчила аспірантуру при кафедрі та в 1983 році захистила кандидатську дисертацію, і Кобець С.Ф., який захистив кандидатську дисертацію в 1990 році. З 2004 р. Кобець С.Ф. – доцент кафедри, з 2011 року – проректор з міжнародних відносинах університету.

З 1991 року по 2012 рік кафедрою завідував Герасимчук Р.Д., якому після захисту докторської дисертації в 1997 році присвоєне вчене звання професора, і який розпочинав свою діяльність в гірському курорті м. Яремча у 1962 – 1965 р.р., де мав змогу отримати матеріал для виконання кандидатської дисертації про вплив клімату курорту Карпат на гемодинаміку.

З 1989 по 2003 рік професором кафедри працював д.мед.н. Пітик М.І., який з 2003 року очолив кафедру неврології № 2 з курсами психіатрії, наркології, загальної і медичної психології.

Lekciya

Завідувач кафедри неврології №2 з курсами психіатрії, наркології, загальної і медичної психології, професор Пітик М.І. читає лекцію студентам зі спеціальності «Педіатрія» (2011 р.)

З 1998 р. асистентом кафедри призначений Гуменюк Ю.М., а  з 1999 року асистентами зараховані к.мед.н. Купновицька М.Ю. та к. мед.н. Шевчук В.А. (Гриб В.А.). В 2004 році їм присвоєно звання доцентів кафедри. Нейрохірург, к.мед.н., доцент Гринів Ю.В. викладає на кафедрі з 2000 року, асистент циклу нейрохірургії Ткачук Ю.Л. – з 2007 року.

З 2012 року по даний час кафедрою завідує д.мед.н., професор Гриб В.А., яка розпочала свій науковий шлях з практичної неврології у 1994 році після закінчення інтернатури.

Herasumchuk

Професор Герасимчук Р.Д., доцент Герзанич І.І. з курсантами циклу «Загальна практика – сімейна медицина» (2002 р.)

Колектив кафедри. Хронологія.

Kolektuv1 

 1975 рік; зліва-направо, перший ряд: доцент Потапов О.І., в.о. завідувача кафедри, доцент Барабанова Є.М., асистент Венгров П.Я., асистент Герасимчук Р.Д., асистент Окишан Т.Ю., асистент Перекопська С.М.,  лаборант Єгорова А.К.

Kolektuv2 

 1985 рік; зліва-направо, перший ряд: завідувач кафедри, професор Дмітрієв І.О., доцент Потапов О.І., доцент Герзанич І.І., асистент Окишан Т.Ю., асистент Венгров П.Я., доцент Герасимчук Р.Д.

Kolektuv3

1995 рік; зліва-направо, перший ряд: професор Пітик М.І., в.о. завідувача кафедри, доцент Герасимчук Р.Д., доцент Герзанич І.І., асистент Окишан Т.Ю., асистент Кобець С.Ф.

Kolektuv4

2006 рік; зліва-направо, перший ряд: доцент Гриб В.А., завідувач кафедри, професор Герасимчук Р.Д., доцент Купновицька-Сабадош М.Ю., асистент Дорошенко О.О., асистент Гуменюк Ю.М., асистент Максимчук Л.Т., доцент Кобець С.Ф.

 Kolektuv5

2013 рік; зліва-направо, перший ряд: професор Герасимчук Р.Д., професор Пітик М.І., доцент Максимчук Л.Т., доцент Купновицька-Сабадош М.Ю., завідувач кафедри, завідувач кафедри, професор Гриб В.А., доцент Кобець С.Ф., асистент Медицький А.Б., асистент Гуменюк Ю.М., асистент Оринчак Л.Б., асистент Михалойко О.Я., аспірант Герасимчук В.Р., асистент Грицюк Т.Д., асистент Геник С.І., асистент Сорохман А.В., асистент Ткачук Н.П., асистент Угринчук Т.В., доцент Дорошенко О.О. 

На даний час на кафедрі неврології та нейрохірургії працює 4 професора, д.мед.н., 5 доцентів, к.мед.н., 5 асистентів, к.мед.н., а також 10 асистентів без вченого звання (в тому числі 3 сумісника), з яких 3 запланували кандидатські дисертації. Навчається в аспірантурі 3 лікаря, серед яких 2 – на заочній формі, а також 3 клінічних ординатора.

Професорсько-викладацький колектив проводить навчання студентів ряду факультетів: медичного, в тому числі зі спеціальності «Педіатрія», стоматологічного, факультету підготовки іноземних громадян; а також інтернів та курсантів інституту післядипломної освіти.

В даний час лекційний курс ведуть професор Гриб В.А., професор Герасимчук Р.Д., професор Пітик М.І., професор Потапов О.І., доценти Кобець С.Ф., Купновицька-Сабадош М.Ю., Максимчук Л.Т., Дорошенко О.О., Гринів Ю.В. Практичні заняття з студентами проводяться з участю всіх викладачів кафедри згідно вимог кредитно-модульної системи, в тому числі російською та англійською мовами.

Praktuchne 

      Практичне заняття із студентами IV курсу проводить асистент Максимчук Л.Т. (2004 р.) 

Для проведення практичних занять у розпорядженні кафедри є 15 навчальних кімнат.
Впродовж своєї історії колектив кафедри використовує всі форми професійної підготовки лікарів-невропатологів: додипломна освіта, інтернатура, магістратура, клінічна ординатура, аспірантура, спеціалізація на робочому місці, курси ПАЦ, ТУ та стажування.

 Zanyat Heras

 Заняття із курсантами проводять професор Герасимчук Р.Д. та доцент Герзанич І.І. (2003 р.)

Кафедра як колиска неврологів України

У медичних ВУЗах Україні працює не один вихованець кафедри неврології та нейрохірургії ІФНМУ. Завідувача кафедри 1962-1974 р.р., професора Дельву В.О. було призначено ректором Полтавської стоматологічної академії (1974-1987). Разом з ним на посаду доцента, а потім і завідувача кафедри неврології Полтавського медичного ВУЗу (1988-1994) був скерований доцент Весельський І.Ш. В 1980 році в Дніпропетровському державному медичному інституті була організована кафедра нейрохірургії, яку очолював до 1994 року професор М.М. Мосійчук. По сьогодняшній день на неврологічних теренах українського наукового простору трудяться професор кафедри невропатології та нейрохірургії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького д.мед.н. Шевага В.М., завідувач кафедри нейрохірургії та неврології Сумського державного університету, д.мед.н., професор Потапов О.І., а також доценти кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, к.мед.н. Унич П.П. та к.мед.н. Прокопів М.М.

Лікувальна робота

 У 1946 році лікувальною базою кафедри було неврологічне відділення у клініці для інвалідів Другої Світової війни, яке обслуговувало цивільне населення. Спочатку відділ функціонував на 20 ліжок, з часом був розширений до 40. Після розформування шпиталю неврологічне відділення було передано організованій на його базі міській клінічній лікарні №1. До кінця 1950 року ліжковий фонд відділення складав 50 ліжок. До 1954 року цей відділ, який став базою кафедри нервових хвороб, був єдиним неврологічним стаціонаром не тільки міста, але й області.

Тільки в 1954 році за сприяння професора І.Я. Скобського було організоване неврологічне відділення на 25 ліжок в обласній клінічній лікарні, а через рік – стаціонар на 40 ліжок і при дитячій лікарні. В 1962 році на базі міської лікарні №1 було організоване нейрохірургічне відділення на 30 ліжок.

З 1991 року відкрито відділення судинної неврології на 60 ліжок, яке надавало допомогу хворим на інсульт міста Івано-Франківська. В цьому ж році з міської клінічної лікарні №1 в обласну клінічну лікарню було переведене нейрохірургічне відділення на 40 ліжок. В 1996 році міське відділення судинної неврології та неврологічне відділення ОКЛ було об’єднане у відділення судинної неврології на 70 ліжок.

 Obhid

 Обхід доцента Потапова О.І. в нейрохірургічній клініці (1976 р.)

Для навчального процесу кафедрою використовуються неврологічне відділення міської клінічної лікарні №1, відділення судинної неврології ЦМКЛ м. Івано-Франківська, неврологічне відділення та відділення нейрореабілітації обласної клінічної дитячої лікарні, а також нейрохірургічне відділення ОКЛ. А основною базою кафедри є відділення судинної неврології ОКЛ.

В області працює 185 невропатологів, які що п’ять років проходять навчання на курсах передатестаційного циклу та тематичного удосконалення, що викладаються на кафедрі.

Поступово кафедра оснащувалася діагностичною апаратурою (від хронаксиметра і апарату КЕД в 50-і роки XX століття до полум’яного фотометра, плетизмографа і електроенцефалографа в 60-і роки, реоенцефалографа в 70-х роках.

На даний час організована діагностика судин головного мозку за допомогою транскраніальної допплерографії, а також діагностика функціонального стану периферичних нервів і нервово-м’язової передачі за допомогою електронейроміографії (спеціалісти сертифіковані). З лікувальною, діагностичною і навчальною метою використовується апаратура ОКЛ (магнітно-резонансна томографія, комп’ютерна томографія, дуплексне сканування, ангіографія, ультразвукова діагностика тощо).

Співробітники кафедри постійно надають допомогу органам охорони здоров’я, здійснюючи консультативну допомогу в лікувальних закладах м. Івано-Франківська і області. Обласними позаштатними неврологами тривалий час працювали професор Дельва В.О., асистент Венгров П.Я., лікарі Рахліна Р.М., Хорабльова Л.Ф., доцент Герасимчук Р.Д., лікар Гавриляк З.П., в даний час – завідувач відділом судинної неврології ОКЛ, к.мед.н. Чмир Г.С. Доцент Гринів Ю.В. -  позаштатний нейрохірург області з 2012 року.

На базі кафедри у 2011 році відкрито обласний клініко-діагностичний кабінет для хворих з екстрапірамідною патологією, який є структурою всеукраїнського об’єднання фахівців-неврологів для надання консультації насамперед хворим на хворобу Паркінсона. Очолює консультативний центр професор Гриб В.А., асистент Геник С.І. здійснює прийом пацієнтів. Щороку 11 квітня, у Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона, кафедра проводить захід, присвячений приверненню уваги суспільства до проблем людей з хворобою Паркінсона, а також організовує зустріч пацієнтів та їх родичів з психологом, логопедом, реабілітологом, дієтологом, розповідає про сучасні методи лікування хвороби у світі, а також роз’яснює методики різного роду підтримки таких людей.

Zustrich

 Зустріч пацієнтів та їх родичів з консультантами кабінету для хворих з руховими розладами, а також з психологом, логопедом, реабілітологом в ОКЛ (11 квітня 2015 р.)

Stud1  Styd2

Студенти IV курсу проводять акцію для привернення уваги суспільства до проблем людей з хворобою Паркінсона (2015 р.) 

За участі кафедри на чолі з професором Пітиком М.І. в області реалізується багаторічна програма „Медико-соціальна реабілітація дітей з обмеженими можливостями здоров’я” в рамках постійно діючого міжнародного Українсько-Баварського симпозіуму.

В останні роки в клініці нейрохірургії широко впроваджуються малоінвазивні методи втручань при хронічних субдуральних гематомах, інсульт-гематомах, абсцесах головного мозку (видалення гематом та абсцесів через фрезеві отвори), лікування гідроцефалії (вентрикуло-перитонеальне шунтування). Такі  мікрохірургічні методи як мікродискектомії при патології міжхребцевих дисків впроваджені в роботу клініки хірургії хребта та спинного мозку. При цьому, як показало вивчення віддалених результатів, значно покращилась якість життя хворих порівняно з класичним нейрохірургічним втручанням. Нейрохірурги кафедри приймають активну участь в діагностиці аневризм судин мозку та диференційованому хірургічному лікуванні залежно від типу аневризми, періоду субарахноїдального крововиливу.

Наукова діяльність кафедри

Перші кандидатські дисертації на кафедрі були виконані під керівництвом професора Скобського І.Я., який займався в свій час проблемою нейроінфекції на Прикарпатті, зокрема двохвильовим кліщовим енцефалітом, а також судинними захворюваннями головного мозку. У 1952 році асистент Бубнова Н.М. захистила дисертацію за темою: «Асиметрія реакції коагуляції сироватки крові, реакція осідання еритроцитів і кількість лейкоцитів при захворюваннях нервової системи», в 1958 році асистент Є.М. Барабанова - «Розлади периферичного кровообігу на кінцівках при різних захворюваннях центральної і периферичної нервової системи», а в 1959 році клінічний ординатор І.Б. Рудова виконала і захистила кандидатську дисертацію за темою: «Нейровірусні інфекції Станіславської області».

Завідувач кафедри нервових хвороб доцент В.О. Дельва захистив в 1965 році докторську дисертацію за темою: «Вміст і топографія деяких мікроелементів у головному мозку людини в нормі й патології». Під його керівництвом було виконані і захищені дисертації його учнів: докторська дисертація нейрохірурга Мосійчука М.М. «Проникливість гематоенцефалічного бар’єру для антибіотиків в нормі й при гнійному менінгіті»; кандидатська дисертація Герасимчука Р.Д. «Вплив клімату низькогірного курорту  Яремча на деякі гемодинамічні й біохімічні показники крові у хворих гіпертонічною хворобою і судинною гіпотонією», яка була захищена в 1970 році; дисертація аспіранта Весельського І.Ш. «Функціональний стан кори наднирників і вміст мікроелементів у крові хворих церебральною формою гіпертонічної хвороби» (1970); дисертаційна робота нейрохірурга Пожидаєва Ю.В. «Матеріали по вдосконаленню технічного забезпечення та методики церебральної ангіографії».

Під керівництвом професора Дмітрієва І.О. старший лаборант кафедри Окишан Т.Ю. виконала і захистила в 1983 році кандидатську дисертацію за темою: «Застосування препаратів міді і літію в комплексній терапії хворих із синдромом вегетативної дистонії».

В 1990 році нейрохірург Потапов О.І. захистив докторську дисертацію, яка присвячена вивченню стану мозкового кровотоку при закритій черепно-мозковій травмі в хворих на цукровий діабет.

В 1997 році доцент Герасимчук Р.Д. захистив докторську дисертацію за темою «Клініко-неврологічна характеристика порушень мозкової гемодинаміки і їх корекція при первинній артеріальній гіпотонії».

Головним науковим напрямком кафедри є проблема судинної патології нервової системи – найактуальніша проблема сучасної неврології.

За цією тематикою виконано три комплексні наукові роботи, в яких розкрито епідеміологію інсультів на Прикарпатті та особливості перебігу гострих порушень мозкового кровообігу.

Під керівництвом професора Герасимчука в 1999 році після закінчення аспірантури Купновицька М.Ю. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Рання діагностика дисциркуляторних енцефалопатій, їх гемодинамічні варіанти становлення та медикаментозна корекція залежно від розладів артеріо-венозної рівноваги»; в 2003 році закінчила магістратуру і захистила наукову роботу лікар-невролог Ходан І.Я. за темою “Клініко-патогенетичні варіанти та особливості медикаментозної терапії ішемічних інсультів вертебро-базилярної локалізації в гострій стадії” (науковий керівник – проф. Герасимчук Р.Д.); асистент Гуменюк Ю.М. в 2006 році захистив кандидатську дисертацію за темою  “Клініко-біохімічні особливості патогенезу, симптоматики та діагностики транзиторних ішемічних атак на фоні артеріальної гіпотонії, їх медикаментозна корекція”; в 2007 році аспірант Максимчук Л.Т. - “Клініко-гемодинамічна характеристика та обґрунтування диференційованої терапії кардіогенних ішемічних інсультів”; в 2008 році аспірант Дорошенко О.О. - “Клініко-генетичні співвідношення геморагічних інсультів та патогенетично-гемодинамічне обґрунтування лікувальної тактики при субарахноїдальних крововиливах”; в 2013 році аспірант Геник С.І. «Клініко-патогенетична характеристика вертебро базилярної недостатності; принципи діагностики і лікування»; в 2014 році асистент Михалойко О.Я. «Клініко-патогенетичні аспекти гострих ішемічних інсультів у вертебро-базилярному басейні та їх лікування». Окрім того, професор Герасимчук Р.Д. був консультантом докторської дисертації доцента Гриб В.А. за темою: «Патогенетичні аспекти та лікування поліневропатії у хворих на цукровий діабет 2 типу», яку було захищено в 2012 році. Слід відзначити, що завідувач кафедри є справжнім вихованцем Альма матер, оскільки і керівник кандидатської дисертації був професор цієї ж кафедри Пітик М.І.: «Клініко-патогенетичне обґрунтування комплексного лікуваня вегето-судинної дистонії у ліквідаторів аварії на ЧАЕС гепатопротектором трицинолом та ентеросорбентом ентеросгель».

У 2013 році була завершена комплексна науково-дослідницька робота «Перебіг та диференційоване лікування периферійної невропатії при ендокринних захворюваннях з урахуванням функціонального стану печінки», яка тривала впродовж 5 років.

Професор Пітик М.І. в 1980-1984 р.р. працював професором медичного факультету Оранського університету, лікарем-радником і керівником медичної місії в Західному консульському окрузі (Алжир). Підготував 2-х докторів медицини на базі Оранського університету. У 2009 році магістрант Ліскевич І.І. завершила і захистила роботу «Мембраностабілізуюча корекція в комплексному лікуванні невропатії лицевого нерва у дітей і підлітків». Під керівництвом професора захищено ряд кандидатських дисертацій: в 2000 році - лікар-невролог Тодорів І.В. «Біоелектричне картування мозку при лімбічній епілепсії», в 2012 році – дитячий невролог Дельва Д.Ю. «Корекція клітинно-мембранної дисфункції в комплексному лікуванні дітей та підлітків, хворих на епілепсію», асистент Ліскевич І.І. в 2014 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Оптимізація лікування та прогностичної оцінки перебігу невропатії лицьового нерва у дітей та підлітків».  

За матеріалами нейрохірургічної клініки асистент кафедри Гринів Ю.В. в 2000 році захистив кандидатську дисертацію «Особливості черепно-мозкової травми середньої та важкої степені важкості у осіб старших вікових груп (клініка, діагностика, прогнозування)» (науковий керівник – професор Поліщук М.Є., член-кореспондент АМНУ (інститут нейрохірургії імені А.П. Ромоданова, м. Київ).

В даний час на кафедрі під керівництвом професора Гриб В.А. виконуються наступні кандидатські дисертації: «Оптимізація лікування поліневропатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу на базі комплексного нейроімунного підходу», виконавець – заочний аспірант Скрипко Л.А.; «Клініко-патогенетичні особливості синдрому неспокійних ніг у хворих з діабетичною полінейропатією та їх корекція», виконавець – асистент кафедри Ткачук Н.П.; «Клініко-патогенетичні особливості раннього відновного періоду та оптимізація лікувальної тактики у хворих на ішемічний інсульт», виконавець – аспірант Герасимчук В.Р. Під керівництвом професора Герасимчука Р.Д.: «Клініко-патогенетичні аспекти в лікувальній тактиці наслідків ішемічного інсульту», виконавець – асистент Грицюк Т.Д.; «Аспекти діагностики дисциркуляторної венозної енцефалопатії та особливості її лікування у хворих з хронічними обструктивними захворюваннями органів дихання», виконавець - заочний аспірант Поясник І.М. Під науковим керівництвом професора кафедри неврології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Негрич Т.І. виконується кандидатська дисертація «Етіологічні фактори ризику виникнення розсіяного склерозу на Прикарпатті», виконавець – асистент кафедри Оринчак Л.Б. Нейрохірург, асистент Ткачук Ю.Л. виконує роботу "Морфофункціональні особливості гіпофізарно-наднирникової системи при експериментальному цукровому діабеті та його корекція» (науковий керівник – професор Левицький В.А.).

За матеріалами дисертацій, які виконуються науковцями кафедри сумісно з кафедрою ендокринології запланована комплексна науково-дослідницька робота  «Клініко-патогенетичні аспекти діагностики та лікування захворювань нервової системи та обміну речовин» (2015-2020 р.р.).

Аспірантуру на кафедрі закінчили професор Весельський І.Ш., асистент Перекопська С.М., асистент Окишан Т.Ю., доцент Купновицька М.Ю., доцент Шевчук В.А. (Гриб В.А.), доцент Максимчук Л.Т., доцент Дорошенко О.О. В клінічній ординатурі навчалися професор Герасимчук Р.Д., доцент Унич П.П., Остапчук Г.С., Гладка Т.П., Медицький А.Б., Грицюк Т.Д.

За час існування кафедри виконано 6 докторських і 18 кандидатських дисертацій, опубліковано більше 1500 наукових праць /з них 3 монографії/, видано навчальний посібник “Неврологія” для молодших спеціалістів, проведено 3 республіканські, 9 обласних науково-практичних конференцій з публікацією тез робіт у збірниках, 3 науково-практичних конференцій з міжнародною участю.

На кафедрі працює студентський науковий гурток (в даний час керівник гуртка – доц. Купновицька-Сабадош М.Ю.). Наукові роботи студентів щорічно доповідаються на студентських наукових конференціях університету, а також гуртківці кафедри беруть участь і виступають з доповідями на республіканських конференціях.

Дружній колектив кафедри, де кожен намагається закласти свій внесок у гармонійну, налагоджену, плідну працю, творить це з натхненням, сумлінно ставиться до своїх службових обов’язків, націлений і надалі удосконалювати методики навчання студентів та курсантів, готувати гідні науково-педагогічні кадри, а також лікарів практичної медицини. 

 

Склад кафедри неврології №1 

Фото

Прізвище , ім’я по-батькові

Науковий ступінь, Вчене звання

Посада

 Gryb

Гриб

Вікторія

Анатоліївна

Д.мед.наук,  доцент

Завідувач кафедри

 Gerasymchuk

Герасимчук

Роман

Дмитрович

Д.мед.наук, профессор

 

 Foto Kobec

Кобець

Сергій

Федорович

К.мед.наук

доцент

Купновицька-Сабадош

Марта

Юріївна

К.мед.наук

доцент

Гуменюк

Юрій

Мирославович

К.мед.наук

асистент

Максимчук

Любов

Тарасівна

К.мед.наук,

асистент

 Doroshenko1

Дорошенко

Олександр

Олександрович

К.мед.наук,

асистент

 Tkachuk

Ткачук

Наталія

Павлівна

асистент

 Myhalojko

Михалойко

Ольга

Ярославівна

Асистент

 foto Klisch

Кліщ

Тетяна

Вікторівна

Ассистент

 Genyk

Геник

Софія

Ігорівна

Аспірант

 Myhalchuk T.D.

Михальчук

Тетяна

Дмитрівна

асистент

 

КАФЕДРА НЕРВОВИХ ХВОРОБ №2 З КУРСОМ ДИТЯЧОЇ ХІРУРГІЇ

Кафедра нервових хвороб №2  була створена у 2003 році на базі неврологічного відділення та відділення нейрореабілітації Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні на основі реорганізації кафедри нервових хвороб та кафедри психіатрії, наркології з курсами загальної і медичної психології. Доцільність такої реорганізації була продиктована необхідністю максимально наблизити студента до хворих дитячого віку в умовах зростання  кількості бажаючих навчатися за спеціальністю „педіатрія”. І це цілком виправданий крок, адже до дітей із захворюваннями нервової системи потрібен особливий підхід, бо це не дорослі в мініатюрі, а незвичайна когорта пацієнтів, в роботі з якими слід виявляти не тільки мистецтво лікування, а й неабиякий педагогічний хист. Саме на це й спрямовані зусилля викладацького складу. На кафедрі окрім дисципліни „неврологія” також викладаються курси „основи психології та педагогіки”, курси за вибором „основи рефлексотерапії”, „тренінг спілкування”.

З часу заснування завідує кафедрою професор Пітик Микола Іванович.

В 2007 році до складу кафедри ввійшов курс дитячої хірургії.

Завідувач кафедри

 image001

   Пітик Микола Іванович

   доктор медичних наук, професор

   завідувач кафедри нервових хвороб №2

   з курсом дитячої хірургії

 

 

 

 

Адреса: вул. Коновальця, 132, м. Івано-Франківськ, 76014

Телефон: (8034) 527848, факс 80342572348

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. "> Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. "> Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. "> Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

         Народився 27 серпня 1942 року в с. Гута-Чугорська Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, в сім’ї вчителів, українець. Після закінчення в 1959 р. Подільської середньої школи Кам’янець-Подільського району поступив в Івано-Франківський державний медичний інститут (ІФДМІ), який закінчив з відзнакою в 1965 році.

         З 1965 по 1968 рік навчався в аспірантурі при кафедрі нормальної фізіології ІФДМІ.

         В 1969 році на засіданні Вченої Ради ІФДМІ захистив дисертацію на тему „Функціональний стан рухового апарату при порушенні жовчовиділення” з присудженням вченого ступеня кандидата медичних наук, а в 1986 році у Вченій Раді Інституту мозку людини (Санкт-Петербург) захистив докторську дисертацію на тему „Механізми міжсенсорної інтеграції в системі структур зорового аналізатора”. В 1975 році отримав вчене звання доцента, а в 1989 році – вчене звання професора. В 1989 – 2003 рр. професор кафедри нервових хвороб ІФДМА,  з червня 2003 р. завідувач кафедри нервових хвороб №2 з курсами психіатрії, наркології, загальної і медичної психології ІФДМУ, з вересня 2007 р. завідувач кафедри нервових хвороб №2 з курсом дитячої хірургії.

  В 1980 – 1984 р.р. працював професором медичного факультету Оранського університету, лікарем-радником і керівником медичної місії в Західному консульському окрузі (Алжир).

         В 2000 році був призначений головою державної екзаменаційної комісії в Івано-Франківській державній медичній академії.

         Член Президії Правління науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України, член Європейської асоціації неврологів і клінічних нейрофармакологів, член редакційної колегії науково-практичного журналу „Міжнародний неврологічний журнал”.

         Нагороджений почесними грамотами ІФДМА, Генерального Консульства і Посольства СРСР в Алжирі.

         Медична спеціальність – лікар-невролог вищої категорії.

         Наукові дослідження присвячені вивченню патогенезу і клініки захворювань нервово – м’язової системи, цереброваскулярної патології, епілепсії, екологічних захворювань, механізмів інтегративної діяльності мозку в нормі і при патології. Зокрема, вперше встановлено диференційовані регуляторні впливи гіпоталамуса і лімбічної системи на нейроннні процеси в центральних структурах зорової системи, висунута концепція про участь мотиваційних центрів гіпоталамо – лімбічної системи в регуляції діяльності зорових нейронів і забезпеченні стабільності їх функцій.  

         Автор 243 наукових праць, в т.ч. 2-х навчальних посібників, один з яких на англійській мові, однієї монографії „Лімбічна епілепсія – клініка, патогенез, лікування”, 67 журнальних статей у фахових виданнях, 32-х робіт в матеріалах міжнародних конгресів, конференцій, 19 статей видано за кордоном англійською та французькою мовами.

         Підготував 2-х докторів медицини (на базі Оранського університету), 5-х кандидатів медичних наук і 2-х магістрів медицини.

         Учасник міжнародних наукових конгресів (Прага – 1991, Париж – 1992, Рим – 1996, Лондон – 1997, Будапешт – 2002, Москва – 2004, Варшава – 2006, Харків – 2007).

Лікувальна робота

         Працівники кафедри постійно проводять консультативну, профілактичну і лікувально-діагностичну роботу у відділення неврології та нейрореабілітації Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні. Високий науково-практичний рівень викладачів кафедри забезпечує ефективне лікування захворювань нервової системи. Надається систематична допомога службі охорони здоров'я м. Івано-Франківська та області. В середньому за рік надаються консультативні послуги 3,5-4 тис. пацієнтів.

Вперше на Прикарпатті на базі кафедри були створені і функціонують лабораторії клінічної електронейроміографія та електроенцефалографії з комп’ютерним картуванням біоелектричної активності мозку, проводяться експериментально-психологічні і соціологічні дослідження, здійснюється тісна взаємодія з обласним кабінетом медичної генетики. На цій основі в практику лікарів міста та області впроваджено нові підходи до диференційної діагностики міастенії, міастенічних синдромів, спадково-дегенеративних захворювань нервово-м'язової системи, спинного і головного мозку, методи визначення церулоплазміну та вмісту міді в крові хворих, методи лікування мігрені, епілепсії. Надана практична допомога в організації роботи кабінету клінічної ЕНМГ в діагностичному відділенні ОДКЛ.

Реалізується багаторічна програма „Медико-соціальна реабілітація дітей з обмеженими можливостями здоров’я” в рамках постійно діючого міжнародного Українсько-Баварського симпозіуму. Розпочато реалізацію програми боротьби з розсіяним склерозом згідно з наказом МОЗ України №926 від 29.12.2006 року “Про розподіл препарату превентивної терапії “Інтерферон бета – 1б” для лікування дітей, хворих на розсіяний склероз у 2006 році”.

Активно впроваджуються стандарти профілактичних, реабілітаційних заходів, діагностики і лікування нервово-психічних захворювань та хірургічної патології у дітей. Кафедра приймає участь в організації і проведенні семінарів, переривистих курсів, лікарських конференцій з медичних проблем:  злоякісні форми епілепсії в дітей раннього віку, лімбічна епілепсія – клініка, патогенез лікування, мігрень – патогенез, клініка, діагностика, лікування, тикозна хвороба у дітей, синдром дефіциту уваги з гіперактивністю, невральні та спінальні аміотрофії – етіологія, патогенез, диференційна діагностика, лікування та багато інших.

Навчальна робота кафедри

         Професійну підготовку з неврології та основ рефлексотерапії на кафедрі здобувають студенти медичного факультету (спеціальність педіатрія), а також магістри та лікарі-інтерни за спеціальністю „неврологія ” і  „педіатрія” (факультет післядипломної освіти).

Гуманітарна освіта студентів з основ психології та педагогіки забезпечується по всіх спеціальностях, акредитованих в університеті (лікувальна справа, педіатрія, стоматологія).

Колективом кафедри здійснюється поступовий перехід на кредитно-модульну систему навчання у зв’язку з входженням Болонський процес: створено банки тестових завдань для оцінки рівня знань з неврології та психології, підготовано до видання посібник для самостійної позааудиторної роботи студентів з основ психології та педагогіки.

Навчаються на кафедрі і студенти факультету підготовки іноземних громадян. Для них видано підручник з психології на англійській мові, заняття проводяться українською, російською та англійською мовами.

Для поглибленого вивчення предметів студенти залучаються до роботи студентського наукового гуртка .

Колектив співпрацює з кафедрою загальної та експериментальної психології Прикарпатського університету ім. В.Стефаника з питань удосконалення питань викладання психології, залучає випускників факультету психології університету до забезпечення навчального процесу.

Наукові напрямки та основні здобутки

Головними науковими напрямками сьогодення є вивчення на клітинно-мембранному і молекулярному рівнях патогенетичних механізмів епілепсії, захворювань нервово-м’язової системи, пошуки нових шляхів діагностики і лікування психоневрологічної патології в загально-медичній практиці, цереброваскулярної патології, спадково-дегенеративних захворювань нервової системи.

Співробітниками кафедри зроблено вагомий внесок в розробку проблеми екологічних аспектів нервово-психічних розладів, психо-ендокринних кореляцій, вивчення нейронних механізмів міжсенсорної інтеграції в центральних структурах аналізаторів, адаптивних порушень у ліквідаторів аварії на ЧАЕС і напрямків їх подолання, лікування епілепсії.

 Видано монографію „Лімбічна епілепсія – клініка, патогенез, лікування” ( проф. М.І. Пітик, доц. Тодорів І.В.), підручник та два навчальні посібники для лікарів і студентів; отримано два патенти на винаходи, опубліковано понад 350 статей у фахових журналах і виданнях.

Наукова розробка „Спосіб оптимізації комплексного лікування ліквідаторів аварії на ЧАЕС” (2003 р.) спільно з кафедрою факультетської терапії ввійшла в щорічну доповідь Міністра охорони здоров'я України, а  2007 році запропоновано „Спосіб лікування епілепсії у дітей і підлітків”.

Організована і забезпечена участь співробітників кафедри в світових мультицентрових рандомізованих дослідженнях безпеки лікарських засобів.

Проф. М.І. Пітик був активним учасником багатьох міжнародних наукових конгресів (Прага – 1991, Париж – 1992, Рим – 1996, Лондон – 1997, Будапешт – 2002, Москва – 2004, Варшава – 2006, Харків – 2007), в 1980-84 рр. працював на посаді медичного факультету Оранського університету (Алжир).

Склад кафедри неврології 2

Фото

Прізвище, ім’я та по-батькові

Посада

Науко­вий ступінь

Вче­не зван­­ня

 

 Pityk

Пітик Микола Іванович

Завідувач кафедри

д.мед.н.

професор

 Liskevych

Ліскевич Ірина Ігорівна

Асистент

 

 

    У 2012 році кафедру неврології №1 та кафедру неврогії №2 об'єднали.

 

КУРС НЕЙРОХІРУРГІЇ

Викладання нейрохірургії в Івано-Франківському медичному університеті почалося з 1961 року на кафедрі госпітальної хірургії. Пізніше був створений курс нейрохірургії при кафедрі неврології. Першим викладачем був випускник Станіславського медичного інституту к.мед.наук Мосічук М.М. Клінічною базою курсу служив нейрохірургічний відділ 1-ої міської лікарні. З 1968 по 1971 роки на курсі працював доц.. Перфілов О.П., з 2000 року на курсі працює викладачем доцент Гринів Ю.В., з 2007 року - ас.Ткачук Ю.Л., курс з 1971 року очолює проф. Потапов О.І.

Potapov O         Навчальний процес проводиться згідно програм та навчального плану. До 1980 року викладання нейрохірургії відбувалося у вигляді декількох годин для студентів 6 курсу. З 1980 року дисципліна викладається студентам 5 курсу медичного факультету в об’ємі 54 годин: 24 години практичних занять, 12 годин лекцій, 18 годин самостійна робота студентів, а з 2006 року – на 4 курсі стоматологічного факультету: 4 години лекцій та 14 годин практичних занять, крім того, для бажаючих поглибити знання існує елективний курс з нейрохірургії. Курс забезпечений підручниками і відповідною навчально-методичною документацією, методичними розробками, демонстративними матеріалами для проведення лекцій і практичних занять. Співробітниками курсу розроблені згідно вимог навчального процесу методичні рекомендації для викладачів та студентів.

         З часу створення курсу нейрохірургії при кафедрі неврології на кафедрі працює студентський науковий гурток. Темами засідань гуртка були як теоретичні питання так і клінічний розбір хворих.

Наукова робота курсу спрямована на вивчення різних питань черепно - мозкової травми , а саме - особливостей клінічних проявів та лікування травми у хворих похилого та старечого віку, а також при поєднанні її з соматичною патологією у травмованих.     В результаті проведених досліджень встановлено, що протікання черепно-мозкової травми та наслідки лікування її погіршуються у хворих з цукровим діабетом і хворих похилого та старечого віку. Зроблені відповідні методичні рекомендації до лікування вказаних категорій хворих. За час існування курсу захищена докторська дисертація Потаповим О.І. на тему: «Закрита черепно-мозкова травма легкої та середнього ступеня важкості у хворих з цукровим діабетом (клініко-експериментальне дослідження)».

По матеріалах нейрохірургічної клініки виконані та захищені 4 кандидатські дисертації:

— Пожидаєв Ю.В. «Матеріали по вдосконаленню технічного забезпечення та методики церебральної ангіографії»;

— Баран М.О. «Реакції вестибулярної системи при закритій черепно-мозковій травмі»;

— Корнієнко В.С. «Порушення обміну мікроелементів при гострій черепно-мозковій травмі»;

— Гринів Ю.В. «Особливості черепно-мозкової травми середньої та важкої степені важкості у осіб старших вікових груп (клініка, діагностика, прогнозування)».

Співробітниками курсу та лікарями клініки опубліковано понад 370 наукових праць з різних питань нейрохірургії.

Лікувальна робота проводиться на базах нейрохірургічного відділу (30 ліжок), та відділу хірургії хребта та спинного мозку (30 ліжок) обласної клінічної лікарні, а також нейрохірургічного відділу дитячої обласної клінічної лікарні. Вона включає щотижневі обходи у вказаних відділах, щоденні клінічні обговорення найбільш діагностично складних хворих нейрохірургічних клінік та відділення реанімації, хірургічне лікування хворих з пухлинами головного мозку, черепно-мозковою травмою, травматичним пошкодженням периферичних нервів, геморагічних інсультів, консультації хворих у поліклініці ОКЛ, різних відділах обласної клінічної лікарні та міських лікарень, в районах області при виїздах по лінії санавіації.       В останні роки в клініці нейрохірургії широко впроваджуються малоінвазивні методи втручань при хронічних субдуральних гематомах, інсульт-гематомах, абсцесах головного мозку (видалення гематом та абсцесів через фрезеві отвори), лікування гідроцефалії (вентрикуло-перитонеальне шунтування). Використовуються також мікроінвазивні втручання. Такі  мікрохірургічні методи як мікродискектомії при патології міжхребцевих дисків впроваджені в роботу клініки хірургії хребта та спинного мозку.         При цьому, як показало вивчення віддалених результатів, значно покращилась якість життя хворих порівняно з класичним нейрохірургічним втручанням.  

 

Останні зміни 19.09.2015р.

Сторінка 1 з 5
Ви тут: Головна Кафедри