Ви тут: Головна

Крок

Ректорський контроль підготовки до "КРОКу"

Бази Крок 1  для підготовки до ректорського контролю студентів фармацевтичного факультету (очна, заочна форми навчання)

Бази Крок 2  для підготовки до ректорського контролю студентів фармацевтичного факультету (очна, заочна форми навчання)

Бази Крок 1 ЗЛП  для підготовки до ректорського контролю

Бази Крок 2 ЗЛП  для підготовки до ректорського контролю

База Крок 1 для підготовки до ректорського контролю з медичної біології

База КРОК 1. Сотоматологія

Порядок проведення лiцензiйних iнтегрованих iспитiв 

Графік проведення занять зі студентами які не склали ліцензійний іспит Крок 2 у 2016 році


Шановні студенти!

Ліцензійний іспит - це обов’язкова складова частина державної атестації для присвоєння кваліфікації лікаря або провізора. Студенти, які готуються за фахами «лікувальна справа», «педіатрія», «медико-профілактична справа», «стоматологія» та «фармація» складають два окремі тестові екзамени – «Крок 1» та «Крок 2». Перший екзамен «Крок 1» складається з основних медико-біологічних дисциплін, другий – «Крок 2» - з основних професійно орієнтованих дисциплін. Ліцензійний іспит складається з метою встановлення відповідності рівня професійних знань та вмінь студентів вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти мінімально необхідному рівню кваліфікації згідно з державними кваліфікаційними вимогами.

Графік проведення ліцензійних іспитів «Крок».

 3

4

5 

* Дата іспиту може бути змінена у випадку переносу робочих днів по розпорядженню Кабінету Міністрів України.

Форма ліцензійних екзаменів

Іспит проводиться у формі письмового тестування. Загальна довжина тесту - 200 тестових завдань, які входять в так званий екзаменаційний буклет: Збірник тестових завдань для ліцензійного іспиту. Він включає тестові завдання формату А, які складаються з ситуаційної задачі, запитання або твердження і чотирьох або п'яти відповідей, які позначені латинськими літерами (А, В, С, D , Е). Правильна відповідь на тестове завдання - це одна найкраща відповідь на запитання (твердження).

На іспиті Ви отримуєте екзаменаційний буклет та бланк відповідей.

Екзаменаційний буклет. Екзаменаційний буклет має номер; студент вписує на обкладинці свій ідентифікаційний код, прізвище та ініціали.

Кожне тестове завдання (ТЗ) пронумеровано від 1 до 20 0. До завдання додається чотири-п'ять відповідей ( A , B , C , D , E ). Ви маєте обрати одну найкращу відповідь.

Бланк відповідей. Бланк відповідей складається з двох частин: Ліва частина містить інформацію про екзамен та особисті дані студента (ідентифікаційний код, прізвище, ім'я, по батькові, курс, дату складання екзамену та додаткову інформацію). Права частина є бланком відповідей на тестові завдання.

Уважно прочитайте кожне тестове завдання. Переконайтеся, що Ви точно зрозуміли, про що Вас запитують. Спробуйте самостійно дати відповідь на ТЗ, а потім знайдіть її серед запропонованих варіантів.

В іншому разі уважно прочитайте кожний варіант відповідей та відкиньте ті, які з Вашої точки зору абсолютно невірні. Серед відповідей, які залишилися, оберіть найкращу.

Правильна відповідь, вноситься до бланка шляхом повного замальовування кружка з відповідною літерою біля номера, що відповідає номеру даного тестового завдання.

Уважно стежте, щоб позначка відповіді, яку Ви відмічаєте у бланку, відповідала номеру тестового завдання, на яке Ви відповідаєте.

Робіть густу темну відмітку так, щоб не можна було прочитати літери всередині кружка, який замальовано. Правильна відповідь на тестове завдання дає 1 бал, неправильна відповідь дає 0 балів. Якщо Ви відмічаєте більше, ніж одну літеру, така відповідь вважається неправильною. Якщо Ви змінюєте літеру, повністю стирайте гумкою попередню відмітку так, щоб з'явилася літера. Залишки відміток можуть призвести до того, що деякі відповіді будуть вважатися неправильними.

Не витрачайте занадто багато часу на окреме ТЗ. Ви маєте лише І хвилину для відповіді на кожне ТЗ. Періодично перераховуйте, скільки Ви зробили та скільки Вам залишилося зробити.

Після закінчення роботи перевірте, чи повністю Ви заповнили бланк. Бланки відповідей перевіряються шляхом комп'ютерного сканування у Центр Тестування МОЗ України.

Після закінчення часу тестування, про що Ви будете повідомлені адміністраторами екзамену, Ви припиняєте роботу, закриваєте екзаменаційний буклет та чекаєте, поки адміністратор збере Ваші тестові матеріали.

Якщо Ви закінчите іспит раніше, необхідно повідомити про це адміністратора екзамену, здати йому свої тестові матеріали та залишити екзаменаційну аудиторію, не заважаючи іншим студентам.

Після закінчення екзамену кожний екзаменаційний буклет перевіряється на цілісність. Відсутність будь-якої частини Вашого екзаменаційного буклету автоматично призводить до нескладання Вами екзамену.

Відповідно до п.1.5 наказу МОЗ України від 29.01.2013 № 62 «Про впровадження Протокольного рішення наради ректорів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України від 15 січня 2013 року», щодо визначення у 2014 році показника успішного складання ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок 1», «Крок 2», «Крок 3», «Крок М» та «Крок Б»; наказу МОЗ України від 14.08.1998 № 251 «Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11.09.1998 за № 563/3003 та погодженого з MОЗ України; наказу МОЗ України від 31.01.2005 № 53 «Про затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації за напрямом підготовки «Медицина», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.02.2005 за №244/10524, встановлюються такі абсолютні величини критеріїв ліцензійних інтегрованих іспитів «склав»:

 • «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» (для спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа», «Медична психологія») - 60,5% правильних відповідей;
 • «Крок 1. Стоматологія» - 60,5% правильних відповідей;
 • «Крок 1. Фармація» (для спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів») - 60,5% правильних відповідей;
 • «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» - 50,5% правильних відповідей;
 • «Крок 2. Медична психологія» - 50,5% правильних відповідей;
 • «Крок 2. Стоматологія» - 50,5% правильних відповідей;
 • «Крок 2. Фармація» - 50,5% правильних відповідей;
 • «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» - 60,5% правильних відповідей;
 • «Крок 3. Стоматологія» - 60,5% правильних відповідей;
 • «Крок М. Сестринська справа, лікувальна справа, акушерська справа, медико-профілактична справа» - 50,5% правильних відповідей;
 • «Крок Б, Сестринська справа» -50,5% правильних відповідей.

 Рекомендації для студента, щодо ефективної підготовки до ліцензійних екзаменів

Не пропускати навчальні заняття (лекції, практичні), регулярно готуватись до кожного практичного навчального заняття відповідно до контрольних питань методичних рекомендацій, вказівок).

Своєчасно ліквідувати пропуски навчальних занять, оцінки «незадовільно» з поточного контролю, якщо такі є.

Готуватись до підсумкового модульного контролю упродовж циклу:

 • ознайомитись з переліком теоретичних питань і практичних навичок, які контролюються на підсумковому модульному контролі (ПМК) (на стенді кафедри, у викладача академічної групи; доцільно взяти їх електронні варіанти на кафедрі на початку вивчення дисципліни);
 • не відкладати підготовку до ПМК на останні дні перед контролем, готуватись за питаннями ПМК упродовж вивчення дисципліни, модуля дисципліни;
 • своєчасно у встановлені терміни складати і перескладати семестрові іспити, заліки, ПМК – з метою допуску до ліцензійних іспитів.

Корисна інформація

Нові банки тестових завдань до ліцензійного іспиту завжди можна завантажити з офіційного сайту центру тестування: http://testcentr.org.ua/

 


 

Інформаційні матеріали для підготовки до Кроку для студентів факультету підготовки іноземних громадян (Крок 1)

Інформаційні матеріали для підготовки до Кроку для студентів факультету підготовки іноземних громадян (Крок 2)

Прочитано 61541 разів
Зайдіть на сайт щоб залишити коментар
Ви тут: Головна